Witaj na blogu!

29 Cze

Rozwój CXXI

 • 29 czerwiec 2016 |
 • Dział: 2016

Czym jest ludzka Moc?
Dlaczego rozwój technologii nie idzie w parze z rozwojem mocy?
W jakich warunkach istota rozwija swoją moc, moc, która służy do urzeczywistnienia jej pragnień?

W jaki sposób koncentrujesz energię?
Co jest "przedmiotem", na którym skupiasz energię psychiczną?

Dokąd prowadzi stałe rozpraszanie energii poprzez skupienie na nisko wibracyjnych, zewnętrznych elementach życia?

Jesteś centrum własnego świata.
W jaki sposób zarządzasz różnymi aspektami Twojej rzeczywistości?

Dlaczego istoty o wysokich aspiracjach i niskiej samoocenie nie potrafią współpracować i współtworzyć Rzeczywistości uzgodnionej?

Co oznacza dla Ciebie sformułowanie - powrót do jedności w doświadczeniu?

Dlaczego wyjście z "Matrixa" jest możliwe jedynie dla istot, które potrafią odnaleźć drogę do jedności z samym sobą, jedności w doświadczeniu?

Czytaj dalej...
15 Cze

Rozwój CXX

 • 15 czerwiec 2016 |
 • Dział: 2016

Miłość nie jest dodatkiem do czegokolwiek. Miłość jest samym Życiem, Energią, która tworzy i w ten sposób doświadcza Siebie.

Istnieje kilka rodzajów Energii, które stanowią bazę dla tworzenia. Miłość jest czystym diamentowym Światłem Świadomości.

Żeby tworzyć z poziomu Energii Miłości trzeba się Miłością stać - w myślach, słowach, wyobrażeniach, uczuciu i w czynie.
Miłość z poziomu transcendencji wyraża się jako Miłość w odczuciu.

Proces stawania się Miłością, to droga rozwoju człowieka, gdzie głównym centrum - bazą dla podejmowania działań jest serce uwolnione od pręgierza wyobrażeń własnych i cudzych, jak również skutków przeszłych zdarzeń.

Pojęcie wolności z poziomu Energii Miłości znacznie różni się od rozumienia wolności przez istotę, która identyfikuje swoją tożsamość z osobowością. Rozwój Miłości oznacza odpowiedzialność za siebie i w takim samym stopniu za drugiego człowieka. Jest to zdeterminowane przez doświadczenie jedności ze wszystkim, co JEST.

Czytaj dalej...
14 Cze

Rozwój CXIX

 • 14 czerwiec 2016 |
 • Dział: 2016

Bez względu na to, za kogo się uważasz, w jaki sposób wyrażasz swój potencjał, czego doświadczasz, uczysz się Miłości, uczysz się kochać siebie i innych. Duch, który jest istotą Twojego istnienia jest niepodzielną jednością. Droga rozwoju świata materialnego wiedzie do zamanifestowania tej jedności, czyli doświadczenia Miłości wszystkiego we wszystkim. Wszelkie inspiracje indywidualne, czy zbiorowe służą temu celowi, choć mogą różnić się treścią ze względu na poziom rozwoju poszczególnych istot. Jeśli Twoje wizje nie prowadzą w tym kierunku, jeśli nie akceptujesz lub nie odczuwasz potrzeby wyrażania, kreowania i doświadczania Miłości, spójrz ponownie na siebie i swoje wybory. Spójrz z Miłością i odszukaj miejsce w swojej Duszy, które należy uzdrowić.

Czytaj dalej...
13 Cze

Rozwój CXVIII

 • 13 czerwiec 2016 |
 • Dział: 2016

Jeśli naprawdę kochasz, pragniesz pomóc. Wspierasz istotę, planetę czy galaktykę w podnoszeniu Energii Miłości, bowiem tylko ten rodzaj Energii Najwyższego Stwórcy otwiera serca na niezależne, wolne samo-wyrażenie. Często, zwłaszcza tam, gdzie istnieje duży poziom lęku, pragnąc uzdrawiać, musisz wziąć na siebie ciężar, którego nieświadome istoty wziąć nie mogą. To zazwyczaj wiąże się z doświadczaniem cierpienia na samym sobie, cierpienia, którego twórcą są inni, te istoty, którym pomagasz. Nie istnieje możliwość pomocy bez wzięcia na siebie takiego balastu. Oczywiście jest to Twój wybór, wybór podyktowany ogromną Miłością.

Możesz nie pomagać! Możesz patrzeć na ból i cierpienie! Ale przyglądaj się wówczas uważnie sobie... Gdzie jest serce takiej istoty...?... Czasami kochający Nauczyciel czeka, by jego podopieczny wytopił z siebie złoto, by wyraził swój potencjał w działaniu, ale nawet wówczas nie przygląda się z biernością i cynizmem tym, którzy potrzebują pomocy. Wsparcie płynie wieloma drogami, ale Miłość nigdy nie pozostaje obojętna.

Czytaj dalej...
10 Cze

Rozwój CXVII

 • 10 czerwiec 2016 |
 • Dział: 2016

Jak odróżnić potrzebę, której realizacja uzdrawia od żądzy, która rozrywa pole energetyczne i prowadzi do rozwoju uzależnienia od przedmiotu pożądania?

Dlaczego realizacja żądzy obniża energetyczny potencjał człowieka i udaremnia próbę integracji energii własnej z wyższymi subtelniejszymi poziomami Energii Najwyższego Stwórcy?

Serce jest źródłem Twoich potrzeb, niespokojny umysł jest źródłem Twojej żądzy.
Realizacja serca prowadzi do integracji z wyższymi poziomami energetycznymi, pozwala na harmonijne budowanie własnej mocy i wiedzie do życia bez lęku. Realizacja żądzy nigdy nie kończy się... uniemożliwia samookreślenie, a tym samym sprzyja rozpraszaniu energii na wielość, w końcu paraliżuje i wciska do świata niskiego astralu, pełnego bólu i cierpienia.

Nawyk realizacji z poziomu wyobrażenia o własnych potrzebach bez energii Miłości, prowadzi do ukształtowania wielu niepożądanych dla adepta rozwoju cech wewnętrznych, sprzyja destabilizacji emocjonalnej i rozwojowi wielu schorzeń psychosomatycznych. Niespokojny, pozbawiony kontroli umysł udaremnia koncentrację na Ciszy i oddala od Energii Absolutu.

Stałe, konsekwentne podnoszenie energii uzyskujemy na wielu drogach, ale najistotniejsze jest zrozumienie, aby jej nie rozpraszać poprzez koncentrację na iluzorycznym świecie zmysłów.
Ewolucja świadomości, to proces, w którym informacje do realizacji płyną z coraz subtelniejszych poziomów, dla których narzędziem jest zintegrowana z sercem intuicja.

Czytaj dalej...
08 Cze

Rozwój CXVI

 • 08 czerwiec 2016 |
 • Dział: 2016

Kreowanie swojego świata na bazie Miłości buduje wewnętrzną moc. Jest ona niezbędna, kiedy rozpadają się nasze iluzje dotyczące oglądu rzeczywistości.

Inspiracje do tworzenia rzeczywistości płyną z wielu źródeł. Niektóre pochodzą z wyobrażeń przyniesionych przez świat zmysłów, inne z głębi naszego wewnętrznego potencjału.

Kreacja inspiracji z własnego potencjału twórczego integruje aspekt naszej istoty, z którym identyfikujemy się najczęściej - osobowość, z bardziej subtelnymi energiami naszej wielowymiarowej istoty.

Konsekwentna praktyka zanurzania się w głąb swej wewnętrznej istoty, rozluźnia więzy z postrzeganiem rzeczywistości w kategoriach świata zmysłów.

Jednocześnie rośnie poczucie wewnętrznej integracji i siły nawet u osób z ograniczoną witalnością.

Adepci podróżowania w świecie subtelnych energii powinni równolegle kreować w gęstym świecie materialnych form życia.
Jest to konieczność dla utrzymania integracji lub oczyszczania poziomów z niskich wibracji (blokad).

Podróż do świata subtelnych energii bez uwolnienia blokad zalegających ludzkie pole energetyczne, uniemożliwia na stałe przekroczenie granic wymiaru, w którym znajduje się nasz fizyczny nośnik.

Konsekwencją braku uzdrowienia siebie jest mniej lub bardziej przyjemna stagnacja. Jakość stagnacji zależy od umiejętności i narzędzi, które mamy do dyspozycji w ramach tworzenia materialnego.

Czytaj dalej...
06 Cze

Rozwój CXV

 • 06 czerwiec 2016 |
 • Dział: 2016

Wielu ludzi, których poznałam spoglądało nie na moją osobę, nie na treść wiedzy i energię, która stanowiła bazę dla mojego samo wyrażenia, ale na listy uwierzytelniające, którymi dysponowałam, a więc dyplomy, certyfikaty i tym podobne. Byli w takim stopniu zaprogramowani na etykietki i na opinie innych, że ich własny ogląd wynikający z wewnętrznej mądrości, przestawał mieć jakiekolwiek znaczenie. Jakie to smutne... i jakie prawdziwe...

Wyobrażenia nakładane na rzeczywistość owocują głębokim niezrozumieniem tego, co dzieje się wokół, stąd potrzeba otwartego i odczuwającego Miłość serca.

Listem uwierzytelniającym Prawdę jest Miłość.

Każdy Twój wybór opisuje Ciebie, czyli realne miejsce Twojego rozwoju, a co z tym się wiąże rozumienia rzeczywistości. Popatrz zatem, co wybierasz. Obserwuj siebie, a zobaczysz to, co umyka wielu zabieganym urządzaniem tego świata ludziom.

Twoje wybory są związane z subiektywną oceną tego, co uznajesz za rzeczywistość. Twoje wizje są kompatybilne do rozumienia siebie i wszystkiego czego doświadczasz, bądź doświadczyć pragniesz.

Czytaj dalej...
04 Cze

Rozwój CXIV

 • 04 czerwiec 2016 |
 • Dział: 2016

Niech każdą drogę, którą wybierzesz rozświetla Światło Miłości.
Niech Twoje najskrytsze marzenia przybierają kształty rozwijającego doświadczenia.

Nie ufaj negatywnym emocjom!
To droga do światów piekielnych!
Kto nią podąża, zmierza do samozagłady!
Obserwuj swoje emocje.
Jeśli czujesz ból, złość, gniew, poszukaj za nimi swoich potrzeb i je realizuj.
Bądź w tym uczciwy w stosunku do siebie i drugiego człowieka.
Manipulacja, to narzędzie dla ego, a nie oręże Ducha.

Kochaj siebie. Miłość jest wszystkim, co jest.
Brak odczuwania Miłości w jakimkolwiek aspekcie życia oznacza blokadę, miejsce do oczyszczenia.

Spójrz z Miłością na światy innych ludzi. Z Miłością i zrozumieniem, że w każdym ludzkim sercu mieszka Duch Najwyższego, że każda istota jest jedną z wielu możliwości doświadczania jedynej Rzeczywistości. Kochaj - to droga do pełni Światłości.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS