Witaj na blogu!

31 Mar

Rozwój LXXXIII

 • 31 marzec 2016 |
 • Dział: 2016

Przemoc fizyczna, emocjonalna czy mentalna, to atrybuty ciemnej strony mocy. Powrót do bólu z przeszłości ma wartość katarktyczną jedynie wtedy, gdy równolegle podnosimy Energię i uwalniamy od przestrzeni, w której ból zaistniał. Jeśli nie potrafimy podnieść wibracji na danym poziomie własnej istoty, wciąż wracamy do bolesnych miejsc, ludzi i tematów. Poprzez to utrwalamy je w naszej podświadomości. Reżyserujemy film, w którym świadomie rzadko kiedy człowiek pragnie uczestniczyć.

Jeśli utknęliśmy w krainie cierpienia, poprośmy o pomoc. Szukajmy ludzi i miejsc emanujących wysoką energią. Kochający człowiek, bez względu na tak zwane wykształcenie oficjalne, to prawdziwy skarb na tej drodze. Zastanówmy się nad naszymi potrzebami. W miarę możliwości skupmy energię psychiczną na ich realizacji, lub oszacujmy możliwości własne na dany moment pod kątem uzyskania tego, czego pragniemy. Często tylko lęk odgradza nas od życia, ogranicza naszą kreatywność. Zajmijmy się sobą i sposobami pracy z emocjami - ja preferuję wykorzystanie własnego potencjału twórczego w kreacji na bazie mądrości serca.

Czytaj dalej...
29 Mar

Rozwój LXXXII

 • 29 marzec 2016 |
 • Dział: 2016

Często zastanawiałam się, dlaczego ludzie z taką łatwością przyswajają treści o wydźwięku negatywnym, a obrazy zamanifestowanej Miłości traktują z nonszalancją, pogardą lub zakłopotaniem...

Dzisiaj do gabinetu przyszedł młody człowiek. Miły, ciepły i wrażliwy. Jego schorzenie ponownie uzmysłowiło mi, że nieustanny, wszechobecny stres, wpływa destruktywnie na system immunologiczny, co integralnie wiąże się z manifestacją wielu schorzeń noszących miano chorób psychosomatycznych. Ich krąg zwiększa się w błyskawicznym tempie.

Przez dłuższy czas, chłopiec usiłował zamaskować swoją wrażliwą naturę. Zapytałam w jaki sposób wykorzystuje ten bezcenny dar. W odpowiedzi wyczułam jego niechęć w stosunku do siebie samego, a wypowiedź zawierała sporą dawkę nienawiści do siebie za sam fakt posiadania jakichkolwiek emocji...

Pod koniec wizyty uśmiechnął się i zapytał o możliwość komunikowania się ze mną w celu wybrania najlepszych "narzędzi" do nauki wykorzystania emocjonalnego poziomu życia jako systemu informacji służącemu lepszemu poznaniu siebie i bardziej świadomemu tworzeniu. Myślę, że tą elementarną wiedzę należałoby prezentować już w przedszkolu.

Czytaj dalej...
28 Mar

Rozwój LXXXI

 • 28 marzec 2016 |
 • Dział: 2016

Wiosna... Czas przebudzenia... Czas nowych inspiracji do nowego działania. Spokój, Miłość i ufność dla mądrości własnego Ducha, to wspaniali sojusznicy twórczego samo-wyrażenia. Niech ciemna strona mocy - nasze negatywne emocje, ujawni nasze realne potrzeby, a moc budzącego się nowego życia, sprzyja ich zaspokojeniu. Niech cudowny czar wiosny uzdrowi ogląd siebie samego i naszej rzeczywistości.

Czytaj dalej...
19 Mar

Rozwój LXXX

 • 19 marzec 2016 |
 • Dział: 2016

Wiedza, nowe koncepcje rozwijane w praktyce na bazie Miłości, tworzą ziemskie cuda. Od wielu lat obserwuję ludzi posługujących się intuicyjnym wglądem. Piszą channelingi, zawierające ogrom nowych pomysłów dla rozwoju ludzkości, ale traktują taki rodzaj działania jak przepowiednię, która powinna się spełnić bez ich pracy, bez ich osobistego udziału. A przecież to dopiero początek budowania nowej, bardziej harmonijnej rzeczywistości.

Sam fakt uzyskania nowych idei nie zmieni oblicza ziemskiej społeczności. Potrzebna jest współpraca na wielką skalę ludzi rozumiejących czym jest i czemu realnie służy wszelka kreacja.

Często myślę, że sam fakt intuicyjnego wglądu jest dla ludzi, którzy nim dysponują wielkim brzemieniem. Niektórzy z nich sądzą, że stanowią oni lepszą część ludzkości.

Problem polega na ich niedojrzałości do zrozumienia, że to właśnie oni jako pierwsi powinni wykorzystać nowe idee praktycznie, by ukazać wartość samych przekazów, a nie oczekiwać, że uczynią to inni.

Jedną z przykrych, obserwowanych przeze mnie konsekwencji przekonania o "własnej wyjątkowości", z powodu dostępu do wiedzy zdeponowanej w Powszechnym Polu Energetycznym jest... rozwój wielkiego ego.

Czytaj dalej...
17 Mar

Rozwój LXXIX

 • 17 marzec 2016 |
 • Dział: 2016

To co ograniczone powstało w nieograniczonym.

Twórcą ograniczonego jest myśl.

Myśl jest narzędziem Energii posiadającej formę.

Tak myśl, jak i uformowana Energia należą do świata przemijania.

To, co nieograniczone trwa. Jest podłożem dla manifestacji, która przemija.

Jedność oznacza doświadczenie siebie jako nieograniczonego, trwanie w nieograniczonym, wyrażanie nieograniczonego, doświadczanie jako nieograniczony w ograniczonej formie.

Wolny wybór dla formy oznacza świadomość możliwości doświadczenia w ramach określonych granic.

Definicja wolności zmienia się wraz z rozwojem świadomości upostaciowanej Energii.

Miłość łączy wszystkie poziomy rozwoju świadomości i jest kluczem do nieograniczonego.

Czytaj dalej...
16 Mar

Rozwój LXXVIII

 • 16 marzec 2016 |
 • Dział: 2016

Bez względu na nasze przeszłe doświadczenia, bez względu na ból i cierpienie, które one przyniosły, każda chwila jest sposobnością do zakończenia etapu doświadczania przykrości i niespełnienia.

Najlepszym sojusznikiem na tej drodze jest uświadomienie sobie, iż to czego doświadczamy jest skutkiem kreacji na bazie naszych głęboko zakorzenionych poglądów. Jeśli nam się uda zmienić głęboko zakorzenione przekonania, otwieramy nowy rozdział naszej kreatywności, nowy rozdział doświadczenia rzeczywistości.

Trudności związane ze zmianą przekonań wynikają z faktu, iż to na ich bazie przyciągamy istoty, które ugruntowują stare poglądy, starą podstawę do tworzenia.

Jeśli nadal interesuje nas zmiana obrazu życia, na bazie wewnętrznej transformacji możemy w pewnym momencie poczuć się osamotnieni. Często na tym etapie ludzie wracają do "starego świata".

Ale samotność jest nam potrzebna. Dzięki niej możemy swobodnie zweryfikować swoje potrzeby i wybrać dokładnie to, co pragniemy urzeczywistnić, a nie to, co narzuca nam świat zewnętrzny!

Czytaj dalej...
15 Mar

Rozwój LXXVII

 • 15 marzec 2016 |
 • Dział: 2016

Miłość Jest. To fakt jedynie dla istot, które uwolniły ból i otworzyły serce na Miłość.

Jeśli targają Tobą emocje, jeśli w Polu energetycznym zalegają niskie wibracje ugruntowane działaniami płynącymi z negatywnych przekonań, nie poczujemy Miłości, tak jak ślepiec nie ujrzy słońca.

Ból emocjonalny gromadzimy najczęściej na poziomie III i IV czakry. Najtrudniejszą rzeczą jest uświadomienie sobie własnych uczuć i zawartości własnego umysłu.

Jeśli jednak obserwujemy siebie, po pewnym czasie dostrzegamy ogólny zarys realnie ukształtowanych wewnętrznych cech i możemy zadecydować o dalszym kierunku naszej podróży.

Skupiając własną energię psychiczną na innych wiele ryzykujemy. Przede wszystkim utratę własnego spokoju, bowiem ludzkie umysły i emocje zmieniają się błyskawicznie.

Wiele naszej energii wykorzystujemy na ugniatanie świata, w którym wspólnie funkcjonujemy, ale tak naprawdę liczy się przede wszystkim nasz własny rozwój, a więc nasz ogląd samych siebie i świadomy wybór kolejnych koncepcji w ramach których pełniej, bardziej satysfakcjonująco poszerzymy wiedzę o sobie.

Czytaj dalej...
13 Mar

Rozwój LXXVI

 • 13 marzec 2016 |
 • Dział: 2016
Spring path by Yusuke Kitamura on 500px.com

Czym jest ludzkie ego?

Jaką rolę odgrywa ludzkie ego w procesie samopoznania?

Kiedy podróżujesz, wygodniej przemieszczać się z pomocą osła, ale gdy dotrzesz do celu Twej podróży, zostaw go przed domem.
Osioł, to w przypowieści Jezusa symbol ego kreacji. Jeśli naprawdę dotarłeś do celu, porzucasz swoje ego. Nie jest Ci potrzebne.

Powrót do jedności, to droga "rozpuszczania" ego w boskim Świetle Miłości i wiedzy. W ludzkim doświadczeniu oznacza to pełną akceptację wszystkich i wszystkiego oraz pełen ciepła, miłości i zrozumienia stosunek do każdego aspektu rzeczywistości. To również pełne współczucia wsparcie dla braci mniejszych.

Im większe ego, tym większa samotność, im większe poczucie osamotnienia, tym więcej bólu na każdym poziomie życia.

Zadziwiający wydaje się fakt, iż zlepek wyobrażeń o sobie ugruntowany przekonaniami, może wyrządzić realnej Energii tak wielką krzywdę.

Czytaj dalej...
12 Mar

Rozwój LXXV

 • 12 marzec 2016 |
 • Dział: 2016
~ Dreamy Springtime ~ by Jasna Matz on 500px.com

Jeśli robisz to, co zawsze robiłeś, będziesz miał to, co zawsze miałeś...

Sokrates

Wiedza, która zalega archiwa instytutów badawczych jest bezużyteczna, podobnie jak nowe koncepcje dla rozwoju ludzkości uzyskane w medytacyjnym stanie umysłu.
Żeby koncepcja stała się rzeczywistością potrzeba zakorzenić ją w ludzkim życiu.

Niebywały rozwój wiedzy akademickiej dotyczącej ludzkiej psychiki, umiejętności channelingowe, media interaktywne miały służyć rozbudzeniu zainteresowania i praktycznemu zastosowaniu w takiej samej mierze wyników badań naukowych, jak i inspiracji pochodzących z Powszechnego Pola Energetycznego.

Wiedza służąca ludzkiemu rozwojowi powinna być szeroko promowana, docierać do wielu ludzkich środowisk, żeby obraz ziemskiej rzeczywistości stopniowo przeobraził się.

Żeby tak się stało, lęk wypełniający ludzkie serce powinien przeobrazić się w Miłość, a mury przez lęk wybudowane w gruz.

Czytaj dalej...
11 Mar

Rozwój LXXIV

 • 11 marzec 2016 |
 • Dział: 2016
~ Time of Magnolia ~ by Jasna Matz on 500px.com

Czy relacje w Twoim doświadczeniu życiowym traktujesz jako możliwość zobaczenia siebie, miejsca własnego rozwoju, czy raczej jako sposobność by "zmieniać" innych?

Jak odróżnić pomoc od manipulacji?

Pomoc płynąca z wiedzy odnosi się często do uświadomienia innemu człowiekowi możliwości korzystania z jego własnego potencjału dla tego, co on sam nazywa swoim dobrem.

Często ludzie posługujący się w niewielkim stopniu samoobserwacją mają kłopoty z określeniem swoich własnych potrzeb i realnie posiadanych wewnętrznych cech. Brak tej istotnej wiedzy udaremnia im niejednokrotnie podjęcie najbardziej słusznych dla siebie samych decyzji.

W takiej sytuacji wiedza może rozświetlić ich wewnętrzny chaos i umożliwić realizację swoich marzeń.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS