Witaj na blogu!

30 Paź

Rozwój CCCLXXXIV

 • 30 październik 2017 |
 • Dział: 2017
Light on the Derwent by Aubrey Stoll on 500px.com

Miłość. Wielu współcześnie żyjących identyfikuje ją z uczuciami, często ze zranionym sercem. Ze względu ma psycho-emocjonalne podłoże wielu chorób, warto przyjrzeć się wzorcom kulturowym dotyczącym tej szczególnej energii.

Zranione serce inicjuje wiele problemów natury osobistej, zdrowotnej oraz interpersonalnej. Ludzie sensytywni w szczególny sposób reagują na różnorodne formy odrzucenia, manipulacji, które znamionują niechęć do kontynuacji związku na dotychczasowych zasadach.

Uczucia zmieniają się. To fakt. Faktem jest również i to, że ludzie nie radzą sobie z sytuacją, kiedy to, co nazywali miłością, gdzieś umyka. Czy miłość "umiera"?
A może to, co określali jako miłość było chwilowym zauroczeniem, euforycznym stanem świadomości?

Czy miłość może umrzeć?
Czy podstawowa energia stwórcza może zostać unicestwiona czy umiera raczej nasze wyobrażenie o tym, czym miłość w swej istocie jest?

Zarezerwowanie pojęcia - miłość do zgodnego z naszymi wyobrażeniami stanu uczuciowego, na pewno nie oddaje całokształtu piękna i złożonej cudowności tej szczególnej siły. Dlaczego zatem zawieszamy się na jednym z istotnych, ale równocześnie, jednym z wielu jej przejawów?

Czytaj dalej...
29 Paź

Rozwój CCCLXXXIII

 • 29 październik 2017 |
 • Dział: 2017
Autumn by Mihai Andritoiu on 500px.com

Co jest dla Ciebie zyskiem: władza, pieniądze, pozycja społeczna czy rozwój wewnętrzny umożliwiający ogląd własnego potencjału i możliwości tworzenia wciąż od nowa z lepszym rozumieniem siebie i rzeczywistości współtworzonej z innymi?

Odpowiedź na poniższe pytanie jest ważna ze względu na narzędzia, które służą uzyskiwanym rezultatom, jak również wiedzę dotyczącą sposobu ich wykorzystania. Niezależnie od zysków w świecie materialnym, nadchodzi chwila, kiedy będziesz musiał się rozstać ze wszystkim, w co zainwestowałeś swą energię. Wraz z Tobą pozostaną jedynie cechy, które "wypracowałeś" w ramach kreatywności. Często jednak one bardzo poważnie obciążają Energię Twej Duszy, bowiem zdobycie materialnych splendorów wymaga umiejętności manipulowania innymi, zachłanności, bezwzględności, bezduszności, bezkompromisowości, i tak dalej.To są cechy, które pozostaną w Twoim Polu Energii przy opuszczeniu III wymiaru.

Miejsce, do którego trafisz po śmierci wiąże się z cechami, które odkryłeś w swej życiowej podroży. Jeśli odchodzisz z wysokimi wibracjami Miłości, sprawiedliwości czy mądrości, wymiar, który stanie się kolejnym domem dla Twojej formy przysporzy Ci wiele radości i możliwości dalszego wzrostu energetycznego. Stąd warto inwestować w rozwój, warto w rozwoju postrzegać zysk.

Inwestycja w rozwój swego potencjału twórczego na Ziemi jest równie atrakcyjna jak realizacja ukierunkowana na zdobycie materialnego bogactwa. Dzięki odkrywaniu kolejnych cech własnego potencjału, możemy bez manipulacji uzyskać dokładnie te same rezultaty, a nawet więcej, aniżeli istoty posługujące się manipulacją i innymi technikami programowania innych dla uzyskania swych celów.

Czytaj dalej...
26 Paź

Rozwój CCCLXXXII

 • 26 październik 2017 |
 • Dział: 2017
Lake Bled by Ramit Dey on 500px.com

Arogancja i ignorancja. Co je łączy?

Co jest źródłem arogancji?
Z czego wynika ignorancja?

Z jakimi skutkami arogancji i ignorancji zetknąłeś się w swej życiowej podróży?

Dlaczego istota przebudzona nie korzysta z arogancji i ignorancji w realizacji siebie?

Czytaj dalej...
25 Paź

Rozwój CCCLXXXI

 • 25 październik 2017 |
 • Dział: 2017
Autumn sunrise in Slovenia by Pieter Struiksma on 500px.com

Od czego zależy podatność na manipulację?

Kto najczęściej pada ofiarą bezwzględnej i bezdusznej manipulacji?

Dlaczego szacunek i troska o własne życie chroni przed presją cudzych wizji dotyczących naszego sposobu funkcjonowania?

"Kochaj i rób co chcesz" (św. Augustyn), oznacza również miłość własną, a więc szacunek dla własnego oglądu rzeczywistości i troskę o wyrażanie siebie zgodnie z naszymi talentami, potrzebami, priorytetami i preferencjami.

Czy egoizmem jest życie według własnego systemu wartości?

Czym według Ciebie jest egoizm?

Czemu służy porównywanie? Czy dzięki temu rozwiniesz dostęp do szerszego oglądu siebie? A jeśli nie, jaką wartość mają informacje przyniesione przez zmysły, informacje obliczone na sprytne zmanipulowanie Twego subiektywnego oglądu rzeczywistości?

Czym jest samoocena i... kto ocenia kogo?

Dlaczego niska samoocena zaburza harmonijny rozwój człowieka?

Dlaczego ludzie z niską samooceną są najczęściej ofiarami manipulacji?

Czytaj dalej...
23 Paź

Rozwój CCCLXXX

 • 23 październik 2017 |
 • Dział: 2017
Wedge Pond Sunrise by Mei Xu on 500px.com

Dlaczego preludium do świadomego rozwoju jest wysoka etyka moralna?

W jakich okolicznościach informacje percypowane przez zmysły służą poszerzaniu okna świadomości?

Co warunkuje kierunek postrzegania?

W jaki sposób tworzymy indywidualny filtr postrzegania rzeczywistości? Jaką rolę odgrywają w tym procesie zmysły?

Czytaj dalej...
22 Paź

Rozwój CCCLXXIX

 • 22 październik 2017 |
 • Dział: 2017
Autumn Morning by Mei Xu on 500px.com

Wysoko rozwinięte istoty są świadomymi twórcami wszystkiego, również swoich uczuć. Świadome tworzenie oznacza odpowiedzialność za to, co tworzysz.

Wielu poznanych przeze mnie ludzi odtwarzało jedynie chwilowe stany: zauroczenia, fascynacji, bądź niechęci, złości czy nienawiści, które pojawiały się w następstwie kontaktu zmysłów z obiektem w Polu Działania. Czy budowanie relacji na takiej kruchej bazie gwarantuje samopoznanie? Czego można oczekiwać budując dom na pustynnym piasku?

Każda istota jest świadomym lub nieświadomym twórcą siebie. Każda ponosi konsekwencje własnej twórczości. Jeśli unikasz świadomego zajmowania się jakimkolwiek obszarem własnej istoty, jakimkolwiek aspektem osobowości, czego możesz oczekiwać?

Emocjonalny poziom człowieka wymaga świadomego poznania możliwości związanych z jego obecnością. Z jednej strony emocje pozytywne, to potężna siła twórczego rozwoju, z drugiej, jeśli negatywne, narzędzie destrukcji o wielkiej mocy.

Niektóre istoty najchętniej odizolowałyby się od własnego ciała emocjonalnego. Nie posiadając umiejętności zarządzania tym poziomem swej istoty, w obliczu różnych, zwłaszcza niezbyt przyjemnych wyzwań, często wykorzystują instynktowne psychologiczne mechanizmy obronne na przykład: ucieczkę od tego, co czują, marginalizację własnych odczuć bądź racjonalizację. Niektóre istoty uciekają od siebie poprzez narzędzia wykorzystywane w rozwoju świadomości na przykład medytację bądź wpływają na świadomość poprzez substancje zmieniające wymiar zarezerwowany dla danego poziomu rozwoju ludzkiej świadomości (określony poziom wibracji) na inny, zazwyczaj niższy.

Czytaj dalej...
21 Paź

Rozwój CCCLXXVIII

 • 21 październik 2017 |
 • Dział: 2017

Czy warto rozwijać się, poznawać swój potencjał twórczy przez kreację na bazie Energii Miłości?
Dokąd prowadzi adepta rozwoju duchowego kreacja serca, kreacja z poziomu odczuwania Miłości?

Dlaczego warunkiem koniecznym przejścia do kolejnego wymiaru są Miłość i Prawda w realizacji ziemskiej?

Czym różni się kreacja człowieka wyrażającego Miłość z poziomu wyobrażenia od kreacji człowieka wyrażającego Miłość z poziomu odczuwania?
Czy chciałbyś być kochany z poziomu wyobrażenia, z poziomu chwiejnego umysłu?

Miłość z poziomu uczuć jest również chwiejna jak wyobrażenie (umysł). Dopiero Miłość z poziomu głębokich przekonań (transcendencji) jest stabilnym matematycznym wzorem dla ludzi na obecnym poziomie rozwoju świadomości, umożliwiającym harmonijne podążanie do kolejnego wymiaru i pozostanie w nim, w celu dalszego wzrastania.

Miłość można poznawać - rozwijać w doświadczeniu. Spójrz na swoje doświadczenia. Czy wyrażają one Twe serce? Czy właśnie tak pragniesz manifestować Energię Miłości na Ziemi?
Czy dostrzegasz możliwości poszerzenia Pola Działania w ramach kreacji serca?
Czy pojmujesz, że nie rozwiniesz swego serca, jeśli pominiesz pełne miłości działanie?
Nie dotrzesz do odczuwania Miłości Uniwersalnej przez same chęci. Potrzeba wyboru Pola Działania i urzeczywistniania Miłości zgodnie z kierunkiem, który wybrałeś: dziecko, partnerka, praca, relacje międzyludzkie, przyroda, wiedza itd.

Czytaj dalej...
17 Paź

Rozwój CCCLXXVII

 • 17 październik 2017 |
 • Dział: 2017

Rozwój, to proces stawania się.
Świadomy, wymaga wiedzy, Miłości, pracy i czasu. Nieświadomy również dokonuje się dzięki doświadczeniom dnia codziennego, ale z uwagi na ukierunkowanie zainteresowania na "zewnątrz" siebie, podróż do nowego pojmowania siebie i rzeczywistości, wydłuża się.

Kim się stajesz?
Z mojej perspektywy, coraz bardziej świadomą siebie, swoich potrzeb i możliwości realizacyjnych istotą.

Wiele istot preferuje "samotne" podążanie własną ścieżką, ale czy jest możliwa naprawdę samotna samorealizacja?

Z mojego oglądu rzeczywistości wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni bez względu na świadomość tego zjawiska. Wszyscy korzystamy z dóbr, które są spuścizną przeszłych pokoleń oraz wiedzy i mądrości współcześnie tworzących istot. Od naszego szacunku i uczciwości zależy to, w jaki sposób odnosimy się do naszego dziedzictwa i obecnych towarzyszy podróży.

Czy adepci świadomego rozwoju są podatni na presję otoczenia?
Z moich obserwacji, im wyższy poziom świadomości siebie, tym mniejsza podatność na uleganie presji manipulujących drapieżników.

Kiedy rozwijamy się autentycznie?
Wtedy, kiedy korzystając z dostępnej wiedzy, tudzież własnych inspiracji "wytapiamy z siebie złoto". Powielanie cudzych, choćby świetlanych prawd jest nonsensowną stratą cennego czasu.

Czytaj dalej...
16 Paź

Rozwój CCCLXXVI

 • 16 październik 2017 |
 • Dział: 2017
Stunning vibrant Autumn foggy sunrise English countryside landsc by Matt Gibson on 500px.com

Co określasz mianem rozwój człowieka?

Czy możliwy jest jakikolwiek rozwój bez nowych koncepcji, inspiracji czy wiedzy?

Czym różni się "konsumowanie życia" od realizacji rozwijającej się ludzkiej świadomości?

Dlaczego wyrażanie "cudownych mocy" jest źródłem porażki dla wielu adeptów rozwoju duchowego?

Rozwój świadomości, to proces w ramach którego wykorzystujesz wiedzę dla podnoszenia wibracji na poziomach własnej istoty, do których dociera Twoja świadomość. Nie oczekujesz na "cuda" tworzone przez innych. Sam je tworzysz na bazie podsiadanej wiedzy i poziomu rozwoju, do którego dotarłeś.
Cudem nazywam najwspanialszą realizację siebie, swego potencjału bez względu na poziom rozwoju świadomości.

Kiedy kreacja jest miernikiem Twojego rozwoju?

Jaką rolę pełni samoobserwacja w procesie rozwoju ludzkiej świadomości?

W jaki sposób korzystasz z edukacyjnej roli każdego doświadczenia?

Czy dostrzegasz w ramach realizacji siebie swój wewnętrzny potencjał czy raczej skupiasz uwagę na zewnętrznych skutkach własnego działania?
Co, z Twojej perspektywy, niesie wiedza o własnym potencjale, wiedza płynąca z doświadczenia?

Czytaj dalej...
13 Paź

Rozwój CCCLXXV

 • 13 październik 2017 |
 • Dział: 2017

Nie wszystko możemy zmienić w rzeczywistości zewnętrznej. Jesteśmy jedynie jej współtwórcami.
Zawsze jednak możemy zmienić swój stosunek do własnych wyobrażeń związanych z kierunkiem rozwoju danej sytuacji.

Kiedy rzeczywistość współtworzona z innymi nas nie przygniata?
Z mojej perspektywy tylko wtedy, gdy posiadamy szacunek do siebie, do własnego życia, który w związku ze zrozumieniem (czasami doświadczeniem swej prawdziwej natury), nie podlega zmianie bez względu na to, co się dzieje.

Niska samoocena oparta na obecności czy też "braku" życiowego sukcesu jest najpoważniejszą przeszkodą do doświadczania spełnienia i satysfakcji.

Czym jest porażka?
To jedynie konsekwencja braku realizacji własnej wizji dotyczącej realizacji naszych oczekiwań. Nigdy nie mamy pewności, co do realnego skutku w postaci zadowolenia, spełnienia i satysfakcji.
Jedno natomiast jest pewne: edukacja płynąca z każdego zdarzenia, wiedza o sobie i własnym wewnętrznym potencjale. To najcenniejszy element doświadczenia.

Wiedzę o odkrytym własnym potencjale płynącą z doświadczenia, możemy wykorzystać podejmując kolejne decyzje dotyczące kierunku realizacji z większą precyzją i większym prawdopodobieństwem uzyskania tego, czego pragniemy.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS