Witaj na blogu!

28 Cze

Rozwój CDLIV

 • 28 czerwiec 2018 |
 • Dział: 2018

Harmonia, to termin zarezerwowany dla integracji serca i umysłu. Patrz w swoje serce, poczuj jego bicie. Tam wszyscy jesteśmy Jednością. Dla Serca nie istnieją granice, a śmierć jest pozbawiona żądła bólu. Im dłużej pozostajesz w przestrzeni serca, tym mniej realny jest świat zmysłowego postrzegania. Ci, których kochamy, zawsze są w naszych sercach. Żyją tuż obok nas, bez względu na odległość fizyczną.

Istnieje wiele poziomów rozwoju, jednak powrót Energii Indywidualnej do Macierzy jest uwarunkowany odkryciem Miłości Uniwersalnej. Wówczas podejmowane działania szybko generują wzrost poziomu wibracji, a tym samym zbliżają do Źródła wszystkiego, co JEST.

Jeśli bazą dla Twojej kreacji jest inne niż Miłość źródło, jesteś w drodze do odkrycia Miłości.

Cała manifestacja wcześniej czy później wraca do Macierzy. Bez Miłości ten powrót nie jest możliwy.

Opinie ludzi, którzy utopili we krwi, dzięki swej żądzy posiadania, zarządzania czy bogactwa, całe narody, są bez znaczenia dla rozwijającej się świadomości.

Każdy oprawca usprawiedliwia swoją żądzę i sposób jej manifestacji, korzystając z filozofii i autorytetów na własny użytek. Prawdą jednak jest to, że wielkie ego nie liczy się z nikim i niczym.

Czytaj dalej...
22 Cze

Rozwój CDLIII

 • 22 czerwiec 2018 |
 • Dział: 2018

Jaki związek istnieje pomiędzy "silnym", pozytywnym nastawieniem psychicznym, a emocjonalnym wymiarem ludzkiej istoty?

Czy dostrzegasz związek pomiędzy manipulacją, a "sukcesem: związanym z "silnym" nastawieniem psychicznym?

W jakich okolicznościach koncentracja jest narzędziem sukcesu na drodze rozwoju?

Nóż może służyć do krojenia chleba i zabicia człowieka. To jedynie narzędzie. Podobnie jest z umysłem.

Budda zalecał adeptom rozwoju sprawdzać, czyli konfrontować z odczuciem każde wypowiadane przez niego stwierdzenie.

Zalecał, by postępować jak mądry złotnik, który sprawdza kruszec zanim go nabędzie.

Dlaczego? Jest wiele osobistych dróg rozwoju, a tym samym wiele prawd istot, które identyfikują siebie z fragmentem Jedynego Ducha.

Zatem prawda w odczuciu różni się, bowiem jest uwarunkowana doświadczeniem istot.

Jeśli istoty znajdują się na zbliżonym poziomie rozwoju świadomości, prawda ich odczucia, może nakładać się na siebie.

Kiedy istoty docierają w swym odczuciu do poziomu Jedności ze wszystkim, co Jest, ich prawdy stają się Jedyną, która Jest - Prawdą Absolutną.

Kwestionuj wszystko, cokolwiek odrzuca Twój układ równoważący, Twoje odczucie. Bądź raczej czujnym buntownikiem, a jednocześnie otwarcie okazuj wdzięczność za każdy dar, w tym wiedzę, która wspiera Twoje doświadczenie. W ten sposób kształtujesz i silną osobowość, i rozwijasz serce.

Czytaj dalej...
21 Cze

Rozwój CDLII

 • 21 czerwiec 2018 |
 • Dział: 2018

Myślę, że wszystkie problemy komunikacyjne wynikają z odmiennego odbioru rzeczywistości. Odbiór warunkuje soczewka postrzegania.

Ludzie oczekują, że oczy innego człowieka widzą to samo. To złudzenie wynikające z projekcji własnych cech na drugą osobę.

Akceptacja odmienności i ciekawość poznania rzeczywistości z innej, nieznanej nam perspektywy, to najlepsi sprzymierzeńcy budowania relacji.

Bogactwo Ducha jest bezkresne. Wzajemna wymiana na bazie ciepła i serdeczności, to wspaniała możliwość poszerzenia wglądu.

Ukiyo-e - "obrazy przemijającego świata" (patrz: Wikipedia), to świat percepcji zmysłowej. Odczucie jest Prawdą. Myśl jest jego pochodną.

Zatem, odczucie wyprzedza myśl. Doświadczenie wypływa z  olejnego kroku w stosunku do myśli, czyli kreacji.

Zatem: pomiędzy odczuciem, a doświadczeniem w świecie zmysłów upływa pewien czas. Czasami to, co doświadczasz mija się z tym, co odczuwasz.

Czytaj dalej...
20 Cze

Rozwój CDLI

 • 20 czerwiec 2018 |
 • Dział: 2018

Kim są "inni" z Twojej perspektywy?

Prawda w myślach, słowach i uczciwość w działaniu, to atrybuty Ducha. Nie popularność, nie poklask uzyskujesz podążając drogą Prawdy.

Idziesz zazwyczaj sam, lub w niewielkiej grupie istot wspierających siebie nawzajem, Prawda bowiem, podąża wąską ścieżką.

Wyrażanie Prawdy ma wysoką cenę. Sokrates zakończył życie, zmuszony do wypicia cykuty, Jezus na krzyżu, król Artur na polu bitwy.

Jakie cechy kształtujesz wyrażając Prawdę swego odczucia?
Z mojej perspektywy to:
Odwagę. Męstwo. Nieustraszoność.
Uczciwość. Sprawiedliwość.
Mądrość.

Wielu doświadczeń potrzeba, aby męstwo stało się odwagą, jeszcze więcej, by odwaga transformowała się do nieustraszoności w odczuwaniu.

Ewolucja męstwa do nieustraszoności, to proces zakładający Twoją otwartość, Miłość jako siłę stwórczą i napędową dla doświadczeń i czas.

To podróż stawiania coraz pewniejszych kroków, stabilnego i świadomego podnoszenia wibracji osobistej. Rozumiesz siebie i swoje życie.

Jeśli zamykasz się jedynie we własnym świecie (wyobrażeń, uczuć), Twoja droga wydłuża się, często niesie ból, cierpienie i brak zrozumienia.

Czytaj dalej...
19 Cze

Rozwój CDL

 • 19 czerwiec 2018 |
 • Dział: 2018

Dobre czy "złe" decyzje mają tylko jeden cel: samopoznanie.

Nasza dualna ocena (dobro-zło), wynika z możliwości (bądź braku możliwości) zaspokojenia potrzeb.

Doświadczenie ma wartość edukacyjną jedynie wtedy, gdy prowadzimy samoobserwację, a wnioski, wykorzystujemy do zmiany wyboru.

Duch jest Jeden, a istot (perspektyw postrzegania) wielość. Tylko świat ograniczonego, zmysłowego postrzegania dzieli Jedność.

Ażeby wyjść ze świata podziałów (postrzegania zmysłowego) trzeba zaliczyć lekcje podnoszące poziom wibracji.

Ludzie często skupiają uwagę na niespokojnych zmysłach i wciąż wpadają w tę samą pułapkę - stagnują w postrzeganiu i doświadczaniu.

To wszystko labirynt, który trudno opuścić, jeśli człowiek nie zrozumie potrzeby uruchomienia nowego poziomu siebie w samorealizacji - uczuć.

Miłość własna - szacunek do siebie, troska o stałe podnoszenie wibracji poprzez najwyższy dostępny wybór, wnioskowanie i zmiana, rozwijają.

Czym różni się wybór wynikający z egoistycznego samouwielbienia od najwyższego dla siebie wyboru, kochającego człowieka?

Najwyższy na dany moment wybór, który podnosi poziom wibracji, zawsze wiąże się z realną, a nie wyobrażoną potrzebą człowieka.

Czytaj dalej...
18 Cze

Rozwój CDXLIX

 • 18 czerwiec 2018 |
 • Dział: 2018

Teoretyzowanie o Miłości kończy się wtedy, kiedy zaczynamy ją odczuwać.

Nie spotkałam na świecie istoty, która kochając, nie pragnęłaby wzajemności.

Kochaj, ale nie baw się uczuciami innych.

Zanim człowiek dorośnie do poziomu uczuć towarzyszących Miłości Uniwersalnej, mija wiele wcieleń.

Wówczas nie angażuje się w jakiekolwiek związki uczuciowe z innymi istotami. Wystarcza mu to, co czuje we własnym sercu.

Jeśli Twoją potrzebą jest związek uczuciowy, jesteś na drodze rozwoju własnego serca. Rozwijaj je, nie raniąc innych.

Miłość nie krzywdzi.

Każde doświadczenie obarczone jest ryzykiem błędu. Rzecz nie w tym, by unikać doświadczeń, ale raczej wnioskować i zmieniać kierunek wyborów.

Z tego, co widzę, najskuteczniejszym nauczycielem dla ludzi jest nie samo doświadczenie, ale ból, którego sami doświadczają. Większość identyfikuje ten ból z działaniami innych istot, ponieważ nie potrafi zidentyfikować swojego udziału w jego stworzeniu.

Czytaj dalej...
17 Cze

Rozwój CDXLVIII

 • 17 czerwiec 2018 |
 • Dział: 2018

Umysł może być najlepszym przyjacielem człowieka, lub największym wrogiem.

Wszelka zmiana zewnętrznego krajobrazu życia zależy od wewnętrznej gotowości do transformacji własnych przekonań.

Sposób przejawiania się określa Twoje cechy, które ukształtowałeś, talenty, które odkryłeś, czy aspekty Twej istoty wymagające uzdrowienia.

Relacje pomagają Ci odkrywać siebie i określać wciąż na nowo.

Z mojej perspektywy, wszelkie relacje mają sens, jeśli przyczyniają się do rozwoju na wielu płaszczyznach wszystkich uczestników relacji.

Zainteresowanie realizacją jedynie własnych wyobrażonych czy realnych potrzeb, nie jest dostateczną bazą dla budowania harmonijnej relacji.

W języku serca oznacza to, że potrzeby innych uczestników relacji interesują Ciebie w takim stopniu, jak realizacja Twoich własnych.

Wszelkie uzależnienia, wynikają z braku łączności z Energią Źródła.

Często obserwuję postawy hedonistyczne wśród młodych ludzi. Problem w tym, że przyjemności szybko mijają i pojawia się znużenie. Wówczas rzucają się w sieć flirtów, pracoholizm, bezproduktywne kontakty lub pomnażanie majątku. "Kręci" ich stan ekscytacji. Po ekscytacji pojawia się dół, znużenie, nuda i... poszukiwanie kolejnych artefaktów niosących namiastkę narkotyku - euforii. Finał jest zawsze ten sam, depresja i brak rozumienia.

Czytaj dalej...
16 Cze

Rozwój CDXLVII

 • 16 czerwiec 2018 |
 • Dział: 2018

Proszę, dziękuję, przepraszam. Trzy magiczne słowa, które oceniają realny poziom Twojej integracji z Duszą, Twojego doświadczenia i rozumienia siebie, i rzeczywistości. Im częściej ich używasz z odczucia, tym bliżej swej Energii Duszy jesteś.

Czytaj dalej...
15 Cze

Rozwój CDXLVI

 • 15 czerwiec 2018 |
 • Dział: 2018
Morninglight by Teuni Stevense on 500px.com

Co oznacza pojęcie - "być sobą"?

Czy szanująca swe życie istota, odrzuca aspekty osobowości, które jej nie odpowiadają czy raczej transformuje je zgodnie z własnym odczuwaniem?

Czy posługiwanie się cudzymi myślami, cudzym oglądem rzeczywistości rozwija świadomość, czy upewnia w wyobrażeniu o własnej domniemanej czy też pożądanej wielkości?

Na czym polega autentyzm samowyrażenia mistrza?

Czym jest Prawda mistrza, a czym istoty zachłannej na wiedzę płynącą z doświadczenia innych?

Czy istoty posługujące się cudzą Prawdą kochają siebie?

Czytaj dalej...
12 Cze

Rozwój CDXLV

 • 12 czerwiec 2018 |
 • Dział: 2018
Plebejus argus by Teuni Stevense on 500px.com

Czym jest dla Ciebie Miłość? Wielu ludzi wskazuje na chwilową fascynację, przyjemność, atrakcję seksualną, ekstazę czy euforię.

Miłość jest źródłem tych wszystkich pożądanych przez wiele istot stanów świadomości, ale jednocześnie istnieje ponad nimi.

Identyfikacja Miłości z jednym z jej przejawów, to droga do uzależnienia od doświadczania przyjemności, ekstazy czy doznań seksualnych.

Miłość Jest. Sposobów manifestacji jest wiele, pod warunkiem, że odczuwasz ją we własnym sercu.

Największą przeszkodą w odczuwaniu Miłości jest wybujała na własnych wyobrażeniach i utrwalona doświadczeniami "sukcesu", osobowość.

Złudna tkanina myśli to, jej oręże, żądza - siła napędowa do działania. Wielu ludzi identyfikuje żądzę z Miłością.

Czy dostrzegasz różnicę pomiędzy Rzeczywistością, którą jesteś, a wyobrażeniem o sobie?

Czy widzisz różnicę pomiędzy odczuciem siebie, a myśleniem o sobie?

Miłość jest orężem Świadomości. Tworzy dla doświadczenia jej potencjału. Bez oczekiwań, choć z wizją pragnienia urealnienia potrzeb dla samego poznania.

Jedynym orężem Miłości jest wiedza. Nie zaburza swej drogi przez manipulację, bo podróż traci sens doświadczalny, poznawczy i rozwojowy.

Nuży ją zabawa w labiryntach, którą fascynują się istoty identyfikujące Rzeczywistość z umysłem osobowym, choć uwielbia zabawę.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS