Witaj na blogu!

31 Lip

Rozwój CCCXXXIII

 • 31 lipiec 2017 |
 • Dział: 2017
Anemone by Jane Dibnah on 500px.com

Miłość JEST. Sztuką natomiast jest dostrojenie się do tej częstotliwości wibracji. Dróg jest wiele. Mapę ma w sercu każda istota.

Dotykamy tej częstotliwości wibracji na wielość sposobów. Jedni w relacjach partnerskich, inni w kontakcie z Matką naturą, jeszcze inni w zabawie z dziećmi, zwierzętami, w sprawowaniu opieki nad potrzebującymi pomocy, medytacji, czy działaniach artystycznych. Istotne jest to, żeby inspiracje, które prowadzą do odbioru tej wibracji płynęły z naszych własnych odczuć, a nie sprowadzały się do naśladownictwa tak zwanych wzorców oferowanych przez innych.

Jeśli w swój tekst, post, artykuł czy przygotowany posiłek włożyłeś tą energię, istoty, które czytają, bądź zjadają przygotowane z miłością pożywienie, wzbogacają się w wysokie wibracje. Dzięki przebywaniu w towarzystwie istot emanujących Miłością, możemy łatwiej uwolnić blokady emocjonalne, złagodzić przebieg choroby, czy skorzystać z tej cudownej energii do otwarcia nieznanych obszarów naszego własnego potencjału.

Obserwuj siebie, w konfrontacji z samym sobą jak i otaczającą rzeczywistością. Wybieraj z biesiady życia, najlepszą ofertę podnoszenia wibracji. Miłość może wiedzie przez trudne doświadczenia, ale zawsze, bez względu na obrazy życia, przynosi wzrost świadomości, rozwój. Droga do pełni Światłości, dla której Przewodnikiem jest serce, minimalizuje doświadczenia bólu i cierpienia, które towarzyszą każdemu "podróżnikowi".

Ból i cierpienie towarzyszące kreacji z poziomu mądrości serca, są skutkiem procesu przemiany wewnętrznej. Należy nauczyć się właściwej kwalifikacji tych zjawisk i dzięki akceptacji samego procesu i inspiracjom płynącym z poziomu intuicji, jak najspieszniej transformować tą niską wibrację.

Czytaj dalej...
30 Lip

Rozwój CCCXXXII

 • 30 lipiec 2017 |
 • Dział: 2017
Cosmos Flower by L.th on 500px.com

Dlaczego rozwój emocjonalnego poziomu ludzkiej osobowości jest najważniejszym wyzwaniem z humanitarnego, społecznego, ekonomicznego i rozwojowego punktu widzenia dla współcześnie żyjących ludzi?

Jakie wymierne koszty ponosi społeczeństwo, a jakie jednostka, za nieharmonijny rozwój ludzkiej osobowości?

90% chorób cywilizacyjnych, to schorzenia psychosomatyczne. Źródłem tego zjawiska jest stres.
Jakie są koszty leczenia tych schorzeń - chorób onkologicznych, schorzeń kardiologicznych i zaburzenia funkcjonowania układu immunologicznego ze chorobami autoimmunologicznymi włącznie.
Czy i w jaki sposób można zmienić ten stan rzeczy biorąc pod uwagę wiedzę z zakresu psychologii, medycyny profilaktycznej czy sztukę uzdrawiania oferowana przez liczne społeczności kulturowe zamieszkujące planetę?
Co łączy wszystkich ludzi, a co dzieli na drodze do poprawienia jakości życia człowieka?

Czytaj dalej...
29 Lip

Rozwój CCCXXXI

 • 29 lipiec 2017 |
 • Dział: 2017
Fantasia by L.th on 500px.com

Dystrybucja Energii.

Świat tworzenia i doświadczania siebie ma wiele poziomów.
Od czego zależy intensywność i głębia doświadczenia...?
Wielu ludzi korzystających z dostępnych kanałów przepływu informacji rozwinęło przekonanie, że intensywność i głębia doznań są zależne od optymalnego wykorzystania wszystkich dostępnych źródeł w tym samym czasie.
Zjawisko to jest powszechne, a najłatwiej można je zaobserwować na portalach społecznościowych.

Absorbowanie informacji, a tym samym koncentracja na Energii płynącej wraz z informacją z wielu poziomów wibracji Powszechnego Pola Energii często prowadzi do rozproszenia uwagi. Nawet jeśli dzięki internetowi wypracowaliśmy umiejętność operowania słowem, czy zarazem operowania Energią na wielu poziomach, nasza rozproszona uwaga, uniemożliwia głębię doświadczania i obserwowania uczuć.
Jeśli pragniemy poznawać wielkość, piękno własnego potencjału w relacjach z innymi, należy metodycznie rozwijać koncentrację.
Skupienie energii jest wówczas niczym światło lasera - penetruje w głąb.

Czytaj dalej...
26 Lip

Rozwój CCCXXX

 • 26 lipiec 2017 |
 • Dział: 2017
Helenium by L.th on 500px.com

Czym jest ludzkie pole działania?

Co decyduje o jakości doświadczeń, które tworzymy?

Co udaremnia poznanie szerszej perspektywy rzeczywistości?

Czym jest nawyk?

Dlaczego samoobserwacja jest niezbędnym narzędziem opuszczenia przestrzeni nawykowego tworzenia rzeczywistości?

Jakie niebezpieczeństwo towarzyszy konsumenckiemu spojrzeniu na rzeczywistość?

Czytaj dalej...
25 Lip

Rozwój CCCXXIX

 • 25 lipiec 2017 |
 • Dział: 2017
Dahlia by L.th on 500px.com

Niektórzy ludzie identyfikują świat własnych wartości i poglądów z prawdą uniwersalną. Nie byłoby w tym niczego niewłaściwego, gdyby traktowali swój ogląd rzeczywistości jako etap rozwoju indywidualnej świadomości, a więc zachowali elastyczność, jak również nie usiłowali narzucać innym swoich przekonań jako prawdy objawionej.

Istnieje nieskończona liczba indywidualnych rzeczywistości uwarunkowanych jedyną i niepowtarzalną drogą rozwoju każdej istoty. Istnieje jednocześnie określona ilość tak zwanych rzeczywistości uzgodnionych stworzonych przez istoty na podobnym poziomie rozwoju świadomości własnej. Nie oznacza to jednak że taki zbór stanowi jednorodną papkę przekonań i sposobów wyrażania siebie.

Istoty tworzące model rzeczywistości na bazie Zasady Odrębności, opierającej postrzeganie rzeczywistości z perspektywy informacji płynących ze świata zmysłów, mają duży problem z wypracowaniem zasad funkcjonowania społeczności. Silniejsze jednostki usiłują narzucić innym własną wizję rzeczywistości, często używając różnych form przemocy.
Wygrywają lepiej usytuowani. Ta gra toczy się od zarania dziejów i nie znalazła pozytywnego zakończenia.

Zwykły człowiek niewiele ma do powiedzenia w tej grze. Pełni zazwyczaj funkcję "mięsa armatniego". Kiedy określone jednostki osiągną swoje cele, zostaje potraktowany przez prominentów jak bezużyteczna szmaciana lalka.

Przemoc ma różne oblicza. Dopóki ludzie nie zrozumieją, swej duchowej tożsamości, a tym samym Jedynego Źródła istnienia wszystkiego i wszystkich, nie zmienią paradygmatu na bazie którego rozwijają się ich osobowości. Brak zmiany oznacza że gra, którą obserwujemy na tym poziomie rozwoju świadomości, będzie toczyła się dalej, a jej kolejne etapy przewidywalne.

Czytaj dalej...
22 Lip

Rozwój CCCXX

 • 22 lipiec 2017 |
 • Dział: 2017
*** by L.th on 500px.com

Twoja definicja Miłości określa miejsce Twego rozumienia, a tym samym rozwoju świadomości.

Wielu ludzi identyfikuje Miłość z chwilową ekscytacją, dobrym samopoczuciem, uczuciem płynięcia na tej samej fali. Ten stan świadomości jednak przemija. Ludzie reprezentujący taki pogląd na Miłość szukają nieustannie nowych "obiektów", które zaspokoją ich potrzebę, a jeśli nie znajdują, wpadają w studnię frustracji. To nie jest Miłość. To żądza doświadczania przyjemności, często kosztem uczuć innych ludzi.

Żądza doświadczania przyjemności dla poprawienia jakości doświadczenia życiowego, jest stara jak świat. Przyjemność mija, a potrzeba pozostaje. Eskalacja przyjemności ma swoje ograniczenia. Lepszym sposobem na stabilizację emocji na poziomie pożądanych emocji pozytywnych jest gratyfikacja. "Kocham to, co robię i czynię to, co czynię, bo uwielbiam się tym zajmować dla samego zajmowania się".

Istoty pragnące doświadczenia szczęścia w relacjach na bazie przyjemności, mają zazwyczaj duże problemy z tworzeniem dobrych związków z innymi ludźmi. Ich związki są krótkotrwałe i powierzchowne. Bez głębi stanowiącej o więzi. Osoby budujące swoje "szczęście" na doznaniach zmysłowych, odczuwają przymus nieustannych poszukiwań, bowiem natężenie uczuć z tą samą osobą zmniejsza się w miarę upływu czasu.
Tak naprawdę stają się powoli niewolnikami własnej żądzy. Coraz bardziej uzależniają swoje szczęście od czynników na kontrolowanie których mogą nie mieć wpływu. Wówczas ich szczęście rozpada się jak domek z kart.

Czytaj dalej...
21 Lip

Rozwój CCCXXVII

 • 21 lipiec 2017 |
 • Dział: 2017

Wielu ludzi uważa, że podnoszenie częstotliwości wibracji zależy od medytacji. Prawdą jest, że wyciszenie umysłu ogranicza chaos, uwalnia od identyfikacji z tym, co tworzysz, ale jeśli na jakimkolwiek poziomie Twojej istoty są niskie wibracje (dla przykładu niskie wibracje emocjonalne), nie pójdziesz w swym rozwoju dalej. Najpierw dzięki obserwacji siebie w kreacji musisz odkryć swój problem, a potem transformować niskie wibracje do wyższych. Emocje łatwo transformuje szeroko pojęta sztuka (jej twórczy aspekt), ćwiczenia różnego rodzaju, w tym stare techniki ze Wschodu czy relacje z ludźmi oparte na Miłości.

Prawdziwą potęgę Światła reprezentuje zjednoczona grupa istot. Tak jak światło pojedynczej świecy rozprasza mrok w ograniczonym stopniu, a światło wielu naraz zapalonych świec doskonale oświetla pomieszczenie, tak wielość istot kreujących z serca, realnie podnosi i równocześnie stabilizuje wysokie częstotliwości Światła na Ziemi.

Jeśli jesteś w jedności z OM w pełni, opuszczasz ten poziom tworzenia. Lekcje płynące z doświadczenia dla tego wymiaru zostały zakończone. Wybór jednak należy do Ciebie. Możesz pozostać i wspierać innych na drodze do ich własnej tożsamości.

Czytaj dalej...
20 Lip

Rozwój CCCXXVI

 • 20 lipiec 2017 |
 • Dział: 2017

Co określasz słowem Prawda?

W jaki sposób wyrażasz prawdę swego odczucia?

Czy wyrażając własną prawdę uwzględniasz potrzeby drugiego człowieka, czy nie ma to dla Ciebie żadnego znaczenia?

Czy budując relacje z innymi wyrażasz własną prawdę czy unikasz jej wyrażania z uwagi na wyobrażenie o możliwości skrzywdzenia drugiej osoby? Co wybierasz?

Jakie konsekwencje niesie budowanie relacji na bazie wyobrażeń, które mijają się z prawdą Twego odczucia?

W jaki sposób budować relacje z zachowaniem uczciwości w kwestii wyrażania prawdy własnego odczucia?

Na czym, Twoim zdaniem, polega sztuka budowania harmonijnych relacji z otoczeniem?

Czy skonfliktowany wewnętrznie człowiek może stworzyć harmonijne relacje?

Czytaj dalej...
17 Lip

Rozwój CCCXXV

 • 17 lipiec 2017 |
 • Dział: 2017

Jaka różnica istnieje pomiędzy współczującą postawą, a uczuciem określanym jako współczucie?

Czego wyrazem jest uczucie zwane współczuciem, a czego, współczująca postawa?

Wdzięczność jest wyrazem dobrze rozwiniętego poziomu wyższych uczuć i jednocześnie miernikiem na drodze rozwoju człowieka. Czy można świadomie rozwijać emocjonalny poziom życia?

Co jest "zyskiem" człowieka rozwijającego emocjonalny poziom życia - świadomie kształtującego zakres własnych uczuć?

Jaki istnieje związek pomiędzy myślą, uczuciem, a najgłębszym wewnętrznym przekonaniem (odczuciem)?

Czy wyrazem szacunku do siebie jest wypowiadanie słów pozostających w konflikcie z naszymi uczuciami?

Jaką cenę płaci rozwijająca się istota, kiedy słowa, które wypowiada, mijają się z jej najgłębszymi wewnętrznymi przekonaniami? Dokąd prowadzi taki rodzaj konfliktu wewnętrznego?

Ludzie marzą o podróżach w kosmos, rozwijają technologię... i jednocześnie są coraz bardziej chorzy, coraz bardziej smutni, coraz bardziej zakleszczeni. Dlaczego?

Czytaj dalej...
15 Lip

Rozwój CCCXXIV

 • 15 lipiec 2017 |
 • Dział: 2017

Słowa, które wyrażamy oraz sposób w jaki je wyrażamy, są informacją o nas, o ukształtowanych cechach, predyspozycjach i preferencjach, jak również naszych potrzebach. Samoobserwacja prowadzi do samopoznania, a tym samym umożliwia właściwą ocenę możliwości realizacyjnych.

Spójrz na swój profil FB, na tematykę Twoich postów, na treść i sposób wyrażenia Twoich komentarzy. Bez względu na ocenę zawartości postów, ujawniasz w nich swoje własne "okno postrzegania rzeczywistości", swój własny system wartości, swoje własne przekonania. To, co widzisz jest nakładką, projekcją własnego systemu wartości na rzeczywistość, filtrem który sam... świadomie lub nieświadomie tworzysz. Cóż zatem oceniasz? Rzeczywistość czy własne wyobrażenie na jej temat?

Wszystkie uczucia, które pojawiają się w konfrontacji ze światem zewnętrznym są w Tobie. To Twoje bogactwo lub... problem, jeśli wśród nich brakuje uczuć wyższych. Świat zewnętrzny jest jedynie katalizatorem, dzięki czemu możesz uświadomić sobie to, czym sam dysponujesz.

Dlaczego niewielki zasób uczuć wyższych w panteonie własnej emocjonalności jest naszym problemem (nie wspominając o partnerach życiowych)?
Z psychologicznego punktu widzenia, uczucia wyższe warunkują rozwój jednostki, również jej intelektualnych możliwości. Jak wynika z prac prof. Seligmana, uczucia wyższe są również niezbędnym składnikiem stanu świadomości, który określamy jako szczęście.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS