Witaj na blogu!

04 Lut

Rozwój CCCXCVIII

  • 04 luty 2018 |
  • Dział: 2018

Profile dominacji Dennisona informują o unikalnych sposobach myślenia i uczenia się każdego dziecka i je wspierają. Wielu uczniów z dominującym mózgiem gestalt (prawa półkula) i/lub innym ograniczeniem zmysłowym zaliczono do kategorii dzieci z problemami w uczeniu.

Uczniowie z mózgiem logicznym niewłaściwie rozwijają możliwości półkuli gestalt, mogą mieć trudności z obrazem, pasją, rytmem i płynnością, co jest konieczne, aby ich muzyka stała się żywa.
Jako istoty z talentami mózgu logicznego są częściej pozytywnie zachęcani do nauki przez system edukacyjny określeniem "Zdolni i Utalentowani".
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą posiadali wysoką samoocenę i będą doświadczać mniej stresu, bowiem system edukacji jest ukierunkowany na ich zdolności. Przy mniejszym narażeniu na stres mają większe szanse rozwinąć szerzej sieci nerwowe i mielinizację ciała modzelowatego.

Uczniowie przetwarzający informacje przez prawą półkulę potrafią syntetyzować obraz, odczuwać emocjonalne powiązania, posiadają wysoki iloraz inteligencji intrapersonalnej (intuicja) i mają potrzebę uczyć się z udziałem ruchu. Sztuka, muzyka, sport dostarczają im wszystkich elementów niezbędnych dla procesu twórczego. Dzieci z mózgiem gestalt zmuszone do udziału w edukacji przeznaczonej dla lewomózgowców, zaczyna się oceniać jako głupie. Decyduje nie realny poziom ich rozwoju, ale sposób przetwarzania informacji!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS