Witaj na blogu!

30 Maj

Rozwój CDXXXIX

 • 30 maj 2018 |
 • Dział: 2018
sunset by Tiger Seo on 500px.com

Każda istota widzi świat poprzez osobistą soczewkę postrzegania, czyli wiedzę i umiejętności, które odkryła w swej ewolucyjnej podróży.

Samopoznanie poszerza soczewkę percepcji, dzięki czemu widzimy więcej, doświadczamy inaczej. Postrzegamy, że mamy jedynie realny wpływ na zawartość swego umysłu, na rodzaj uczuć, które coraz częściej tworzymy sami. Wydarzenia współtworzone z innymi istotami, są uwarunkowane ich zrozumieniem i otwartością na koncepcje rozwoju bliskie naszemu sercu.

Ludzka twórczość jest odzwierciedleniem poziomu rozumienia rzeczywistości, informuje o priorytetach i preferencjach.

Twoja podróż może inspirować lub nie, ale nie licz na splendory czy poklask tłumów. Prawda podąża zawsze wąską drogą.

Wiedza niewiele ma wspólnego z kultem czy dogmatem. Jest kwiatem z bijącego nieustannie Źródła.

Otwarte oczy i uszy, umiejętność obserwacji i akceptacja transformowania własnych przekonań są najlepszymi sprzymierzeńcami rozwoju.

Miernikiem realnego wzrostu jest twórcze samowyrażenie, a w nim - umiejętność zaobserwowania własnej przemiany wewnętrznej.

Wiedza płynie wieloma kanałami. Twoja soczewka postrzegania decyduje o tym, który wybierasz.

Zmiana, to jedyny pewnik dla zamanifestowanej formy. Im większy opór przed zmianą, tym większe cierpienie.

Istota ufająca swoim odczuciom, kreująca na ich bazie swoje doświadczenie, płynie w harmonii ze wszystkim, co jest. Zmienia się i poznaje. Ludzie tworzą często z ustrukturyzowanej podświadomości, gdzie dominuje obawa i lęk przed zmianą.

Czytaj dalej...
26 Maj

Rozwój CDXXXVIII

 • 26 maj 2018 |
 • Dział: 2018
red in the morning by Tiger Seo on 500px.com

Zło i dobro, to rodzaj miernika etyki moralnej i drogowskazu dla rozwijającej się świadomości w świecie dualizmów. Kodeksy prawne, religijne przykazania, teksty święte - wszystkie odzwierciedlają rozumienie rzeczywistości przez istoty, które je stworzyły. Zanim człowiek dotrze na drodze doświadczenia do odkrycia w sobie Miłości, jego umysł tworzy strukturę, która reguluje zachowania jednostki w świecie społeczności.

Obowiązujący model społeczny bazuje na Zasadzie Odrębności, a ta wywodzi się z postrzegania zmysłowego. W świecie "odrębności" istnieje potrzeba uregulowania stosunków społecznych, obowiązków i praw jednostki, by model funkcjonował. Bardzo wielu doświadczeń potrzebuje rozwijająca się świadomość, by uznała, że Miłość, to prawo, a Zasada Jedności - baza do tworzenia modelu. Lęk towarzyszy każdej rozwijającej się istocie, a model rzeczywistości oparty na odrębności, eskaluje go.

Każda autentyczna twórczość jest wspaniałym sposobem na poznanie własnego potencjału, każda jest miernikiem rozwoju. Obawa przed oceną innych jest powszechna w świecie, gdzie światła reflektorów i poklask stanowią o wartości tego, co tworzymy. Rozwój serca eliminuje potrzebę poklasku czy uzależnienia od opinii innych na temat naszego sposobu doświadczania i wyrażania.

Czytaj dalej...
22 Maj

Rozwój CDXXXVII

 • 22 maj 2018 |
 • Dział: 2018
After a Spring Rain by L.th on 500px.com

To, czego doświadczamy warunkują nasze najgłębsze wewnętrzne przekonania, również w kwestii przyjaźni. Sokrates nazywał je (przekonania) wiedzą duszy i identyfikował je z prawdziwą wiedzą.

Droga od informacji (współczesna definicja wiedzy) do najgłębszego wewnętrznego przekonania wiedzie przez doświadczenie.

Zmiana przekonań, wiąże się z uświadomieniem sobie, czym w swej istocie są. Od tego momentu uzyskujemy wpływ na własną twórczość.

Czy to jest ważne? Tak, wziąwszy pod uwagę, że nawet w fizyce kwantowej wynik eksperymentu wiąże się z przekonaniem eksperymentatora.

Wrota do przyjaźni otwiera Miłość. Nie zauroczenie, nie chwilowy zachwyt, ale moc Miłości Ducha w Tobie.

Emanujący Miłością człowiek przyciąga inne istoty w naturalny sposób.

Czytaj dalej...
21 Maj

Rozwój CDXXXVI

 • 21 maj 2018 |
 • Dział: 2018

tulip

Kiedy realnie wzrastasz?

Możesz być rzutkim twórcą wielu doświadczeń, ale jednocześnie stagnować w rozwoju. Widziałam wielu kreatywnych ludzi, którzy rzucali się w wir życia i... pomimo wiedzy płynącej z doświadczenia, utykali w labiryncie umysłu. Z drugiej strony, możesz nie opuszczać swej pustelni, ale jednocześnie czuć się spełnionym człowiekiem, pogłębiać wiedzę o sobie i otoczeniu, i wzrastać energetycznie.

Satysfakcjonujące i spełnione życie, które w finale promuje do wyższego pułapu rozwoju, bazuje na odczuwaniu Miłości. Choć wiele istot posiada wiedzę, że jedynym sposobem na opuszczenie obecnego poziomu rozwoju jest Miłość, rzadko wybiera świadomy rozwój serca.

Rozwój serca należy zintegrować z uruchomieniem potencjału półkuli intuicyjnej. Miłość i wiedza, to baza dla harmonijnego rozwoju.

Czytaj dalej...
20 Maj

Rozwój CDXXXV

 • 20 maj 2018 |
 • Dział: 2018

tulip

Każda decyzja jest dobra z perspektywy naszego rozumienia rzeczywistości, ale równie ważna jest otwartość na wiedzę, która zmienia optykę postrzegania. Wiedza płynie wieloma kanałami. Doświadczenie jest tylko jednym z nich. Upór i niechęć do zmiany przekonań dotyczących siebie, czy świata, to wielki problem. Wszystko się zmienia, a opór przed zmianą, niesie ból.

Wiedza, to początek wszelkiej transformacji, a pokora, to największy sojusznik w otwieraniu się na realizację nowych inspiracji czy wizji. Rozwój oparty jedynie na własnym doświadczeniu jest ograniczony. Jeśli włączysz do realizacji nowe koncepcje, zmieniasz swoją rzeczywistość. Inspiracje z poziomu intuicji, to również tylko informacja do zastosowania. Jeśli jej nie wykorzystasz w praktyce, niczego nie zmienisz. Dostęp do informacji z Powszechnego Pola Energii jest ograniczony Twoją osobistą soczewką percepcji. Współdziałanie z innymi, poszerza ją.

Zmieniając siebie, zmienisz swoją rzeczywistość. Świadoma zmiana dokonuje się w oparciu o wiedzę i Miłość. Nowe koncepcje wybierasz zgodnie z Prawem Harmonii, do którego masz dostęp dzięki odczuwaniu Miłości. Miłość, to integralna ze Świadomością, Podstawowa Energia Stwórcza, narzędzie do tworzenia przez Boską Świadomość. Rozumienie i doświadczanie Miłości jest uwarunkowane poziomem rozwoju istoty. Miłość jest najlepszym Przewodnikiem w każdej podróży, również do Jedności ze wszystkim, co Jest.

Czytaj dalej...
17 Maj

Rozwój CDXXXIV

 • 17 maj 2018 |
 • Dział: 2018

pink tulips

Jeśli robisz to, co zawsze robiłeś, będziesz miał to, co zawsze miałeś.

Sokrates

Wszelka zmiana zewnętrznego krajobrazu życia zależy od wewnętrznej gotowości do transformacji własnych przekonań.

"Zmiany" rzeczywistości w oparciu o "stare dane", uzyskiwane przez manipulację otoczeniem czy samym sobą, są iluzją.

Skutki manipulacji bywają zgubne. Cechy, które kształtuje manipulująca istota nie pozwolą jej stworzyć satysfakcjonującego i spełniającego doświadczenia życia, nawet jeśli, inni będą ją postrzegać w glorii chwały.

Brak wewnętrznej harmonii przyciągać będzie wydarzenia i ludzi z podobnymi problemami. Jeśli to dotyczy Ciebie, wyciągnij wnioski i uporządkuj własne wnętrze.

Wybór zawsze należy do bezpośredni zainteresowanego. O tym co wybiera decyduje nie to, co wybrać może kierując się sercem, ale to, do czego dorasta wewnętrznie. Czasami niewiele ma to wspólnego z drogą wyboru na bazie odczuwania Miłości.

Zmysły są bardzo silne, a "atrakcji" wiele. Łatwo wkroczyć na tereny, które trudno opuścić z uwagi na uzależnienie od "przedmiotów zmysłów".

Czytaj dalej...
14 Maj

Rozwój CDXXXIII

 • 14 maj 2018 |
 • Dział: 2018

tulip

Wszelkie nowe idee są dla poznającego Rzeczywistość człowieka, jak drzwi, które zapraszają do obejrzenia jej z innej, nowej perspektywy.

Nowa perspektywa, poszerza ludzkie poznanie. Wiedza płynąca z doświadczenia wzbogaca tak jednostkę, jak i całość stworzenia.

Nowy ogląd Rzeczywistości uzyskany dzięki wiedzy płynącej z doświadczenia jest źródłem do budowania kolejnych elementów własnej istoty, jak i nietuzinkowego tworzenia własnego "świata".

Jeśli realizujemy siebie z odczucia, pragnąc pozostawać w harmonii z samym sobą, po pewnym czasie otwieramy się na nowe inspiracje, nowe wrota poznania. W ten sposób budujemy w harmonii siebie i swój własny świat.

Wszelkie idee, to jedynie możliwości spojrzenia na Rzeczywistość z innej perspektywy, a nie Prawda objawiona. Jedyną Prawdą jesteśmy my sami, nasze świadome, poznające siebie Ja.

Jeśli źródłem inspiracji, a jednocześnie siłą napędową realizacji nowych idei jest Miłość w odczuciu, wkraczamy do najbardziej atrakcyjnych tak w aspekcie poznawczym, jak i doświadczalnym, obszarów Jedynej Rzeczywistości.

Uzyskana wiedza stanowi bazę do budowania szlachetnych cech - soczewki Rzeczywistości, których obecność warunkuje tworzenie satysfakcji i spełniania w ramach samorealizacji.

Wrota poznania przez Miłość prowadzą do innych obszarów poznania Jedynej Rzeczywistości od tych, które otwiera żądny sensacji i nowości umysł. Kształtują inne cechy wewnętrzne, które warunkują twórczość istoty.

Czytaj dalej...
13 Maj

Rozwój CDXXXII

 • 13 maj 2018 |
 • Dział: 2018

Jest jeden Duch... i wiele form, w których przejawia się.
A jak wygląda świat, który rejestrują nasze zmysły?

Identyfikacja "siebie" z postrzeganiem przez zmysły, to etap rozwoju świadomości, który uzmysławia potrzebę otwierania serca na Miłość. Kiedy Twoje serce wypełnia Energia Miłości, nie odczuwasz samotności, ale bogactwo Ciszy, jej piękno i różnorodność. Pozostając w Ciszy przez dłuższy czas, słowa, dźwięki, a nawet myśli zaczynają Ci przeszkadzać. W Ciszy doświadczasz błogości.

Forma jest tymczasowym konstruktem dla rozwijającej się świadomości. Właściwe wykorzystanie określonej formy oznacza optymalny wzrost poziomu wibracji, a tym samym świadomości danej istoty. Stąd rozwój, Wysoko Rozwinięte Istoty, traktują jako zysk.

Im więcej atrybutów Ciszy odkryjesz podążając szlakiem Miłości, tym większym bogactwem dysponujesz tworząc własne doświadczenie. Możesz posiadać skrzynie diamentów i być żebrakiem, możesz być żebrakiem obdarowanym wielkim wewnętrznym bogactwem.

Każda forma, którą wybiera na dane wcielenie Dusza, ma pomnożyć jej wiedzę o własnym potencjale i przybliżyć do potencjału Ducha. Przybliżanie do potencjału Ducha w ramach wyborów i doświadczeń, oznacza nie tylko Jedność w odczuciu. Rozwój prowadzi stopniowo do najwyższego poziomu wibracji bliskiemu wibracji Światła, aż Światłem się stajesz. Twoja struktura rozpływa się. "Efekt "tęczowego ciała" znany jest z Tybetu, gdzie ciało wysoko rozwiniętego mnicha, zamieniało się po śmierci w tęczowe Światło.

Czytaj dalej...
05 Maj

Rozwój CDXXXI

 • 05 maj 2018 |
 • Dział: 2018

Rzeczywistość jest zadziwiająca, a sposób w jaki ją postrzegamy zależy od naszej wiedzy, miłości i otwartości na zmiany.

Z wielką przyjemnością słucham misy tybetańskiej. Jej dźwięki uzdrawiają wiele poziomów ludzkiej istoty. Często przesyłam Miłość korzystając z dźwięku, który wzmacnia falę Miłości i leczy na odległość. Żadna jednak terapia, a poznałam ich wiele, nie zastąpi kreacji z serca pacjenta.

Tylko Miłość podnosi wibrację harmonijnie. Tylko Miłość ją stabilizuje, o ile jesteśmy gotowi na jej ukierunkowane wyrażanie. Może to być człowiek, zwierzę czy kwiaty, słońce czy Bóg. Nieustanna emanacja naszego własnego serca leczy i wzbogaca w wysokość wibracji przede wszystkim nas. Wtórnie tych, do których płynie.

Miłość jest cierpliwa, stąd jeśli chcesz wypracować tą pożyteczną i niezbędną w kreacji cechę, czyń to przez Miłość. Miłość do człowieka opowie Ci niejedną historię o Tobie, o Twym pięknie i radości, smutku i zwątpieniu, czasami rozpaczy, a potem, euforii. Patrz i dostrzegaj to piękno. A kiedy nadejdzie czas, a Miłość rozkwitnie w pełni, nadejdzie czas spełnienia. Zaufaj Miłości.

Moje życie obfitowało w sytuacje, które ludzie nazywają tragicznymi. Obserwowałam swoje uczucia, poznałam cierpienie w każdym wymiarze. Ale mijał czas, moje skupienie na głębokiej Ciszy leczyło ból i życie rozkwitało na nowo. Te same elementy rzeczywistości widziałam inaczej. Cierpienie otwierało przede mną tajniki dróg, które często wybierają ludzie skupiając się na kreacji z poziomu wyobrażeń (umysłu).

Czytaj dalej...
03 Maj

Rozwój CDXXX

 • 03 maj 2018 |
 • Dział: 2018

Niewolnictwo, feudalizm, kapitalizm, marksizm, to manifestacja rozumienia i doświadczenia Jedynej Rzeczywistości. Sposób ich przedstawienia zależy od poziomu rozwoju świadomości prelegenta. Wszelkie doświadczenie, które tworzy jaźń, ma służyć jej rozwojowi. Burzenie starych struktur społecznych zależy od dojrzałości do zmiany ludzkich przekonań. Dojrzałość oznacza nowe rozumienie siebie, co ma integralny związek z wnioskami płynącymi z doświadczeń Indywidualnej Energii.

Ażeby zmienić świat, trzeba zacząć od siebie.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS