Witaj na blogu!

31 Lip

Rozwój CDLXXII

 • 31 lipiec 2018 |
 • Dział: 2018

Na czym polega rozwój poziomu emocjonalnego człowieka? Najczęściej inicjuje go zaprzeczenie konieczności zajmowania się tym poziomem ludzkiej istoty. Następnie szukamy możliwości ominięcia niewygodnego problemu /negatywnych uczuć/ poprzez kontrakt z siłami wyższymi, separację czy koncentrację na wizjach. W kolejności pojawia się depresja, jako wyraz bezsilności zapanowania nad negatywnymi uczuciami. Zmęczeni manipulowaniem samym sobą, akceptujemy wreszcie potrzebę zajmowania się niewygodną sferą naszej istoty - emocjami. Zaczynamy przyglądać się im w konfrontacji z rzeczywistością i uczymy lepiej zarządzać własnymi wyborami stopniowo eliminując niskowibracyjne doświadczenia. W ten sposób, dzięki samoobserwacji pod kątem własnych uczuć, kształtujemy nową, bardziej dojrzałą osobowość. W związku z tym, zmienia się nasz sposób rozumienia, tworzenia i doświadczenia siebie.

Tłumienie emocji, separacja, dystansowanie, reakcje ucieczkowe, to nieefektywne metody obrony psychologicznej. Stanowią informację o ukształtowanej przez nasze wybory "soczewce postrzegania" - filtrze odczytu informacji i bazie do tworzenia.

W ramach świadomego rozwoju uwzględniamy wszystkie wymiary i poziomy funkcjonowania, do których posiadamy dostęp.

Uczucia wyższe /w tym, MIŁOŚĆ/ w ramach samorealizacji, są nie tylko gwarantem wysokiej jakości doświadczeń, ale stanowią stabilne kody matematyczne decydujące o możliwości utrzymania się w kolejnym, wyższym wymiarze istnienia /wysoki astral, chrześcijańskie niebo, najwyższe alikwoty IV wymiaru/.

Czy dostrzegasz teraz związek pomiędzy rozwojem emocjonalnego poziomu Twojej istoty, a szlachetnymi cechami - kodami do wyższych wymiarów, gwarantującymi pozostanie w nich?

Życie jest największym skarbem. Sztuka kreowania życia, najcenniejszą umiejętnością.

Czytaj dalej...
30 Lip

Rozwój CDLXXI

 • 30 lipiec 2018 |
 • Dział: 2018

Miłość, to nie zabawa w uczucia. To potężna Energia, do której dostępu strzegą niskie wibracyjnie emocje.

Masz ją zawsze w swoim sercu. Czasami odkrywasz jej obecność w konfrontacji z innym człowiekiem, niekiedy w medytacyjnej Ciszy.

Nie przypisuj obecności Miłości we własnym sercu zewnętrznym aspektom rzeczywistości. One jedynie mogą pomóc Ci ją odkryć. To wszystko.

Jeśli tworzysz w świecie niskich wibracji emocjonalnych, trudno ustabilizować Ci poziom wibracji osobistej tylko w paśmie Miłości.

Jogini oddalali się od "obrazów świata" właśnie dlatego, aby utrzymać swoją energię na możliwie najwyższym poziomie życiodajnej wibracji.

Jeśli identyfikujesz obecność Miłości we własnym sercu, jej odczuwanie z kimkolwiek, czy czymkolwiek, masz problem.

W ten sposób dajesz przyzwolenie innym istotom, by decydowały o Twoim samopoczuciu, dobrym nastroju czy stabilności psychicznej.

Miłość Jest. Drogę do jej odkrycia wybierasz Ty. Utrzymuj ciało emocjonalne i mentalne na poziomie stabilności, a jej odczucie będzie z Tobą.

Kocham ludzi. Uwielbiam obserwować ich potencjał i jego wyrażanie, ale traktuję ich obecność lub brak, jak dźwięki symfonii.

Otulaj swoje serce troską, czujną uwagą i obserwuj jak obrazy życia płyną, zmieniają swój koloryt, treść...

To jest zachwycające!

Czytaj dalej...
28 Lip

Rozwój CDLXX

 • 28 lipiec 2018 |
 • Dział: 2018

Nigdy niczego nie tracisz poza własną iluzją, poza tym, co Twój umysł usiłuje uchwycić. Życie jest niepodzielną Jednią.

Większość ludzi spekuluje, manipuluje, zyskuje i traci... we własnym umyśle! Taki rodzaj twórczości, to niedorzeczność!

Bezproduktywny dialog z samym sobą, często prowadzi do obniżenia nastroju, poczucia winy czy obwiniania innych... Po co czynić sobie krzywdę?

Miłość Jest. To, na czym koncentrujesz swoją uwagę, wynika z Twoich przekonań i nawyków.

Tu i teraz doświadczasz skutków przeszłych wyborów. Tu i teraz tworzysz swoją przyszłość.

Ludzie stąpają po diamentach wiedzy i najczystszej Miłości, ale ich oczy nie widzą, a uszy nie słyszą. Dlaczego?

Ich wyobrażenia o tym, w jaki sposób przejawia się Boska Miłość czy Boska Wiedza, zaślepiają ich oczy i zaciemniają umysł.

Oczekiwania sprawiają, że z lekkością odrzucają to, co ma ich uwolnić. Magia utrwala kręcenie się wokół labiryntów, które sami we własnym umyśle stworzyli.

Tylko uwolnienie serca z żądzy i bólu, prowadzi do kreatywności warunkującej szybki rozwój świadomości.

Czytaj dalej...
27 Lip

Rozwój CDLXIX

 • 27 lipiec 2018 |
 • Dział: 2018

Wszystkie doświadczenia kształtują osobowość, jej cechy. To filtr - "soczewka postrzegania", dzięki któremu kreujesz w określony sposób.

Inaczej tworzy człowiek, którego "filtr" zawiera szlachetne cechy (Mądrość, Piękno, Prawdę itd.), a inaczej człowiek ich nie posiadający.

Stąd rozwój tych cech jest priorytetem dla istot integrujących coraz wyższe częstotliwości Boskiego Światła.

Sposób postrzegania jest uwarunkowany poziomem rozwoju świadomości człowieka.

Rozwój świadomości jest również uwarunkowany, podobnie jak wszystko, co istnieje w manifestacji Energii Ducha. Otwartość na nowe koncepcje poszerza ogląd Rzeczywistości i zmienia sposób, w jaki ją tworzymy.

Krążenie wokół starych wizji, pielęgnowanie kreacji na bazie starych struktur, wiedzie do stagnacji i niezrozumienia.

Kiedy konwersacja płynie harmonijnie?
Na energetycznym poziomie wszyscy jesteśmy jednością. Różnice pojawiają się wtedy, gdy eskalujemy odrębności wynikające z drogi rozwoju.

Ja i Ty stanowimy Jedno. Możemy świetnie się bawić, jeśli pragniemy poznawać siebie wzajemnie, szanując odmienność dróg rozwoju.

Jeśli pragniesz doświadczyć jedności z innymi na głębokim poziomie odczuciowym, potrzeba odpowiedniej bazy - poczucia bezpieczeństwa.

Tylko taka baza umożliwia pełnię doświadczenia bliskości. Wielu ludzi ma z tym duży problem. Skutek: brak spełnienia towarzyszącego głębi.

Słowo jest próbą chwytania. Często odczuwasz jego chropowatość, zwłaszcza wtedy, kiedy długo trwasz w świecie Ciszy.

Dialog słowny, to próba znalezienia tego, co już JEST w energetycznym wymiarze istnienia - jedności, bliskości.

Realizacja potrzeby bliskości w dualnym świecie, to trudne wyzwanie z uwagi na identyfikację swego bytu z osobowością.

Miłość partnerska niweluje w bliskiej relacji odrębność wynikającą z postrzegania zmysłowego (tożsamość zintegrowaną z osobowością) i daje namiastkę poczucia jedności.

Jeśli istoty wyrastają poziomem zrozumienia siebie ponad tożsamość ograniczoną do osobowości, bliskość zrodzona z Miłości, prowadzi do doświadczenia Jedności.

Jedność ze wszystkim, co JEST w odczuwaniu zrodzona z Miłości dwóch istot na wysokim poziomie rozwoju wewnętrznego (III poziom rozwoju świadomości), to finał podążania drogą Miłości.

Droga rozwoju przez Miłość dwóch zaawansowanych w rozwoju wewnętrznym, bliskich sobie istot, spotyka się w tym samym finalnym miejscu, co joga czy inne drogi - Jedności ze wszystkim, co Jest.

Czytaj dalej...
26 Lip

Rozwój CDLXVIII

 • 26 lipiec 2018 |
 • Dział: 2018

Nie zawsze doświadczysz tego, czego pragniesz, ale zawsze doświadczysz skutków tego, co stworzysz.

Mity i wyobrażenia o uzdrawianiu przesłaniają prawdziwy jego cel, poznanie siebie. Zdobyta wiedza ma służyć dalszemu rozwojowi.

Jaki rodzaj wiedzy zdobywasz w procesie uzdrawiania? Pośrednio, wiedzę o sztuce tworzenia harmonijnego doświadczenia lub nie tworzenia problemów natury zdrowotnej.

Ludzie oczekują szybkich rezultatów wszelkich terapii. Nawet jeśli je uzyskują, często nie rozumieją sensu samego procesu chorobą zwanego. Stąd nierzadko powtarzają tę samą lekcję w innym wydaniu.

Budda Avalokiteśwara wyciągał poprzez Energię Miłości ludzi ze światów piekielnych, czyli niskowibracyjnych stanów świadomości. Ludzie ci jednak szybko powracali do tych światów. Dlaczego? Nie potrafili inaczej tworzyć swych codziennych doświadczeń. Wracali do bólu.

Proces uzdrawiania wiąże się z kształtowaniem bardziej świadomej siebie, swych potrzeb jednostki. Skutkiem procesu jest bardziej dojrzała, bardziej odpowiedzialna za proces twórczy i samą siebie, osobowość. Zdobyta na tej drodze wiedza, umożliwia tworzenie na wyższym pułapie wibracyjnym.

Czytaj dalej...
25 Lip

Rozwój CDLXVII

 • 25 lipiec 2018 |
 • Dział: 2018

Co jest dla Ciebie ważniejsze: słowa czy czyny?

Dla mnie liczą się czyny. Słowa nie zawsze odzwierciedlają prawdziwe intencje człowieka, czy jego uczucia.

Spójrz na relacje. Na życie. Tam jest kopalnia wiedzy, o ludziach i ich prawdziwych intencjach, posiadanych cechach, talentach i preferencjach.

Miłość, Prawda, Uczciwość, Sprawiedliwość, Piękno, Harmonia, Jedność, Mądrość czy Pokora... To ludzkie lekcje.

W jakich działaniach najpełniej wyrażasz Miłość do Siebie i innych?

Większość ludzi tworzy swoje życie w oparciu o "niższą gwiazdę", czyli osobowość. Buduje doświadczenia w oparciu o informacje dostarczane poprzez zmysły i inteligencję.

Czym różni się, Twoim zdaniem, wybór płynący z Duszy (wyższa gwiazda) od wyboru dokonanego z poziomu osobowości (niższa gwiazda)?

Czytaj dalej...
22 Lip

Rozwój CDLXVI

 • 22 lipiec 2018 |
 • Dział: 2018

Czy dostrzegasz różnicę pomiędzy Miłością w odczuciu, a zabawą w Miłość?

Serce wypełnione Miłością nuci swą pieśń na wielość sposobów, ale z uwagi na wrażliwość wobec siebie i otoczenia, nigdy i nikim nie manipuluje.

Jeśli manipulujesz kochającym człowiekiem, zastanów się, czym jest Twoja Miłość. Jeśli bawisz się uczuciami innych istot, czy naprawdę je kochasz?

Wrażliwość, to jedna z wielu cech odróżniających Miłość od żądzy.

Miłość wspiera, próżne ego, oczekuje na adorację.

Miłość z łatwością dzieli się wszystkim, co posiada najcenniejszego. Wielkie, próżne ego niechętnie dzieli się czymkolwiek. Samo oczekuje na szczególne traktowanie, a dary serca traktuje z wyrozumiałą wyższością.

Zarozumiałość, zadufanie, brak pokory, udaremniają posiadającemu je człowiekowi tworzyć harmonijne, bliskie relacje. Najwyższą cenę za pielęgnowanie niewłaściwego wyobrażenia o sobie, ponosi sam człowiek.

Miłość, wyraża się, między innymi, przez serdeczność, czułość, zaufanie. To składa się na poczucie bliskości, które umożliwia człowiekowi optymalne możliwości doświadczania i poznania siebie.

Czytaj dalej...
19 Lip

Rozwój CDLXV

 • 19 lipiec 2018 |
 • Dział: 2018

Słowo, to załącznik do czynu, a nie odwrotnie.

Prawdziwe ludzkie intencje można dostrzec w czynie, a nie w słowach.

Tylko wybory i działania w harmonii z odczuciem Miłości mają moc sprawczą.

Czytaj dalej...
18 Lip

Rozwój CDLXIV

 • 18 lipiec 2018 |
 • Dział: 2018

Relacja z innym człowiekiem przypomina kontakt z oceanem. Jedni wybierają obserwację powierzchni, inni nasyciwszy oczy obrazem fal, zbroją się w narzędzia i szlifują umiejętności, by doświadczyć tajemnic, które niosą głębiny. Poziom doświadczenia i satysfakcji wybiera człowiek.

Często spotykam się z opinią, że wszelkie relacje wcześniej czy później stają się źródłem znudzenia. Myślę, że jest tak jedynie dla ludzi, którzy nigdy nie skupili energii psychicznej realnie na danej relacji, nigdy nie weszli w nią poprzez serce.

Pamiętajmy, że patrząc na drugiego człowieka widzimy inną perspektywę tego samego Ducha. Każda istota jest potężnym źródłem wiedzy o samym Duchu, który podążał inną drogą samopoznania.

Każdy człowiek, to kopalnia nieskończonej wiedzy, Dostęp do niej wymaga jednak szczególnego stanu świadomości, odczucia Miłości.

Tylko bowiem Miłość w odczuciu pozwala nam na naturalne skupienie uwagi na innej istocie, a tym samym umożliwia zgłębianie wiedzy o innym, ale dzięki relacji, przede wszystkim, o sobie. Wiedzę, do której dostępu strzeże to szczególne uczucie.

Przedmiotowe traktowanie innej istoty wynika z braku wiedzy o wewnętrznej Naturze wszystkich i wszystkiego, jak również z zamknięcia naszego własnego serca na Miłość. Cena, jaką płacimy za powierzchowne poznanie jest wysoka: brak satysfakcji i spełnienia bez względu na ilość stworzonych układów partnerskich czy zwykłych relacji. Pamiętajmy, że to skutek naszego wyboru, być może niedostatek określonych cech wewnętrznych czy otwartości serca, a nie braku interesujących i cudownych ludzi.

Czytaj dalej...
17 Lip

Rozwój CDLXIII

 • 17 lipiec 2018 |
 • Dział: 2018

Wszelkie schorzenia są wynikiem niskiego poziomu wibracji. Z energetycznego punktu widzenia nieharmonijna praca czakr i meridianów prowadzi do stworzenia matrycy na bazie której rozwinie się patologia.

Co blokuje proces transformowania energii w ludzkim organizmie? Albo inaczej: kiedy czakry i meridiany pracują harmonijnie, co jest warunkiem dobrego samopoczucia i stanu zdrowia?

Myślę, że wtedy, kiedy prowadzimy w pełni świadome życie. Co to oznacza w praktyce?
Z mojej perspektywy dbałość o wysoki poziom wibracji na poziomie tych wymiarów własnego istnienia, które sobie uświadamiamy. Na obecnym etapie rozwoju dotyczy to: wymiaru fizycznego, emocjonalnego, mentalnego i dla odczuwających energię istot, wymiaru energetycznego w zakresie jego odczuwania.

Pomijanie któregokolwiek wymiaru własnej istoty, finalizuje się w "osłabieniu jego pracy" i w konsekwencji sprzyja rozwojowi problemów natury zdrowotnej, osobistej, społecznej itd.

Skutki nieświadomego zarządzania własną istotą bywają bardzo różnorodne. Jako lekarz mam najczęściej możliwość obserwowania problemów natury emocjonalnej i/lub dotyczącej schorzeń ciała fizycznego.

Oficjalna medycyna uznaje, że 90% schorzeń cywilizacyjnych (m.in. nowotwory, choroby układu krążenia, przewodu pokarmowego itd.), ma swoje źródło w ludzkiej psychice, a więc w sposobie pojmowania i doświadczania rzeczywistości, którą sami tworzymy lub współtworzymy z innymi.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS