Witaj na blogu!

28 Wrz

Rozwój DIV

 • 28 wrzesień 2018 |
 • Dział: 2018

Poznałam wielu ludzi, którzy przekonani o magicznej mocy medytacji, korzystali przede wszystkim z tego narzędzia dla podniesienia poziomu energii własnej. Po latach byli zdecydowanie spokojniejsi, podejmowali bardziej odpowiadające ich potrzebom, decyzje, uzyskiwali lepsze rezultaty dokonując wyborów w różnych aspektach rzeczywistości, jednak nie potrafili wytłumaczyć sobie pewnego fenomenu - nie doświadczyli jedności ze wszystkim, co Jest.

Czym jest medytacja? Czy ten szczególny stan świadomości może zastąpić świadomy wybór i kreację, dzięki którym poszerzamy "soczewkę postrzegania" Jedynej Rzeczywistości?

Z mojej perspektywy, nie. Medytacja nie zastąpi poszerzania perspektywy postrzegania rzeczywistości, jeśli człowiek nie urzeczywistnił siebie zgodnie z własnym pragnieniem i w ten sposób nie wysycił poziomu wibracji, który był potrzebny do wzrostu energetycznego.

Zakończenie lekcji na tym poziomie wyraża się w naturalnym skupieniu na głębinach Ciszy w sobie, bez cienia jakiegokolwiek pragnienia, nie dlatego, że manipulując sobą pozbywamy się go, ale z powodu podniesienia wibracji dzięki jego urzeczywistnieniu. Zrozumienie, niesie wyzwolenie z szamotania się w labiryntach umysłu i szukania odpowiedzi, której tam nie ma.

Czytaj dalej...
27 Wrz

Rozwój DIII

 • 27 wrzesień 2018 |
 • Dział: 2018

W mej życiowej karierze jako lekarz, miałam przyjemność spotkać wielu pacjentów rekrutujących się ze świata artystycznego. Ich wrażliwość, nierzadko przynosiła w konsekwencji brak harmonijnego doświadczenia, w następstwie czego problemy emocjonalnej natury dominowały wśród mniej czy bardziej poważnych niedyspozycji.

Zastanawiające było to, że ich wielki artyzm, był najczęściej uprawiany, jako sztuka dla zadowolenia innych, a sporadycznie, jako narzędzie do własnego uzdrowienia.

Wcale nierzadko spotykałam się z postawą pełną zdumienia, kiedy wskazywałam na uzdrawiające elementy ich twórczej pracy, jedynie dzięki zmianie kierunku nastawienia (ze świata zewnętrznego na obserwację siebie).

Czytaj dalej...
25 Wrz

Rozwój DII

 • 25 wrzesień 2018 |
 • Dział: 2018

Według starożytnych Wed, nasze preferencje i priorytety określa dominująca w naszych życiowym doświadczeniu, a więc mająca wpływ na wybory, siła materialnej natury (guna). Ludzie z dominacją siły pasji, preferują rozwój technologii, przywiązują uwagę do designu i materialnych zewnętrznych przejawów życia. Istoty, dla których bazą w doświadczeniu jest siła dobroci, interesują się rozwojem człowieka, nie technologii, drążą "w głąb", a nie na zewnątrz. Szlachetne cechy umożliwiają im dostęp do obszaru o najwyższej częstotliwości wibracji w Powszechnym Polu Energii.

Zawartość pojęcia Miłość zależy również od dominującej w ludzkim doświadczeniu siły materialnej natury.

Czytaj dalej...
23 Wrz

Rozwój DI

 • 23 wrzesień 2018 |
 • Dział: 2018

Świat pojęć nie odzwierciedla Rzeczywistości. Jest jej mniej bądź bardziej udolnym opisem w ramach dominującej dla danego człowieka, materialnej siły (guny) natury.

Język matematyki, choć bardziej precyzuje opis jest również uwarunkowany w przedmiocie postrzegania Jedynej Rzeczywistości.

Czy uwarunkowany człowiek może precyzyjnie opisać nieuwarunkowaną Rzeczywistość?
To, jak opisuje, odzwierciedla jego uwarunkowanie.

Spójrz na zawartość pojęcia - Miłość. Biorąc pod uwagę jedynie dominującą w samorealizacji siłę natury materialnej, zawartość tego pojęcia zmienia się, cóż dopiero z subiektywnego, bardzo uwarunkowanego punktu widzenia.

Rozwój społeczeństwa dokonuje się wokół ludzi reprezentujących w zdecydowanej większości sposób realizacji w oparciu o dominującą siłę natury materialnej. Obecnie jest to siła pasji z domieszką dobroci i ignorancji.

Samorealizacja jest źródłem wiedzy, która wykorzystana w kolejnych działaniach powinna transformować indywidualne przekonania, a tym samym, stopniowo zmieniać obraz tego, co, i w jaki sposób tworzymy.

Progresja oznacza ukierunkowanie na wykorzystywanie inspiracji charakterystycznych dla rozwoju w oparciu o siłę dobroci, co z perspektywy energetycznego wymiaru człowieka wyraża się poprzez wzrost poziomu wibracji.

Regresja rozwoju w oparciu o siłę pasji, to podróż do realizacji z poziomu ignorancji, co wyraża się poprzez spadek poziomu wibracji. Towarzyszą temu procesowi liczne problemy we wszystkich aspektach Rzeczywistości.

Czytaj dalej...
22 Wrz

Rozwój D

 • 22 wrzesień 2018 |
 • Dział: 2018

Jeśli obserwujesz swoje wybory, łatwo ocenisz miejsce własnego rozwoju i potrzeb, które pragniesz zrealizować.

Dostrzegasz również niebezpieczeństwo manipulowania własnym umysłem. Tworzenie kolejnych labiryntów przez bezrefleksyjne programowanie swojej podświadomości, zaczynasz traktować jako bezsensowną stratę czasu.

Wiedza płynie do nas wieloma kanałami. Spójrz na własną edukację... Co zapamiętałeś z ogromu informacji, do odpamiętania których obligowały Ciebie oceny w dzienniku nauczyciela?

Z mojej perspektywy jedynie wiedza, którą pozyskujemy w harmonii z własnymi odczuciami, wywiera realny wpływ na nasze postrzeganie i doświadczanie rzeczywistości. Reszta zazwyczaj tkwi w niepamięci.

Często obserwowanym przeze mnie, jako lekarza, ubocznym skutkiem niewłaściwej edukacji są duże problemy natury emocjonalnej u dzieci i młodzieży, która nie potrafiła skorzystać harmonijnie z oferty programowej systemu. Koszt tak pojmowanej edukacji przekracza daleko zysk pod postacią uzyskania certyfikatu, z którego najczęściej z racji problemów zdrowotnych, młody człowiek, choć chce, to nie może skorzystać.

Czytaj dalej...
21 Wrz

Rozwój CDXCIX

 • 21 wrzesień 2018 |
 • Dział: 2018

Według starożytnych tekstów wedyjskich, życie człowieka przebiega w 4 wymiarach: fizycznym, intelektualnym, socjalnym i duchowym. Każdy z tych poziomów rzeczywistości ma swoje prawa, które mają doprowadzić człowieka do stanu harmonii ze wszystkim, co Jest.

Dusza będąc najsubtelniejszą strukturą i nośnikiem świadomości znajduje się w gęstszym środowisku ciała subtelnego (psychiki).

Potrzebami subtelnego ciała są emocje i informacje, którymi dzielimy się między sobą.

Powłoką dla subtelnego ciała jest nośnik fizyczny, nasze ciało.

Ciało fizyczne istnieje dla urzeczywistnienia się materialnych potrzeb duszy.

Żeby wieczna dusza utożsamiła się z materialnym ciałem w celu uczestnictwa w ziemskiej grze, potrzebny jest cały kompleks subtelnych struktur przejściowych adaptujących subtelną Duszę do materii i skłaniających ją do poczucia się częścią tego świata.
Tymi subtelnymi strukturami przejściowymi między Duszą a ciałem są: umysł, inteligencja i fałszywe ego.
Tworzą one razem tymczasowego sobowtóra Duszy - uwarunkowaną świadomość, którą przyjmujemy za swoje prawdziwe ja.

Czytaj dalej...
20 Wrz

Rozwój CDXCVIII

 • 20 wrzesień 2018 |
 • Dział: 2018

Umysł człowieka powinien prowadzić do stopniowego wzrostu rozumienia i poszerzenia okna wolności, a nie degradacji.

Siła pasji jest potężnym narzędziem do rozwoju, jednakże w takim samym stopniu, niewłaściwie wykorzystana, prowadzi do destrukcji - atrybutu ignorancji.

Symptomem niewłaściwego wykorzystania siły pasji jest spadek poziomu wibracji osobistej a wraz z nim, problemy natury zdrowotnej, zawodowej i społecznej.

W jaki sposób wykorzystać siłę pasji dla rozwoju dobroci - warunku harmonijnego przekroczenia wymiarów i pozostania w najbliższym wyższym?

Czy człowiek mijający się z uczciwością podąża w kierunku siły dobroci czy ignorancji?

Czy istota wykorzystująca bez skrupułów potencjał innych, podąża drogą dobroci, czy ignorancji?

Czy człowiek korzystający w relacjach z manipulacji, podąża do rozwoju wyzwalającego z uwarunkowań, czy w kierunku działania prowadzącego do doświadczania bólu i cierpienia, skutków ignorancji?

Każda chwila życia jest możliwością przyjrzenia się sobie, swoim wyborom, wnioskowania na podstawie zdobytej wiedzy ugruntowanej przez doświadczenia i ewentualnie zmiany decyzji.

Kiedyś pewien biolog uświadomił mi zgubną siłę powolnej destrukcji. Opowiedział historię o żabie, którą wrzucono do podgrzewanego akwarium. Jako zwierzę zmiennocieplne, powinna była opuścić akwarium, gdy temperatura wzrosła do granicy tolerancji przez organizm. Ale żaba nie zareagowała na powolny wzrost temperatury wody. Nie ratowała się, nie uciekła, choć mogła.
Podobnie jest z ludźmi kreującymi z poziomu siły pasji. Choć wiele osób rozwija się w oparciu o tę siłę, nie dostrzega zagrożeń takiej kreacji. W moim przekonaniu, trafna ocena sytuacji wymaga włączenia do percepcji "oczu Miłości", a więc poszerzenia oglądu rzeczywistości o walory związane ze sferą uczuć wyższych.

Czytaj dalej...
19 Wrz

Rozwój CDXCVII

 • 19 wrzesień 2018 |
 • Dział: 2018

Rozwój duchowy zawsze wiąże się z dominującą rolą siły dobroci.

Siła pasji może prowadzić do wzrostu w sile dobroci lub pogrążyć w sile ignorancji. Kierunek wybiera człowiek.

Wyrazem realizacji z poziomu siły ignorancji są problemy natury osobistej, zdrowotnej, społecznej i zawodowej.

Kreacja serca, to realizacja siebie w oparciu o siłę dobroci. Towarzyszy jej stały wzrost poziomu wibracji, spokój i poczucie jedności.

Kreacja w oparciu o wyobrażenia, pomijająca serce, to realizacja siebie z poziomu siły pasji. Dominuje w obrazie ziemskiego doświadczenia.

Skutki realizacji w oparciu o siłę ignorancji obniżają poziom wibracji i prowadzą istotę do światów niskiego astralu.

Istnieje wiele informacji dotyczących możliwości opuszczenia Tego wymiaru. Pamiętajmy jednak, że to poligon doświadczalny, dzięki któremu poznajemy siebie - wielowymiarową istotę, dzięki doświadczeniu. Tu uczymy się tworzyć naszą rzeczywistość, nasz świat, coraz pewniej i lepiej dzięki wiedzy i miłości.

Każde doświadczenie niesie nowe informacje. To, czy i w jaki sposób je wykorzystamy, zależy jedynie od nas.

Poznałam ludzi, którzy w ramach codziennych doświadczeń, nieustannie wykorzystują psychologiczne mechanizmy obronne, bez zrozumienia, że wyzwania mają poszerzyć okno postrzegania i doświadczenia siebie, uwolnić od ograniczających wyobrażeń i przekonań i transformować naszą osobowość.

Świadoma transformacja zawsze ma związek z wykorzystaniem siły dobroci (guny dobroci), bowiem cechy wewnętrzne ukształtowane na bazie takiej kreacji, są niezbędne tak dla tworzenia harmonijnego doświadczenia na tu i teraz, jak i są warunkiem do pozostania na wyższym poziomie (IV wymiarze) Jedynej Rzeczywistości.

Czytaj dalej...
18 Wrz

Rozwój CDXCVI

 • 18 wrzesień 2018 |
 • Dział: 2018

Według starożytnych Wed, trzy siły materialnej natury mają wpływ na nasze życiowe doświadczenie. Są nimi, dobroć, pasja i ignorancja.

Siły te przejawiają się pod postacią charakterystycznych dla danej siły natury zachowań.

Poziom wibracji osobistej jest uzależniony od siły natury, która dominuje jako źródło wyboru.

Najwyższy poziom wibracji osobistej, a tym samym poziom rozwoju świadomości, prezentują istoty, których dominująca siłą jest dobroć.

Realizacja z poziomu siły dobroci prowadzi do ukształtowania szlachetnych cnót, które z punktu widzenia świętej geometrii są kodami dostępu do wyższych wymiarów.

Zatem świadomy rozwój prowadzi do jak najpełniejszego wykorzystania siły dobroci, która stanowi bazę dla rozwoju wewnętrznego istoty ludzkiej.

Obecność szlachetnych cech umożliwia stworzenie najkorzystniejszych warunków dla optymalnego wzrostu poziomu wibracji i harmonijnego zakorzenienia w najbliższym wyższym wymiarze.

Należy jednak pamiętać, że siły materialnej natury są jedynie narzędziami, dzięki którym duchowa istota może jak najpełniej poznać Siebie w doświadczeniu.

Czytaj dalej...
12 Wrz

Rozwój CDXCV

 • 12 wrzesień 2018 |
 • Dział: 2018

Słowa są narzędziem, lepszym bądź gorszym. Istotna jest intencja - wykładnik realnego poziomu rozumienia siebie i świata, a więc, rozwoju świadomości.

Twoja twórczość odzwierciedla to, do jakiego pojmowania siebie dotarłeś na drodze rozwoju - nie w wyobrażeniu, ale w odczuciu.

Ty i tylko Ty możesz obserwować siebie i również Ty decydujesz, co możesz i czy chcesz coś zrobić w kwestii transformowania swego charakteru.

Świat zewnętrzny dostarcza Ci jedynie informacji, odkrywa Twój wewnętrzny świat.

Zmienić świat, można jedynie pogłębiając wiedzę i transformując siebie, swoje przekonania.

Wymiana energii wzbogacająca życie i indywidualny rozwój jest możliwa jedynie na bazie Miłości i Prawdy.

Czy ujrzysz inny świat bez zmiany soczewki postrzegania?

"Soczewkę postrzegania" - filtr programu, przez który oglądasz świat i siebie, tworzysz Ty.

Nie zawsze doświadczysz tego, czego oczekujesz, ale zawsze doświadczysz tego, co stworzysz..świadomie lub nieświadomie.

Co tworzysz dzięki wyborom i własnym doświadczeniom? Siebie w aspekcie osobowości, dzięki której postrzegasz, wybierasz, doświadczasz i zdobywasz w ten sposób wiedzę na temat Jedynej Rzeczywistości i swego w niej miejsca.

Osobowość, to jedna z Twoich tożsamości, którą stwarzasz nieustannie, i z którą najczęściej identyfikujesz siebie jako odrębny byt.

Świadoma twórczość wiąże się ze zrozumieniem potrzeby doskonalenia wewnętrznego, co skutkuje wzrostem poziomu osobistej wibracji. W konsekwencji zaczynamy doświadczać siebie w szerszej, niż osobowość perspektywie.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS