Witaj na blogu!

28 Lut

Rozwój CDIII

 • 28 luty 2018 |
 • Dział: 2018
~ Magic winter ~ by Jasna Matz on 500px.com

Jesteśmy tu na Ziemi raptem krótką chwilę...
Co wnosimy do życia własnego i innych istot - włącznie z planetą, która jest jak wszystko, żywym organizmem?
Czy potrafimy wyciągać wnioski z własnej kreacji i zmieniać przekonania, które stanowią dla znakomitej większości istot, bazę dla ich działania?
Czy transformujemy swoją osobowość świadomie kształtując nowe cechy, które umożliwią nam ujrzenie rzeczywistości z nowej, nieznanej nam perspektywy i pozwolą na tworzenie doświadczeń, które są obecnie poza naszym zasięgiem?
Podróż do Jedności, to droga nieustannego transformowania starych struktur i wzorców zachowań, które w nowych warunkach (na nowym poziomie wibracji) nie sprawdzają się.

Często zamiast płynąć, kreować w harmonii z już odkrytym potencjałem własnym i ujawniać jego nowe, nieznane oblicze, usiłujemy naginać rzeczywistość do wyobrażeń...
Próby mocowania się w takim wydaniu często finalizuje upadek..., brak zrozumienia, złość i niechęć.
Czemu wybieramy żądzę...? Czemu usiłujemy realizować wyobrażenia bez uwzględnienia własnego potencjału i cech wewnętrznych, które są do uzyskania tego celu niezbędne?
Miłość do siebie, to wrażliwość, to szacunek dla własnego życia, dla miejsca rozwoju, w którym się znajdujemy. To w związku z takim nastawieniem, najlepszy wybór w pełni harmonizujący z realnymi talentami, predyspozycjami i cechami, które tak pojętej realizacji służą.

Czytaj dalej...
27 Lut

Rozwój CDII

 • 27 luty 2018 |
 • Dział: 2018
~ Winter Symphony ~ by Jasna Matz on 500px.com

Wrażliwość, to atrybut Miłości.

Czy dokonując wyboru interesuje Cię inna istota, czy jesteś skupiony wyłącznie na sobie?
Czym jest dla Ciebie, Miłość Uniwersalna?

Jeśli dostrzegasz możliwość rozwoju serca tam, skąd wszyscy uciekają, Twoje serce wypełnia Miłość.
Jeśli nie wzrusza Cię ludzki ból, czy pozbawione słowa wołanie o miłość, gdzie jest Twoje serce?
Wielu ludzi wypiera przykre obrazy rzeczywistości współtworzonej z innymi, usprawiedliwia brak zaangażowania własnego na wielość sposobów. To wszystko mechanizmy obrony psychologicznej, które najczęściej są związane z własnym, często głęboko ukrytym lękiem. Akceptacja bólu i wsparcie dla potrzebujących, otwiera bramy naszego serca. Pozwala na przepływ miłości, czyniąc istotę coraz silniejszą, coraz bliższą doświadczenia Jedności ze wszystkim, co JEST.

Czym jest bezwarunkowa akceptacja, tego, co jest?
Czy oznacza to obojętność wobec uczuć czy potrzeb innych istot?
Jeśli tak, gdzie jest Twoje serce...?...

Moc człowieka pochodzi z serca, umysł może jedynie zainicjować kreację.

Czytaj dalej...
16 Lut

Rozwój CDI

 • 16 luty 2018 |
 • Dział: 2018
~ Moment of peace ~ by Jasna Matz on 500px.com

Każdego dnia media informują o przestępstwach popełnionych przez młodych ludzi. Każdego dnia młodzi ludzie wykraczający poza stanowione prawo trafiają do miejsc odosobnienia.
Znakomita większość czytelników czy odbiorców informacji opiniuje, osądza, ocenia. Ale czy na pewno tych, którzy są realnie odpowiedzialni za przemoc, tych którzy przyczyniają się do jej zaistnienia i eskalacji?
Dziwny jest świat, na którym osądza się ofiary, młodych ludzi, wychowanych na wzorcach wszechobecnej przemocy, karmionych strachem o własny byt, piętnowanych za niemożność realizacji programów edukacyjnych, które nierzadko zamiast motywować, niszczą dostęp do potencjału twórczego człowieka.
Czy nasze oczy właściwie widzą ten problem?

Jeśli napiętnujemy ofiarę, czy umniejszymy skalę przemocy?

Wśród poznanych przeze mnie ludzi, konfrontacja z realnymi ludzkimi problemami - głodem, śmiercią, chorobą czy zagrożeniem odpowiedziało ucieczką. Mechanizm ten jako odpowiedź na brak możliwości zmiany otoczenia, chwilami przydatny w celu zachowania integracji psychicznej, na dłuższy dystans prowadzi do zanegowania świata materialnego, jako miejsca edukacji, jako bazy dla samopoznania przez doświadczanie. Ukształtowana dzięki niezrozumieniu osobowość schizoidalna znajdując ukojenie w świecie ducha (a realnie uciekając przed doświadczeniem lęku, bólu i cierpienia) izoluje się od życia, często neguje wartość samego doświadczenia. Ale czy można poznać siebie nie doświadczając?

Czytaj dalej...
07 Lut

Rozwój CD

 • 07 luty 2018 |
 • Dział: 2018
Cold light by Maurizio Fecchio on 500px.com

Dlaczego żądza jest tak skonstruowana, że w efekcie prowadzi do samozniszczenia?

Co stanowi bazę do kreacji dla żądnego władzy, pieniędzy, splendorów czy też bycia "kimś innym", człowieka?

Bazą dla żądzy jest Zasada Odrębności, podstawa do tworzenia w ograniczonym, świecie postrzegania zmysłowego. Istota powodowana przez żądne ego, postrzega wszystko i wszystkich jako odrębne byty. Jej wybór jest uwarunkowany przez przekonanie, które w trakcie dalszego rozwoju świadomości (dzięki integracji umysłu i serca), zmienia się. Zatem bazą dla takiej istoty jest iluzja.

Kiedy jesteśmy gotowi do poszerzenia percepcji rzeczywistości o nowe dane, informacje płynące z ukierunkowanego na rozwój uczuć wyższych, emocjonalnego poziomu naszej istoty? Kiedy przestaje obowiązywać Zasada Odrębności jako baza do tworzenia naszego świata, a tym samym modelu życia społecznego wnoszącego do doświadczenia konflikty, ból i cierpienie?

Czytaj dalej...
05 Lut

Rozwój CCCXCIX

 • 05 luty 2018 |
 • Dział: 2018
In the depth of winter by Maurizio Fecchio on 500px.com

W racjonalnej, naukowej i technologicznej łapczywości, straciliśmy kontakt z naszym własnym doświadczeniem - źródłem osobistego uczenia się i rozwoju. Proces uczenia się musi być od nowa wypełniony strukturą i czuciem ludzkich doświadczeń, dzielonych i interpretowanych przez wzajemny DIALOG.

David Kolb

Lista czynników wspomagających rozwój mózgu i proces uczenia się według dr Carli Hannaford:

 1. Sensorycznie bogate środowisko to znaczy pełne dźwięku, dotyku, zapachu i stymulacji wizualnych.
 2. Dużo ruchu i możliwości swobodnego badania miejsca własnego ciała w przestrzeni.
 3. Poczucie bezpieczeństwa i zaspokojenie podstawowych potrzeb wspomagających pełne poznanie otoczenia.
 4. Rodzice i inni dorośli dostępni dla dziecka jako słuchacze, konsultanci i jako ludzie mający współudział we wzrastaniu dziecka.
 5. Czas na rozpoznawanie wzorców czuciowo-ruchowych, wzorców językowych, rytmicznych, muzycznych i wzorców ludzkich relacji i związków.
 6. Ustanowione obowiązki, granice i szacunek do siebie i innych.
 7. Zachęta dla wyobraźni, sztuki, muzyki, komunikowania się i interaktrywnej zabawy.
Czytaj dalej...
04 Lut

Rozwój CCCXCVIII

 • 04 luty 2018 |
 • Dział: 2018

Profile dominacji Dennisona informują o unikalnych sposobach myślenia i uczenia się każdego dziecka i je wspierają. Wielu uczniów z dominującym mózgiem gestalt (prawa półkula) i/lub innym ograniczeniem zmysłowym zaliczono do kategorii dzieci z problemami w uczeniu.

Uczniowie z mózgiem logicznym niewłaściwie rozwijają możliwości półkuli gestalt, mogą mieć trudności z obrazem, pasją, rytmem i płynnością, co jest konieczne, aby ich muzyka stała się żywa.
Jako istoty z talentami mózgu logicznego są częściej pozytywnie zachęcani do nauki przez system edukacyjny określeniem "Zdolni i Utalentowani".
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą posiadali wysoką samoocenę i będą doświadczać mniej stresu, bowiem system edukacji jest ukierunkowany na ich zdolności. Przy mniejszym narażeniu na stres mają większe szanse rozwinąć szerzej sieci nerwowe i mielinizację ciała modzelowatego.

Uczniowie przetwarzający informacje przez prawą półkulę potrafią syntetyzować obraz, odczuwać emocjonalne powiązania, posiadają wysoki iloraz inteligencji intrapersonalnej (intuicja) i mają potrzebę uczyć się z udziałem ruchu. Sztuka, muzyka, sport dostarczają im wszystkich elementów niezbędnych dla procesu twórczego. Dzieci z mózgiem gestalt zmuszone do udziału w edukacji przeznaczonej dla lewomózgowców, zaczyna się oceniać jako głupie. Decyduje nie realny poziom ich rozwoju, ale sposób przetwarzania informacji!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Czytaj dalej...
03 Lut

Rozwój CCCXCVII

 • 03 luty 2018 |
 • Dział: 2018

Jeśli naprawdę kochasz, partnera, słońce, zwierzęta, swój świat, nie musisz niczego deklarować, na każdym kroku podkreślać przez słowa. Każdy Twój czyn emanuje tą subtelną, ale potężną energią - Miłością.

Jeśli kogoś uważasz za przyjaciela, to widać.
Swoją obecnością, ciepłym słowem czy spostrzeżeniem, wyrażasz swój realny stosunek do człowieka.
Przyjaźń świętuje się codziennie lub wcale.

Jeśli jesteś nieobecny w codziennym doświadczeniu człowieka, lub oczekujesz jego nieustannej adoracji sam niczego nie wkładając w układ, czego chcesz?

Każda relacja, to możliwość poznawania i doświadczania siebie.
Co ukazują Ci relacje z innymi istotami?
Jakie cechy posiadasz?
Jakie talenty?
Jakie preferencje i predyspozycje?
To Twój kapitał na tworzenie z większą harmonią swoich doświadczeń i przy okazji, siebie samego.

Słowo zawiera treść, jeśli dołączysz do niego uczucie, jeśli powiążesz je z własnym doświadczeniem i wnioskowaniem.
Żyjemy w krainie posługiwania się pustymi słowami, słowami, które są pozbawione treści. Puste słowa wykorzystują ludzie z nieczystymi intencjami, ludzie którzy dzięki manipulacji człowiekiem lub zasobami ludzkimi, chcą dla siebie uzyskać dobra materialne, czasami tak zwane "duchowe", poczucie bycia lepszym, więcej mogącym. Puste słowa, to oręże wielkiego ego, żerującego na miękkości, naiwności czy niemocy, swojej ofiary czy ofiar.

Czytaj dalej...
02 Lut

Rozwój CCCXCVI

 • 02 luty 2018 |
 • Dział: 2018
Морозное утро №5 by Stanislav Aristov on 500px.com

Kiedy jesteśmy w stanie konfrontacji z niebezpieczeństwem, jedną z reakcji naszego organizmu jest generowanie silnych chemicznych posłańców, którzy ustawiają organizm w stanie pogotowia. Do najbardziej znanych należą adrenalina, noradrenalina i kortyzol. Adrenalina wywołuje reakcje przetrwania - walki czy ucieczki.   

Choć wszystko w naszym życiu to wydarzenie, o sposobie jego postrzegania decyduje nasz twórczy umysł. Sytuacje, które umysł odczytuje za groźne są uzależnione od naszego filtru postrzegania rzeczywistości. Tak długo będziemy wydzielać adrenalinę do organizmu, jak długo będziemy postrzegać daną sytuację jako zagrażającą lub jako niebezpieczeństwo.  

Kiedy adrenalina jest wydzielana na końcówkach nerwowych i z nadnerczy do krwi, potrzeba pewnego czasu, by uległa rozłożeniu zanim poczujemy się znowu spokojni. 
Stres generuje również inne substancje hormonalne służące zapewnieniu opcjonalnego przygotowania organizmu do walki lub ucieczki. Kolejnym jest kortyzol, który w sytuacji zagrożenia podnosi poziom glukozy we krwi, dzięki której mięśnie mają zapewniony ładunek energii. Ale badania na Uniwersytecie McGill wykazały, że większa ilość kortyzolu wiąże się z mniejszą możliwością uczenia się i słabszą pamięcią, a także problemami  z koncentracją.

Czytaj dalej...
01 Lut

Rozwój CCCXCV

 • 01 luty 2018 |
 • Dział: 2018
*** by Aleksandr Hvozd on 500px.com

Co jest zyskiem w obowiązującym modelu społeczeństwa i jakie negatywne skutki i zagrożenia stoją w związku z realizacją siebie z tej perspektywy?

Dlaczego w modelu społecznym przewidującym gry z przegraną w założeniu, finalnym efektem dla społeczności ziemskiej jest stagnacja?

W jaki sposób ten, kto "przegrywa", udaremnia dalszy rozwój "zwycięzcy" bez względu na postrzeganą oprawę jego doczesnego życia?

Czy uważasz, że wibracja bólu "przegranej" nie ma wpływu na otaczającą rzeczywistość?

Komu zależy na tworzeniu gier w oparciu o Zasadę Odrębności? Co jest skutkiem upowszechnianych i akceptowanych wbrew doświadczeniom wielu graczy, gier - rozwój czy destrukcja?

Czy dostrzegasz z perspektywy rozwoju rozumianego jako wzrost poziomu wibracji, realną przeszkodę związaną z budowaniem modelu życia społecznego na dotychczasowych zasadach? Czy widzisz w kontekście poziomu wibracji sumę dwóch składników: wysokiej wibracji generowanej przez zwycięzcę i niskiej, przez przegrywającego? Czy można na takiej bazie podnosić poziom wibracji i harmonijnie, tak w skali jednostki jak i społeczności, rozwijać się? Z mojej perspektywy, niski poziom wibracji, to przyczyna kluczenia w labiryncie umysłu i skutków tegoż pod postacią szeroko pojętej destrukcji.

Gry z przegraną obciążają z punktu widzenia poziomu energii, wszystkich i wszystko. Ich źródłem jest zawężone postrzeganie zmysłowe narzucające jako bazę do tworzenia Zasadę Odrębności. Rozwój rozumiany jako stały wzrost poziomu wibracji, tak w skali jednostki jak i społeczności, wymaga podniesienia poziomu energii, co w języku doświadczenia ziemskiego zakłada świadomy rozwój uczuć wyższych. W finale, integracja wysokich wibracji emocji pozytywnych z myślą, owocuje doświadczeniem eskalującym poziom energii. Jak dowiodły badania prof. Friedrickson, emocje pozytywne są najpotężniejszym źródłem rozwoju intelektualnego. Zatem wzrost poziomu wibracji koresponduje ze zmianą w postrzeganiu i doświadczaniu rzeczywistości.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS