Witaj na blogu!

29 Wrz

Rozwój CL

 • 29 wrzesień 2016 |
 • Dział: 2016

Wielu ludzi identyfikuje rozwój z przyswajaniem informacji. Ale czy przeczytanie książki kucharskiej zamienia dyletanta w zakresie kuchennej twórczości w kucharza?

Rozwój to proces nieustającej przemiany. Tym, co się zmienia są nasze przekonania. Informacja może jedynie zainicjować ten proces. Dalsze etapy wiążą się z realizacją, obserwacją, wnioskowaniem i kolejnym wyborem.

Jeśli nasza kreacja bazuje na intuicyjnym wglądzie, droga, którą podążamy jest najskuteczniejszym sposobem uzyskania w procesie nowego zrozumienia siebie i otaczającej rzeczywistości. Ma to związek z podniesieniem poziomu wibracji osobistej.

Wiele osób, z którymi miałam przyjemność komunikować się w ramach prowadzonych przez OBK Vega zajęć warsztatowych, było przekonanych, że sam fakt uzyskania wiedzy powinien zmienić ich przekonania. Często były to osoby korzystające w przeszłości z wielu ofert  bardzo różnorodnych zajęć, które rzekomo miały ich rozwijać. Były bardzo zawiedzione uzyskanymi rezultatami własnymi i wciąż poszukiwały opcji cudownej przemiany.  

Nie ma dróg na skróty w temacie "rozwój", podobnie jak złotej tabletki w temacie "leczenie". 

Czytaj dalej...
28 Wrz

Rozwój CXLIX

 • 28 wrzesień 2016 |
 • Dział: 2016

Proszę. Przepraszam. Dziękuję. Trzy słowa klucze otwierające drzwi do ludzkiego serca, wyrażające szacunek i wdzięczność, budujące bazę dla wszelkich relacji. Jak często korzystasz z ich mocy?

Manipulacja jako narzędzie zaspokajania żądzy, rozwija takie wewnętrzne cechy jak: chciwość, zachłanność, nienawiść, zawiść, zazdrość... Czy istota obarczona takim "bogactwem" jest w stanie zbudować szczęśliwe życiowe doświadczenie?

Czy można nazwać rozwojem wzbudzanie i kształtowanie cech, których posiadanie gwarantuje doświadczanie bólu i cierpienia?

Jakie warunki "wewnętrzne" i zewnętrzne kształtują silną, zdyscyplinowaną, otwartą na rozwój osobowość?

Jaką rolę w kształtowaniu rozwijającej się, silnej osobowości odgrywa Miłość?

Czym jest "porażka" dla człowieka identyfikującego się z osobowością jako jedyną tożsamością, a czym dla istoty traktującej osobowość jako narzędzie dla najdoskonalszego, najpełniejszego wyrażania energii Ducha?

Co jest priorytetem dla człowieka identyfikującego własną tożsamość z osobowością, a jak ją postrzega istota duchowa identyfikująca osobowość z precyzyjnym narzędziem, dzięki któremu wyraża własny potencjał?

Czytaj dalej...
19 Wrz

Rozwój CXLVIII

 • 19 wrzesień 2016 |
 • Dział: 2016

Czym jest manipulacja... atrybutem Miłości czy narzędziem ego do uzyskiwania własnych celów?

Czy istota zintegrowana z Miłością we własnym sercu potrzebuje manipulacji do  czegokolwiek?

To, Kim Jesteś nie zawsze jest tym, za kogo się uważasz, jak również tym, za kogo uważają Ciebie inni.
Do czego  Twoje Najwyższe Wyobrażenie o Sobie potrzebuje manipulacji?

Manipulacja jest formą przemocy.

Czytaj dalej...
18 Wrz

Rozwój CXLVII

 • 18 wrzesień 2016 |
 • Dział: 2016

Serce uwolnione od cierpienia, zwątpienia, złości, nienawiści, niechęci, fałszywej dumy, to potężna siła rozwijająca Jaźń. Poznanie jej licznych aspektów jest możliwe jedynie w kreacji, jedynie w doświadczeniu. 

Istnieje wiele dróg samopoznania, tak wiele jak wiele form życia. Każda z dróg jest jedyną i niepowtarzalną możliwością doświadczenia potencjału Ducha, do którego na bazie ewolucyjnego wzrostu uzyskaliśmy dostęp.

Wybory, postrzeganie i doświadczenia opisane przez inne istoty mają jedynie wartość inspiracji. Jeśli dokonamy introjekcji, utożsamienia się z treścią choćby najbardziej świętych ksiąg i autorytetów, oddalamy się od Prawdy.

Jeśli potraktujemy doświadczenia innych istot jako możliwość poszerzenia oglądu rzeczywistości, estetycznie, edukacyjne bądź terapeutycznie, bez względu na etap naszej własnej podróży, wzbogacamy własną Jaźń.

Być w integracji z samym sobą, to zaufać prawdzie własnego wnętrza, uczuć, myśli, przekonań. Wybrać najwyższe wyobrażenie o własnej istocie sprzężone z potrzebą, zaufać mocy serca i kreować. Często pragniemy przyspieszyć nasze wyrażenie siebie, często brak realizacji przypisujemy innym ludziom, ale prawdą jest, że to my sami musimy być przygotowani do drogi, szlaku poznawania siebie w doświadczeniu. Obserwujmy siebie - czujnie, uważnie, a dotrzemy do właściwych wniosków. Przeszkody są w nas, a nie poza NAMI.

Czytaj dalej...
15 Wrz

Rozwój CXLVI

 • 15 wrzesień 2016 |
 • Dział: 2016

Bóg jest wszystkim, co Jest. W jaki sposób możesz najpełniej wyrazić swą Boską Naturę z poziomu własnego rozumienia siebie i rzeczywistości?

Każdemu poziomowi rozwoju świadomości przypisane jest określone postrzeganie Boga, siebie i tego, co nas otacza. W jaki sposób postrzega Boga istota z II poziomu rozwoju świadomości z perspektywy Matematyki Ducha  - Świętej Geometrii?

Poziom rozwoju świadomości jest soczewką, która decyduje o naszym postrzeganiu. Rozwój świadomości zmienia obraz rzeczywistości, nasz sposób jej postrzegania, nasze priorytety, preferencje i wybory. Z punktu widzenia geometrii Ducha, II poziomowi rozwoju świadomości przypisana jest liczba chromosomów 44+2. Kolejny poziom do którego podąża ludzkość, to poziom Świadomości Chrystusowej z ilością chromosomów 46+2. Sposób  postrzegania i tworzenia rzeczywistości z tej perspektywy różni się od obecnego brakiem cierpienia, ponieważ bazą do tworzenia jest mądrość Miłości.

Na poziomie Świadomości Chrystusowej widzimy siebie, doświadczamy i wyrażamy z realnego odczuwania pełnej łączności Wszystkiego, Co Jest. Doświadczenie Jedności Wszystkiego i Wszystkich decyduje o wyborach, preferencjach i priorytetach.

Czytaj dalej...
12 Wrz

Rozwój CXLV

 • 12 wrzesień 2016 |
 • Dział: 2016

Wielu ludzi marzy o cudownym związku, o wielkim uczuciu, o bliskości, tym szczególnym stanie, który można realizować z kimś, kogo nasze serce wybrało mocą uczucia.

Każdy z nas ma swoje marzenia i wyobrażenia dotyczące tego szczególnego partnera i to jest właściwe. Inicjując relację pamiętajmy Kim W Istocie Jest Każda Istota.

Jeśli bazą dla naszego związku będzie Zasada - Wszystko Jest Jednością, Wszyscy Jesteśmy Ze Sobą Powiązani, nasze uczucie Miłości pozwoli stworzyć cudowny układ, oparty na wzajemnym poszanowaniu prawa do własnego wyrażenia Siebie zgodnie z imperatywem wewnętrznym, talentem, preferencjami.

Jeśli relacja opiera się o Zasadę Dualizmu (odrębności), nasz uroczy układ wcześniej czy później zaczyna nam doskwierać. Budowanie relacji na bazie Duchowej Jedności, wnosi do układu w sposób naturalny szacunek dla wyborów każdego uczestnika relacji, jest gwarantem obopólnego wsparcia w ramach samorealizacji i doskonałej zabawy wynikającej z poczucia satysfakcji i spełnienia na drodze ewolucyjnego wzrastania. Z radości obcowania z rozumiejącym nasze potrzeby i pragnienia partnerem, uczucie Miłości inicjujące taką relację ewoluuje w kierunku coraz głębszych doznań, odkrywa przed nami tajemnicę Jedności w doświadczeniu, jak również czyni układ oazą stabilizacji i radosnego spokoju.

Czytaj dalej...
10 Wrz

Rozwój CXLIV

 • 10 wrzesień 2016 |
 • Dział: 2016

Miłość, to energia życia, to samo Życie. Dla doświadczenia Siebie, tworzy liczne formy, poprzez które wyraża swój nieskończony potencjał. Atrybutami Miłości są współczucie, empatia, miłosierdzie, czułość, serdeczność, tkliwość, wrażliwość i wiele innych. Aby wyrazić Miłość, trzeba ją odczuwać.   

Doświadczenie Miłości wiąże się z obecnością jej przeciwieństwa - nienawiści. Podobnie jak Miłość, posiada ona swoje atrybuty poprzez które wyraża swój niszczący potencjał. Należą do nich: pycha, niechęć, zazdrość, zawiść, złość, wściekłość i wiele innych.  

Wyrażenie najwyższego wyobrażenia o sobie wiąże się z odczuwaniem Miłości poprzez uwolnione od niszczących życie energii. 

Obecność niszczących życie energii  jest informacją, iż bazą dla naszego tworzenia jest pozbawione skrupułów, bezduszne ego - twór umysłu mający niewiele wspólnego z odczuwaniem Miłości. Im więcej Miłości czujesz, tym wspanialsze Twoje wyrażenie siebie, tym więcej radości, czułości, serdeczności w relacjach. Wreszcie tym więcej komfortu psychofizycznego, bowiem atrybuty Energii Miłości wprowadzają do organizmu stan równowagi energetycznej.

Pierwszą Zasadą wysoko rozwiniętych istot jest Jedność, co oznacza, iż bazą dla ich kreacji jest Miłość. Miłość w działaniu warunkuje optymalny rozwój jednostki w oparciu o jej najszczytniejsze wyobrażenie płynące na bazie realnego odczuwania atrybutów Miłości.

Czytaj dalej...
07 Wrz

Rozwój CXLIII

 • 07 wrzesień 2016 |
 • Dział: 2016

Jak odróżnić rzeczywistość od iluzji...?...

Czym jest iluzja?

Co uważasz za swoją rzeczywistość?

Czy podejmując decyzje opierasz się o identyfikację z iluzją czy własnym odbiorem rzeczywistości?

Czytaj dalej...
06 Wrz

Rozwój CXLII

 • 06 wrzesień 2016 |
 • Dział: 2016

Miłość, to potężna Energia, którą wyrażasz lub nie. To działanie płynące z najwyższego o sobie wyobrażenia z siłą czującego Miłość serca. Wybór zgodnie z wolną wolą należy do Ciebie.

Kiedy kochasz, w naturalny sposób dzielisz się tym, co posiadasz najcenniejszego. Jeśli stać Cię tylko na rzucenie jałmużny, zastanów się!
Masz chore serce!
Twoje działanie przyniesie kłopoty!

Szacunek dla drugiego człowieka bez zrozumienia czym w istocie swej jest każdy z nas, jest uwarunkowany. W modelu dualizmu zależy od pozycji, pieniędzy, poklasku ze strony innych. Uzdrowienie z tej choroby oznacza wiedzę o pochodzeniu każdej formy życia, wiedzę, która eliminuje niestosowne zachowania, godzące w godność. Dualizm, to etap rozwoju, to fragment uzyskiwania wiedzy o swej Pierwotnej Boskiej Naturze. Jeśli utkniesz na tym poziomie, ból i cierpienie będą Twoim nieodłącznym towarzyszem.  

Rozwój nie jest poszukiwaniem sprytnych metod manipulacji dla uzyskania tego, co uważasz za cenne dla siebie. Rozwój, to droga poznawania własnego potencjału, wyrażania go i transformowania siebie, swoich przekonań, jeśli uznasz, że kreacja nie odpowiada Twej wewnętrznej Prawdzie.

Czytaj dalej...
02 Wrz

Rozwój CXLI

 • 02 wrzesień 2016 |
 • Dział: 2016

Najbardziej bolesnym, trudnym wyzwaniem dla człowieka jest ciężka, nieuleczalna choroba najbliższego członka rodziny. Bazą dla wszelkich niedomagań są najgłębsze wewnętrzne przekonania. Nawet, jeśli podniesiemy poziom energii i uda nam się ujawnić ich treść, uwolnienie może mieć miejsce, gdy poza metodami leczenia czy holistycznego uzdrawiania, chory uruchomi własną kreatywność na bazie miłości serca własnego. Często dorastanie do wiedzy trwa bardzo długo, a potem jeszcze dłużej uwalnianie blokad dotyczących uruchomienia kreatywności. Nasze wysiłki, wiedza i wsparcie często wystawione są na wielką próbę czasu. Niejednokrotnie ta niewyobrażalnie trudna droga trwa większość życia człowieka.

Przyczyny takiego cierpienia dotyczą najczęściej przeszłości karmicznej i dotyczą istot emanujących wysokim potencjałem energii w przeszłości. Podjęte ślubowania, pozbawione miłości do siebie, a ograniczone do świata zewnętrznego (np. ślubowania buddyjskie), skutkują w kolejnych inkarnacjach coraz większą destrukcją i schodzeniem do świata niskich wibracji pod postacią licznych niedomagań Duszy i ciała.  

Powolne podnoszenie energii związane ze świadomym uwalnianiem blokad na różnych poziomach energetycznych, skutkuje dłuższą remisją dolegliwości, gdy chory człowiek metodycznie i konsekwentnie uruchamia kreatywność w oparciu o miłość własną , nawet wtedy, gdy  jego możliwości kreatywne są mocno ograniczone przez chorobę i problemy finansowe.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS