Witaj na blogu!

28 Maj

Rozwój CXIII

 • 28 maj 2016 |
 • Dział: 2016

Ty jesteś centrum świata, który tworzysz. Myśl, słowo i czyn, to narzędzia, które użytkujesz zgodnie z własną wolą.

Centrum Twojego świata, to Serce. Czy potrafisz dostrzec i wykorzystać jego potencjał?

Twoja świadomość ewoluuje szybko i harmonijnie, jeśli źródłem Twojego tworzenia jest Energia Miłości.

Świadome tworzenie Twojego świata ukierunkowane na ewolucję, wiąże się z umiejętnym wykorzystaniem ukształtowanych dotychczas cech wewnętrznych i rozwojem dalszych, co poszerza pole doświadczenia rzeczywistości w harmonii z priorytetami i preferencjami.

Świadomość siebie jako twórcy własnego świata, ogranicza wszelkie wybory i działania, które niosą ból i cierpienie.

Inny człowiek, to inny świat. Podobnie jak Ty, energią, z której tworzy jest Energia Boska.

Sposób postrzegania i tworzenia zależy od poziomu rozwoju świadomości.

Czy masz świadomość, czy nie, jesteś odpowiedzialny przed samym sobą, za to, co stworzyłeś.

Obszar doświadczenia zwany rzeczywistością uzgodnioną, tworzy wiele istot - światów.

Czytaj dalej...
27 Maj

Rozwój CXII

 • 27 maj 2016 |
 • Dział: 2016

Sztuka tworzenia życia, to świadoma aktywność na wielu poziomach własnej istoty, która realizując potrzeby wznosi się do najwyższej wibracji własnej, przybliżając tym samym integrację z Energią Najwyższą.

Lekcje dotyczące wszystkich aspektów życia zapisane są w sercu każdego człowieka. Otwarte na Miłość serce, ufające inspiracjom, które płyną w postaci myśli i obrazów na bazie tej Energii, wybiera optymalną drogę własnego rozwoju.

Ziemska społeczność buduje obraz rzeczywistości w oparciu o przyjęty i akceptowalny społecznie model, ale wszystkie modele mają wartość doświadczalną i poznawczą mocno ograniczoną. Z modelu się wyrasta. Powielanie starych schematów jest nudne i nieuzasadnione z punktu widzenia rozwoju, ale praktykowane z powodu ograniczającego ludzi lęku przed zmianą.

Jeśli kreujący człowiek jest osadzony w realiach własnego odczuwania Miłości, wówczas doświadczenie przynosi wiedzę potrzebną do wykonania kolejnego kroku we własnym rozwoju.

Doświadczenie budowane na bazie odczuwania miłości poza aspektem poznawczym i uczuciowym, posiada również aspekt energetyczny.

Kreacja z poziomu mądrości serca warunkuje harmonijny przepływ energii, a co z tym się wiąże poczucie komfortu we własnym doświadczeniu życiowym bez względu na okoliczności zewnętrzne.

Czytaj dalej...
23 Maj

Rozwój CXI

 • 23 maj 2016 |
 • Dział: 2016

Jaka jest różnica pomiędzy Miłością, a iluzją Miłości?

Na jakim poziomie powstaje iluzja...?

Dlaczego iluzja Miłości umiera?

Dlaczego cierpimy, kiedy umierają nasze iluzje?

Czytaj dalej...
18 Maj

Rozwój CX

 • 18 maj 2016 |
 • Dział: 2016

Praktyczne wykorzystanie inspiracji z poziomu mądrości serca, wiedza, którą niesie takie doświadczenie, przyczyniają się do kształtowania nowej, wyposażonej w nowe cechy osobowości.

Bogatsza, wyposażona w nowe cechy osobowość postrzega rzeczywistość w nowy, nieznany dla nas dotychczas sposób. Kreacja z poziomu nowego "ja" wzbogaca doświadczanie życia.

Czy każdy rodzaj kreatywności jest rozwojem w ujęciu duchowym?

Z mojego oglądu rzeczywistości rozwój zakłada nieustanny wzrost energii. Realizacja siebie z poziomu wyobrażeń bez uwzględnienia energii Miłości nie jest w takim modelu rozwojem.

Miłość jest energią łączącą wszystkie poziomy świadomości. Odczuwanie jej, kreowanie z poziomu jej odczuwania jest najlepszym gwarantem rozwoju świadomości, a tym samym wzrostu energetycznego jednostki.

Czym jest Miłość z Twojego poziomu rozumienia rzeczywistości...?

Euforia, ekstaza, szczególna więź partnerska, rodzicielska czy międzyludzka, to maleńka garstka możliwości doświadczenia, jakie niesie Energia Miłości.

Bez względu na poziom rozwoju świadomości, największym cudem tego świata jest odczuwanie Miłości.

Czytaj dalej...
15 Maj

Rozwój CIX

 • 15 maj 2016 |
 • Dział: 2016

Jest jeden Duch... i wiele form, w których przejawia się.
A jak wygląda świat, który rejestrują nasze zmysły?

Co uniemożliwia Duchowi posiadającemu tożsamość indywidualnej Energii tworzyć relacje pełne miłości, współczucia i miłosierdzia z innymi jego fragmentarycznymi cząstkami?

Świat postrzegania i doświadczania zmysłowego upewnia istoty koncentrujące swą energię psychiczną na tym poziomie istnienia o odrębności własnego bytu. Taki sposób postrzegania wiąże się z intensywnym wysiłkiem na rzecz tworzenia własnego świata i urządzania go na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości.

Jednak ten etap rozwoju niesie zagrożenie utknięcia w identyfikacji z tożsamością wypracowaną na bazie postrzegania i doświadczeń jednego z wielu wymiarów ludzkiej istoty.

W jaki sposób poszerzyć okno swojej wolności i doświadczyć siebie w szerszej perspektywie świadomości od oferowanej przez świat zmysłowego postrzegania?

Czytaj dalej...
14 Maj

Rozwój CVIII

 • 14 maj 2016 |
 • Dział: 2016

Oczekiwania.

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni...Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie...

Ewangelia

Wielu ludzi nie rozumie oczywistego faktu - każdy człowiek, to inny świat! ŚWIAT GŁĘBOKO ZAKORZENIONYCH PRZEKONAŃ, WYOBRAŻEŃ , MARZEŃ, UCZUĆ... Jeśli pragniemy zbliżyć się do tego świata, musimy uszanować jego odmienność i integralność. Projekcja naszych oczekiwań i osąd, to nieskuteczne narzędzia do wypracowania wspólnej płaszczyzny komunikacyjnej.

Jeśli nie potrafimy jasno artykułować naszych potrzeb, jeśli brakuje nam cierpliwości, bądź wytrwałości - niezbędnych cech dla realizowania swoich marzeń, zastanówmy się, w jaki sposób możemy je wypracować. Nawet wówczas, gdy z naszego punktu widzenia spełniliśmy wszystkie wymogi zrealizowania naszych marzeń, nie zapominajmy o tym, że nie tylko my o tym decydujemy.

Czytaj dalej...
10 Maj

Rozwój CVII

 • 10 maj 2016 |
 • Dział: 2016

Duch jest jeden, choć istnieje w świecie doświadczenia w wielu formach. Co oznacza ta PRAWDA tu, na Ziemi?

Miłość Uniwersalna jest jednym ze sposobów wyrażania się Ducha w formie życia. Jest najpotężniejszą Energią do której dostęp uzyskujemy jako ludzie przez otwarte na doświadczanie Miłości serce.

Co uniemożliwia człowiekowi swobodny przepływ tej niosącej piękno, wiedzę i bogactwo uczuciowe Energii?

Przyjrzyjmy się naszym wyobrażeniom dotyczącym Miłości...
Czy identyfikujemy Miłość z przyjemnymi uczuciami, czy potrafimy dostrzec jej potęgę tam, gdzie ból i cierpienie są codziennością?

Czy kochający człowiek zostawi potrzebującego pomocy, przejdzie obojętnie wobec proszącego o wsparcie...?

Chłodna uczuciowa obojętność niewiele ma wspólnego z wysokim poziomem rozwoju duchowego, ale raczej ze sprytnym mechanizmem obronnym z poziomu psychiki. Nieustanna ucieczka ze świata uczuć poprzez ich wypieranie, tłumienie czy racjonalizację, to droga do otępienia, a nie realnego wzrastania.

Czy świadomy swej duchowej tożsamości człowiek odrzuca Miłość w doświadczeniu, bądź "wyrasta" z jej odczuwania na zaawansowanym poziomie rozwoju?

Energia Miłości jest jednym z aspektów Ducha, zatem nie istnieje możliwość odseparowania jej odczuwania.
Zmiany w jej wyrażaniu i doświadczaniu są związane z samym rozwojem.

Czytaj dalej...
09 Maj

Rozwój CVI

 • 09 maj 2016 |
 • Dział: 2016

Świat tworzenia i doświadczania siebie na poziomie doznań zmysłowych ma wiele poziomów. Od czego zależy intensywność i głębia doświadczenia...?

Wielu ludzi korzystających z dostępnych kanałów przepływu informacji rozwinęło przekonanie, że intensywność i głębia doznań są zależne od optymalnego wykorzystania wszystkich dostępnych źródeł w tym samym czasie. Zjawisko to jest powszechne, a najłatwiej można je zaobserwować na portalach społecznościowych.

Absorbowanie informacji, a tym samym koncentracja na Energii płynącej wraz z informacją z wielu poziomów wibracji Powszechnego Pola Energii prowadzi do rozproszenia uwagi. Nawet jeśli dzięki internetowi wypracowaliśmy umiejętność operowania słowem, czy zarazem operowania Energią na wielu poziomach, nasza rozproszona na wielość uwaga, uniemożliwia głębokość doświadczania i obserwowania uczuć, które pojawiają się jedynie przy wzmożonej koncentracji.

Jeśli pragniemy poznawać wielkość, piękno własnego potencjału w relacjach z innymi, należy metodycznie rozwijać koncentrację. Skupienie energii jest wówczas niczym światło lasera - penetruje wgłąb.

Im głębiej penetrujemy, im większa koncentracja na przedmiocie zainteresowań w danym momencie, tym bogatszy świat uczuć i odczuć otwiera się przed naszymi zdumionymi zmysłami.

Czytaj dalej...
06 Maj

Rozwój CV

 • 06 maj 2016 |
 • Dział: 2016

Jednym z subtelniejszych aspektów Energii Miłości są uczucia. Barwy świata uczuć są szczególnie atrakcyjne w bliskich relacjach z inną istotą. Od uczuciowego chłodu i spokojnej obojętności do intensywności żaru wulkanicznej lawy jest szereg doznań pośrednich. Poza ich aspektem doświadczalnym stanowią olbrzymi ładunek informacji o nas samych i naszym stosunku do otaczającej rzeczywistości.

Co decyduje o możliwościach doświadczania i poznawania siebie w krainie bogactwa uczuciowych doznań?

Istnieje wiele poziomów Ciszy, która jest Źródłem inspiracji dla kreowania Rzeczywistości. Podobnie istnieje wiele poziomów aspektu uczuciowego Energii Miłości.

Im głębiej penetrujesz obszar Ciszy, tym coraz bardziej subtelne inspiracje postrzegasz i jeśli pragniesz doświadczyć ich w doświadczalnym świecie zmysłów, wykorzystujesz jako kreatywną bazę.

Z aspektem uczuciowym Energii Miłości jest podobnie. Głębia zaangażowania uczuciowego w relacji z partnerem, decyduje o jakości doświadczenia uczucia, jak również treści informacji dotyczących Ciebie, które tylko takie doświadczenie może ujawnić.

Biorąc pod uwagę przetworniki Energii, jakimi są czakry, istnieje co najmniej siedem sposobów podstawowych (zgodnie z modelem przyjmującym obecność 7 podstawowych czakr), w ramach których przetwarzany jest uczuciowy aspekt Energii Miłości. Należy jednak zwrócić uwagę, że w obrębie każdej czakry jest wiele poziomów do jej doświadczenia i wyrażenia.

Czytaj dalej...
05 Maj

Rozwój CIV

 • 05 maj 2016 |
 • Dział: 2016

Każdy człowiek, na pewnym poziomie rozumienia własnej tożsamości, to cały świat, przestrzeń wypełniona pamięcią, wyobrażeniami, uczuciami i odczuciami. Twórcami tej przestrzeni jesteśmy my i wszystko to, czemu zezwalamy na pozostanie w naszej przestrzeni.

Świadomość faktu, że to my jesteśmy twórcami naszej przestrzeni poprzez którą poznajemy, wyrażamy i doświadczamy rzeczywistości, obliguje do odpowiedzialności za wprowadzane do naszego świata informacje.

Informacje te stanowią bazę dla budowania swej tożsamości, a więc warunkują kierunek dalszego rozwoju. Jeśli bezrefleksyjnie z zachłannością upychamy informacje pochodzące z wielu poziomów rzeczywistości, bez selekcjonowania ich, dezorganizujemy swoją przestrzeń i narażamy się na doświadczenie przykrej w odczuciu dezintegracji.

Swoją wydzieloną z Oceanu Ducha tożsamość nazywaną w języku nauki - osobowością, kodujemy w naszym DNA. Nasz fizyczny nośnik - forma funkcjonuje zgodnie z programem, który sami tworzymy w ramach ewolucyjnego wzrastania. Odpowiedzialność za zawartość tej przestrzeni niesie coraz bardziej świadome wybory w kontekście realnego wypracowania cech, które posłużą do realizacji kolejnego doświadczenia. Doświadczenie wynosi wiedzę, wiedza poszerza to, co poznajemy. Jeśli rozwijamy się świadomie, nigdy nie pozostajemy w miejscu nudy i konieczności uciekania od samych siebie.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS