Witaj na blogu!

31 Mar

Rozwój CCLXVIII

 • 31 marzec 2017 |
 • Dział: 2017
樱花 cherry blossom by feng xu on 500px.com

Bóg jest wszystkim, co Jest. Są jedynie różne poziomy i formy jego przejawiania się.

Wiara we własną nieomylność, to iluzja. Rzeczywistość jest ponad myślą, więc czy i w jaki sposób myśl może ją wyrazić?

Istnieje jedynie droga. To podróż tysiąca przemian, w tym własnego sposobu postrzegania i doświadczania Jedynej Rzeczywistości.

Każdy etap drogi, to możliwość poznawania siebie, swojego potencjału w doświadczeniu. Otwartość na zmiany, akceptacja siebie i wiedzy, która płynie wieloma kanałami, warunkuje harmonijną podróż.

Świadome wybory ułatwiają podróżowanie i czynią je atrakcyjną zabawą. Celem jest stałe i konsekwentne podnoszenie wibracji. Można je uzyskać na wielość sposobów. Każdy musi odnaleźć swój własny.

Świadomy podróżujący unika wszystkiego, co obniża jego wibrację. Rozumie, że funkcjonuje w świecie bardzo różnorodnych Energii. Niektóre z nich, z premedytacją udaremniają energetyczny wzrost. Czy pamiętasz walkę Jezusa z szatanem na pustyni? Czy pamiętasz na co postawił Jezus?

Sztukę tworzenia poznajesz na wielość sposobów. Każdy poziom wibracji ma swoje zasady dotyczące tworzenia. Jeśli nie nauczysz się podstaw tworzenia w rzeczywistości materialnej, nie uzyskasz możliwości tworzenia w świecie wyższych wibracji. Żeby przeczytać książkę, trzeba poznać abecadło i nauczyć się składani.

Inspiracje do tworzenia płyną z wielu poziomów Energii. Im wyższy Twój własny poziom Energii, tym rozleglejsza perspektywa wiedzy do wykorzystania jako baza do ziemskiego tworzenia.

Czytaj dalej...
30 Mar

Rozwój CCLXVII

 • 30 marzec 2017 |
 • Dział: 2017
Cherry Flowers by Andrey Kozlov on 500px.com

Gdziekolwiek byś nie był, cokolwiek byś nie robił, byłeś, jesteś i będziesz jednością z Najwyższym Stwórcą. Istnieją jednak różne poziomy urzeczywistnienia tej prawdy, różne poziomy świadomości tego, Kim się jest w swej istocie.

W ewolucyjnej wędrówce liczy się tylko to, jakie talenty i cechy w sobie odkryłeś oraz sposób ich przejawienia. Jest wiele pułapek na drodze adepta rozwoju. Pieniądze, splendor, władza są najpoważniejszymi z nich. Pieniądze często rozwijają chciwość, władza, mylne przekonanie o własnej wielkości, splendor, identyfikację z własną wyjątkowością w zakresie piękna, mądrości czy czegokolwiek innego. Widziałam wielu upadających wielkich. Żal, że weszli w tę pułapkę. Ażeby pozbyć się chciwości potrzeba wielu wcieleń i wiele cierpienia zaliczyć na własnej skórze. Podobnie z innymi cechami wielkiego, nadętego ego.

To, co tworzysz odzwierciedla to, kim jesteś, o ile tworzysz na bazie własnego wnętrza. Wielu ludzi praktykuje plagiat. Sprytna sztuczka ego wynosi ich na chwilę w region poklasku. To rozwija żądzę nieustannego przebywania w blasku fleszy. Jeśli wpadniemy w tę pułapkę, jesteśmy na drodze rozwoju... bezduszności, cynizmu, egocentryzmu i egotyzmu. Z perspektywy Ducha, umiera nasza naturalna radość dziecka, idziemy do światów niskiego astralu, gdzie rywalizacja, ból, psychiczny i dewiacje emocjonalnej natury, to codzienność.

Wiedza jest nieskończona, ale tylko realnie odczuwana Miłość warunkuje optymalny sposób jej wykorzystania do budowania doświadczeń. Jeśli Twoje serce jest na Miłość zamknięte, istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że wcześniej czy później doświadczysz bardzo niemiłych skutków własnych takiego stanu rzeczy. Z tego co wiem, były cztery istoty posiadające potężne moce do urzeczywistnienia świata na kanwie własnych wyobrażeń. Wszystkie doprowadziły do galaktycznego piekła.

Czytaj dalej...
29 Mar

Rozwój CCLXVI

 • 29 marzec 2017 |
 • Dział: 2017
White Blossoms by Nora AlHelal on 500px.com

Jeśli tworzysz ogród, potrzebujesz Miłości do swego projektu, Mądrości, Wiedzy, Pracy i Czasu. Cenne rośliny wymagają pielęgnacji, oczyszczania z roślin zaburzających ich wegetację, czyli nieustannego, konsekwentnego tworzenia warunków sprzyjających ich wzrastaniu, dokładanie takich, których obecności pragniemy doświadczać. Nie wystarczy jednak stworzyć. Trzeba umieć pielęgnować. Nie wystarczy wygrać bitwę, by zwycięsko wyjść z działań wojennych.

Tworzenie w Polu Działania uczy wiele o cechach, które w ewolucyjnej podróży odkryłeś w sobie. Możesz ocenić, w jakim stopniu kieruje Twoimi działaniami Miłość, Mądrość - konieczna do właściwego zagospodarowania Pola Działania, Wiedza, dzięki której unikniesz błędów pielęgnacyjnych i tak dalej. Obserwujesz swoją nieugiętość i upór, konsekwencję i cierpliwość, wytrwałość i nieustraszoność. Te cechy, to gwiezdne wrota do wyższych wymiarów. Świadomość ich obecności możesz dostrzec jedynie w doświadczeniu. Samo wyobrażenie, to zbyt mało.

Nikt za nikogo nie może wzrosnąć. Jeśli pozostawisz swój ogród siłom Matki Natury, w jaki sposób dowiesz się czegokolwiek o sobie?

Ziemia, to ludzkie Pole Działania. Dzięki temu każdy człowiek może poznać potencjał swego Ducha, doświadczyć go i zdeponować jako wiedzę w Powszechnym Polu Energetycznym. Każdy dzień jest sposobnością, by przyglądać się sobie i świadomie wybierać dokładnie ten aspekt Rzeczywistości wewnętrznej, którego doświadczyć pragniesz. Każdego dnia doświadczasz również skutków własnych wyborów, których dokonałeś w przeszłości. Zmiana jest możliwa jedynie wtedy, gdy urośniesz w wiedzę o sobie, o nowych elementach potencjału własnego. Zatem rozwój to największy zysk.

Czytaj dalej...
27 Mar

Rozwój CCLXV

 • 27 marzec 2017 |
 • Dział: 2017
Peacock butterfly on cherry blossoms by Ivan Kravtsov on 500px.com

Miłość do własnego życia oznacza akceptację swej Pierwotnej Boskiej Natury i realizowanie własnego potencjału z szacunkiem dla swych wyborów i działania. Postrzeganie Źródła we wszystkim, co Jest, przejawia się w pełnym szacunku i zrozumienia stosunku do innych istot.

Miłość nie oznacza akceptacji krzywdy czy pogwałcenia zasad, które dana społeczność ustanowiła dla własnego najpełniejszego samo wyrażenia.

Przestrzeń do rozwoju przez zabawę, w której można bezpiecznie poznawać w doświadczeniu i rozwijać swój potencjał, może być budowana jedynie przez istoty, które otworzyły swoje serce na Miłość. Oznacza to, że potrafią w konfrontacji z innymi istotami dostrzegać w sobie niskie wibracje negatywnych emocji i myśli. Rozumieją, że świat zewnętrzny odbija jedynie ich wewnętrzne programy, stare wzorce, które można zmienić wtedy, gdy mamy świadomość ich posiadania. Nie oskarżają innych za własną twórczość i jej konsekwencje.

Wielu ludzi, zwłaszcza tych, którzy w swym garniturze genów nie posiadają dobrze ukształtowanego (lub odkrytego w Polu Energii Człowieka) poziomu emocjonalnego uważa, że Miłość, to jedynie ulotne uczucie, to przejaw słabości wewnętrznej. Miłość, to najpotężniejsza siła, która stanowi wraz ze Świadomością bazę do budowania Uniwersów.

Każda istota tworzy swoje doświadczenie Rzeczywistości, jak również swój własny garnitur genetyczny (ewolucyjnie). Wybór rozwoju poziomu uczuciowego oznacza doświadczanie Rzeczywistości w sposób wyjątkowy, niemożliwy do poznania dzięki najbardziej szczytnym myślom. Problem wielu ludzi dotyczy nieumiejętności zarządzania tym poziomem własnej istoty.

Czytaj dalej...
26 Mar

Rozwój CCLXIV

 • 26 marzec 2017 |
 • Dział: 2017
Cherry Blossoms by Jaehyun Ko on 500px.com

To, kim jesteś, widać w Twojej twórczości, Twoich codziennych wyborach, w stosunku do siebie i świata, który współtworzysz. Tematyka, którą się interesujesz określona jest przez Twoje poszukiwania, priorytety i preferencje. Koncepcje, które wprowadzasz w życie, pozwalają Ci na poznawanie siebie.  

Cudze doświadczenia mają jedynie wartość inspiracji. Korzystasz z tych, które umożliwiają Ci pełniejsze poznanie, głębsze doświadczenie siebie.

Utożsamienie się z drogą innego człowieka, korzystanie z jego doświadczeń i sposobów odkrywania siebie, wynika z braku rozumienia tego, Kim i po co tu jesteś.

Identyfikacja z drogą innej istoty często wynika z niskiej samooceny, braku miłości własnej. Celem życia jest odkrywanie siebie, własnej jedynej i niepowtarzalnej drogi powrotu do Duchowej Jedności, a nie powielanie metod innych, uznanych przez nas autorytetów.

Co łączy asertywność z miłością własną?
Z mojej perspektywy, asertywność jest wyrazem miłości własnej.

Jeśli człowiek kocha siebie i swoje życie, akceptuje własne rozumienie rzeczywistości, rozwija się zgodnie z wewnętrznym planem, szanuje również życie innych ludzi. Pozwala im na dokonywanie najstosowniejszych wyborów z ich punktu widzenia, bez względu na własny zysk czy stratę.

Czytaj dalej...
24 Mar

Rozwój CCLXIII

 • 24 marzec 2017 |
 • Dział: 2017
Cherry blossom by Andrey Baydak on 500px.com

Tam, gdzie jest Miłość i Prawda w realizacji własnej, tam znajdziesz szacunek do siebie i innych. Wielu ludzi domaga się respektowania ich prawa do wolności w wyrażaniu siebie, ale czy oni sami respektują prawo do wolności słowa wyrażanego przez innych?

Każda istota ma prawo do wyrażanie siebie, swej własnej prawdy, swego subiektywnego oglądu rzeczywistości. W społecznościach, które budują model życia społecznego na Zasadzie Odrębności, narzucanie innym własnego oglądu jest powszechnie praktykowane.

Czy istnieje możliwość wypracowania wspólnej płaszczyzny porozumienia opartej na szacunku i obopólnym zrozumieniu w modelu rzeczywistości opartym na Zasadzie Odrębności?
Z mojego oglądu rzeczywistości - nie.

Model społeczny oparty o Zasadę Jedności stwarza warunki do swobodnego wyrażania potencjału wiedzy, którą respektują i szanują wszystkie istoty danej zbiorowości. Ponieważ Miłość jest przewodnią siłą, bazą do tworzenia, wzajemny szacunek, ciepło i serdeczność są naturalną konsekwencją sposobu funkcjonowania w obrębie relacji. W modelu opartym o Zasadę Odrębności, ludzie traktują siebie jak rywali, którzy nieustanie zagrażają ich interesom, z którymi trzeba walczyć. Nieustanna rywalizacja blokuje harmonijny przepływ myśli twórczej, uczuć i energii. To preludium do problemów natury zdrowotnej, osobistej i społecznej.

Czytaj dalej...
23 Mar

Rozwój CCLXII

 • 23 marzec 2017 |
 • Dział: 2017
spring is here by Filsa Bint Ahmed on 500px.com

Lekceważenie innych ludzi i ich uczuć, brak odpowiedzialności za własne słowa i decyzje, nie są wykładnikiem Miłości, ale raczej egocentryzmu.

Czym różni się postawa nacechowana egoistycznym zapatrzeniem się w siebie, a kochającym spojrzeniem miłującego swe życie człowieka?

Miłość nie krzywdzi. Wspiera wszystko i wszystkich, bo czuje łączność z każdym przejawem życia. Nie tworzy sytuacji, których konsekwencją jest ból i cierpienie, bowiem łączność ze wszystkim, co Jest, niesie zrozumienie, że krzywdząc innych, krzywdzimy siebie.

Jeśli czujesz Kim jesteś, tworzysz świadomie, co oznacza szacunek dla wszelkiego istnienia.

Jedność ze wszystkim, co Jest oznacza, że w takiej samej mierze traktujesz innych, jak siebie samego. Popatrz uważnie na swoje wybory i oceń czy ta prawda znajduje odzwierciedlenie w Twoich działaniach.

Jeśli małe dziecko bawi się zapałkami, Miłość odbiera mu tę możliwość. W imię Miłości. Jeśli dostrzegasz niewłaściwe zachowania innych ludzi i nie zwracasz im uwagi, podtrzymujesz ich niegodne postępowanie. Więcej, to Ty poniesiesz odpowiedzialność za niestosowne zachowanie ludzi, którzy nie rozumieją, co czynią.  

Porządek jest zasadą obowiązującą  na wszystkich poziomach Manifestacji Ducha. Wszystko ma swoje miejsce i swój czas. Czy ma on miejsce w Twojej manifestacji?

Czytaj dalej...
22 Mar

Rozwój CCLXI

 • 22 marzec 2017 |
 • Dział: 2017
Cherry blossom in Japan 2015 by Nattawat Chanthaphan on 500px.com

Ażeby integrować coraz wyższe częstotliwości Światła potrzeba harmonijnej pracy wszystkich czakr. Starożytny system jogi według Patańdżalego bardzo klarownie podkreślała konieczność pracy nad tak zwanymi niższymi czakramami związanymi z ziemską aktywnością indywidualnej Energii.

Wysoka etyka moralna stanowiła swoistą przepustkę dla przyszłego adepta jogi. Istoty, które w toku ewolucji nie wypracowały podstawowych norm etycznych, nie były w stanie integrować wiedzy i jej praktykować na kolejnych etapach dalszej podróży do Jedności ze wszystkim, co Jest. Nieumiejętność zarządzania informacjami płynącymi poprzez zmysły, wcześniej czy później udaremniała harmonijne podróżowanie do świata Ducha.

Wypracowane w toku umiejętności zarządzania systemem informacji zmysłowej wewnętrzne cechy, takie jak: konsekwencja, upór, wytrwałość, cierpliwość, w dużym stopniu umożliwiały realizacje kolejnego elementu: wysoko wibracyjnej, stabilizującej Energię na wyższych poziomach i prozdrowotnej diety.

Miłość własna, podstawowy wymóg u adepta rozwoju duchowego, skutecznie kierunkowała do pokonywania własnych słabości. Ćwiczenia energetyczne - następny krok na ścieżce, gwarantował harmonijny przepływ energii w licznych kanałach energetycznych i utrzymywał w dobrym stanie zdrowia ciało fizyczne.

Czytaj dalej...
20 Mar

Rozwój CCLX

 • 20 marzec 2017 |
 • Dział: 2017
Pink Cherry Blossoms Sakura against Clear Blue Sky by Raimond Klavins Artmif.lv on 500px.com

Czym różni się postrzeganie Jedynej Rzeczywistości w miarę rozwoju świadomości? Jaki wpływ na garnitur chromosomów ma poziom rozwoju świadomości?

Wielu poznanym przeze mnie ludziom wydawało się, że Miłość Uniwersalna jest tożsama z jej intelektualną koncepcją. To charakterystyczne dla II poziomu rozwoju ludzkiej świadomości. Świadomość Chrystusowa czy odczuwanie Miłości Uniwersalnej jest możliwe w pełni, gdy ilość ludzkich chromosomów w każdej komórce organizmu osiągnie ilość 46+2. Oznacza to, że pomiędzy rozwojem większości współczesnych ludzi, którzy posiadają w swym komórkowym garniturze informacji genetycznej ilość chromosomów 44+2, a niewielką garstką istot posiadających garnitur chromosomów odpowiadający III poziomowi rozwoju świadomości (Świadomość Chrystusowa) jest wiele do zrobienia. W tych 2 chromosomach dzielących z perspektywy fizycznego ciała oba poziomy rozwoju, zawarta jest wiedza wielu doświadczeń i wielokrotna transformacja danej istoty w zakresie ciała fizycznego, mentalnego, emocjonalnego i wreszcie przyczynowego.

Czytaj dalej...
19 Mar

Rozwój CCLIX

 • 19 marzec 2017 |
 • Dział: 2017
sakura by lonspera on 500px.com

Stara Europa wrze z powodu nietaktu w zachowaniu prezydenta USA Donalda Trumpa na spotkaniu z kanclerzem Niemiec, Panią Angelą Merkel. Konwenanse dyplomatyczne, to nieodłączny element europejskiej dyplomacji, rytuał będący wyrazem kultury i przygotowania do pełnienia obowiązków reprezentowania określonej społeczności na szerszym międzynarodowym forum.  

Moja Przyjaciółka, która pełni trzecią kadencję obowiązki prorektora Europejskiego Centrum Dyplomacji, czyli studiów dla przyszłych dyplomatów, bardzo poważnie traktuje edukację swoich podopiecznych. Studenci Centrum pochodzą z całego świata, co owocuje wzajemnym rozpoznaniem na etapie wolnego studenckiego egzystowania. Kiedyś sam fakt kształcenia absolwentów do służby dyplomatycznej wydawał mi się stratą czasu i funduszy. Umiejętności do pełnienia obowiązków w ramach służby dyplomatycznej identyfikowałam z klasą społeczną pochodzenia przyszłych reprezentantów danego kraju. Ale dyplomaci pochodzą z różnych środowisk społecznych, co oznacza, inny sposób postrzegania Rzeczywistości i inny rodzaj komunikacji. Na czym polega problem?

Każda istota przychodzi na świat z określonymi talentami i predyspozycjami wyznaczonymi przez poziom ewolucyjnego rozwoju i lekcję, którą pragnie zaliczyć w materialnej rzeczywistości. Lekcja umożliwia zdobycie wiedzy o sobie poprzez doświadczenie. Wybiera zatem środowisko narodzin, które najbardziej odpowiada realizacji jej planów. W starożytnych Indiach wiedzę o poziomach realizacji usankcjonowano kastowo (kasta braminów - intelektualistów, vajśów - kupców, kszatriów- wojowników i tak dalej).

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS