Witaj na blogu!

27 Sty

Rozwój CCXXV

  • 27 styczeń 2017 |
  • Dział: 2017
Smoking Mountain by Arnd Kolleck on 500px.com

Zasada Odrębności stanowiąca bazę obecnego modelu życia społecznego jest sprzeczna z wiedzą o wspólnym pochodzeniu wszystkich i wszystkiego. Istnieje potrzeba zmiany paradygmatu - podstawy do stworzenia nowego modelu przystającego do wiedzy, którą dysponuje ludzkość. Istnieje Jeden Duch, z którego zaistniało wszystko, włącznie z istotami ludzkimi. Zgodnie z tą Prawdą, logiczne i uzasadniona jest zmiana obowiązującej w funkcjonowaniu społeczności ziemskiej Zasady Odrębności na Zasadę Jedności i próba zbudowania nowej struktury życia społecznego, bliższej Prawdy o nas samych.

Zmiana obowiązującego paradygmatu jest możliwa jedynie dla społeczności, która dostrzega wspólne Źródło oraz potrzebę świadomego kształtowania emocjonalnej sylwetki osobowości w zakresie emocji pozytywnych. Konsekwencją rozwoju emocjonalnego jest odczuwanie Energii Miłości, która jest źródłem manifestacji materialnej.

Energia Miłości jest tożsama z czystą Świadomością, zatem otwarte na Miłość serce, jednoczy się w naturalny sposób ze źródłem wszystkiego, co Jest.

Kiedy społeczność jest otwarta na zmianę paradygmatu?
Z mojej perspektywy tylko wtedy, gdy poszczególni członkowie społeczności, dostrzegają potrzebę rozwoju emocjonalnego aspektu osobowości, a tym samym otwierają sobie drogę do lepszego wykorzystania prawej półkuli mózgu i związanego z tym procesem, intuicyjnego wglądu w Naturę Wszechrzeczy.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS