Witaj na blogu!

31 Sie

Rozwój CDLXXXV

 • 31 sierpień 2018 |
 • Dział: 2018

Miłości nie można kupić, ale Miłość można odkrywać. Warunek - nastawienie na rozwój przez Miłość.

Miłość w myślach, słowach i Miłość w działaniach, to trzy podstawowe elementy rozwijającego kochania.

Bądź bardziej pokorny, niż słoma na ulicy.

Śri Caitanya Mahaprabhu

Źródłem pokory jest wiedza o jedności wszystkich i wszystkiego. Istota przebudzona kieruje się Miłością. Pokora jest jej atrybutem.

Duma, pycha i próżność, to "święta" trójca ego - kreacji.

Im bliżej Boga, tym bliżej serca, tym mniej dumy, pychy czy próżności. Tym chętniej dzielisz się swoimi skarbami ze wszystkimi na swej drodze.

Każda istota postępuje właściwie biorąc pod uwagę jej rozumienie Jedynej Rzeczywistości. Żyjemy wspólnie, ale każdy w swoim własnym świecie.

Projektowanie własnego rozumienia na Rzeczywistość, nie zmienia jej oblicza.

Akceptacja oczywistej prawdy, że każda istota, to inny świat, przybliża nas do możliwości lepszego rozumienia siebie i współdziałania.

Oczekiwania niszczą wszystko, włącznie z ludzkimi marzeniami.

Czytaj dalej...
30 Sie

Rozwój CDLXXXIV

 • 30 sierpień 2018 |
 • Dział: 2018

Istnieje tylko Jedna Miłość, choć posiada wiele dzieci. Istnieje tylko Jeden Bóg, choć ma wiele twarzy.

Każda twarz, to perspektywa Boga, Absolutu, Czystej Świadomości, dzięki której poznaje Siebie, swój potencjał. Każda indywidualna świadomość, to kropla Oceanu Ducha.

Każda kropla z oceanu jakościowo (lecz nie ilościowo) jest identyczna z bezmiarem wód. Podobnie rzecz się ma z Energią Indywidualną i Oceanem Ducha.

Rozwój ludzkiej świadomości zmierza do rozpoznania siebie poprzez doświadczenie, jako identycznej jakościowo z Oceanem Ducha. Integracja z Oceanem Ducha dokonuje się spontanicznie.

Celem kreacji serca (doświadczenia na bazie odczuwania Miłości) jest przybliżanie nas do tej Prawdy.

Każde doświadczenie na bazie Miłości podnosi poziom wibracji Indywidualnej Energii i stabilizuje ją na najwyższym z możliwych poziomie.

Stąd wniosek, że relacje międzyludzkie, dla kreacji których bazą jest Miłość, posiadają moc utrzymania wysokiego poziomu energii - warunku harmonijnego rozwoju świadomości.

Miłość partnerska, rodzicielska, braterska, siostrzana, to jedynie aspekty odczuciowe Miłości Uniwersalnej w toku jej rozwoju.

Kreacja na bazie myśli bez odczucia Miłości, tworzy jedynie kolejne labirynty na danym poziomie rozwoju. To z perspektywy rozwoju świadomości bezproduktywna strata czasu, choć rezultaty mogą być imponujące dla zmysłów.

Czytaj dalej...
28 Sie

Rozwój CDLXXXIII

 • 28 sierpień 2018 |
 • Dział: 2018

Miłość serca własnego można wyrażać na wielość sposobów. Miłość towarzysząca relacji jest jednym z nich.

Miłość do rodzica, partnera czy dziecka przypomina tęczowe barwy Światła. Jej bogactwo, piękno i wielość obrazów tworzy barwny film.

Umiejętność obserwacji siebie w konfrontacji z otoczeniem, niesie wiedzę o nas i naszym stosunku do Rzeczywistości. Wzbogaca poznanie.

Wiedza, uczucie Miłości, umiejętność stworzenia warunków dla wyrażenia uczuć w relacji, umożliwia celebrowanie związku, "smakowanie go".

Pośpiech, żądza, powierzchowność relacji pozbawionej uczucia Miłości, udaremniają głębię poznania siebie, dzięki relacji z inną istotą.

Smakowanie życia w różnych jego aspektach jest uwarunkowane obecnością odkrytych w swej życiowej podróży, szlachetnych cech.

To szlachetne cechy (poza talentem) są tym, co warunkuje postrzeganie i twórczość istoty, a tym samym rodzaj i jakość doświadczeń.

Świadomy rozwój danej istoty wiąże się z wyborem doświadczeń poszerzających nie tylko wiedzę w aspekcie uczuciowym czy poznawczym, ale również takich, które mają wpływ na budowanie soczewki postrzegania (szlachetnego charakteru).

Czytaj dalej...
13 Sie

Rozwój CDLXXXII

 • 13 sierpień 2018 |
 • Dział: 2018

Prawda o poziomie rozwoju człowieka leży w jego odczuciach, a nie w wyobrażeniach.

Twórczość obrazuje najpełniej to, za kogo się uważamy.

Wybory, opisują nasz stosunek do siebie i innych, jak również zainteresowania, dzięki którym poznajemy swój potencjał twórczy (albo przypominamy sobie to, kim jesteśmy).

Czytaj dalej...
12 Sie

Rozwój CDLXXXI

 • 12 sierpień 2018 |
 • Dział: 2018

Kreacja z poziomu żądzy i kreacja serca spotykają się jedynie w miejscu, gdzie dostrzegasz absurdalność budowania kolejnych labiryntów i otwierasz się na poznawanie w ramach kreatywności swego serca. W ten sposób inicjujesz drogę budowania na bazie Miłości, drogę stabilnego, konsekwentnego wzrostu Twojej wibracji. Podążanie tą drogą prowadzi do opuszczenia "świata labiryntów" - świata budowanego na bazie żądzy zmysłów.

Kreacja z poziomu żądzy eskalowanej poprzez zmysły, utrwala przekonanie o własnej tożsamości w kontekście osobowości. By uzyskać na tym poziomie swoje cele, istota posługuje się manipulacją, co prowadzi do stałego spadku poziomu wibracji.

Gonitwa człowieka opętanego przez żądzę nie ma końca. Coraz bardziej oddala się również od swego serca, bowiem realizacja celów, niewiele ma wspólnego z uczuciami wyższymi. Oddalając się od serca, uniemożliwia sobie drogę do integracji z wyższymi częstotliwościami Światła. Wybierając żądzę, sam niszczy siebie.

Czytaj dalej...
11 Sie

Rozwój CDLXXX

 • 11 sierpień 2018 |
 • Dział: 2018

Wraz z rozwojem świadomości zmienia się postrzeganie, twórczość i doświadczanie siebie.

Rzeczywistość uzgodniona ewoluuje wraz z nami.

Bez względu na sposób odbioru i postrzegania, bez względu na sposób i aspekty Rzeczywistości, które obejmujemy swą uważnością, jedno pozostaje niezmienne, świadomość.

Czy identyfikujesz istnienie ze świadomością czy jednym z jej aspektów - osobowością?

Co dla Ciebie oznacza - świadome odkrywanie i budowanie siebie i swojego świata?

Co jest źródłem dla Twoich wyborów?
Jakie narzędzia wykorzystujesz do budowania swego doświadczenia?

Czy wykorzystujesz na co dzień samoobserwację w celu lepszego poznania siebie?

Jeśli źródłem do tworzenia jest odczucie Miłości, tworzysz w harmonii ze wszystkim, co Jest, bowiem Miłość jest podstawową Energią Stwórczą. O tym, co tworzysz decydują talenty, które przyniosłeś na świat, oraz cechy wewnętrzne, które ukształtowałeś w procesie ewolucji, również w tym życiu.

Czytaj dalej...
10 Sie

Rozwój CDLXXIX

 • 10 sierpień 2018 |
 • Dział: 2018

Czym jest dla Ciebie sukces?

Czym jest sukces w świecie postrzegania zmysłowego, a czym, w realizacji z poziomu mądrości serca?

Dokąd zmierza człowiek nastawiony na sukces w świecie postrzegania zmysłowego? Co jest sukcesem istoty kreującej z poziomu mądrości serca?

Wybory człowieka uzależnione są od poziomu rozwoju jego świadomości, a więc rozumienia siebie i tego, czym jest świat, który postrzegamy. Koncentracja energii psychicznej na zewnętrznych przejawach życia, utwierdza nas w przekonaniu o trwałości rzeczywistości, która powstała jako wynik materializacji twórczej myśli. Rzeczywistość ta ulega nieustannym przemianom, wraz ze zmianą sposobu jej postrzegania. W jednych aspektach szybciej, w innych wolniej.
Ludzki umysł jest niezwykle plastyczny, stąd zmienność jest jedynym pewnikiem tak w aspekcie myślenia jak i tworzenia.

Choć postrzegamy i doświadczamy nieustannie zmian w sobie jak i wokół, często pragniemy znaleźć coś, dzięki czemu poczujemy się pewniej i bezpieczniej.

Skoro nie umysł, to co? Co warunkuje nasze poczucie bezpieczeństwa?

Czytaj dalej...
07 Sie

Rozwój CDLXXVIII

 • 07 sierpień 2018 |
 • Dział: 2018

Czym jest dla Ciebie kreacja?
Czym jest, z perspektywy Twojego rozumienia Rzeczywistości, rozwój?
Czym jest samopoznanie?

Dobrostan, to termin, który psychologia pozytywna identyfikuje z uczuciami pozytywnymi (ulga, ekstaza), jak i pozytywnymi działaniami, które nie posiadają składnika uczuciowego (pochłonięcie, zaangażowanie). Pojęcia szczęście czy dobrostan czasami odnoszą się do uczuć, a czasami do działań, podczas wykonywania których nie odczuwamy jakichkolwiek uczuć.

Ponieważ odczucie dobrostanu i szczęścia zależy od ludzkiej emocjonalności, psychologia pozytywna skupia się na sposobach jej zwiększania.

Emocje pozytywne odnoszące się do teraźniejszości dzielą się na dwie kategorie: przyjemności i przyjemności wyższego rzędu. Przyjemności dzielą się na cielesne, doświadczane za pomocą zmysłów (smak, zapach, seks, dźwięk, obraz) oraz wyższego rzędu - mające złożony, intelektualny charakter (błogość, uniesienie, zachwyt, uciecha, ekstaza, odprężenie). Przyjemności dotyczą chwili obecnej.

Gratyfikacje, to druga klasa emocji pozytywnych odnoszących się do teraźniejszości. W odróżnieniu do przyjemności, nie są one uczuciami, lecz czynnościami, które lubimy wykonywać (czytanie, jazda na rowerze, ciekawe dyskusje, wspinaczka, itd). Gratyfikacje całkowicie nas pochłaniają i angażują, wyłączają świadomość indywidualną i emocje.

Czytaj dalej...
06 Sie

Rozwój CDLXXVII

 • 06 sierpień 2018 |
 • Dział: 2018

Na czym polega różnica między realizacją z poziomu siły pasji, a kreacją z poziomu odczuwania Miłości?

Pasja, to samorealizacja na bazie wyobrażeń bez uwzględnienia Miłości w odczuciu. Jej siłą motywującą jest żądza.

Kreacja serca, to działanie dla którego bazą jest odczucie Miłości. Jej siłą napędową jest Miłość.

Jakie są następstwa działania z poziomu siły pasji, a dokąd prowadzą czyny rozwinięte na bazie odczucia Miłości?

Działania z pasją, dla którego siłą napędową jest żądza, mogą, ale nie muszą pomnożyć bogactwa materialnego i wszelkich atrybutów z niego płynących - władzy, splendorów, popularności itp. Manipulacja, która jest orężem dla działającego z tego poziomu rozumienia rzeczywistości, człowieka, często prowadzi do rozwoju zawiści, zazdrości, bezwzględności, bezduszności, utrwala problemy emocjonalne i w konsekwencji obniża poziom wibracji własnej bez względu na praktyki medytacyjne czy inne sposoby relaksacji czy podnoszenia energii. Najbardziej tragicznym skutkiem, z mojej perspektywy jest kręcenie się w labiryntach stworzonych przez umysł i niemożność opuszczenia tego nieharmonijnego z samego założenia (patrz święta geometria), wymiaru istnienia.

Istoty kreujące z siły pasji utykają w pułapce tego wymiaru z uwagi na brak możliwości stworzenia w oparciu o cechy, które ukształtowali, harmonijnego doświadczenia życiowego, gwarantującego stabilizację poziomu energii.

Czytaj dalej...
04 Sie

Rozwój CDLXXVI

 • 04 sierpień 2018 |
 • Dział: 2018

Kreacja pomijająca wyższą uczuciowość jest nieharmonijna z samego założenia. Świadomy rozwój oznacza bowiem wzrost poziomu wibracji w zakresie wymiarów człowieka, z których obecności zdajemy sobie sprawę. Emocjonalność jest ludzką piętą Achillesa w świadomym rozwoju.

Jak twierdzą ojcowie psychologii pozytywnej (Seligman, Csikshentmihaly), umiejętność utrzymania emocji na poziomie uczuć wyższych jest integralną składową szybkiego, ludzkiego rozwoju, w tym, doświadczania szczęścia i wzrostu funkcji poznawczych. Dlaczego więc programy szkolne nie przewidują równoległego do poszerzania aspektu intelektualnego osobowości, rozwoju ludzkiej emocjonalności?

Uczucia wyższe, w tym odczuwanie Miłości, są również gwarantem konsekwentnego wzrostu poziomu wibracji, co oznacza rozwój energetyczny człowieka.

Wraz z rozwojem energetycznym, świadoma istota uzyskuje coraz szerszy dostęp do informacji zdeponowanych w Powszechnym Polu Energetycznym. Dzięki nowym koncepcjom poszerza w naturalny sposób okno postrzegania i platformę dla wyrażania siebie.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS