Witaj na blogu!

30 Cze

Rozwój CCCXIV

 • 30 czerwiec 2017 |
 • Dział: 2017

Rozwój to stały, konsekwentny wzrost częstotliwości wibracji istoty.
Czym jest, w ramach tego modelu uczciwość?
Czy działania płynące z nieuczciwych zachowań rozwijają człowieka czy uwsteczniają jego rozwój?

Czy dostrzegasz związek pomiędzy nieuczciwością, a manipulacją?

Co czujesz, kiedy mijasz się z uczciwym traktowaniem drugiego człowieka?
Jeśli skutkiem nieuczciwego potraktowania innej istoty jest satysfakcja i zadowolenie, jesteś daleki od realizowania siebie z poziomu własnej duszy, własnej Energii.
Jeśli czujesz, że sam nie chciałbyś być potraktowany tak, jak traktujesz inną osobę, masz dostęp do własnej duszy. Zmień to.

Traktuj innych tak, jakbyś sam chciał być potraktowany.

Uczucie zadowolenia płynące z uczciwego traktowania innych, daje konsekwentny wzrost poziomu wibracji własnej, spokój wewnętrzny, który warunkuje przypływ nowych pomysłów do działania, zdrowe relacje, które stanowią bazę naszego rozwoju.

Osoba uzyskująca swoje cele dzięki nieuczciwości w relacjach, ograbia samą siebie. Ludzie czują i dostrzegają, w jaki sposób zostali potraktowani, nawet jeśli tego głośno nie wyrażają. Relację słabną, aż w końcu obumierają. Nawet jeśli człowiek nieuczciwy potrafi doskonale marginalizować swoje uczucia przy wykorzystaniu mechanizmów psychologicznego dystansowania się, jego droga rozwoju rozumianego jako stały wzrost poziomu energii, powoli rozpada się, a wraz z tym pojawiają się liczne problemy natury zdrowotnej, osobistej i społecznej. Cena za nieuczciwość w relacjach jest naprawdę ogromna.

Czytaj dalej...
29 Cze

Rozwój CCCXIII

 • 29 czerwiec 2017 |
 • Dział: 2017

Co nazywasz zyskiem?

Co jest zyskiem dla człowieka pragnącego poznać i urzeczywistnić własny potencjał, a co dla człowieka realizującego materialną koncepcję życia?

W jakich warunkach realizacja własnego potencjału twórczego wiąże się z odnoszeniem sukcesów finansowych?

Komu służy i dla jakich celów wykorzystywana jest manipulacja?

Czym jest, Twoim zadaniem, bogactwo wewnętrzne człowieka?

W jaki sposób je rozpoznajesz?

Czytaj dalej...
28 Cze

Rozwój CCCXII

 • 28 czerwiec 2017 |
 • Dział: 2017

Bezkresny czar szczęśliwych par...
Utopia czy możliwość...?...
A jeśli możliwość, to jakie warunki należy spełnić, by to czego pragniemy, urzeczywistniło się w naszym doświadczeniu...?...

Do mojego gabinetu lekarskiego trafiali różni pacjenci. Wielu z nich cierpiało z powodu braku ciepłych, serdecznych relacji z partnerami życiowymi, bądź ludźmi ze środowiska ich życia. Byli i tacy, którzy wciąż poszukiwali idealnych partnerek czy partnerów, obwiniając za brak harmonii i magii romantycznych uniesień, partnera.

Wśród namiętnych poszukiwawczy idealnego układu, zdarzali się ludzie korzystający z porad placówek o charakterze poradni rodzinnych, nierzadko wróżek, jasnowidzów i uzdrowicieli. Brak satysfakcjonujących ich potrzebę rezultatów, niespełnienie i ból emocjonalny, inicjowały ciąg zdarzeń, których finałem były zaburzenia psychosomatyczne, a niejednokrotnie zmiany chorobowe. Pamiętajmy, że 90% schorzeń cywilizacyjnych, to patologie psychosomatyczne. Ich źródłem jest często nieumiejętność tworzenia harmonijnych relacji międzyludzkich.

W latach 80-tych ubiegłego wieku, znakomity amerykański psycholog, Howard Gardner, przedstawił teorię inteligencji wielorakiej. Teoria ta poszerza wiedzę o naturalnych talentach, predyspozycjach i preferencjach, co umożliwia podejmowanie korzystniejszych z punktu widzenia ludzkiego doświadczenia decyzji dotyczących świadomego kształtowania osobowości zgodnie z dziedzicznym programem poprzez stworzenie adekwatnych dla tej potrzeby warunków środowiskowego wzrastania.

Czytaj dalej...
27 Cze

Rozwój CCCXI

 • 27 czerwiec 2017 |
 • Dział: 2017

Pragnienie bycia kochanym, to potrzeba wielu ludzi. Wokół niej narosła spora literatura mająca na celu ułatwienie tworzenia harmonijnego, rozwijającego dla obu partnerów związku. Niewątpliwie każda obserwacja, każde doświadczenie może wzbogacić wiedzę wszystkich o tworzeniu konstruktywnego i satysfakcjonującego układu, ale realny sukces, w moim odczuciu, wiąże się w takim samym stopniu z bogactwem wewnętrznym (w tym w zakresie uczuć wyższych) człowieka, jak i przekonaniem o możliwości dalszego pogłębienia wiedzy w doświadczeniu o sobie, dzięki takiej szczególnej relacji. Pomijam tu traktowanie układu jako kontraktu pozytywnego czy negatywnego.

"Bezkresny czar szczęśliwych par" to cudowna idea. Czego potrzeba, by ją urzeczywistnić?

Czytaj dalej...
26 Cze

Rozwój CCCX

 • 26 czerwiec 2017 |
 • Dział: 2017

Rozwój, to proces w ramach którego uzyskujesz coraz obszerniejszą wiedzę o sobie, o swoim potencjale twórczym.

Poszerzanie oglądu rzeczywistości (wzrost poziomu świadomości), poza poznaniem, posiada aspekt doświadczalny.

Nowe koncepcje, wizje, inspiracje służą tworzeniu nowego świata, świata naszych myśli, wyobrażeń i doświadczenia. Stare wzorce w konfrontacji z nową wiedzą ulegają transformacji. Często procesowi zmian towarzyszy ból i cierpienie, zwłaszcza wtedy, gdy naszymi wyborami zarządza umysł lub świadomość zbiorowa. Jeśli mamy otwarte na Miłość serce, energia ta chroni naszą wielowymiarową istotę przed bolesnym doświadczaniem uwalniania starych, wymagających zmiany wzorców istnienia.

Upór, niechęć, brak zrozumienia potrzeby przemiany wewnętrznej, zatrzymuje proces. Czujemy niemoc realizacyjną. Nasz nastrój obniża się, a wraz z nim poziom energii naszej istoty.

Spadek poziomu wibracji naszych ciał (fizycznego, emocjonalnego, mentalnego), wiąże się często z pojawieniem się różnych dolegliwości, wokół których koncentrując uwagę nasilamy sami proces autodestrukcji.

Stare polskie porzekadło mówi, że "nieszczęścia chodzą parami". Z tej perspektywy postrzegania i doświadczania rzeczywistości, wydaje się być prawdą ludzkiego doświadczenia.

Wszystko nieustannie ulega procesowi przemiany. Jeśli pragniesz płynąć w nurcie życia, zaakceptuj zmianę jako jedyny pewnik i transformuj swój ogląd siebie, i postrzeganie rzeczywistości.

Czysta świadomość również ewoluuje wraz z poznawaniem siebie poprzez doświadczenie. Miłość Jest, ale wraz z naszą przeminą, zmieniają się sposoby jej wyrażania i doświadczania.

Relacje, to kopalnia wiedzy o nas samych - o naszym potencjale, sposobie postrzegania, tworzenia i doświadczania.

Czytaj dalej...
22 Cze

Rozwój CCCIX

 • 22 czerwiec 2017 |
 • Dział: 2017

Ludzka twórczość stanowi wyraz tego, za kogo uważamy siebie na dany moment rozwoju naszej świadomości.

Im bogatszy zespół cech ukształtowaliśmy ewolucyjnie, tym szersza perspektywa rzeczywistości, którą postrzegamy, tworzymy i doświadczamy. Rozwój bogactwa wewnętrznego warunkuje stałe, metodyczne i konsekwentne poszerzanie wiedzy o rzeczywistości.

Świadomość siebie daje pogląd na miejsce, które zajmujemy na drabinie rozwoju osobistego i możliwość najlepszego wyboru, wynikający ze zrozumienia zasadności pogłębienia wiedzy dotyczącej nieskończonego potencjału Ducha w doświadczeniu.

Pragnienie człowieka może być początkiem wspaniałego doświadczenia siebie w realizacji z innymi. Wiedza o swym potencjale pozwala na opcjonalne wykorzystanie narzędzi do tworzenia, czyli myśli, słowa i czynu.

Odczuwanie Miłości jest najlepszym gwarantem wyboru najwyższej jakości myśli i uruchomienia optymalnego działania dla realizacji. Skutkiem tak pojmowanej twórczości jest poszerzenie wiedzy o sobie i swych relacjach z otoczeniem. Nowa wiedza stanowi bazę do wykorzystania na kolejnym etapie naszej podróży. W efekcie rozwijamy naszą świadomość harmonijnie i w jedności ze wszystkim, co istnieje.

Okoliczności życia bywają bardzo różne, często bolesne, jeśli nie posiadamy dostatecznie ukształtowanych cech wewnętrznych, które warunkują wystarczające do przeżycia zasoby materialne czy funkcjonujemy w rzeczywistości trudnej do akceptacji z emocjonalnego punktu widzenia. Pamiętajmy jednak, że trudności życiowe, to rodzaj wyzwania, dzięki któremu mamy możliwość poznawania siebie.

Czytaj dalej...
15 Cze

Rozwój CCCVIII

 • 15 czerwiec 2017 |
 • Dział: 2017

Miłość Jest. Najpotężniejsza Energia Stwórcza ma wiele poziomów częstotliwości wibracji. Poziom, do którego docieramy i który wyrażamy w naszej twórczości jest uwarunkowany poziomem rozwoju świadomości.

Rozwój świadomości obejmuje wiele poziomów człowieka. Świadomość miejsca, w którym jesteśmy, samoobserwacja i otwartość na wiedzę, to poza Energią Miłości w odczuciu, najlepsi sprzymierzeńcy.

Manipulacja, to narzędzie, którym posługuje się zachłanne, żądne specjalnego traktowania ego. Człowiek posługujący się manipulacją nie kocha nikogo, nawet siebie. Źródłem jego kreacji jest lęk, a nie Miłość. Warto to sobie uzmysłowić i świadomie nad sobą popracować. Osoba, którą manipulujesz pragnąc "zatrzymać" ją dla siebie, wcześniej czy później opuści Twoje towarzystwo, bowiem niska wibracja nie dotrzyma kroku wysokiemu poziomowi energii wysoko rozwiniętej istoty.

Rozwinięta istota wie, że niczego i nikogo nie można posiadać. Wszystko jest przejściowym stanem, który powinien służyć rozwojowi.

Dlatego też wysoko rozwinięte kultury traktują rozwój jako zysk. Tworzą warunki do pozyskiwania wiedzy i wplatają ją z Miłością do swojej tkanki życia zgodnie z własnymi talentami, priorytetami i preferencjami.

Najpiękniejsze doświadczenia tworzą istoty wewnętrznie wolne. Wolność wyboru daje doświadczenie lekkości, cudowności życia. Pręgierz manipulacji, niesie zniechęcenie i dystans.

Najbardziej tragiczne z mojego oglądu rzeczywistości jest to, że ludzie aspirujący do niesienia pomocy innym, sami tworzą pełne bólu i cierpienia doświadczenie. Smutne jest to, że nie rozumieją nawet tego, co czynią sobie. Jeśli Twój umysł wypełniają negatywne myśli, to Ty w pierwszej kolejności doświadczasz skutków ich obecności. Emocje, które wzbudzasz w sobie, zabijają Ciebie!

Czytaj dalej...
06 Cze

Rozwój CCCVII

 • 06 czerwiec 2017 |
 • Dział: 2017

Kiedy kreacja uzdrawia? Czy dostrzegasz związek pomiędzy rozwojem człowieka, a jego powrotem do zdrowia?

Człowiek jest istotą wielowymiarową i wieloaspektową. Jedna z klasyfikacji obejmuje m.in. ciało fizyczne, emocjonalne mentalne, przyczynowe. Wszystkie wymiary i aspekty ludzkiej istoty są ze sobą integralnie związane, choć różnią się między sobą funkcja i "energetycznym zagęszczeniem". Czy można zatem traktować chorobę jak przeciwnika, którego "wyrzuca się" z organizmu przy pomocy farmakologii, bądź zabiegu chirurgicznego? Na jaki poziom ludzkiej istoty mają realny wpływ leki bądź zabiegi chirurgiczne?

Twórczość jest jedną z możliwości jakimi dysponuje człowiek. Przy pomocy jakich narzędzi tworzy swoją rzeczywistość?
Jaki jest wpływ jego twórczości na jego wielowymiarową istotę?

Czy istnieje związek pomiędzy ludzkim DNA, a sposobem, w jaki człowiek przejawia się w rzeczywistości trzeciego wymiaru?

Obserwacja wpływu diety na zmianę ekspresji genów przyczyniła się do narodzin epigentyki.

Jak sądzisz? Czy ludzkie myśli, wypowiadane słowa i emocje mają wpływ na ludzkie DNA?

Dlaczego tworzysz swoją rzeczywistość i współtworzysz z innymi na swój własny, jedyny i niepowtarzalny sposób?
Co o tym decyduje?

W jaki sposób rezultaty Twojej kreacji wnoszą bogactwo wiedzy do Twojego świata i Twojego DNA?

Czytaj dalej...
04 Cze

Rozwój CCCVI

 • 04 czerwiec 2017 |
 • Dział: 2017

Życie w świecie definicji i pojęć.
Każdemu poziomowi rozwoju świadomości odpowiada właściwe zarezerwowane dla rozumienia rzeczywistości definiowanie zjawisk, okoliczności czy sposobów zachowania się w ramach doświadczenia.
Co ma to realnie wspólnego z Rzeczywistością! Z mojej perspektywy - etap dzięki któremu należy uświadomić sobie i ewentualnie dokonać rewizji ograniczonego filtru postrzegania. Tym jest między innymi rozwój. Na przykład: pojęcie słowa przyjaźń. Kogo nazywasz swoim przyjacielem? W moim odczuciu to istota, która jest bliska naszemu sercu. Jeśli zgadzasz się z moją perspektywą, skonfrontuj to z rzeczywistością?
W jaki sposób reagujesz na nieuczciwe i niegodziwe zachowanie człowieka, który dla własnego wielkiego ego, uzurpuje sobie prawo decydowania, o tym, z kim powinieneś utrzymywać kontakt? Jeśli akceptujesz krzywdę, która spotkała Twojego przyjaciela w imię wyobrażenia innego człowieka o rzekomym zagrożeniu interesów, zrewiduj swoje pojęcie przyjaźni.

Jeśli akceptujesz niegodziwe zachowanie wobec Twego przyjaciela, zastanów się, czemu to czynisz? Czy tolerancja krzywdy przybliża czy oddala od Pierwotnej Boskiej Natury? Czy przyzwolenie na krzywdzące działania osób zainteresowanych jedynie ochroną ich egoistycznych interesów i imaginacji mijających się z prawdą, jest wyrazem przyjaźni?

Czy i jak reagujesz na krzywdzące działania wobec tych, których nazywasz przyjaciółmi?
Ignorowanie nieuczciwych, niegodziwych zachowań, eskaluje ich obecność w Twoim życiu. Brak reakcji oznacza przyzwolenie, zielone światło dla rozwoju cech charakteru, które w relacjach niosą ból i cierpienie również temu, który krzywdzi. Często, chociaż to absurdalne, krzywdziciel uważa się za ofiarę. Wówczas zaczyna manipulować również Tobą.

Czytaj dalej...
03 Cze

Rozwój CCCV

 • 03 czerwiec 2017 |
 • Dział: 2017

Manipulacja, to narzędzie wykorzystywane w relacjach dla uzyskania zysku (czymkolwiek by on nie był).
Miłość nie wykorzystuje tego narzędzia, bowiem jej celem jest jak najpełniejsze poznanie własnego potencjału w doświadczeniu. Relacja jest zwierciadłem, a nie polem działania.
Osoba manipulująca działa dla zewnętrznego celu. Nie interesuje ją zgubny wpływ jej działania na kogokolwiek. Jeśli celem walki jest drugi człowiek, często nie dostrzega potrzeb tej istoty. Ważny jest zysk. Nie zawaha się przed wszelką niegodziwością, aby wygrać swoją batalię.

Istota, która wykorzystuje manipulację, to często człowiek mający duży problem z własną emocjonalnością. Pragnie uzyskać większe poczucie bezpieczeństwa dzięki relacjom z innymi, jego zdaniem lepiej radzącymi sobie w rzeczywistości. To iluzja... Buduje dom na piasku.

Opieranie własnego poczucia bezpieczeństwa na relacjach niesie wiele bólu, bowiem związki rozpadają się, ludzie odchodzą. Jeśli uświadomiłeś sobie swój problem, pracuj z poziomem własnej istoty, który wymaga uzdrowienia. Z innymi, owszem tak, ale bez uzależniania się od kogokolwiek.

Emocjonalne zniewolone istoty łatwo ulegają presji zewnętrznej. Jeśli dostrzegasz w sobie ten problem, spójrz na relację z innym człowiekiem z pewnej perspektywy.
Droga od emocjonalnego zniewolenia, gdzie bierzesz odpowiedzialność za uczucia innych, do emocjonalnego wyzwolenia, gdzie zwracasz innym odpowiedzialność za to, co myślą i czują, wiedzie przez gniew. Gniew jest naturalną reakcję na próby zawłaszczenia sobie przez inną istotą prawa do decydowania o Twoim życiu, Twoich wyborach i decyzjach.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS