Witaj na blogu!

31 Paź

Rozwój CLXVIII

 • 31 październik 2016 |
 • Dział: 2016
Autumn glow by carsten bachmeyer on 500px.com

Popatrz na świat, który tworzysz, a potem na swoje intencje i przekonania, które stanowią bazę dla Twoich działań. Czy to, co postrzegasz w rzeczywistości jest odzwierciedleniem Twojego zamysłu?

Dlaczego samoobserwacja jest istotnym elementem rozwoju?
W moim odczuciu  samoobserwacja prowadzi do uświadomienia siebie, iż to my jesteśmy twórcami nie tylko świata zewnętrznego, ale przede wszystkim siebie. Dostarcza wiedzy dotyczącej naszego rozwoju w poszczególnych aspektach osobowości. Umożliwia zatem dokonanie zmian, do których dorośliśmy wewnętrznie, a które jeszcze nie znalazły odzwierciedlenia w naszej kreacji.

Nasza Dusza - nasza Energia pragnie urzeczywistnić się jak najpełniej, poznać siebie w ramach samorealizacji, a potem, jeśli tak postanowimy, dokonać świadomej, wewnętrznej przemiany, aby rzeczywistość, którą stworzymy w ramach nowego "ja", niosła nowe doświadczenie siebie.

Celem kreacji jest samopoznanie, stąd wiedza o sobie daje możliwość bardziej świadomego tworzenia.

Istotnym elementem rozwoju jest uczciwość wobec siebie, wobec wniosków płynących z kreacji w oparciu o realnie ukształtowane wewnętrzne cechy. Wielu poznanych przeze mnie ludzi nie ma świadomości, jak bardzo potrzebuje wiedzy o sobie takim, jakim jest na danym etapie rozwoju. Wiedza ułatwia podejmowanie najlepszych decyzji bez bólu rozczarowania wynikającego z braku spełnienia.  

Czytaj dalej...
28 Paź

Rozwój CLXVII

 • 28 październik 2016 |
 • Dział: 2016
Autumn forest with country road at sunset by Denys Bilytskyi on 500px.com

Kto, Twoim zdaniem, decyduje o jakości Twojego doświadczenia życiowego?

Dlaczego systemy edukacji dominujące na planecie niszczą potencjał swoich wychowanków?

Kto się boi niezależnego, wolnego w swoim myśleniu i kreatywności człowieka?

Programowanie umysłów ma swój cel. Jaki?

Czy człowiek ukształtowany przez obowiązujący model rzeczywistości może z właściwej perspektywy oszacować krzywdę, którą mu wyrządzono w imię edukacji?

Świadomość niszczących oddziaływań powinna mobilizować do wzmocnienia wewnętrznego kręgosłupa, by samorealizacja by realizować swoje życie na miarę posiadanych talentów, cech wewnętrznych i możliwości otoczenia.

Często jednak konsekwentne i destrukcyjne programowanie, uniemożliwia człowiekowi ujrzenie własnej krzywdy. Długotrwały pobyt w warunkach niskiej energii obowiązującego modelu życia, prowadzi do ukształtowania wielu przekonań, które będą decydowały o dalszych niekorzystnych wydarzeniach dotyczących tak jednostki, jak i społeczności.

Czytaj dalej...
27 Paź

Rozwój CLXVI

 • 27 październik 2016 |
 • Dział: 2016
Latest autumn moments by Milan Chudoba on 500px.com

Nie myl miłości ze słabością, a manipulacji z mądrością.

Rozwój serca (wzrost poprzez kreację z poziomu Miłości) prowadzi do Jedności ze Wszystkim, co Jest. Jest wyrazem najwyższej mądrości.
Manipulacja, to narzędzie wykorzystywane przez istotę identyfikującą własną tożsamość jedynie z jej fragmentem - osobowością. "Pozytywne" skutki operowania tym narzędziem są stosunkowo krótkotrwałe, a w dalekiej perspektywie bardzo nieatrakcyjne.

Manipulujący wzrasta w siłę ego - wyobrażenie o sobie, co umacnia jego wiarę w iluzoryczny świat.
Droga do Prawdziwej Tożsamości dla takiej istoty oznacza uwolnienie się od fałszywych wyobrażeń o sobie i otaczającej rzeczywistości, a to wiąże się z bolesnym kluczeniem w labiryncie umysłu.

Istota ulegająca manipulacji, nie ufająca sobie, mocy własnego serca - mocy Ducha w sobie, ma podobnie trudną ścieżkę powrotu do swej Prawdziwej Tożsamości. Ujawnienie, a następnie transformacja przekonań o własnej słabości, to równie trudne wyzwanie i równie bolesne.

Czytaj dalej...
25 Paź

Rozwój CLXV

 • 25 październik 2016 |
 • Dział: 2016
BANFF by S N E H I T on 500px.com

Emocjonalny wymiar ludzkiej istoty niesie wiele wyzwań współczesnemu człowiekowi. Brak umiejętności zarządzania nim, prowadzi ludzi do problemów natury zdrowotnej, osobistej, społecznej, do wielkiego bólu związanego ze stosowaniem używek jako antidotum na dojmujące wewnętrzne cierpienie, do uzależnienia się od substancji zmieniających stan świadomości i destrukcyjnie wpływających na DNA w wymiarze materialnym.

Ciało emocjonalne podobnie jak i inne składowe ludzkiej istoty jest złożonym systemem informacyjnym. Służy rozwojowi i utrzymaniu wewnętrznej integracji, albo jeśli nie potrafimy nim zarządzać, prowadzi do rozwoju wielu patologii, które poprzez wymiar auryczny przenosimy z wcielenia na wcielenie.

W swej życiowej wędrówce poznałam wielu ludzi, którzy aspirowali do rozwoju energetycznego własnej istoty. Pamiętam pewną osobę, która po napisaniu channelingu, natychmiast chwytała papierosa, by stłumić lęk, który pojawiał się regularnie w trakcie pisania przekazu. Zabrakło jej uczciwości w stosunku do siebie samej, by zaakceptować swoje problemy emocjonalnej natury i szukać możliwości transformowania tej niskiej wibracji, bądź uwolnić ją poprzez wspólne ściągnie Energii. Moc zjednoczonych we wspólnym interesie  serc ma niewyobrażane, pozytywne terapeutycznie skutki.

Czytaj dalej...
24 Paź

Rozwój CLXIV

 • 24 październik 2016 |
 • Dział: 2016
Beautiful autumn day. by Bojana Klemenc on 500px.com

Co oznacza dla Ciebie pojęcie - świadomy wybór?

Czy dostrzegasz różnicę pomiędzy skutkiem "świadomego wyboru" dokonanego przez ludzi na bazie Zasady Odrębności od "świadomego wyboru" Wysoko Rozwiniętych Istot budujących siebie i własną rzeczywistość w oparciu o Zasadę Jedności?

Rozwój, to konsekwentne, świadome podnoszenie i stabilizowanie na nowym poziomie częstotliwości wibracji. Czy istnieją realne przesłanki dla podniesienia i stabilizowania wibracji w skali społecznej bez zmiany bazy (paradygmatu) w oparciu o który budowana jest ziemska rzeczywistość?

Ludzie spędzają wiele czasu na budowaniu i restrukturyzacji świata zewnętrznego. Jeśli doświadczają trudności na drodze, którą podążają, zazwyczaj obciążają i oskarżają innych o udaremnienie ich poczynań. Rzadko kiedy zastanawiają się nad realnie ukształtowanymi cechami własnymi, które stanowią bazę dla wszelkiej realizacji.

Wysoko Rozwinięte Istoty wiedzą, że zmienić własną rzeczywistość można w jedyny sposób, świadomie transformując siebie, własne przekonania, bowiem świat zewnętrzny jest jedynie "lustrem umysłu".

Wysoko Rozwinięte Istoty rozumieją, że dla realizacji określonych celów niezbędne są tak zewnętrzne możliwości, jak i określone cechy wewnętrzne. Świadomość  ta sprawia, iż dla uzyskania własnych celów inwestują swoją energię w ukształtowanie cech wewnętrznych niezbędnych dla samorealizacji.

Czytaj dalej...
20 Paź

Rozwój CLXIII

 • 20 październik 2016 |
 • Dział: 2016
Autumn Cloud by Daniel Casson on 500px.com

Dla stworzenia satysfakcjonującego doświadczenia potrzeba wielu wewnętrznych cech kształtowanych ewolucyjnie. Stanowią one bazę dla silnej, otwartej i kochającej osobowości, której upór, nieugiętość, wytrwałość i nieustanne dążenie do realizacji swego potencjału wyznacza interesującą, arcyciekawą drogę poznania siebie, drogę rozwoju.

Silna osobowość jednak jest tylko tymczasową konstrukcją dla Ducha, który dzięki niej poznaje siebie w doświadczeniu. Uparte identyfikowanie się z konstrukcją (osobowością) jest poważną przeszkodą na kolejnych etapach rozwoju.

Rozwój, to stały świadomy, bądź rzadziej - nieświadomy wzrost poziomu częstotliwości wibracji danej formy życia. Dokonuje się on w działaniu lub pozostawaniu w medytacyjnym stanie umysłu w zależności od wewnętrznego imperatywu.

Po uzyskaniu określonej częstotliwości wibracji jako całość istoty, zmieniamy wymiar życia i sposób postrzegania i doświadczania Jedynej Rzeczywistości.

Jeśli w jakimkolwiek aspekcie własnej istoty nie uzyskaliśmy odpowiedniej częstotliwości wibracji, nasza intuicja poprowadzi nas poprzez doświadczenia, które będą temu celowi służyły.

Zaufajmy mądrości wewnętrznej. Ona wie w jaki sposób uzyskać coraz wyższe poziomy częstotliwości i w ten sposób uzyskać dostęp do nieznanych możliwości jakie niesie Życie.

Każde doświadczenie niesie ogrom wiedzy...

Czytaj dalej...
19 Paź

Rozwój CLXII

 • 19 październik 2016 |
 • Dział: 2016

To, czym się zachwycasz, wiele mówi o Twojej osobowości. Świadomość posiadanych cech, daje możliwość bardziej harmonijnego, ukierunkowanego rozwoju.

Świadoma kreacja wiąże się z wyborem kierunku działania, który uwzględnia realnie posiadane cechy, bądź możliwość kształtowania najbardziej odpowiednich dla pełniejszej samorealizacji.

Kreacja pomijająca wiedzę o realnie posiadanych wewnętrznych cechach niesie wiele rozczarowań, bólu i cierpienia.

Czym jest, Twoim zdaniem, Energia Miłości dla świadomie kreującego człowieka na tym poziomie rozwoju świadomości?

Dlaczego kreacja pomijająca Miłość nazywana jest stagnacją w labiryncie umysłu?

Co jest źródłem, a co siłą napędową dla Twojej kreacji?

Co różni kreację z poziomu intuicji od kreacji z poziomu umysłu osobowego?

Czytaj dalej...
17 Paź

Rozwój CLXI

 • 17 październik 2016 |
 • Dział: 2016

Jaka odległość na drodze rozwoju dzieli istotę identyfikującą się w swoim rozumieniu i doświadczeniu rzeczywistości jako osobowość, od istoty identyfikującej swoja tożsamość w rozumieniu i doświadczeniu z Ciszą (Pustką)?

Dlaczego kreacja z poziomu intuicji nazywana jest również drogą świadomego podążania ścieżką rozwoju?

Czytaj dalej...
15 Paź

Rozwój CLX

 • 15 październik 2016 |
 • Dział: 2016
Autumn tree and Mountain Fuji by Sakarin Sawasdinaka on 500px.com

Zasada odrębności, która jest bazą do budowania modelu funkcjonowania społeczności ziemskiej, niesie w praktyce wiele problemów osobistych i społecznych.

Pozbawiona rzeczywistych korzeni (jedności ze wszystkim, co Jest) istota ludzka, usilnie poszukuje poczucia bezpieczeństwa z pozycji osobowości. Ale czym osobowość jest z perspektywy Ducha? Z perspektywy naszej Prawdziwej Tożsamości, osobowość jest narzędziem zbudowanym z marzeń i pragnień Ducha, dzięki któremu Duch poznaje Siebie. Zatem odrębność, to iluzja.

Zatem:
Czy budując poczucie bezpieczeństwa na iluzji, możemy faktycznie odczuwać komfort życia bez lęku?

Z mojej perspektywy przyjęcie zasady odrębności jako bazy dla ziemskiego modelu życia społecznego, wiąże się z licznymi problemami prowadzącymi do eskalacji bólu, cierpienia, alienacji i bardzo niekorzystnych zjawisk społecznych, takich jak uzależnienia.

Szczególną formą uzależnienia bazującą na poczuciu odrębności jest identyfikacja osobistego sukcesu z akceptacją innych. Dotyka ona istot posiadających niską samoocenę bazującą na rzekomym deficycie w zakresie przyjętych społecznie - tak zwanych norm w zakresie bardzo różnych aspektów rzeczywistości.

Rzekomy deficyt rozwoju danej istoty - istoty identyfikującej się na bazie zasady odrębności z własną osobowością jako swoją Prawdziwą Tożsamością, to pole do manipulowania nią, to preludium do rozwoju wszelkich niebezpiecznych dla niej rodzajów uzależnienia.

Czytaj dalej...
13 Paź

Rozwój CLIX

 • 13 październik 2016 |
 • Dział: 2016
Autumn park by Patrick ;-) on 500px.com

Co łączy dwa pojęcia: przyjaźń i ogród?
Ażeby wzrastały i cieszyły serce i oko, należy je pielęgnować!

Jeśli wpuszczasz przyjaciela do swego ogrodu i pozwalasz mu aranżować w nim swoje poczucie piękna i wiedzę, a potem niszczysz jego pracę bez uwzględnienia uczuć i potrzeb tego człowieka - czym jest takie traktowanie?
Gdzie szacunek dla innej istoty...?
Gdzie dbałość o jej uczucia...?
Czy w taki sposób traktując drugiego człowieka zyskujesz, czy tracisz oddanego przyjaciela?

Każda istota, każda forma życia to przejaw Boskiego Absolutu.
Czy jesteś tego świadom?

Świadoma istota wspiera każdy przejaw życia.

Choć każdy człowiek jest centrum świata, który tworzy, prawdziwie świadoma istota nie traktuje siebie z wyższością, bowiem z poziomu doświadczenia jedności ze wszystkim, co JEST, to absurdalne zachowanie.
Jej serce wypełnia wdzięczność, którą wyraża i obdarowuje wszystko to, co wspiera i służy jej rozwojowi.

Podobnie jak każdy człowiek kroczący po tej Ziemi doświadczałam wielu stanów emocjonalnych. Od głębokiego smutku do lekkości bijącego Miłością serca.
Dostrzegłam, jak z jednej strony niewiele potrzeba człowiekowi, by czuł głęboki spokój i zadowolenie, z drugiej, jak bardzo "wyprano" jego mózg i zaszczepiono sztuczne potrzeby: żądzę wielkości, pieniędzy i splendorów.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS