Witaj na blogu!

31 Sty

Rozwój CCXXVII

 • 31 styczeń 2017 |
 • Dział: 2017
~ Moment of peace ~ by Jasna Matz on 500px.com

Rozwój, to pojęcie obrazujące ruch w kierunku coraz głębszego samopoznania. 
Koncentracja na skutkach wyrażania siebie bez równoległego spojrzenia w głąb siebie, spowodowana jest poprzez traktowanie iluzji jako rzeczywistości i nienamacalnej rzeczywistości, jako iluzji.

Sposób widzenia rzeczywistości zależy od poziomu rozwoju świadomości.

Harmonijny rozwój obejmuje wiele poziomów ludzkiej istoty. Z perspektywy II poziomu rozwoju świadomości dotyczy ciała fizycznego, emocjonalnego i mentalnego. Doświadczenie subtelniejszych poziomów własnej istoty wiąże się z wyszlifowaniem wewnętrznych cech, które umożliwiają człowiekowi podróż w głąb siebie.

Wielu poznanych przeze mnie ludzi usiłuje pominąć rozwój poziomu emocjonalnego. Problem często sprowadza się do nieumiejętności świadomego zarządzania tym poziomem własnej istoty, czego następstwem jest wyparcie lub inne mechanizmy obrony psychologicznej, które mają gwarantować poczucie stabilności wewnętrznej. Wykorzystywanie mechanizmów obronnych wiąże się z ciągłą inwestycją energii psychicznej w utrzymanie równowagi.

Emocje są traktowane przez wielu moich pacjentów jako zło konieczne, coś co trzeba tłumić, wypierać bądź nie dostrzegać. Konsekwencją takich praktyk są różne problemy emocjonalnej natury. Radzenie sobie z nimi zależy od światopoglądu zainteresowanych. Leczenie, psychoterapia, pułapki związane z uzależnieniami, bądź manipulowanie samym sobą poprzez substancje zmieniające stan świadomości, to tylko przykłady.

Problem tkwi w niewłaściwym rozumieniu tego, czym emocje są.

Czytaj dalej...
30 Sty

Rozwój CCXXVI

 • 30 styczeń 2017 |
 • Dział: 2017
Sun Kiss by Arnd Kolleck on 500px.com

Zaufanie, odpowiedzialność, lojalność, wierność...
Czy mogą zaistnieć bez Miłości...?...

Miłość jest źródłem i samym tworzeniem. Co uzyskujesz kanalizując coraz pełniejszy dostęp do Źródła?

Rozwój serca, to droga do pełniejszego odczuwania i wyrażania Miłości, korzystania z jej potencjału kreatywnej mocy oraz wiedzy, która jest zintegrowana z tą Energią. Jakie znasz klucze otwierające ludzkie serce?

Żyjemy w świecie wypełnionym informacjami z różnych dziedzin życia. Wydawałoby się, że wiedza ta przyczynia się do stałego wzrostu dobrostanu psycho-fizycznego, w tym odczucia szczęścia, ale jak twierdzą na podstawie długoletnich badań twórcy psychologii pozytywnej, dobrobyt wynikający z technicyzacji życia w niewielkim stopniu przyczynia się do odczuwania stanu zwanego szczęściem. Dlaczego?

Doświadczanie przyjemności jest cudowną sposobnością do poznawania siebie w aspekcie doznań zmysłowych, ale jak twierdzi profesor Seligman, przy wielokrotnym powtórzeniu przeradza się w znużenie. Zatem, czemu lub komu służy eskalacja informacji dotyczących zmysłowego zaspokojenia?

Gratyfikacja, czy doświadczenie optymalne, to stany świadomości, które twórcy psychologii pozytywnej określają jako najbliższe doświadczeniu szczęścia. Najpełniej opisują je słowa: Kochaj to, co robisz, rób to, co kochasz!
Ale najpierw, świadomie, ze zrozumieniem takiej potrzeby dla swego własnego rozwoju, otwórz swe serce na Miłość!

Uskrzydlenie, brak poczucia upływającego czasu, doskonała ostrość postrzegania i natychmiastowe podejmowanie optymalnych decyzji, głęboki spokój i nieustanna potrzeba przebywania w tym stanie, to kilka spostrzeżeń, które go obrazują.

Czytaj dalej...
27 Sty

Rozwój CCXXV

 • 27 styczeń 2017 |
 • Dział: 2017
Smoking Mountain by Arnd Kolleck on 500px.com

Zasada Odrębności stanowiąca bazę obecnego modelu życia społecznego jest sprzeczna z wiedzą o wspólnym pochodzeniu wszystkich i wszystkiego. Istnieje potrzeba zmiany paradygmatu - podstawy do stworzenia nowego modelu przystającego do wiedzy, którą dysponuje ludzkość. Istnieje Jeden Duch, z którego zaistniało wszystko, włącznie z istotami ludzkimi. Zgodnie z tą Prawdą, logiczne i uzasadniona jest zmiana obowiązującej w funkcjonowaniu społeczności ziemskiej Zasady Odrębności na Zasadę Jedności i próba zbudowania nowej struktury życia społecznego, bliższej Prawdy o nas samych.

Zmiana obowiązującego paradygmatu jest możliwa jedynie dla społeczności, która dostrzega wspólne Źródło oraz potrzebę świadomego kształtowania emocjonalnej sylwetki osobowości w zakresie emocji pozytywnych. Konsekwencją rozwoju emocjonalnego jest odczuwanie Energii Miłości, która jest źródłem manifestacji materialnej.

Energia Miłości jest tożsama z czystą Świadomością, zatem otwarte na Miłość serce, jednoczy się w naturalny sposób ze źródłem wszystkiego, co Jest.

Kiedy społeczność jest otwarta na zmianę paradygmatu?
Z mojej perspektywy tylko wtedy, gdy poszczególni członkowie społeczności, dostrzegają potrzebę rozwoju emocjonalnego aspektu osobowości, a tym samym otwierają sobie drogę do lepszego wykorzystania prawej półkuli mózgu i związanego z tym procesem, intuicyjnego wglądu w Naturę Wszechrzeczy.

Czytaj dalej...
26 Sty

Rozwój CCXXIV

 • 26 styczeń 2017 |
 • Dział: 2017
Morning mood III by Adrian Petrisor on 500px.com

Kolejny atak hakerów na moją stronę internetową. Zastanawiam się, dlaczego ludzie tak bardzo nienawidzą swego życia, samych siebie... Strona bezpłatnie oferująca wiedzę dotyczącą rozwoju świadomości widzianego oczami jednostki, jest atakowana przez ludzi, którzy powinni korzystać z inspiracji tam zgromadzonych dla własnego dobra. Pranie mózgu, jakie stało się ich doświadczeniem jest niewyobrażalnie bolesne teraz i w przyszłości. Bardzo trudno transformować cechy, które ukształtowali ludzie wybierający taki rodzaj urzeczywistnienia. Wyrazy współczucia dla ich drogi rozwoju, którą wszyscy bez względu na nasze chęci czy niechęci przebyć musimy. Zawsze wydawało mi się, ze z wiedzą łatwiej i przyjemniej podróżować.

Edukacja pełni istotną funkcję poznawczą, ale niewłaściwie rozumiane nauczanie, czyni wielką krzywdę wszystkim. Moje osobiste doświadczenie potwierdza ogromną niekompetencję ludzi ramujących proces nauczania. Gigantyczna ilość informacji konsekwentnie implantowana do umysłu, a potem bezrefleksyjnie egzekwowana, nie oznacza wszechstronności wykształcenia. Ignorancja realnych potrzeb ucznia i arogancja decydentów, mają gigantyczny wpływ na ukształtowanie osobowości nie posiadającej odpowiednich dla spełnionego życia cech.

Każda istota niesie ze sobą cząstkę potencjału Ducha. Edukacja właściwie rozumiana służy odkrywaniu tego potencjału i dostosowuje narzędzia dla jak najgłębszego, jego wyrażenia. Nauczanie sprowadza się do wypracowania koniecznych narzędzi i wiedzy, w jaki sposób z nich korzystać. Wielcy artyści tego świata koncentrowali swoją energię psychiczną wokół najpełniejszego wyrażenia własnych odczuć. Doskonalili narzędzia, by usłyszeć na własne uszy frazę muzyczną odbieraną poprzez słuch wewnętrzny, przyoblec w formę i kolory obraz błąkający się przed wewnętrznym ekranem, zamknąć w materii niematerialne odczucie. Ich twórcze samo wyrażenie odzwierciedlało ich subiektywne, jedyne w swoim rodzaju odczuwanie rzeczywistości.

Czytaj dalej...
25 Sty

Rozwój CCXXIII

 • 25 styczeń 2017 |
 • Dział: 2017
winter time by Rolf MARKE on 500px.com

Nie ulegaj opiniom tak zwanych autorytetów. Obserwuj, wnioskuj. Poczuj swoje serce. Zastanów się, czy "szatan" wyraża się Miłością w działaniu?

Słowa, które wypowiadasz, mówią niewiele o innych. Przede wszystkim odzwierciedlają Twój system wartości, są wyrazem tego, za kogo siebie uważasz.

Odczuwanie Miłości udaremnia wszelką manipulację, która w zderzeniu z mocą serca traci swoją własną siłę. Jeśli masz zamknięte na odczuwanie Miłości serce, jesteś nieustannie narażony na uleganie wpływowi innych sił, niekoniecznie wspierających Życie.

"Kochaj i rób, co chcesz" (św. Augustyn) ...a jeśli nie odczuwasz Miłości, otwieraj serce. Umysł może człowieka uwznioślić, albo zepchnąć w czeluście depresji.

Każdy ma prawo wyrażać własną opinię i wybierać zgodnie z własnym systemem wartości, nawet jeśli podejmowane działania są ścieżką donikąd, ale jeśli koncentrujesz uwagę jedynie na zewnętrznej rzeczywistości, umyka Ci cenna wiedza o sobie, wiedza wynikająca z obserwowania siebie.

Wiedza ta, to baza do transformowania własnych przekonań, bowiem rozwój, to zmiana.

Jeśli w swej życiowej podróży posługujesz się mocą otwartego na Miłość serca i zintegrowanego z nim umysłu, doświadczenie przyniesie Ci bezcenne perły wiedzy, dzięki której poszerzasz ogląd rzeczywistości, wzrastasz w sensie rozwoju świadomości.

Czytaj dalej...
24 Sty

Rozwój CCXXII

 • 24 styczeń 2017 |
 • Dział: 2017
winter day by Rolf MARKE on 500px.com

Czym dla Ciebie jest Miłość?

Czy dostrzegasz związek pomiędzy Miłością, a świadomością?

Czym jest świadomy rozwój?

Dlaczego kreacja pozbawiona Miłości jest drogą donikąd?

Jakie znasz narzędzia otwierające ludzkie serce na odczucie Miłości?

Czym jest dla Ciebie Mądrość Serca?

Z czym integruje się istota, która tworzy swoją rzeczywistość z poziomu odczuwania Energii Miłości?

Dlaczego warunkiem koniecznym rozwoju świadomości jest Miłość?

W jakich relacjach poznajemy głębiny własnego potencjału twórczego?

Dlaczego związek oparty na Miłości jest najdoskonalszym "narzędziem" rozwoju ludzkiej świadomości?

Czytaj dalej...
22 Sty

Rozwój CCXXI

 • 22 styczeń 2017 |
 • Dział: 2017
who can find the heart? by Reinhold Samonigg on 500px.com

Nie zawsze doświadczysz tego, czego doświadczyć pragniesz. Zależy to od wielu czynników, na które w większości nie masz wpływu. Ale doświadczysz zawsze tego, co stworzysz... sam lub wspólnie z innymi. Nauka sztuki kreowania harmonijnego życia, to najbardziej paląca potrzeba.

Jeśli obserwujesz siebie, dostrzegasz cechy wewnętrzne przekonania, preferencje i własne priorytety. To Twoje narzędzia do tworzenia. Wybieraj takie doświadczenia, które będziesz mógł zrealizować w oparciu o wiedzę o sobie na dany moment. Za chwilę, wzrośniesz, odkryjesz nowe elementy własnego potencjału i będziesz mógł stworzyć coś innego. Teraz opieraj się na mocnej bazie - tym, co odkryłeś, tym, o czym wiesz.

Każdy krok jest ważny. Każdy krok niesie wiedzę.

Czytaj dalej...
20 Sty

Rozwój CCXX

 • 20 styczeń 2017 |
 • Dział: 2017
Summit Light by Arnd Kolleck on 500px.com

To, co wyrażasz, jest odzwierciedleniem Twojego rozumienia rzeczywistości, wyrazem poziomu rozwoju Twojej świadomości. Z mojej perspektywy wygląda to zupełnie inaczej. Współczucie, miłosierdzie, empatia, to różne sposoby odczuwania i wyrażania Miłości.
Rozwój serca, czyli poziomu odczuwania Miłości, to duże wyzwanie. Wymaga, podobnie jak rozwój innych poziomów ludzkiej istoty, otwartości, wiedzy, pracy i czasu. Nieświadomy rozwój zawsze jest długotrwałym procesem, a skrajne uczucia i związane z nimi odległe od oczekiwań doświadczenia, są naturalną konsekwencją.

Poziom rozwoju świadomości jest uwarunkowany rozwiniętymi ewolucyjnie wewnętrznymi cechami. Jest soczewką poprzez którą percypujemy rzeczywistość, tworzymy swój świat oraz doświadczamy skutków twórczości własnej bądź współtworzonej z innymi istotami. Każda sytuacja jest możliwością przyjrzenia się sobie pod kątem ukształtowanych cech i wyboru kierunku dalszego rozwoju. Rzeczywistość, której doświadczamy jest konsekwencją wyborów z przeszłości, tworzenia z poziomu osobistych przekonań jak i współtworzenia z innymi. To, co postrzegamy, tworzymy i doświadczamy wiąże się z rozumieniem rzeczywistości. Sygnalizuje również poziom rozwoju naszej świadomości.

Samoobserwacja, to podstawowe narzędzie do poznawania własnego potencjału, a co z tym się wiąże, świadomego wyboru jednego z aspektów naszej istoty, który pragniemy poznawać i rozwijać. Rozwój jest integralnie związany z doświadczeniem niematerialnej koncepcji w przestrzeni zmysłowego odczuwania.

Czytaj dalej...
18 Sty

Rozwój CCXIX

 • 18 styczeń 2017 |
 • Dział: 2017
Winter Wonderland by Christoph Oberschneider on 500px.com

Każda istota jest twórcą.
Każda tworzy... świadomie lub nieświadomie.
Każdy wybór określa miejsce na drodze rozwoju świadomości. Każdy wybór niesie konsekwencje dla danej istoty i świata, w którym współtworzy z innymi.
Tylko najwyższy wybór służy wszystkim.
Najwyższy wybór płynie z otwartego na Miłość serca.

Bez względu na chęci, pobożne życzenia czy wyobrażenia, skutki własnych wyborów ponosi każdy.
Ponieważ wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani, skutki wyborów jednej istoty mają wpływ na życie wszystkich.

Wybór jest zawsze zintegrowany z odpowiedzialnością za to, co wybieramy.

Jeśli Twój wybór płynie z poziomu otwartego na Miłość serca, skutkiem jego jest rozwój, bez względu na emocjonalne zawirowania związane z uwalnianiem blokad z emocjonalnego poziomu życia.

Wybory pomijające mądrość serca niosą wiele bólu emocjonalnego, a wiedza płynąca z takich doświadczeń, jest często odrzucana.
W rezultacie stagnujemy w rozwoju.

Umysł zintegrowany z sercem, albo logika z intuicją, są źródłem najlepszych wyborów, biorąc pod uwagę nasz rozwój. Wnioski płynące z doświadczenia, stanowią cenną wiedzę o nas samych i poszerzają ogląd rzeczywistości.

Czytaj dalej...
17 Sty

Rozwój CCXVIII

 • 17 styczeń 2017 |
 • Dział: 2017
Borzhava, the Ukrainian Carpathians by Dmytro Zhyvov on 500px.com

Czym jest wdzięczność...?

Wdzięczność jest stanem skupienia energii psychicznej na sercu. To na czym się koncentrujesz, wzrasta. Sam tworzysz więzy, którymi integrujesz pracę umysłu z mocą serca. Im więcej wdzięczności w Twoim życiu, tym większa integracja serce-umysł.

Integracja serce-umysł zainicjowana przez akt wdzięczności, nieustannie zasilana tą energią, buduje fragmenty Twojej nowej osobowości, Twój nowy poziom doświadczenia rzeczywistości z perspektywy zintegrowanego z sercem umysłu.

Nowa "osobowość" to filtr do percypowania Rzeczywistości. Im więcej w niej serca, tym więcej zadowolenia, spełnienia i satysfakcji w naszym doświadczeniu.

Inicjacja tworzenia nowej osobowości - nowego filtru do doświadczania rzeczywistości na bazie wdzięczności jest łatwym procesem pod warunkiem, że mamy odwagę wyrażać swoje uczucia.

Jeśli dostrzegamy w sobie niechęć do otwartego wyrażania wdzięczności, skorzystajmy z propozycji zamieszczonego poniżej artykułu udostępnionego przez Loving Heart Foundation. To działa!!! To skuteczny sposób, uwieńczony sukcesem wyjścia z depresji!!! Zachęcam do analizy tekstu i skorzystania z propozycji.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS