Witaj na blogu!

28 Cze

Rozwój CCCXII

  • 28 czerwiec 2017 |
  • Dział: 2017

Bezkresny czar szczęśliwych par...
Utopia czy możliwość...?...
A jeśli możliwość, to jakie warunki należy spełnić, by to czego pragniemy, urzeczywistniło się w naszym doświadczeniu...?...

Do mojego gabinetu lekarskiego trafiali różni pacjenci. Wielu z nich cierpiało z powodu braku ciepłych, serdecznych relacji z partnerami życiowymi, bądź ludźmi ze środowiska ich życia. Byli i tacy, którzy wciąż poszukiwali idealnych partnerek czy partnerów, obwiniając za brak harmonii i magii romantycznych uniesień, partnera.

Wśród namiętnych poszukiwawczy idealnego układu, zdarzali się ludzie korzystający z porad placówek o charakterze poradni rodzinnych, nierzadko wróżek, jasnowidzów i uzdrowicieli. Brak satysfakcjonujących ich potrzebę rezultatów, niespełnienie i ból emocjonalny, inicjowały ciąg zdarzeń, których finałem były zaburzenia psychosomatyczne, a niejednokrotnie zmiany chorobowe. Pamiętajmy, że 90% schorzeń cywilizacyjnych, to patologie psychosomatyczne. Ich źródłem jest często nieumiejętność tworzenia harmonijnych relacji międzyludzkich.

W latach 80-tych ubiegłego wieku, znakomity amerykański psycholog, Howard Gardner, przedstawił teorię inteligencji wielorakiej. Teoria ta poszerza wiedzę o naturalnych talentach, predyspozycjach i preferencjach, co umożliwia podejmowanie korzystniejszych z punktu widzenia ludzkiego doświadczenia decyzji dotyczących świadomego kształtowania osobowości zgodnie z dziedzicznym programem poprzez stworzenie adekwatnych dla tej potrzeby warunków środowiskowego wzrastania.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS