Witaj na blogu!

30 Kwi

Rozwój CI

 • 30 kwiecień 2016 |
 • Dział: 2016

Każda relacja jest sposobnością poznania siebie.
Każda relacja daje jedyną i niepowtarzalną szansą na wyrażenie naszych odczuć, uczuć, myśli i przekonań.
Każda relacja przynosi wiedzę o miejscu naszego rozwoju w aspekcie miłości, szacunku, współczucia dla innej cząstki Oceanu Ducha.
Każda relacja będąc lustrem dla nas samych, niesie wskazówki dotyczące kierunku dalszego rozwoju, o ile zaakceptujemy edukacyjny jej aspekt.
Błogosławieństwem trudnych relacji jest możliwość odkrywania naszych wewnętrznych ran i ich uzdrowienia, o ile zaakceptujemy edukacyjny aspekt kontaktów międzyludzkich i przestaniemy oskarżać świat za ich powstanie. Zastanówmy się raczej nad wiedzą na bazie której rozwijamy nasze doświadczenie życia, naszymi ukształtowanymi często karmicznie przekonaniami, a także odpowiedzialnością za własne wybory.
Oskarżanie innych za własne niedoskonałości przynosi jedynie brak zrozumienia dla życiowej lekcji i bezproduktywną stagnację. Człowiek staje się niebezpieczny, jeśli nie bierze odpowiedzialności za swoje myśli, uczucia i działanie.

Czytaj dalej...
27 Kwi

Rozwój C

 • 27 kwiecień 2016 |
 • Dział: 2016

W jaki sposób wyrażasz szacunek do Energii Życia w innej istocie?

W jaki sposób wykorzystujesz czas swego życia?

Czy identyfikujesz się z wyobrażeniem na własny temat, czy poszerzasz ogląd własnej istoty o system informacyjny, jakim są Twoje odczucia?

Na czym,Twoim zdaniem polega ewolucja istoty ludzkiej?

Czytaj dalej...
24 Kwi

Rozwój XCIX

 • 24 kwiecień 2016 |
 • Dział: 2016

Rozwój ludzkiej istoty, to konsekwentna praca nad podnoszeniem Energii na wielu poziomach własnego istnienia.

Narzędzi dla realizacji jest wiele, ale o wyborze najstosowniejszych dla danego człowieka decyduje mądrość intuicyjna.

Medytacja niewiele wnosi do realnego rozwoju, jeśli równolegle nie transformujemy Energii na innych poziomach.

U istot wykorzystujących narzędzia do pracy na subtelnych poziomach bez konsekwentnej pracy nad transformowaniem Energii w I, II i III czakrze, często dochodzi do bolesnej dysharmonii w funkcjonowaniu danej istoty jako integralnej całości.

Trzeba wówczas powrócić do miejsca odrzucenia siebie, zlokalizować problem, który wiąże się z brakiem realizacji potrzeb. W miarę możliwości zrealizować potrzebę - uzupełnić brakujące częstotliwości wibracji, by podążać dalej.

Często rezygnujemy z realizacji własnych potrzeb... Nie rozumiemy, że to oznacza jednocześnie stagnację w rozwoju. Dopóki nie wzrośniemy w miłość własną w stopniu umożliwiającym realizację realnej potrzeby, tkwimy w martwym punkcie dla dalszego wzrastania.

Czytaj dalej...
23 Kwi

Rozwój XCVIII

 • 23 kwiecień 2016 |
 • Dział: 2016

Patrzeć i widzieć!

Słuchać i słyszeć!

Otworzyć serce na Miłość i ją odczuwać!

To trudne wzywanie.

Czytaj dalej...
22 Kwi

Rozwój XCVII

 • 22 kwiecień 2016 |
 • Dział: 2016

Dlaczego ludzie manipulują uczuciem Miłości?

Jakie konsekwencje wiążą się z manipulacją w ramach relacji międzyludzkich?

Czy człowiek posługujący się manipulacją jako narzędziem dla zaspokojenia swoich potrzeb ma otwarte serce na Miłość?

Czytaj dalej...
17 Kwi

Rozwój XCVI

 • 17 kwiecień 2016 |
 • Dział: 2016

Negatywne emocje wyrażone lub nie, zawsze obniżają poziom energii. Jeśli czujesz złość, gniew, wzburzenie, poszukaj własne niezrealizowanej potrzeby i w miarę możliwości postaraj się o jej spełnienie. Jeśli nie możesz zrealizować jej natychmiast, staraj się ustalić powód i... oczyść swoje pole energetyczne z niskiej wibracji poprzez znane Ci narzędzia.

Znaczna ilość negatywnych emocji i wyobrażeń, niewiele ma wspólnego z aktualnymi doświadczeniami. SĄ PROJEKCJĄ Z PRZESZŁOŚCI.

Jeśli brak realizacji dotyczy naszych oczekiwań związanych z innymi ludźmi, porozmawiaj z nimi o problemie. Nie odrzucaj innych, nie niszcz swego życia przez projekcję przeszłych zdarzeń. Bądź w teraźniejszości i działaj z ufnością Miłości dla przyszłości.

Weź odpowiedzialność za zawartość Swojego umysłu i oczyść go. Negatywne emocje transformuj do Ciszy w sobie. Spokój którego doświadczysz pozwoli Ci ujrzeć teraźniejszość w zupełnie innych barwach! Nie pozwól przeszłym wydarzeniom zdominować Twojego obecnego życia!

KAŻDA ISTOTA KREUJE SWOJE DOŚWIADCZENIE NA BAZIE WŁASNYCH PRZEKONAŃ. Ból jest sygnałem, by im się przyjrzeć i zmienić, zmienić wewnętrzny program.

Czytaj dalej...
16 Kwi

Rozwój XCV

 • 16 kwiecień 2016 |
 • Dział: 2016

Słońce świeci nieustannie. Nasze nastawienie, nasza wiedza, nasze przekonania decydują o tym, czy i w jaki sposób je postrzegamy i doświadczamy.

Jakie czynniki decydują o naszym postrzeganiu i doświadczaniu rzeczywistości?

Czy warunkuje zmianę naszego życiowego doświadczenia?

Kiedy afirmacja jest skutecznym narzędziem do zmiany kierunku naszego życiowego doświadczenia?

Dlaczego wielu ludziom usiłującym korzystać z afirmacji nie powiodła się zmiana jakości życia?

Jakie dostrzegasz zagrożenia w bezrefleksyjnym afirmowaniu?

W jakich okolicznościach kierunek transformacji naszej podświadomości jest właściwy i prowadzi do realnego rozwoju?

Czy każdą zmianę "programu" w podświadomości można określić mianem rozwoju?

Kiedy nadświadomość współpracuje z podświadomością i co z tego wynika?

Czytaj dalej...
15 Kwi

Rozwój XCIV

 • 15 kwiecień 2016 |
 • Dział: 2016

Relacje międzyludzkie rozwijające się na bazie Miłości są najpotężniejszym źródłem rozwoju…

Uwolnienie blokad z poziomu ciała emocjonalnego umożliwia doświadczenie Miłości w wielości bardzo różnorodnych doświadczeń.

Niedostrzegalna nić Miłości czyni doświadczenie bogatym, wyjątkowym, interesującym, magicznym.

Miłość jest największym sojusznikiem istot szlifujących nieustraszoność.

Miłość jest siłą nośną twórczych działań w oparciu o własny potencjał. Umożliwia poznawanie siebie na wielu poziomach.

Czy jesteś gotów do poznawania siebie dzięki Miłości w relacjach?

Czytaj dalej...
14 Kwi

Rozwój XCIII

 • 14 kwiecień 2016 |
 • Dział: 2016

To, co wyrażasz, określa źródło twojej twórczości.
To, co wybierasz, jest wyznacznikiem ukształtowanych poprzez inkarnacje najgłębszych wewnętrznych przekonań, priorytetów i preferencji mających zakorzenienie w przeszłości, jak również cech ukształtowanych w relacji ze światem i samym sobą na tu i teraz.
Wybór określa poziom rozwoju świadomości.

Jaka droga dzieli adepta rozwoju duchowego identyfikującego się z własną osobowością, jako jedyną tożsamością od postrzegania siebie w kategoriach "ciała uduchowionego"?

Co dzieli adepta rozwoju duchowego percypującego siebie w kategoriach "ciała uduchowionego" od doświadczenia siebie jako "Ducha ucieleśnionego"?

Czytaj dalej...
13 Kwi

Rozwój XCII

 • 13 kwiecień 2016 |
 • Dział: 2016

Nie istnieją "lepsze" i "gorsze" manifestacje Ducha. Jest tylko wielka różnorodność dróg samopoznania.

Droga do doświadczania jedności jest wieloaspektowa i wielopoziomowa. Sposób podążania świadomego wiąże się z określeniem własnych priorytetów i preferencji.

Współdziałanie z innymi oparte na zasadach wymiany energii wnosi niewyobrażalne możliwości poznawania siebie i wyrażania tego w doświadczeniu.

Nie istnieje doskonała forma dla przejawienia energii DUCHA. Jak wynika z matematycznego modelu materialnej rzeczywistości zasadza się ona na szeregu Fibonacciego (ma początek, nie ma końca) w odróżnieniu od Nieskończonego (brak początku, brak końca).

Im wyższy potencjał wibracji istoty, tym bliżej Nieskończonego.
Wszelkie praktyki rozwoju świadomości opierają się na narzędziach dzięki którym podnosimy poziom energii własnej.

Mapa rozwoju każdej istoty znajduje się w niej samej. Dotarcie do Energii Miłości we własnym sercu, daje możliwość korzystania z mapy.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS