Witaj na blogu!

31 Sie

Rozwój CCCLI

 • 31 sierpień 2017 |
 • Dział: 2017

W jakich wyborach wyrażasz szacunek dla swego życia?

Czy możemy realnie kontrolować kogokolwiek poza własnym umysłem i emocjami (zakładając pracę nad sobą)?

W jaki sposób uzyskujemy pseudo-kontrolę nad poczynaniami innych ludzi? Jakie cechy wewnętrzne wówczas szlifujemy? Czy cechy te umożliwiają komukolwiek tworzenie spełniającej i satysfakcjonującej z perspektywy optymalnego doświadczenia siebie, rzeczywistości?

Dlaczego świadomość siebie umożliwia naukę zarządzania swoim umysłem i emocjami?

Dlaczego umiejętność zarządzania mentalnym i emocjonalnym poziomem własnej istoty jest wstępem do efektywnej medytacji?

Czym różni się medytacja od medytacyjnego stanu umysłu i jaki ma to związek z bezwysiłkową koncentracją na Ciszy w sobie?

Czy dostrzegasz różnicę pomiędzy tym, co rzeczywiste, a tym, co stworzyłeś na bazie odkrytego potencjału własnego?
Z czym się identyfikujesz: z rzeczywistością czy projekcją własnego umysłu?

Myśl, słowo i czyn, to trzy podstawowe narzędzia do tworzenia Twego świata.
Co jest źródłem dla Twej twórczości?

W jakich okolicznościach kreacja jest miernikiem poziomu rozwoju świadomości?

Czytaj dalej...
30 Sie

Rozwój CCCL

 • 30 sierpień 2017 |
 • Dział: 2017

Każda sytuacja, każda okoliczność jest możliwością poznania siebie, swojego potencjału, swoich nieodkrytych możliwości, priorytetów i preferencji. Prowadząc samoobserwację możemy bardziej świadomie zadecydować o kierunku dalszego rozwoju biorąc pod uwagę cechy wewnętrzne niezbędne do tworzenia tego, na czym nam zależy.

Każda okoliczność posiada co najmniej 2 aspekty: odczuciowy i poznawczy. Jeśli doświadczając wielkiego cierpienia skupimy się na jego odczuwaniu, eskalujemy ból. Jeśli praktykujemy metody relaksacji - z medytacją włącznie i w związku z tym potrafimy wyciszyć emocje, uspokoić umysł, wówczas niesprzyjające okoliczności mogą wnieść do naszego doświadczenia nową wiedzę o nas samych, wiedzę konieczną do transformowania siebie i naszej rzeczywistości w kierunku podniesienia jakości doświadczenia życia.

Czytaj dalej...
28 Sie

Rozwój CCCXLIX

 • 28 sierpień 2017 |
 • Dział: 2017

cosmos

W jaki sposób Ty wyrażasz najpotężniejszą Energię stwórczą - swoją Miłość?

Co, z Twojej perspektywy, oznacza podążanie drogą Miłości?

Dlaczego kreacja z poziomu uwolnionego od emocjonalnego bólu serca, jest drogą realnego wzrostu potencjału energetycznego człowieka?

Czytaj dalej...
27 Sie

Rozwój CCCXLVIII

 • 27 sierpień 2017 |
 • Dział: 2017

cosmos

Na każdym poziomie rozwoju świadomości podejmujemy próbę opisania tego w kategoriach wiedzy płynącej z doświadczenia. Wraz z poszerzeniem oglądu rzeczywistości, otwarte na ewolucję istoty zmieniają swoje przekonania, a wraz z tym, sposób postrzegania i tworzenia.

Lęk przed doświadczeniem "nowego", unieruchamia nasz harmonijny rozwój. Choć nieustannie obserwujemy zmieniający się obraz rzeczywistości, włącznie z odbiciem osoby w lustrze, nie akceptujemy konieczności transformowania swoich strukturyzowanych przez przeszłe doświadczenia przekonań. Skutkiem jest narastający konflikt wewnętrzny, który manifestujemy w mniej lub bardziej agresywnych zachowaniach na różnych poziomach funkcjonowania. Coraz bardziej oddalamy się od naszej wewnętrznej natury na rzecz identyfikowania się ze stworzoną w wyobraźni rzeczywistością. Ale umysł, to jedynie narzędzie, dzięki któremu możemy tworzyć i poznawać siebie... Dlaczego identyfikujemy się z narzędziem?

Projekcja obrazu stworzonego w umyśle na bazie naszego rozumienia wynika z chęci doświadczenia siebie. Nie należy jednak mylić własnej tożsamości z wyobrażeniem o sobie.

Czytaj dalej...
25 Sie

Rozwój CCCXLVII

 • 25 sierpień 2017 |
 • Dział: 2017

cosmos

Wielu ludzi prowadzi rozważania: kim jest Bóg, co odczuwał Jezus w określonych sytuacjach, czy Matka Boska posiadała inne dzieci. Problem w tym, że niezależnie od odpowiedzi skutkiem będą jedynie ich wyobrażenia, a nie rzeczywista prawda. Dramat tych istot polega na tym, że pytanie podstawowe dotyczące ich własnej tożsamości, pozostaje bez odpowiedzi, pomimo, iż posiadają świadomość własnego istnienia. Czasami, szczególnie w sytuacjach ekstremalnych identyfikują się że zbiorem wyobrażeń o sobie. Ale... czy wyobrażenie, które jest zbiorem myśli i obrazów posiada jakąś tożsamość?

Myśli, a następnie słowa, to narzędzia do opisywania rzeczywistości. Dlaczego identyfikujemy rzeczywistość z wyobrażeniami, prawdę z opisem, tego, co rozumiemy?

Opis rzeczywistości, to zmienna uwarunkowana programem wewnętrznym, z którym najczęściej identyfikujemy własną tożsamość. Dlaczego identyfikujemy rzeczywistość z opisem uwarunkowanym własnym zaprogramowaniem?

W latach dziewięćdziesiątych ogromną popularność zdobyły książki dotyczące programowania umysłu. Skoro kreujemy z programu, a raczej zaprogramowanego umysłu - taki tok myślenia towarzyszył wielu autorom, to wystarczy afirmować i w ten sposób matryca dla naszego tworzenia zmieni się zgodnie z oczekiwaniami.

Prawdą jest, że myśl jest wstępem do tworzenia, ale czego jeszcze potrzeba, by "pozytywna myśl" zaowocowała procesem twórczym, na skutek którego zaspokoimy naszą potrzebę - warunek pojawienia się określonego zespołu myśli-wyobrażeń?

Czytaj dalej...
24 Sie

Rozwój CCCXLVI

 • 24 sierpień 2017 |
 • Dział: 2017
Anemone by Mandy Disher on 500px.com

Czym jest dla Ciebie zawartość pojęcia - odpowiedzialność?

Czy dostrzegasz w jaki sposób odpowiedzialność łączy się z szacunkiem dla siebie samego, dla podejmowanych wyborów?

Czy i w jaki sposób brak odpowiedzialności za własne wybory skutkuje w Twoim doświadczeniu życia?

Jak wpływa nieodpowiedzialny za własne postępowanie człowiek na środowisko, w którym funkcjonuje?

Jak długo trwa proces kształtowania odpowiedzialności na poziomie najgłębszego wewnętrznego przekonania i w jaki sposób się dokonuje?

W jaki sposób odpowiedzialność łączy się z szacunkiem do siebie samego i tego, co tworzysz?

Dlaczego brak odpowiedzialności wpływa destrukcyjnie na relacje międzyludzkie?

Dlaczego łatwo manipulować nieodpowiedzialnym za własne wybory człowiekiem?

Czym jest odpowiedzialność z perspektywy matematyki Ducha?

Czy człowiek o słabo ukształtowanej (lub wcale) odpowiedzialności, szanuje potrzeby innych ludzi?

Czy taka istota może budować harmonijne związki?

Czytaj dalej...
22 Sie

Rozwój CCCXLV

 • 22 sierpień 2017 |
 • Dział: 2017
Japansese anemone by Jane Dibnah on 500px.com

To, co wybieramy zależy od naszych wewnętrznych przekonań, ugruntowanych licznymi doświadczeniami oraz wewnętrznych cech, które również decydują o naszych preferencjach i priorytetach. Co wybieramy?
To widać w naszych codziennych relacjach z samym sobą i światem, który współtworzymy wszyscy. Czy zdajemy sobie sprawę, że tragedia w odległym kraju wpłynie na nasze życie? Myślę, że nie. Patrzymy bowiem z perspektywy postrzegania zmysłowego, które zawęża wiedzę o bardziej złożonej rzeczywistości. Zasada Odrębności stanowiąca bazę do budowy społecznego modelu przekonuje, że "powłoki skórne" są miejscem oddzielenia człowieka od człowieka. Ale wielcy mistrzowie w różnych kulturach, ludzie, którzy dzięki pracy nad stałym podnoszeniem osobistej częstotliwości wibracji pracowali przez lata, dostrzegają i przekonują, że to, co widzi większość z nas poprzez zmysły, to iluzja oddzielenia. Świat, to manifestacja Energii (o tym przekonuje równanie Einsteina E=mc 2), niepodzielnej całości. Do takiego postrzegania wiedzie rozwój świadomości. Gdyby ludzkość dotarła do takiego rozumienia siebie, tragedia każdego człowieka, traktowana byłaby z uwagą i w miarę możliwości, wsparciem dla potrzebującego.

Pycha, duma, obojętność, odrzucenie, to cechy ukształtowane na bazie iluzorycznej odrębności człowieka od człowieka i wszystkiego, co Jest. To poziom rozwoju, który należy najspieszniej przeskoczyć, byśmy nie zniszczyli planety, która jest domem nie tylko dla nas i samych siebie.

Każdy człowiek bazujący w swoich wyborach na Energii Miłości serca własnego, podnosi poziom energii własnej i otoczenia, w którym funkcjonuje. Jeśli robi to świadomie, z wiedzą, czemu to służy, transformuje szybko swoje przekonania i rozpoczyna budowanie kolejnych elementów własnej drogi rozwoju z nowymi możliwościami wynikającymi z pozyskanej na wyższym poziomie rozumienia siebie i otoczenia, wiedzy.

Czytaj dalej...
17 Sie

Rozwój CCCXLIV

 • 17 sierpień 2017 |
 • Dział: 2017
Cosmos by Jane Dibnah on 500px.com

Czym jest medytacja dla świadomie rozwijającego się człowieka?

Co oznacza dla Ciebie pojęcie - świadomy rozwój?

Dlaczego uczciwość w relacji z samym sobą, jak również wyrażanie Prawdy własnych odczuć, w relacjach z innymi, są warunkiem koniecznym świadomego rozwoju?

Co dla Ciebie oznacza słowo - sukces?

Jeśli sukcesem określasz pełnię wyrażenia siebie, własnego twórczego potencjału w ramach możliwości, które posiadasz, nie masz problemu z wyrażaniem własnej Prawdy.
Czy możesz pozwolić sobie na wyrażanie własnej Prawdy w relacjach z innym, jeśli Twój sukces dotyczy realizacji oczekiwań w ramach rzeczywistości współtworzonej z innymi ludźmi?

Zatem: czy możesz rozwijać harmonijnie swoją świadomość, wyrażać swobodnie, to co uznajesz za Prawdę, identyfikując sukces z realizacją oczekiwań w świecie zwanym rzeczywistością uzgodnioną?

Z mojej perspektywy tak, pod warunkiem umiejętności określenia swoich realnych potrzeb w konfrontacji z predyspozycjami i realnie ukształtowanymi cechami osobowości, które są niezbędne dla realizacji.

Jeśli nie spełnisz tych warunków, samorealizacja będzie obfitowała w sprzeniewierzenie się własnej prawdzie, która zostanie zastąpiona manipulacją i innymi technikami wywierania presji na otoczenie, od którego zależy realizacja naszych oczekiwań.

Czytaj dalej...
15 Sie

Rozwój CCCXLIII

 • 15 sierpień 2017 |
 • Dział: 2017
Princess of my kingdom by Maria Luisa Milla on 500px.com

Proszę, przepraszam, dziękuję. Trzy słowa. Z wdziękiem wypowiadają je istoty oświecone i przebudzone, bowiem postrzegają Jedynego Ducha we wszystkim, co istnieje. Jakże trudno przychodzą te same słowa istotom, które utożsamiają się z własnym ego.

Oświecona istota postrzegająca tego samego Ducha we wszystkim, nie ma problemu z wyrażaniem swoich uczuć, czy własnego oglądu rzeczywistości zgodnego z prawdą i wiedzą, do której dotarła penetrując różne poziomy Ciszy. Przyczynia się to do rozwoju wszystkich i wszystkiego, stąd nauczyciel w społecznościach zaawansowanych w rozwoju jest traktowany z głębokim szacunkiem.

Ziemia, to szczególne miejsce dla doświadczenia. To miejsce weryfikacji intencji, priorytetów i preferencji, stosunku do siebie i otoczenia. Uważna obserwacja siebie, niesie wiedzę o nas dla nas. "Filtr postrzegania" poprzez ukształtowane dzięki wyborom i doświadczeniom, wewnętrzne cechy, decyduje o tym, w jaki sposób widzimy i tworzymy własne życie, i współtworzymy z innymi świat, który nazywamy naszą zbiorową rzeczywistością.

Tylko zmiana własnego "filtru postrzegania" umożliwia zmianę doświadczeń. Zawsze wiąże się to z transformacją naszych starych struktur myślowych - najgłębszych wewnętrznych przekonań. To trudny proces i warto wesprzeć się na innych, tych, którzy w doświadczeniu potrafili zrobić to dla samych siebie. Nie chodzi jednak o naśladownictwo kogokolwiek, ale raczej o wskazówki, o podparcie w miejscu naszego zawahania, o inspirację i motywację, kiedy stagnujemy. Każde dziecko musi nauczyć się chodzić samo. Dobrze, jeśli ma wsparcie i troskliwe oko opiekuńczego rodzica, ale nawet najbardziej kochająca matka nie uczyni za swoją pociechę kolejnego kroku.

Czytaj dalej...
14 Sie

Rozwój CCCXLII

 • 14 sierpień 2017 |
 • Dział: 2017
Highgarden by Maria Luisa Milla on 500px.com

Co oznacza dla Ciebie termin "oczy wiedzy"?

Co decyduje o sposobie postrzegania i doświadczania rzeczywistości?

Jaki istnieje związek pomiędzy częstotliwością wibracji danej istoty, a możliwością docierania przez nią do wiedzy zdeponowanej w Powszechnym Polu Energetycznym?

Jaki rodzaj Energii łączy wszystkie wymiary i poziomy manifestacji Absolutu?
W jaki sposób wiąże się to z możliwością uzyskania wiedzy z różnych wymiarów i poziomów zamanifestowanej Najwyższej Świadomości?

Dokąd prowadzi istotę, która nie transformowała do Pustki swego ego, realizacja siebie z wykorzystaniem magii - "boskich siddhi"?

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS