Witaj na blogu!

31 Paź

Rozwój DXIV

 • 31 październik 2018 |
 • Dział: 2018

Co decyduje o jakości naszych wyborów i czynów?

Czy pobożne intencje, piękne frazesy i święte słowa czynią świat lepszym, czy raczej człowiek o dojrzałej osobowości przejawiający się poprzez szlachetne cechy?

Kiedy rozpoczynamy realnie świadomą pracę nad sobą: programując się z pozycji żądzy czy akceptując siebie, takimi jakimi na dany moment jesteśmy, transformujemy w rytm miłości własnej cechy stanowiąca nasze okno postrzegania i doświadczania Jedynej Rzeczywistości?

Czym jest z perspektywy rozwoju energetycznego, doskonalenie wewnętrzne?

Czytaj dalej...
29 Paź

Rozwój DXIII

 • 29 październik 2018 |
 • Dział: 2018

Wraz ze wzrostem świadomości, co integralnie wiąże się z poszerzeniem palety cech wewnętrznych, takich jak: mądrość, odpowiedzialność, ufność, cierpliwość, konsekwencja, wytrwałość, wstrzemięźliwość, piękno, harmonia, humanitaryzm, sprawiedliwość, prawdomówność, jedność i wiele innych, zmienia się nasz świat. Dostrzegamy w Jedynej Rzeczywistości to, co umykało naszej uwadze z racji braku stosownych cech wewnętrznych. To decyduje o zmianie naszych preferencji i priorytetów, co prowadzi do zaangażowania energii psychicznej w odmienne od dotychczasowych, projekty.
Dostrzegając, że od naszych osobistych cech wewnętrznych, ich bogactwa w sobie zależy to, co widzimy i tworzymy, zaczynamy inwestować swoją energię w rozwój tych cech, a więc rozwój własny. Rozumiemy że pełnia doświadczenia zależy od naszego wewnętrznego rozwoju, a nie czynników zewnętrznych. Szlachetne cechy, które rozwijamy podnoszą w naturalny sposób wibrację osobistą i w każdym doświadczeniu zbliżamy się w naturalny sposób do przekroczenia wymiaru życia. Proces ten nazywamy wniebowstąpieniem, czyli przekroczeniem granicy wymiarów bez bólu umierania.

Czytaj dalej...
28 Paź

Rozwój DXII

 • 28 październik 2018 |
 • Dział: 2018

Czy Miłość manipuluje, dyskredytuje, oskarża..., niszczy relacje?

Jaka istnieje różnica pomiędzy miłością, a żądzą w ramach realizacji relacji partnerskiej?

Nie ma dwóch, w taki sam sposób uwarunkowanych wewnętrznie istot. Zatem, czy można doradzać komukolwiek w jakiejkolwiek kwestii, oglądając rzeczywistość z poziomu jednostkowego zaprogramowania? Każda istota posiada w swym sercu własną mądrość i związane z tym, możliwości nietuzinkowego rozwiązywania swoich problemów. Prawdziwym wyzwaniem dla empatycznego człowieka jest inspirowanie innych do otwarcia przestrzeni ich własnego serca.

Prawdziwa pomoc płynie z obecności kochającej istoty, dzięki której potrzebujący może szybciej otworzyć wrota swej własnej mądrości.

Wszelkie metody programowania ludzkiej podświadomości pełnią rolę informacyjną, a ich zastosowanie może jedynie chwilowo wesprzeć potrzebującego pomocy człowieka. Jeśli uwierzymy w szczególną moc metod, mamy problem, bowiem ufając ich mocy, oddalamy się od odkrycia własnego rozwiązania problemu.

Czytaj dalej...
26 Paź

Rozwój DXI

 • 26 październik 2018 |
 • Dział: 2018

Im częściej medytujesz, tym bardziej świat form wydaje się irracjonalny, odległy, iluzoryczny..

Głęboki spokój, który niesie medytacyjny stan świadomości jest atrakcją samą w sobie. Zgiełk chaosu mentalnego i ciężkich, emocjonalnych zawirowań, wydaje się z tej perspektywy mało pożądanym miejscem dla skupienia uwagi.

Wszelkie cele wielkiego, wybujałego ego, wydają się niewielką igraszką w Oceanie Spokoju i błogości Ciszy.

Trwasz.

Czytaj dalej...
25 Paź

Rozwój DX

 • 25 październik 2018 |
 • Dział: 2018

Jasnowidzenie... Czym jest ten fenomen? Co wspólnego  ma rozwój świadomości indywidualnej z obecnością tego zjawiska?

Z uwagi na rozpowszechnienie informacji dotyczących wiedzy uzyskiwanej dzięki jasnowidzeniu, warto przyjrzeć się temu, co realnie widzi osoba jasnowidząca.

Z perspektywy Teorii Inteligencji Wielorakich dr Gardnera, jasnowidzenie jest identyfikowane z inteligencją intuicyjną. Podobnie jak inne rodzaje inteligencji np. inteligencja lingwistyczna, kinestetyczno-ruchowa, muzyczna czy matematyczno-logiczna jest skutkiem rozwoju ewolucyjnego indywidualnej świadomości ukierunkowanego na poszerzenie dostępu do informacji zdeponowanej w Powszechnym Polu Energii.

Obserwowałam ludzi dysponujących tą szczególną perspektywą postrzegania, poszerzonym dostępem do informacji. Wielu z nich identyfikowało obecność tego fenomenu z wysokim poziomem rozwoju, ze szczególnym darem, który ich zdaniem plasował ich w systemie wartości ponad innymi. Myślę, że każda istota z doskonale wypracowanym innym rodzajem inteligencji może w taki sposób mówić o sobie. Tylko... czy naprawdę można to identyfikować z zaawansowanym poziomem rozwoju duchowego człowieka?

Czytaj dalej...
18 Paź

Rozwój DIX

 • 18 październik 2018 |
 • Dział: 2018

Jakie "narzędzia", Twoim zdaniem, służą rozwojowi emocjonalnemu?

Dlaczego porady płynące z zaprogramowanej podświadomości nie mają korzystnego wpływu na emocjonalny rozwój człowieka?

Jaki rodzaj "nauczania" wspiera transformację energii na emocjonalnym poziomie życia?

Czy dostrzegasz różnicę pomiędzy transformacją, a programowaniem?

Co warunkuje otwartość na kierunek rozwoju?

Jaki rodzaj informacji najchętniej przyswajamy i wykorzystujemy w samorealizacji?

Co rozumiesz pod pojęciem ewoluująca osobowość?

Dlaczego warunkiem ewoluującej osobowości jest równoległy, harmonijny rozwój mentalnego i emocjonalnego poziomu człowieka?

Jaki wpływ na rozwój emocjonalnego wymiaru człowieka ma sztuka?

Czytaj dalej...
17 Paź

Rozwój DVIII

 • 17 październik 2018 |
 • Dział: 2018

Dlaczego programowanie ludzkiej podświadomości uwstecznia realny rozwój człowieka?

Czy można zaprogramować człowieka na odczuwanie Miłości?

Czy mądrość człowieka ma cokolwiek wspólnego z programowaniem?

Dlaczego programowanie oddala człowieka od siebie samego?

Skoro programowanie nie zbliża człowieka do siebie samego, a tym samym do Prawdy o jego Naturze, czemu jest tak powszechnie wykorzystywane i akceptowane w większości aspektów społecznego funkcjonowania?

Dlaczego otwarcie na Miłość daje dostęp człowiekowi do jego potencjału twórczego?

Czy opiekun, nauczyciel zamknięty na odczuwanie Miłości, może otworzyć dziecku jego własne serce, a więc dostęp do jego potencjału twórczego?

Czym jest rozwój człowieka: programowaniem czy pokazaniem narzędzi i pomocą w uruchomieniu jego potencjału twórczego?

Czy kreacja w oparciu o wrzucony do umysłu program, daje poczucie spełnienia i satysfakcji, czy raczej znużenia, zniechęcenia i w końcu odrzucenia tego, co nie koresponduje z naszym wewnętrznym odczuciem?

Czytaj dalej...
16 Paź

Rozwój DVII

 • 16 październik 2018 |
 • Dział: 2018

Sposób postrzegania, rozumienia, tworzenia i doświadczania Jedynej Rzeczywistości jest uwarunkowany poziomem rozwoju świadomości.

"Filtr" - soczewkę postrzegania Rzeczywistości tworzymy sami w ramach doświadczeń, które wybieramy, bądź współtworzymy z innymi.

Świadome istoty rozumiejąc Miłość jako Energię stworzenia, która jednoczy wszystko i wszystkich, wybierają doświadczenia, która otwierają istotę na jej pełniejsze odczuwanie i doświadczanie.

Uczciwość w relacji z samym sobą, daje klarowny obraz naszych realnych potrzeb. Ich realizacja często warunkuje harmonijny rozwój.

Jeśli pragniesz pomóc swojemu dziecku odkryć świat Miłości, jego piękno, mądrość i moc, najpierw odkryj go w sobie.

Jeśli odczuwasz Miłość, jej mądrość zainspiruje Cię realizowania najwłaściwszych zachowań w realizacji z dzieckiem. Nie nauczysz się tego z żadnej książki, choć napisano ich wiele.

Wychowanie dziecka, podobnie jak rozwój człowieka, niewiele ma wspólnego z programowaniem, zarzucaniem informacjami i egzaminowaniem. Rozwój może dokonywać się jedynie w oparciu o realny potencjał dziecka, z którym warto się zapoznać zanim podejmiesz kroki związane z "nauczaniem". Czego należy uczyć? Z mojej perspektywy pokazywać najskuteczniejsze narzędzia do realizacji potencjału dziecka, z pozycji obserwatora towarzyszyć jego wzrastaniu, czasami pełnić funkcję doradczą, jako bardziej doświadczona istota.

Czytaj dalej...
08 Paź

Rozwój DVI

 • 08 październik 2018 |
 • Dział: 2018

W jaki sposób tworzymy iluzję?

Kiedy nasz twór staje się ważniejszy od Rzeczywistości?

Jakie konsekwencje wiążą się z utożsamieniem iluzji z Rzeczywistością?

Czytaj dalej...
07 Paź

Rozwój DV

 • 07 październik 2018 |
 • Dział: 2018

Wiedza, to początek drogi rozwoju, a nie finał.

Łatwo "utożsamić się" z wiedzą, spekulować na jej bazie, manipulować swoim umysłem i otoczeniem. Nie wnosi to jednak do życia istoty tego, czemu realnie wiedza służy: transformacji przekonań, lepszego rozumienia siebie i swych potrzeb, a  także wzrostu energetycznego otwierającego dostęp do nowych przestrzeni własnego potencjału.

Doradztwo na bazie zaimplantowanej do umysłu wiedzy bez wykorzystania jej treści we własnym doświadczeniu, inicjuje bezproduktywne kręcenie się w koło - doświadczenia utrwalające stare struktury myślowe wokół których rozwijała się nasza dotychczasowa twórcza działalność. Z perspektywy rozwoju, to jedynie strata czasu i energii.

Jaki pożytek płynie z wdrukowania do swego umysłu książki kucharskiej, jeśli nie potrafimy wykorzystać wiedzy kulinarnej do przygotowania zdrowego, smacznego posiłku?
Jaki pożytek z powtarzania fragmentów wiedzy urzeczywistnionych istot, skoro nie wykorzystaliśmy siły nośnej ich inspiracji do poszerzenia oglądu rzeczywistości dzięki wykorzystaniu ich, we własnym doświadczeniu?

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS