Witaj na blogu!

24 Lip

Rozwój CXXX

 • 24 lipiec 2016 |
 • Dział: 2016
The Smell of Wildflowers by Danny Seidman on 500px.com

Istnieje bezpośredni związek pomiędzy myśleniem i tworzeniem; między przekonaniami i doświadczeniami.

Z myśli rodzi się wszystko.

Cokolwiek było, jest i będzie, stanowi fizyczny wyraz naszych przekonań i sposobu myślenia.

Dostrzegaj w zewnętrznym świecie odbicie sposobu myślenia i zmieniaj to, co zmienić możesz - swoje przekonania stanowiące o postrzeganiu i tworzeniu rzeczywistości.

Strach przed wyrażaniem własnego potencjału, własnego wewnętrznego piękna, miłości, mądrości, sprawiedliwości, duchowości, daje pole do działania oszustom, złodziejom, szarlatanom - istotom chorym z powodu żądzy czy nienawiści.

Czy wybierasz pobyt w "świecie Ducha" na doświadczanym obecnie poziomie, czy podążanie dalej w wiedzy i doświadczeniu?
Czy wybierasz  całkowite zatracenie swej "indywidulanej tożsamości" i stopienie się z Jednością?
Co wybierasz?

Czytaj dalej...
23 Lip

Rozwój CXXIX

 • 23 lipiec 2016 |
 • Dział: 2016
High Above the Valleys by Danny Seidman on 500px.com

Nienawiść, to ciężka choroba.
Niszczy, dyskredytuje, znieważa, zabija... Na koniec siebie samego!
Nienawidzący człowiek nie wie, że jest chory, że to program w jego podświadomości, a nie on sam, decyduje o jego życiu.
Jest zarządzany przez siłę, której nie zna, a która prowadzi go do coraz trudniejszego życia. Wejść w tę "zabawę" łatwo, wyjść... bardzo trudno.

Dlaczego nienawiść niszczy najbardziej człowieka, który najczęściej nieświadomie, rozwija w sobie to uczucie?

W obowiązującym modelu życia (pamiętajmy, że to tylko model - ze wszystkimi zaletami i wadami), wiele czynników predysponuje do wzbudzania negatywnych uczuć. To programowanie ludzkiego umysłu dokonuje się najczęściej poza jego świadomością. Niebagatelny wpływ na kształtowanie chorej osobowości mają priorytety i preferencje środowiska w którym człowiek wzrasta.

Uczucia, to potężna siła; ukierunkowana przez wysokie cele potrafi wznieść człowieka na wyżyny ludzkiego poznania i doświadczenia szczęścia. Inaczej rzecz się ma, jeśli podświadomość otrzymywała negatywny instruktaż. Uczucie niechęci, zazdrości, zawiści, złości , w końcu nienawiści, dominuje przy podejmowaniu każdego działania.

Czytaj dalej...
17 Lip

Rozwój CXXVIII

 • 17 lipiec 2016 |
 • Dział: 2016
Misty dawn over the river and the forest. Mysterious tree silhouettes by Nick Yegorov on 500px.com

Kiedy transformacja ludzkiej istoty wiąże się z harmonijnym wzrostem (lub jak kto, woli - odkryciem wyższych parametrów) jej energetycznego potencjału?

Co oznacza dla ciebie termin "ideologiczne jarzmo"?

Czy wiedza oferowana przez innych jest dla ciebie drogowskazem, czy narzuconym na siłę spojrzeniem innego człowieka ubranym w szaty obowiązującej ideologii?

Dlaczego poruszanie się w obrębie tak zwanych norm i zasad innych ludzi - ich wierzeń i idei, rozwija u adeptów cechy wewnętrzne utrudniające realny rozwój własny?

Rozwój oznacza zmianę... w tym tak zwanego "obowiązującego modelu życia". Skąd płyną inspiracje dla transformowania poszczególnych aspektów "obowiązującego modelu życia"?

Czym jest, z twojej perspektywy życia - Prawda Uniwersalna?

Czytaj dalej...
16 Lip

Rozwój CXXVII

 • 16 lipiec 2016 |
 • Dział: 2016
triple natural filter by Jørn Allan Pedersen on 500px.com

Komunikacja międzyludzka pozbawiona Miłości posługuje się manipulacją jako narzędziem dla zdobywania swoich celów. To droga prowadząca do kolejnych lekcji przez... ból i cierpienie.

Język serca, to rodzaj komunikacji opartej na odczuwaniu Miłości. Uczucia drugiego człowieka są tak samo istotne, jak nasze własne.

Skoro jesteśmy jednością ze Wszystkim, co Jest, w naszej Pierwotnej Boskiej Naturze, skoro wszechświat daje nam to, czego pragniemy, skąd tak wielu nieszczęśliwych ludzi przemierza ścieżki naszej pięknej planety?
Według Zielonej Księgi w Europie, co druga osoba przyjmuje leki psychotropowe..., jak "grzyby po deszczu" wyrastają gabinety psychoterapeutów, psychiatrów, cała rzesza uzdrowicieli zajmujących się wsparciem organizmu rekomenduje swoje usługi w sieci. Nie brakuje również i takich, którzy pod płaszczykiem pomocy zagubionemu człowiekowi proponują jako remedium na cierpienie lub brak zrozumienia - manipulację naszą jaźnią poprzez wszelkiego rodzaju substancje halucynogenne...
Dlaczego tak się dzieje, skoro sami wybieramy nasze doświadczenie...?...
Czyżby, aż tak wielu ludzi pragnęło żyć w świecie, gdzie 30 % ludzi permanentnie głoduje, narkotyki zabijają ludzkiego ducha, a otwarte konflikty zbrojne i akty terroru są codziennością...?
Dlaczego...?

Czytaj dalej...
15 Lip

Rozwój CXXVI

 • 15 lipiec 2016 |
 • Dział: 2016
Summer morning by Leonid Tit on 500px.com

W starożytnym Egipcie wszyscy kapłani w ramach kształcenia, rozgrywali 1 partię egipskich szachów. Trwało to 22 lata. Był to doskonały trening przewidywania odległych skutków własnych wyborów. Również dzięki tej umiejętności, państwo to mogło się rozwijać przez tysiące lat.

Jeśli nie czujesz Miłości a mimo to decydujesz się na podążanie ścieżką rozwoju serca, zanim dokonasz wyboru, zapytaj się siebie czy tak właśnie wybrałaby Miłość. Kiedy poczujesz Miłość, każdy Twój wybór będzie najlepszy z możliwych.

Dlaczego rozwój przez Miłość jest najbardziej atrakcyjną choć trudną dla wielu drogą rozwoju osobistego?

Z mojej perspektywy, to Miłość nadaje koloryt i piękno ludzkiego doświadczenia, aromat i moc realizacyjną, możliwość rozwoju wielu wewnętrznych cech niezbędnych do zbudowania własnego interesującego i radującego nasze serce życia. Świat pozbawiony ciepła serca jest pusty bez względu na tak zwane sukcesy: splendor, pieniądze i poklask.

Czytaj dalej...
14 Lip

Rozwój CXXV

 • 14 lipiec 2016 |
 • Dział: 2016
Sun Rays by Annelore Smet on 500px.com

Boskie Światło emanuje nieustannie. O naszej percepcji, jak również możliwości tworzenia, decydują wewnętrzne cechy, które odkryliśmy i odkrywamy w sobie (lub jak kto woli - wypracowaliśmy w toku ewolucyjnego wzrastania) w ramach wielości doświadczeń. 
Z perspektywy matematyki Ducha, wyrażanie i doświadczanie w codziennej kreacji -  Miłości, Prawdy, Mądrości, Piękna, Harmonii, Sprawiedliwości, Jedności i wielu innych cech ułożonych w grupach po 6 (kody szóstkowe) jest niezbędnym, poza Boskim Światłem, warunkiem wniebowstąpienia.

Poziomów medytacji jest wiele. Koncentracja umysłu na wysokiej jakości myśli (wysoka wibracja umysłu), prowadzi stopniowo do głębokiej Ciszy, o ile lekcje z innych poziomów naszej istoty (na przykład z emocjonalnego poziomu życia) realizujemy równolegle w ramach kreatywności. W ten sposób, nieustanie, podnosimy poziom wibracji całej naszej istoty. Medytacja rozumiana jako bezwysiłkowe skupienie na Ciszy, którą po różnie długim czasie transformowania siebie, odczuwany w sobie, prowadzi do integracji z Duszą, a następnie z rozpłynięciem się w Duchu.

Medytacja jest jednym z wielu narzędzi do pracy nad własną wewnętrzną przemianą.

O wyborze narzędzi służących odkrywaniu nieznanych aspektów własnej Boskości decydują nasze odczucia.

Czytaj dalej...
11 Lip

Rozwój CXXIV

 • 11 lipiec 2016 |
 • Dział: 2016

Każda istota posiada Boski potencjał: Miłości, Mądrości, Piękna, Sprawiedliwości i tym podobnych cech.
Dlaczego zatem świat, który tworzymy jako jednostki jak również i ten, który jest twórczością zbiorowej świadomości  jest odległy od możliwości, które w nas tkwią?  

W jaki sposób dotrzeć do Boskiego potencjału w nas samych i uruchomić kreację w oparciu o atrybuty boskości?

Twoje wewnętrzne cechy są filtrem postrzegania Jedynej Rzeczywistości, jak również tworzenia i doświadczania tego, co tworzysz. Twoje wybory, Twoja twórczość, określają poziom rozwoju Twojej świadomości z perspektywy realnie ukształtowanych cech wewnętrznych. Kreacja uwydatnia posiadane cechy. Ty i tylko Ty możesz zadecydować o kierunku dalszego rozwoju. Świadomy rozwój oznacza świadome kształtowanie cech, poprzez które zobaczysz rzeczywistość i wyrazisz swój potencjał twórczy.

Jedynym Aspektem Najwyższego Stwórcy, który łączy wszystkie pozostałe, wszystkie poziomy świadomości jest Miłość. Odkrywanie Jej w sobie oznacza ukierunkowane, świadome rozwijanie Miłości w działaniu zwłaszcza wtedy, kiedy jej nie czujesz. Wykonuj wówczas to, co Twoim zdaniem Miłość by uczyniła. Miłość Uniwersalna, to stan świadomości, gdzie doświadczasz jedności ze wszystkim, co JEST.

Świadome kształtowanie wybranej cechy oznacza również transformację zakorzenionych przez doświadczenia, dotychczasowych przekonań. Ten proces wymaga umiejętności radzenia sobie z emocjami i starymi wzorcami myślowymi, które najłatwiej transformować, gdy działaniom towarzyszy potężna Energia Miłości - pasja tworzenia.

Czytaj dalej...
10 Lip

Rozwój CXXIII

 • 10 lipiec 2016 |
 • Dział: 2016

Miłość i przyjaźń, są jak piękne ogrody z wielością krzewów, drzew i kwiatów. Potrzeba mądrości i serca, pracy i zaangażowania, czasu i dbałości, aby jaśniały swym najwspanialszym blaskiem.

Jeśli przestajesz wkładać energię swego serca w układ, projekt, pielęgnację ogrodu, on umiera. Zastanów się nad tym, kim jesteś i na czym ci zależy, zanim dokonasz kolejnego wyboru.

Szanuj ludzkie, kochające serce. To rzadki cud na tej planecie. Przekonasz się o tym, kiedy będziesz potrzebował przyjacielskiej dłoni, w trudnej sytuacji. Tylko Miłość zostanie.

Wzajemny szacunek i uczciwość, to dobrzy sprzymierzeńcy pod budowę wspólnych działań i realizację projektów. Tu nie ma liderów. Każda istota, to Boska Energia ewoluująca na tej planecie dla własnego, najwspanialszego samowyrażenia.

Wielkość i piękno podążania drogą najwspanialszego wyrażenia siebie, polega na poznaniu bogactwa własnego potencjału i cieszenia się skarbami ukrytymi w sobie. Integracja istot zainteresowanych odkrywaniem tajemnic własnego wewnętrznego świata, tworzy ziemski raj.

To, kim chcesz się stać w działaniu określasz jedynie Ty. Twoja wiedza, wewnętrzne odkryte cechy w postaci najgłębszych wewnętrznych przekonań, stanowią bazę dla twórczego działania. Kreacja przynosi doświadczenie i poznanie siebie, takim jakim jesteś, określa szczebel Twojej ewolucji. Jeśli pragniesz cokolwiek zmienić, zmień siebie, wybierz inaczej.

Czytaj dalej...
09 Lip

Rozwój CXXII

 • 09 lipiec 2016 |
 • Dział: 2016

Każde działanie określa miejsce rozwoju człowieka. Każdy wybór stanowi możliwość zobaczenia prawdy o sobie i podjęcia decyzji o kierunku dalszego wzrastania.

Miłość w wyobrażeniu, to początek ścieżki rozwoju serca.

Miłość z poziomu uczuć jest najlepiej poznanym w doświadczeniu stanem świadomości.

Miłość z poziomu najgłębszego wewnętrznego przekonania, to stan świadomości, do którego zmierza istota w ramach realizacji siebie jako Miłość Uniwersalna. Wybory podejmowane z tego poziomu ludzkiej świadomości są zintegrowane z Boską Naturą w człowieku.

Uczucie Miłości w ludzkim sercu ma tendencję do nieustannego poszukiwania nowego "przedmiotu" uwielbienia. Miłość transcendentalna jest zintegrowana z Boską Świadomością i konsekwentnie niezmienna.

Niechęć, zawiść, zazdrość, to doradcy ciemnej strony mocy, a nie bijącego Miłością serca.

Budowanie doświadczenia na bazie cech zarezerwowanych dla ciemnej strony ludzkiej mocy, przypomina stawianie zamku na lodzie. To słoń na kruchych, glinianych nogach.

Miłość z poziomu wyobrażeń nie pokona lęku. Miłość z poziomu uczuć posiada moc, która zwycięża lęk. Miłość z poziomu transcendencji jest nieustraszona.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS