Witaj na blogu!

22 Gru

Rozwój DXXXI

 • 22 grudzień 2018 |
 • Dział: 2018

Ziemia, to Pole Działania dla ludzi. To miejsce odkrywania w sobie Miłości, Prawdy, Piękna, Mądrości, Uczciwości, Sprawiedliwości itd.

Dzięki doświadczeniu, możemy obserwować siebie i dokonywać wyborów, które coraz pełniej wyrażają Prawdę o naszej Boskiej Naturze.

Odkrywanie kolejnych aspektów naszej istoty w oparciu o wybór z Miłości, wiąże się ze stałym wzrostem poziomu wibracji osobistej.

Miłość i Prawda, to jednocześnie stałe cechy kodu dostępu do wyższego etapu realizacji własnej.

Czytaj dalej...
20 Gru

Rozwój DXXX

 • 20 grudzień 2018 |
 • Dział: 2018

Czy dostrzegasz różnicę pomiędzy Miłością, a oświeconą interesownością?

Słowo Miłość, nie jest tym samym, co odczuwanie Miłości. Często jest wykorzystywane przez ludzką żądzę posiadania do budowania wielkiego ego.

Spójrz na człowieka kochającego... Miłość dostrzegasz w jego czynach pełnych ciepła i wrażliwości, odwagi i uczciwości, spokoju i mądrości.

Posługiwanie się słowem Miłość, jako etykietką do zdobycia "rzędu dusz", ma swoją karmiczną cenę zgodnie z Prawem Przyczyny i Skutku.

Miłość, to nie "opera mydlana", ani "zabawa" w Miłość. To najpotężniejsza Energia Stwórcza, której efekty można dostrzec w ludzkiej postawie bez względu na aspekt rzeczywistości, w którym dany człowiek się realizuje.

Jak odróżnić pasję płynącą z żądzy, od działania z poziomu odczuwającego Miłość serca?

Pasja płynąca z żądzy ego jest działaniem dla ściśle określonego celu. Potrzeba wyrażenia Miłości nie ma nic wspólnego z działaniem dla zewnętrznego celu, raczej z potrzebą uzewnętrznienia w wybranym aspekcie rzeczywistości odczucia płynącego ze swej niematerialnej istoty bez jakichkolwiek oczekiwań. Choć sposób manifestacji może wyglądać podobnie, różni się skutkiem. Żądza prowadzi do obniżenia poziomu wibracji, wyrażenie Miłości bez oczekiwania na rezultaty, do jej podniesienia i wszelkich tego następstw.

Czytaj dalej...
18 Gru

Rozwój DXXIX

 • 18 grudzień 2018 |
 • Dział: 2018

Spójrz na swoje życie, na obszary rzeczywistości, które pochłonęły Twoją uwagę, które wspierałeś nieustannie swoją wiedzą, energią i uczuciami.
To Twoje Pole Działania. Sam je wybrałeś, podobnie jak ludzi, z którymi współtworzyłeś swój świat. Nasiona, które posiałeś, będą wzrastały i przynosiły plon.
Czasami ludzie sieją jedno, ale oczekują, że wzrośnie drugie... Czy ma to sens?

Czytaj dalej...
15 Gru

Rozwój DXXVIII

 • 15 grudzień 2018 |
 • Dział: 2018

Popularność, o którą zabiega wielu ludzi, w której upatruje doświadczenia poczucia spełnienia, to wielka pułapka dla rozwijającej się uwarunkowanej świadomości. Utwierdza istotę w identyfikacji z tworem własnych myśli, czyli osobowością, przez co oddala od Rzeczywistości - źródła jej samej.

Osobowość jest wymiarem ludzkiej istoty stworzonym przez Indywidualną Energię dla doświadczenia potencjału zawartego w niematerialnym wymiarze. Jest więc rzeczywistością wtórną, stworzoną dla potrzeb doświadczenia. Jeśli pamiętamy o tym, że podlega siłom materialnej natury, zawsze zachowujemy dystans do skutków własnej twórczości, nie żywimy się popularnością, nie wpadamy również w złowieszczą pychę i zgubne z perspektywy czasu, zadufanie.

Czytaj dalej...
14 Gru

Rozwój DXXVII

 • 14 grudzień 2018 |
 • Dział: 2018

Czym jest z Twojej perspektywy wybaczenie?
Czy istnieje potrzeba wybaczania komukolwiek czegokolwiek, czy raczej zrozumienia sensu lekcji, której udzieliła nam postawa innej istoty?

Jeśli pomimo licznych sygnałów odrzucenia, niechęci do komunikowania się, lekceważenia Twoich próśb, licznych sygnałów braku zainteresowania Tobą i Twoim życiem, trwasz w sytuacji, która rani Twoje serce, komu masz wybaczyć: innemu człowiekowi czy raczej sobie?

Niektórzy przybyli na Ziemię, aby rozwinąć Miłość do wszelkiego życia, inni dla przebudzenia na dar, którym jest ich własna egzystencja. Doświadczenia, które wybrali mają jeden cel: wzrost.

Choć każda istota jest perspektywą tego samego, Jedynego Ducha, ludzie identyfikują często wielkość ludzkiej istoty z perspektywy posiadanego majątku, tytułów, władzy czy tak zwanego życiowego sukcesu. To, co rozumiemy jako sukces, jest wizytówką naszego rozumienia Rzeczywistości i swego w niej miejsca.

To, co bliskie człowiekowi realizującemu siebie w oparciu o siłę dobroci (gunę dobroci według starożytnych Wed), a więc proste życie i wzniosłe myślenie, jest całkowicie niezrozumiałe dla człowieka realizującego siebie na bazie siły pasji (guny pasji), dla którego technologia, design, władza, pieniądze i zaszczyty z tego płynące, są motywacją do działania i treścią jego ziemskich dni.

Czytaj dalej...
13 Gru

Rozwój DXXVI

 • 13 grudzień 2018 |
 • Dział: 2018

Nie staniesz się Jednością ze Światłem jedynie dzięki własnej "chęci" integracji. Nie zaprowadzi Cię tam również medytacja, jeśli nie zaliczyłeś lekcji, w ramach których, na bazie Miłości nie ukształtowałeś szlachetnych cnót. Są one kodami dostępu do wyższego wymiaru, które umożliwiają przejście do niego i pozostanie w nim.

Kiedy człowiek - uwarunkowana świadomość, zaczyna odczuwać bezwarunkową Miłość?

Ludzie w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujący wsparcia czy pomocy, są czasami dla nas błogosławieństwem, wielkim dobrem, dzięki któremu możemy poznać nieznane zakamarki własnego serca.
Co to daje?
Z mojej perspektywy, towarzysząc trudnej drodze bliźniego, sami uwalniamy nasze emocjonalne blokady: stłumione lęki i emocje. Uzyskujemy dzięki temu bardziej świadomy dostęp do własnych realnych potrzeb, które stłumiony lęk i ból zakrywał.
Jeśli docieramy do rzeczywistych potrzeb, możemy dokonywać bardziej świadomych wyborów tego, czego potrzebujemy dla naszego harmonijnego wzrastania - również na poziomie energetycznym... Nie uciekajmy od ludzi z problemami! Miejmy świadomość, że tym, który traci najwięcej, jest sam uciekający.

Czytaj dalej...
12 Gru

Rozwój DXXV

 • 12 grudzień 2018 |
 • Dział: 2018

Do czego odnosi się stwierdzenie - człowiek jest doskonały taki, jaki jest?

Czym jest dla Ciebie akceptacja miejsca własnego rozwoju?

Jak rozumiesz słowo "odrodzenie" - czego dotyczy?

Wszelka zmiana wiąże się ze zrozumieniem konieczności, czyli wnioskowaniem dotyczącym przeszłych wyborów i doświadczeń. Nie ma nic wspólnego z gwałtem zadanym swojej osobowości. Nie można rozwijać się na siłę.

Kiedy dorastamy do zmiany, burzymy stare struktury, a na bazie nowych przekonań - mających związek z przeszłymi doświadczeniami oraz inspiracji płynących z intuicji, budujemy nowe struktury, dla wyrażenia nowej, stransformowanej jaźni.

Doskonalenie wewnętrzne nie ma nic wspólnego z programowaniem w oparciu o pobożne czy też mniej pobożne życzenia. Jest skutkiem wyborów na bazie mądrości własnej intuicji z mocą otwartego na odczuwanie Miłości, serca.

Czytaj dalej...
10 Gru

Rozwój DXXIV

 • 10 grudzień 2018 |
 • Dział: 2018

Czym są dla Ciebie relacje międzyludzkie?

W jakich warunkach swobodnie i spontanicznie wyrażamy swoje uczucia wobec innej istoty?

Dlaczego do poznania siebie w ramach układu partnerskiego potrzebna jest Miłość i jej atrybut, zaufanie?

Co, Twoim zdaniem, niszczy harmonijny przepływ energii pomiędzy uczestnikami relacji?

Uczciwość, to atrybut kochającego serca, z jednej strony, z innej zaś, warunek głębin poznania siebie na danym etapie rozwoju, w układzie partnerskim.
Dlaczego?

Szlachetne kwiaty wymagają odpowiednich warunków dla własnego wzrostu i pielęgnacji przez kochającego ogrodnika. Wówczas w pełni manifestuje się ich potencjał piękna i subtelności. Podobnie jest z ludzkimi uczuciami.

Z mojego oglądu rzeczywistości, tworzenie harmonijnego związku, w ramach którego swobodnie wyrażamy uczucia, ma swoje uwarunkowanie. Zespół szlachetnych cech, które człowiek ukształtował w swej życiowej podróży, odpowiada za kierunek percepcji, jak i samo doświadczenie.

Czytaj dalej...
08 Gru

Rozwój DXXIII

 • 08 grudzień 2018 |
 • Dział: 2018

Czym jest mądrość z Twojego oglądu Rzeczywistości?

Czy dostrzegasz zmianę definicji mądrości w zależności od dominującej siły materialnej natury, którym podlega ludzka osobowość: dobroci, pasji i ignorancji?

Jak definiuje mądrość osoba, dla której dominującą siłą jest siła dobroci, a czym jest zawartość słowa "mądrość" dla osoby tworzącej i doświadczającej Rzeczywistości w rytm guny pasji czy ignorancji?

Czytaj dalej...
03 Gru

Rozwój DXXII

 • 03 grudzień 2018 |
 • Dział: 2018

Przysłowia są mądrością narodów. Jest ich wiele, ale wśród polskich szczególnie cenię to: "nie wszystko złoto, co się świeci".
Podobnie rzecz ma się z pięknymi słowami: nie wszystkie piękne słowa wyrażają piękno wewnętrzne człowieka.

Jeśli otworzyłeś dostatecznie serce na odczuwanie Miłości, posiadasz dodatkowy system informacyjny, szczególnie przydatny w konfrontacji z zalewem "słodkich" sformułowań, ale niekoniecznie czystych intencji.

Dalszy rozwój człowieka włącza kolejne systemy informacyjne, z których szczególnie cenię umiejętności skanowania Pola Energii Człowieka dzięki otwartemu szerzej Trzeciemu Oku. To robi piorunujące wrażenie, kiedy z jednej strony widzisz piękną, słowną fasadę, a za nią czarną lub szarą energię (wszystko jest energią, bez względu na nasze postrzeganie).

Rozwój, to droga podnoszenia wibracji. Im wyższy jej poziom, tym bardziej szczegółowe informacje docierają do twego analizatora: umysłu logicznego.

Pobożne życzenia, wzniosłe słowa, słodkie kłamstwa czy wielkie wyobrażenia o sobie, przestają robić na tobie wrażenie.

Konsekwencją rozwoju jest umiejętność oddzielenia zdrowego ziarna od ozdobionej frazesami plewy.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS