Witaj na blogu!

30 Kwi

Rozwój CDXXIX

 • 30 kwiecień 2018 |
 • Dział: 2018
Spring Inspired by Jacky Parker on 500px.com

Miłość, to nie tylko uczucie. W świecie Energii, to wibracja. Jakie narzędzia służą dla jej utrzymania?

Z mojej perspektywy, to szlachetne cechy ukształtowane w toku rozwoju na bazie miłości oraz medytacyjny stan umysłu, gwarantują stabilność.

Kształtowanie szlachetnych cech na bazie odczuwania miłości jest procesem w pełni harmonijnym. Nie ma nic wspólnego z programowaniem.

Rozwój w oparciu o miłość i szacunek dla drugiego jest uwarunkowany przez paradygmat - Zasadę Jedności.

Zasada Odrębności obecnie warunkująca rozwój społeczeństwa nie sprzyja budowaniu struktur, które pozwoliłyby na rozwój w oparciu o miłość.

W modelu bazującym na odrębności, zyskiem są dobra materialne. Dla istoty z modelu opartego na Zasadzie Jedności, zyskiem jest rozwój.

Czym (w skutkach) różni się rozwój ukierunkowany na wzbogacenie w szlachetne cechy od rozwoju ukierunkowanego na pomnożenie kapitału?

Napięcie, choroby psychosomatyczne, dysharmonia w relacjach, to produkty uboczne rozwoju w ramach obowiązującego modelu życia społecznego.

Nagroda... często gadżety, których nie można w godzinie śmierci ze sobą zabrać.

Cechy szlachetne bazują na najgłębszych wewnętrznych przekonaniach, a więc stanowią wiedzę Duszy, przynosimy je ze sobą z narodzinami.

Czytaj dalej...
27 Kwi

Rozwój CDXXVIII

 • 27 kwiecień 2018 |
 • Dział: 2018

Wszelkie definicje Miłości, to zaledwie próba werbalizacji naszego jej oglądu. Ogląd rzeczywistości odzwierciedla poziom rozwoju świadomości.

Miłość jest samym Życiem, Prawdą i Drogą. Miłość jest bezmiarem błogości medytującego. Miłość, to złota myśl i ciepło w sercu człowieka.

Czym jest kreacja serca, jeśli nie miłością w samowyrażeniu?

Czym jest szczególne uwielbienie dla medytacji, jeśli nie potrzebą realizacji miłości właśnie w takim doświadczeniu?

Czym jest pasja twórcy, zgłębianie i wyrażanie wiedzy, niewinna ciekawość poznania dziecka, praca wykonywana dla niej samej...? To Miłość.

Nieistotne jak ją wyrażamy, istotne czy nasze intencje mają w niej swoje źródło.

Poznawać siebie z perspektywy Miłości oznacza podążać za jej odczuciem w sobie. Nie za żądzą bycia, raczej za ciekawością jej manifestacji.

Miłość daje możliwość zgłębiania wiedzy dla poszerzenia oglądu całości rzeczywistości. Nowe elementy wiedzy wplata w kolejne wybory.

Miłość nie jest anarchią, czy samolubnym, bezwzględnym forsowaniem własnych racji, przemyśleń czy wiedzy. Dzielenie się jest jej naturą.

Miłość nie jest samouwielbieniem. To raczej wrażliwość na całość Życia. Odpowiedzialność za siebie i innych jest jej przejawem.

Czytaj dalej...
25 Kwi

Rozwój CDXXVII

 • 25 kwiecień 2018 |
 • Dział: 2018
Greeting of spring~Sweet aroma by Lafugue Logos on 500px.com

Co rozumiesz pod pojęciem: wyrażać Prawdę własnego doświadczenia?

Religia, to próba uporządkowania wiedzy o Jedynej Rzeczywistości z pozycji wyznaczonej przez poziom rozwoju świadomości.

Wraz ze wzrostem poziomu Energii, zmienia się obraz Rzeczywistości, jej percepcja i doświadczanie. W konsekwencji ewoluuje "religia".

Istota ludzka jest nieustannie ewoluującą Energią Boską, kroplą Oceanu Ducha. Jej droga wyborów i doświadczeń jest jedyna i niepowtarzalna.

Człowiek w ramach rozwoju dysponuje wiedzą, do której dotarł ewolucyjnie, jeśli inspiracje dla tworzenia płyną z Duszy.

Jeśli inspiracje niesie świat zmysłów, człowiek kreuje z poziomu osobowości, czyli niższej Gwiazdy.

Miłość jest łącznikiem pomiędzy osobowością i Duszą, niższą i wyższą Gwiazdą ludzkiej istoty.

Na skutek kreacji z poziomu mądrości serca, poziom wibracji wszystkich ciał wymiaru fizycznego wzrasta.

Wzrost poziomu energii do pułapu Duszy, przejawia się rozpuszczeniem w ŚWIETLE i w sposób naturalny "przeniesieniem" do IV wymiaru.

Wniebowstąpieni Mistrzowie, którzy wpływają na rozwój ludzi mogą swobodnie przekraczać granice wymiarów.

Czytaj dalej...
24 Kwi

Rozwój CDXXVI

 • 24 kwiecień 2018 |
 • Dział: 2018
Smell Sweet Spring by Lafugue Logos on 500px.com

Każda istota posiada wolną wolę i prawo wyboru. Każda również ponosi konsekwencje z nim związane.

Ewolucja, to proces transformacji wszystkich poziomów wielowymiarowej ludzkiej istoty, w tym przekonań stanowiących bazę dla naszych wyborów.

Świadomość skutków, jak również tego, Kim w istocie jest człowiek, to skuteczne narzędzia dla przemiany.

Jeśli pomimo wiedzy nadal tkwisz w okowach starych przekonań, idź do końca tą drogą i obserwuj siebie i konsekwencje płynące z doświadczenia. W ten sposób uzyskasz wiedzę, choć bolesną, to skutecznie uwalniającą się od bycia rzecznikiem wątpliwych doznań.

Życie jest wieczne. Można doświadczać i poznawać dzięki temu najdoskonalsze wyobrażenia o sobie w działaniu. Można również trwać w Ciszy i pozostawać w harmonii ze wszystkim, co Jest. Wybierasz zgodnie z tym, co jest najbliższe Twojemu odczuciu i rozumieniu Rzeczywistości.

Czytaj dalej...
22 Kwi

Rozwój CDXXV

 • 22 kwiecień 2018 |
 • Dział: 2018

Jestem.
Samoświadomość.
Boskość.

Jestem.
Jaźń.
Wybór.
Działanie.
Doświadczanie.
Poznanie przez doświadczenie skutków wyboru.

Jestem = Umysł Fundamentalny
"ja" jestem = jaźń

Jaźń.
Pole działania.
Wybór.
Rozwój.
Wiedza.

Świadomość.
Okno świadomości.
Poszerzanie okna świadomości przez rozwój.

Czytaj dalej...
21 Kwi

Rozwój CDXXIV

 • 21 kwiecień 2018 |
 • Dział: 2018

Nawet jeśli kochasz cały świat, istnieje tylko jedna jedyna Energia, którą kochasz w szczególny sposób.

Tylko jej obecność powoduje, że czujesz się całością.

Jeśli Miłość była jedynie wyobrażeniem, po pewnym czasie ludzie znajdują swoje miejsce w rzeczywistości. Jeśli kochałeś sercem, pozostaje ból. Możesz go wypierać, możesz racjonalizować. To bez znaczenia.

Zawsze będziesz szukać tej istoty. Będziesz wspierać całym sercem wszystkich, ale w Twoim własnym pozostanie pustka.

Niekiedy będziesz miał wrażenie, że ktoś bardziej, niż inni emanuje wibracją Ukochanej Istoty. Zatrzymasz się na dłużej, czasami wesprzesz słowem miłości. A potem, potem wracasz do swej samotności. Spoglądasz na zdjęcia, pamiątki... i marzenia, które pogrzebał czas.

Mijają lata. Poszerzasz swoje pole świadomości. Pogłębiasz wiedzę. Twoje umiejętności uzyskane w podróży zwanej życiem umożliwiają Ci lepsze wyrażanie siebie. Cieszysz się z możliwości zobaczenia siebie w nowej odsłonie. Ale serce przywołuje obrazy i przeszłość staje się teraźniejszością.

Kochaj i wyrażaj swe uczucie, bo życie jest chwilą, która szybko przemija.

Wyrażanie uczucia będzie rozwijało Twoje serce. Twoja wibracja poszybuje w górę, a wraz z nią Twój rozwój.

Miłość w naturalny sposób zmienia człowieka i jego życie. Jeśli wzbraniasz sobie wyrażania swego serca, umierasz powoli.

Kochaj. To największy Boski Dar i Cud na tej Ziemi. Wszystko inne, to jedynie oprawa.

Czytaj dalej...
20 Kwi

Rozwój CDXXIII

 • 20 kwiecień 2018 |
 • Dział: 2018

Świat się nie kończy wraz ze zmianą naszych struktur myślowych, wzorców i przekonań. Akceptacja zmiany, poszerza okno wolności.

Emocje budują czy rujnują? To zależy od rozumienia czym są i sposobu ich wykorzystania w procesie samopoznania.

Miłość do siebie oznacza traktowanie każdego uświadomionego poziomu własnej istoty z czujnością, troską i uwagą dla jak najpełniejszego rozumienia siebie, swoich wyborów i ich skutków. Wnioski, to wiedza wzbogacająca o nas, o tym, kim na danym etapie samopoznawania siebie, jesteśmy. Zastosowanie wiedzy przyniesionej przez doświadczenie, często oznacza zmianę kierunku dotychczasowego działania, nie mniej często, życia. Miłość jest wówczas najlepszym sprzymierzeńcem, bowiem stabilizuje energię i umożliwia przekroczenie dotychczasowych ograniczeń, minimalizując cierpienie towarzyszące odchodzeniu od starego kierunku podążania.

Niewłaściwe wykorzystanie emocji (ból, cierpienie), wiąże się często z koncentracją umysłu na braku realizacji oczekiwań bez zrozumienia wiedzy, którą życiowe doświadczenie niesie.

Im większy odpór wiedzy płynącej z własnego doświadczenia, tym większy ból i pomieszanie.

Akceptacja, tego, co się dzieje, inicjuje proces odrodzenia - tworzenia na nowych zasadach.

Zaprzeczenie, "umowa z Bogiem", depresja i akceptacja, to stany świadomości towarzyszące procesowi wewnętrznej przemiany. Odrodzenie, to początek "nowego" doświadczenia, doświadczenia wzbogaconego w odkrytą wiedzę o samym sobie.

Medytacja w procesie "tysiąca przemian", to źródło ożywczej, czystej energii i zdrowego dystansu do świata, który na bazie dotychczasowych przekonań, stworzyliśmy. Im więcej medytujesz, tym mniej identyfikujesz się ze światem tworzonym przez myśl, tym bardziej zakorzeniasz w rzeczywistości, którą czujesz, która Jest.

Czytaj dalej...
18 Kwi

Rozwój CDXXII

 • 18 kwiecień 2018 |
 • Dział: 2018

Miłość, to wrażliwość. Nie tylko w stosunku do siebie. To otwarte serce na każdy przejaw życia, bowiem ono jest niepodzielną jednią.

Rzeczywistość z perspektywy otwartego na miłość serca nie pokrywa się z postrzeganiem jej przez umysł.

Harmonijna komunikacja jest możliwa, jeżeli istoty płyną na fali miłości. Tylko miłość łączy wszystkie poziomy i wymiary.

Umysł nierzadko dzieli, ze względu na odmienność dróg ewolucyjnego podążania.

Tylko miłość pomaga zrozumieć i tylko miłość wspiera transformację cech osobowości, które udaremniają dalszy wzrost poziomu wibracji.

Harmonijny przepływ Światła odbywa się przez oczyszczony umysł i uzdrowione ciało emocjonalne.

Jeśli dostrzegasz w sobie poziomy, na których brak harmonii, uzdrów je. Jesteś tu dla uzdrowienia siebie.

Pobłażanie sobie, to wyraz braku miłości i szacunku do swej Boskiej Doskonałej Natury.

Uzdrowienie poziomu energetycznego przejawia się jako coraz większa doskonałość w ramach wyrażania siebie.

Czym jest, Twoim zdaniem, ewolucja świadomości?

Czy istnieje możliwość ewolucji świadomości bez świadomej, nieustającej transformacji osobowości?

Czym jest Miłość z perspektywy transformującej się w kierunku większej doskonałości w samowyrażeniu osobowości?

Czytaj dalej...
17 Kwi

Rozwój CDXXI

 • 17 kwiecień 2018 |
 • Dział: 2018

Dlaczego manipulacja prowadzi do stagnacji bądź uwstecznienia w rozwoju?

Żądza oślepia człowieka. Jego serce kamienieje. To wielki dramat.

Czytaj dalej...
15 Kwi

Rozwój CDXX

 • 15 kwiecień 2018 |
 • Dział: 2018
Prunus Kanzan by Jacky Parker on 500px.com

Dlaczego uzdrawianie siebie jest drogą do integracji ze Światłem, Pustką, Nicością?

Fenomen uzdrawiania siebie jest związany z procesem ujawniania się naszego Światła i integracją coraz wyższych jego częstotliwości. Towarzyszy mu transformacja naszego "ja", co oznacza zmianę obrazu Rzeczywistości.

Jeśli kreujemy z poziomu mądrości serca, wzrastamy zawsze w wyższą wibrację.

Tu kreacja staje się uzdrawianiem, a uzdrawianie siebie - rozwojem świadomości, a tym samym drogą do Światła.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS