Witaj na blogu!

26 Maj

Rozwój CDXXXVIII

  • 26 maj 2018 |
  • Dział: 2018
red in the morning by Tiger Seo on 500px.com

Zło i dobro, to rodzaj miernika etyki moralnej i drogowskazu dla rozwijającej się świadomości w świecie dualizmów. Kodeksy prawne, religijne przykazania, teksty święte - wszystkie odzwierciedlają rozumienie rzeczywistości przez istoty, które je stworzyły. Zanim człowiek dotrze na drodze doświadczenia do odkrycia w sobie Miłości, jego umysł tworzy strukturę, która reguluje zachowania jednostki w świecie społeczności.

Obowiązujący model społeczny bazuje na Zasadzie Odrębności, a ta wywodzi się z postrzegania zmysłowego. W świecie "odrębności" istnieje potrzeba uregulowania stosunków społecznych, obowiązków i praw jednostki, by model funkcjonował. Bardzo wielu doświadczeń potrzebuje rozwijająca się świadomość, by uznała, że Miłość, to prawo, a Zasada Jedności - baza do tworzenia modelu. Lęk towarzyszy każdej rozwijającej się istocie, a model rzeczywistości oparty na odrębności, eskaluje go.

Każda autentyczna twórczość jest wspaniałym sposobem na poznanie własnego potencjału, każda jest miernikiem rozwoju. Obawa przed oceną innych jest powszechna w świecie, gdzie światła reflektorów i poklask stanowią o wartości tego, co tworzymy. Rozwój serca eliminuje potrzebę poklasku czy uzależnienia od opinii innych na temat naszego sposobu doświadczania i wyrażania.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS