Witaj na blogu!

11 Wrz

Rozwój CDXCIV

 • 11 wrzesień 2018 |
 • Dział: 2018

Spostrzeżenie czy osąd?
Czym się różnią?

Ocena, osąd, opiniowanie, krytycyzm... spotykamy na każdym kroku w przestrzeni komunikacji poprzez słowo. Zastanówmy się: kogo bądź, co osądzamy, opiniujemy czy krytykujemy.

Każdy człowiek jest uwarunkowany. Każdy posiada zespół przekonań ukształtowanych na drodze doświadczenia. Każdy zatem legitymuje się subiektywną prawdą dotyczącą siebie i otaczającej rzeczywistości.

Skoro nasz ogląd rzeczywistości jest uwarunkowany, subiektywny, jaki sens mają nasze osądy, krytyka czy opinie?
Co realnie osądzamy, opiniujemy czy krytykujemy - rzeczywistość innego człowieka czy nasze o niej uwarunkowane wyobrażenie?

Jeśli w konfrontacji z innymi skupiamy uwagę na naszym oglądzie istot, sytuacji czy relacji, możemy uzyskać całkiem sporą dawkę informacji o nas samych: systemie wyznawanych wartości, cech wewnętrznych, preferencjach i priorytetach. Wiedzę o sobie możemy wykorzystać dla różnych celów związanych z kreatywnością, w tym również do ukierunkowania naszych działań dla skutecznego podniesienia poziomu energii własnej.

Czytaj dalej...
10 Wrz

Rozwój CDXCIII

 • 10 wrzesień 2018 |
 • Dział: 2018

Uczciwość, to kręgosłup zdrowej relacji.

Każda istota wybiera zgodnie z własnym odczuciem czy wyobrażeniem, czyli w harmonii z tym, co określa słowo - prawda. Ludzki umysł jest jednak tworem zmiennym, stąd prawda oparta na wyobrażeniu, to słoń na glinianych nogach, to rzeczywistość podlegająca nieustannej zmianie.

Pomyłka, to słowo najczęściej używane do określenia ulegającej zmianie prawdy zrodzonej z naszych wyobrażeń.

To, co czynimy dostrzegając pomyłkę jest uwarunkowane naszym poziomem rozwoju, a więc sposobem postrzegania i rozumienia siebie, swych potrzeb i rzeczywistości.

Jeśli szanujemy siebie i tym samym szacunkiem obdarowujemy innych, sygnalizujemy uczciwie swoją nową prawdę ze wskazaniem na siebie, jako źródło zmiany.

Z mojego osobistego doświadczenia wynika, że przyznanie się do błędu, to trudne wyzwanie dla wielu ludzi. Najczęściej obawiają się, że coś stracą lub kogoś zranią. Myślę, że największy chaos i cierpienie wnosi do wszelkich relacji kłamstwo, bądź niechęć do określenia uczciwie swojego stanowiska.

Prawda ludzka zmienia się. To pewnik. Relacje ewoluują. Przetrwają tylko te, którym towarzyszy prawda, a więc obopólny szacunek.

Czytaj dalej...
08 Wrz

Rozwój CDXCII

 • 08 wrzesień 2018 |
 • Dział: 2018

Niektórym ludziom, których spotkałam na mojej drodze życia wydaje się, że życie, to róg obfitości, z którego należy czerpać "pełnymi garściami", bez względu na to, w jaki sposób i czyim kosztem. Ale... po latach uprawiania takiego sprytnego procederu, nadal wydają się być niezadowoleni, nieustatysfakcjonowani.
Dlaczego?

Z mojej perspektywy w życiu nie liczy się cel, ale droga podążania, sposób, w jaki uzyskujesz to, na czym Ci zależy. To właśnie on decyduje o odczuciach towarzyszących Twojej podróży, a nie chwila, w której dostaniesz to, o co Ci chodziło.

Dlaczego cel wydaje się być nieistotny? Byłeś, jesteś i będziesz Boską Energią. Bez względu na to, co osiągniesz dla świata zmysłów i czy osiągniesz. Sposób podążania natomiast świadczy o poziomie integracji z Twoją wewnętrzną Istotą. Im więcej w nim empatii, ciepła i serdeczności w relacji z samym sobą i innymi, tym bliżej jesteś Prawdy o sobie.

Prawda w wyobrażeniu różni się od Prawdy Twojego doświadczenia. Dlaczego?

Czym jest to, co wyrażasz w relacjach?

Świat zmysłów, to możliwość doświadczenia siebie, doświadczenia swej duchowej natury. Sposób, w jaki doświadczamy jest zdeterminowany przez nasze wybory. Te z kolei są uwarunkowane cechami, które odkryliśmy, bądź ukształtowaliśmy w toku ewolucji. Jedyną Energią , która łączy wszystkie poziomy i wymiary jest Miłość. Im więcej jej w Twoim życiu, w Twoich relacjach, tym bliżej Twej Prawdziwej Istoty jesteś.

Czytaj dalej...
07 Wrz

Rozwój CDXCI

 • 07 wrzesień 2018 |
 • Dział: 2018

Miłość stworzyła ten świat, a więc tylko Miłość może pokonać ciemność, która jest również jej tworem...

Dlaczego Miłość stworzyła swoje przeciwieństwo?

Życie w przejawionej formie toczy się pomiędzy Światłem i ciemnością, bielą i czernią, yin i yang.

Ciemność tworzy ramy dla Światłości, podobnie jak to czyni czarny flamaster, kreśląc formy na białym arkuszu papieru. Wewnątrz czarnego konturu jest biel.

Powrót do Światłości, do świata Jedności - Bieli, można porównać do wycierania ram, zarysu formy.

Światło jest. Powrót formy do Światłości, to droga poznania przez wielość doświadczeń, które zacierają coraz skuteczniej kontury - twór myśli, słów i czynów.

Człowiek zawsze jest w jedności ze wszystkim, co Jest. Nie zawsze ma tego świadomość.

Rozwój przybliża nas do odkrycia wiedzy o swej prawdziwej tożsamości, a następnie do doświadczenia jej w odczuciu.

Potrzebujemy wielu narzędzi, by odkryć poprzez doświadczenie i odczuwanie swoją prawdziwą tożsamość. Jednym z nich jest medytacja.

Medytacja jest wielofunkcyjnym narzędziem. Czasami wspomaga wyciszenie chaosu, czasem wydobywa błogość, rzadziej - jedność w odczuciu.

Medytacja nie zastąpi kreacji. Kreacja bowiem jest źródłem poznania poprzez doświadczenie.

Kreacja i medytacja. Czy potrafimy zachować pomiędzy nimi balans?

Czytaj dalej...
06 Wrz

Rozwój CDXC

 • 06 wrzesień 2018 |
 • Dział: 2018

Rozwój świadomości, to droga wypełniona bardzo różnorodnymi wyzwaniami. To, czego doświadczasz zależy od Twoich wyborów. Nie obwiniaj świata i innych za to, co wybrałeś. Dojrzałość oznacza przyjęcie pełnej odpowiedzialności za swoje życie.

Czujność, to wspaniały sprzymierzeniec harmonijnej kreatywności w tym, wyborów, które zaspakajają realne, a nie wyobrażone potrzeby. Realna potrzeba zawsze wiąże się z odczuciem, a nie wyobrażeniem.

Zanim w kogoś rzucisz "kamieniem", przyjrzyj się uważnie sobie, Twoim wyborom, Twojemu stosunkowi do innych.
Czy potrafisz wykrzesać z siebie w relacjach ciepło własnego serca, miłość czy współczucie?
Czy kiedykolwiek zapytałeś kogokolwiek o jego samopoczucie?
Czy interesowały Ciebie realne potrzeby Twojego przyjaciela, czy raczej skupiałeś swoją uwagę na korzyściach płynących z tej relacji dla Ciebie?
Co oferujesz innym, powróci do Ciebie.

Czytaj dalej...
05 Wrz

Rozwój CDLXXXIX

 • 05 wrzesień 2018 |
 • Dział: 2018

Z racji mojego zawodu, spotykam najczęściej ludzi cierpiących. Coraz częściej padają pytania o przyczynę: Pani doktór proszę mi powiedzieć, dlaczego choruję? Prowadzę zdrowy styl życia, uprawiam sport, odżywiam się zdrowo, lubię swoją pracę, w domu też jakoś się układa... Dlaczego?

Nie istnieją proste odpowiedzi, bowiem proces chorobowy jest uwarunkowany wieloma czynnikami, nierzadko mającymi źródło w odległej przeszłości.

Myśl jest początkiem tworzenia. Źródłem - umysł.

Skoro umysł jest narzędziem tworzącym nasz świat, dlaczego jedni potrafią tworzyć zdrowe pogodne doświadczenia życiowe, inni natomiast, pomimo wszelkich starań, wielkie problemy włącznie ze zdrowotnymi?

Co decyduje o jakości naszych myśli? Jaki wpływ na jakość myśli mają emocje?

Czy mamy wpływ na świadome kształtowanie emocjonalnego poziomu naszej istoty?

Jaki wpływ mają pozytywne emocje na jakość naszych myśli?
Jaki wpływ mają pozytywne myśli na to, co odczuwamy?

Jaki rodzaj informacji o nas, niosą negatywne emocje?
Czy potrafimy za negatywnymi emocjami dostrzec nasze niezrealizowane realne potrzeby?

Jak jest różnica pomiędzy realną potrzebą, a żądzą?
Jakie konsekwencje dla naszego życia niesie realizacja potrzeby, a czym skutkuje realizacja żądzy? Czy dostrzegasz różnicę?

Czytaj dalej...
04 Wrz

Rozwój CDLXXXVIII

 • 04 wrzesień 2018 |
 • Dział: 2018

Wielu ludzi identyfikuje Miłość z wielkim uniesieniem, euforią towarzyszącą zakochaniu. Jednak stan ten nie jest wiecznotrwały, a wielki ogień często gaśnie szybciej, aniżeli byśmy się tego spodziewali.

Czyżby to była Miłość? Dlaczego jej ogień tak szybko zgasł... skoro wielu ludzi twierdzi, że Miłość jest wieczna, nieśmiertelna, potężna swą mocą.

Stan zakochania może, ale wcale nie musi być wstępem do odkrycia w swym sercu Miłości. Niektóre istoty w swej ewolucyjnej podróży skupiały energię psychiczną na innych aniżeli uczucia aspektach własnej istoty na przykład rozwijały inteligencję matematyczno-logiczną, kinestetyczną czy lingwistyczną. Uczucia, podobnie jak intelekt również należy rozwijać. Kwestią jest wybór narzędzi.

Co ma uczynić człowiek, który pragnie poznać bogactwo Miłości, ale jego uczucia sprowadzają się do chłodu emocjonalnego?

Myślę, że najbardziej istotnym elementem rozwoju człowieka jest akceptacja miejsca, w którym na dany moment jest. Potem należy poszukać okoliczności i sposobów, które pomogą odkryć ciepło własnego serca.

Czytaj dalej...
02 Wrz

Rozwój CDLXXXVII

 • 02 wrzesień 2018 |
 • Dział: 2018

Twój wybór określa nie tylko dotychczasowe preferencje i priorytety czy cechy osobowości, które ukształtowałeś. Wyznacza również kierunek rozwoju wewnętrznych cech, które stanowią filtr postrzegania Jedynej Rzeczywistości i sposób jej doświadczania.

Najwłaściwszą inwestycją jest wielopoziomowy rozwój istoty promujący ją do wyższych wibracyjnie przestrzeni Rzeczywistości.

Miernikiem dla tak pojmowanego rozwoju jest zmiana sposobu postrzegania siebie i tego, co nazywamy zyskiem.

Czy kochający siebie człowiek wybiera działania w niskowibracyjnych przestrzeniach stworzonych przez złość, gniew, wściekłość i zazdrość? Czego tam poszukuje?

Czy tkwienie w oparach "ciemnej strony mocy" uszlachetnia czy "promuje" do pozostania na tym niskim, śmiercionośnym pułapie energii?

Trzeba dużych umiejętności uwalniania niskich wibracji, by "eksperymentować" w takich przestrzeniach. Czy jesteś na to gotów?

Wyciąganie istot ze światów wibracyjnie niskich praktykowało wielu bodhisatwów. Jednym z nich był Budda Niezmierzonego Współczucia - Avalokiteśwara. Wyciągał istoty ze światów niskowibracyjnych (piekielnych) i oferował życie w świecie bardziej godnym dla ludzkich istot. Kiedy zobaczył, że istoty te szybko wracają do starych sposobów życia, jego serce pękło.

Czytaj dalej...
01 Wrz

Rozwój CDLXXXVI

 • 01 wrzesień 2018 |
 • Dział: 2018

Pośpiech, to atrybut ego-kreacji i sprzymierzeniec błędnych wyborów.

Złość, gniew, wściekłość, to atrybuty ciemnej strony mocy. Kto uległ ich energii, ma czego żałować.

Na zajęciach warsztatowych do uwolnienia energii złości, gniewu czy wściekłości, wykorzystywałam taniec, muzykę, krzyk, ruch autentyczny, elementy śmiechoterpaii, sztuki plastyczne, a nade wszystko, wspólną zabawę.

Elementy ruchu - wspólnej zabawy poprzez taniec czy ćwiczenia uwalniały blokady i pozwalały na wzrost poziomu energii.

Każdemu poziomowi energii przypisane są określone obrazy. Zmiana poziomu wibracji, przenosi człowieka do innej przestrzeni energetycznej.

Systematyczna praca z emocjonalnym poziomem danej istoty stabilizuje poziom wibracji w wyższych energetycznie przestrzeniach Rzeczywistości.

Rozwój emocjonalny prowadzi do odkrycia w sobie bezmiaru Miłości niezależnej od kogokolwiek czy czegokolwiek.

Nie warto żywić się negatywnymi emocjami, choć warto wykorzystać je jako źródło informacji o naszych niezaspokojonych potrzebach.

Jednym z elementów uzdrawiania jest zaspokojenie potrzeb, co oznacza, że wiemy, czego dotyczą, potrafimy je nazywać.

Nawyk, to druga natura człowieka. Tylko świadomość siebie na każdy moment może złamać łańcuchy nawyków.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS