Witaj na blogu!

30 Sie

Rozwój CXXXIX

 • 30 sierpień 2016 |
 • Dział: 2016

Budowanie Nowej Kultury bazuje na zmianie paradygmatu z postrzegania siebie w kategoriach dwoistości na postrzeganie siebie w oparciu o JEDNOŚĆ.

Miłość do siebie w świecie dwoistości oznacza troskę o to, co określamy jako własne dobro.
Najczęściej wiąże się to z dbałością o inwestycję w te elementy rzeczywistości, które niosą sukces według przyjętego modelu społecznego funkcjonowania. Często tak pojmowana Miłość prowadzi do wielu problemów osobistych i społecznych.

W Nowej Kulturze działania istoty wypływają z postrzegania siebie w kategoriach Jedności ze wszystkim, co JEST. Miłość jest wyrazem dbałości o najwyższe dobro własne jak również i innych uczestników biesiady życia. Ponieważ najwyższym dobrem w Nowej Kulturze jest rozwój osobisty polegający na poznawaniu własnego potencjału twórczego, troska o siebie wyraża się w dbałości o zawartość własnego umysłu, umysłu, jakość emocji oraz korzystanie z dobrodziejstwa medytacji dla systematycznego pozyskiwania wiedzy zawartej w Powszechnym Polu Energii. Troska o innych, ich uczucia i stan umysłu wynika z wiedzy o Jedności, a tym samym ze zrozumienia, że wszyscy mamy wpływ na siebie nawzajem.

Czytaj dalej...
17 Sie

Rozwój CXXXVIII

 • 17 sierpień 2016 |
 • Dział: 2016

Wielu ludzi poszukuje magicznych mocy - Boskich siddhi. Chorzy pragną natychmiastowego uzdrowienia! Biedni poszukują możliwości natychmiastowej zmiany warunków życia. Bogaci szukają możliwości magicznego pomnażania swego majątku i splendorów wynikających z materialnego bogactwa. Ale siddhi to tylko etap rozwoju duszy, często niewłaściwie rozumiany i nieodpowiedzialnie wykorzystywany.   

Nawet jeśli ktoś szybko zostanie uzdrowiony, ale nie zrozumie lekcji, która przyniosła choroba, nie zmieni przekonań, na niewiele to się zda.

Dlaczego wszyscy wielcy Mistrzowie traktowali siddhi z dystansem i obojętnością?
Rozumieli, że  ingerencja magii może w znacznym stopniu zaburzyć drogę rozwoju. Nie istnieją reguły regulujące wykorzystanie Boskich Mocy, nie mniej brak wewnętrznego przygotowania do ich zastosowania może przynieść wiele niepożądanych wydarzeń zarówno temu, kto nimi dysponuje, jak i temu, który z nich korzysta.

Co oznacza dla ciebie stwierdzenie: zbawiacie się od zła przez siebie stworzonego?

Czytaj dalej...
16 Sie

Rozwój CXXXVII

 • 16 sierpień 2016 |
 • Dział: 2016

Żyjemy w świecie nieustannego przepływu informacji. Każda z nich ma wartość poznawczą i odczuciową. Każda jest zjawiskiem energetycznym.

To co wyrażamy wpływa również na nas, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Kształtuje ekspresję naszych genów, przez co ma wpływ na ciało fizyczne.

Sposób myślenia pozostaje w związku z poziomem emocjonalnym. Emocje, sposób ich wyrażania, podobnie jak myśli kształtują ciało fizyczne. Tak więc ciało fizyczne jest miernikiem pewnego sposobu myślenia, ekspresji emocjonalnej. Informacja ta daje pogląd na temat związku pomiędzy niematerialnym i materialnym aspektem naszej istoty.

Jeśli mamy problem ze zdrowiem, przyjrzyjmy się niematerialnemu aspektowi naszej istoty. Samoobserwacja i koncentracja pomogą nam uzyskać odpowiedź na pytanie, dotyczące źródła naszych materialnych niedomagań.

Ignorowanie informacji płynących z naszego układu równowagi wewnętrznej zaowocuje po różnie długim czasie trwania problemami zdrowotnymi. Kiedy zamanifestują się pod postacią zmian fizykalnych, trudno wrócić do pełnej równowagi, choć nie jest to niemożliwe.

Czytaj dalej...
15 Sie

Rozwój CXXXVI

 • 15 sierpień 2016 |
 • Dział: 2016

Portale społecznościowe, to kopalnia wiedzy. Przeglądając posty, ale jednoczasowo obserwując siebie, swoje reakcje, mamy nie tylko możliwość odkrycia własnych priorytetów, potrzeb i preferencji. Z punktu widzenia naszej osobistej podróży przez meandry życia, to niezwykle ważne informacje, które mogą posłużyć do budowania nowego doświadczenia rzeczywistości, a tym samym siebie samego.

O-odnowa, B-budowa, K-kreacja, to słowa klucze symbolizujące proces życia. Na zajęciach warsztatowych prowadzonych przez OBK Vega, wiele osób miało bardzo mgliste pojęcie o własnych potrzebach, priorytetach tudzież talentach. System edukacji konsekwentnie ignorujący odmienność poszczególnych istot, narzucając jednocześnie wiedzę nie uwzględniającą teorii inteligencji wielorakich, przyczynił się do zagubienia siebie w gmatwaninie żądzy eskalowanej medialnie i niezrozumienia procesu życia. Świadome podążanie ścieżką rozwoju oznacza konieczność poznawania siebie, dokonywania wyborów na miarę własnych talentów, możliwości i konsekwentną realizację, bez względu na trudności i przeszkody. Taka postawa zapewnia rozwój cierpliwości, wytrwałości, uporu i innych cech koniecznych do rozwoju świadomości na poziomie wyższych wibracji (wymiarów).

W mej osobistej podróży poznałam wielu marzycieli. Wielu z nich, to istoty z rozwiniętą intuicyjną sferą życia, korzystające channelingowego kanału wiedzy. Najbardziej zdumiewała mnie ich bierna postawa dotycząca realizacji wizji, potrzeb czy marzeń. Wielu z nich wyobrażało sobie, że skoro coś zobaczyli w Powszechnym Polu Energetycznym, to musi się to spełnić. Jakże dalecy byli od prawdy.

Czytaj dalej...
13 Sie

Rozwój CXXXV

 • 13 sierpień 2016 |
 • Dział: 2016
Purple Sea by Evgeni Dinev on 500px.com

Wdzięczność, to niezwykle cenny, lecz rzadko spotykany klejnot. Jej wyrażanie świadczy o wysokim poziomie rozwoju serca własnego. Jest również kluczem do doświadczania Mocy Miłości. Jak często korzystasz z tego bezcennego narzędzia?

Jednym z przejawów energii życia jest ruch. Z czego wynika martwota u żywych istot?

Czym jest dla Ciebie sukces?

 1. Realizacją kolejnego wyobrażenia o sobie bez uwzględnienia posiadanych cech i talentów?
 2. Realizacją wyobrażenia o sobie z uwzględnieniem atrybutów własnych?
 3. Świadomym poznawaniem własnego potencjału i budowaniem siebie ?
 4. Kreacją najwspanialszego wyobrażenia o sobie, popartego samoobserwacją i wiedzą dotyczącą własnego potencjału twórczego, a także informacją o sposobie i możliwości jego wyrażenia?  

W jakim stopniu, Twoim zdaniem, kilkudniowe warsztaty mogą ukształtować cechy służące uzyskaniu w kreacji "zamierzonych" przez Ciebie celów?

Czytaj dalej...
08 Sie

Rozwój CXXXIV

 • 08 sierpień 2016 |
 • Dział: 2016
Bed of lavender by Evgeni Dinev on 500px.com

Zadecydowana większość ludzkich wyborów opiera się o najgłębsze wewnętrzne przekonania, a tym samym wiedzę przeszłych doświadczeń. Programowanie ludzkiego umysłu dokonuje się w każdym momencie życia. Jakość informacji, która koduje się w postaci wzorców w podświadomości zależy od rodziny, środowiska czy sytemu edukacji. W efekcie elementy te kształtują osobowość, tę część ludzkiej istoty z którą większość ludzi identyfikuje się jako własnym "ja".  

Potrzeba niezwykłej czujności, samoobserwacji i znajomości własnych realnych potrzeb, żeby kierunek naszego życia, był zintegrowany z rozwojem świadomości, a droga , którą podążamy biegła przez urocze krajobrazy i nietuzinkowe doznania. 

Wiedza o tym, iż to my sami jesteśmy twórcami własnego ciała i wszystkich jego atrybutów jest mało popularna z wielu powodów, choć oficjalna nauka odkrywa krok po kroku wpływ diety, myśli i uczuć na zmianę konfiguracji DNA - matrycy na bazie której tworzone są struktury organizmu. 

Każda decyzja, każdy wybór tworzy istotę, którą jesteśmy i poprzez którą poznajemy Rzeczywistość.

Osobista odpowiedzialność za to, co tworzymy, dotyczy więc również tego, kim się staniemy.

Czytaj dalej...
06 Sie

Rozwój CXXXIII

 • 06 sierpień 2016 |
 • Dział: 2016
Sunrise@Lake Tekapo by AtomicZen : ) on 500px.com

Każda forma ENERGII ŻYCIA posiada swoje jedyne i niepowtarzalne możliwości tworzenia i doświadczania Jedynej Rzeczywistości. Sposób w jaki postrzegamy Jedyną Rzeczywistość jest uwarunkowany poziomem rozwoju świadomości w ramach urzeczywistnienia w wielości form.

Konstruktywny dialog pomiędzy różnymi formami jest możliwy, kiedy bazą dla ewolucyjnego rozwoju jest Miłość.

Lęk, to niska wibracja. Jeśli dominuje w obrazie naszego ciała emocjonalnego, konstruktywny dialog jest nierealny z uwagi na fakt posługiwania się przez taką istotę przemocą w relacjach.

Lęk można transformować do wyższych wibracji. Sposobów jest wiele. Wybór ścieżki transformowania lęku zależy od naszych priorytetów, preferencji i posiadanych talentów. Skutkiem konsekwentnego transformowania lęku jest głęboki spokój oraz doświadczenie subtelnej Energii Miłości ukrytej pod pokładami lęku.   

Czytaj dalej...
02 Sie

Rozwój CXXXII

 • 02 sierpień 2016 |
 • Dział: 2016
double lucky by Daniel Murray on 500px.com

Czy pamiętasz wygląd siedmioramiennego świecznika żydowskiego?
Symbolizuje on system siedmiu czakr. Środkowa świeca symbolizuje czakrę serca. Jeśli inspiracje dla naszego działania płyną poprzez czakrę serca (energia Miłości), pozostałe czakry są harmonijnie zasilane Energią Uniwersum. Kreacja przynosi wówczas doskonałe samopoczucie, które psychologia pozytywna określa jako "doświadczenie przepływu". Im częściej zasilamy naszą indywidualną Energię, poprzez twórczość na bazie odczuć zintegrowanych z IV czakrą, tym szybciej wzrastamy w naszym rozwoju, tym bardziej harmonijna jest nasza ziemska podróż, tym więcej wiedzy i radości w codziennym doświadczeniu.

Stabilizacja Energii własnej bez udziału Energii Miłości jest niemożliwa.

Rzeczywistość uzgodniona, nazywana przez wiele istot "naszym światem" jest odbiciem zawartości umysłu wszystkich istot. Żeby zmienić tę Rzeczywistość, potrzebne jest zrozumienie sposobu tworzenia i osobista odpowiedzialność za to, co jako indywidualna Energia wnosimy do tak zwanego wspólnego planu Rzeczywistości.

Czytaj dalej...
01 Sie

Rozwój CXXXI

 • 01 sierpień 2016 |
 • Dział: 2016
tekapo lupins by Daniel Murray on 500px.com

Co oznacza termin - "otwarte serce"?

W jaki sposób manifestuje się istota wyrażająca Miłość Uniwersalną?

Czym różni się istota realizująca siebie w oparciu o wyobrażenie Miłości Uniwersalnej od osoby realizującej Miłość Uniwersalną z odczucia?

Moc serca rozwija się w działaniu? W jaki sposób rozwijasz swoje serce?

Dlaczego kreacja z poziomu wyobrażenia o sobie jest porównywana do "budowania zamków z piasku"?

Dlaczego kreacja z poziomu mądrości serca manifestuje Piękno, Miłość i Mądrość Ducha?

Rozwój Uniwersum jest integralnie związany z kreacją z poziomu mądrości Serca. Dlaczego?

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS