Witaj na blogu!

30 Gru

Rozwój XXXIV

 • 30 grudzień 2015 |
 • Dział: 2015

Koncentracja energii psychicznej (a tym samym proces twórczy) ma integralny związek z wewnętrznymi cechami, które stanowią bazę dla narodzin w określonej rodzinie. Kierunek dalszego rozwoju jest zatem uwarunkowany wewnętrznie (zapis genetyczny) i zewnętrznie - poprzez środowisko życia.
Pierwotna osobowość ma niewiele wspólnego ze świadomym wyborem, wewnętrznych cech w tym życiu, ale samoobserwacja w konfrontacji ze światem zewnętrznym, wnosi wiedzę potrzebną do kształtowania wtórnej osobowości bardziej zgodnej w zakresie posiadanych cech wewnętrznych z naszymi oczekiwaniami, co do sposobu dalszej realizacji.

Moje obserwacje adeptów rozwoju przyniosły mi zaskakującą wiedzę. Wiele osób nie widzi konieczności transformowania własnej osobowości. Pragną przeskoczyć etap doskonalenia wewnętrznego, zupełnie nie rozumiejąc, że właśnie w ten sposób podnoszą energię własnej istoty. Rozwój, to stały wzrost energetyczny do coraz subtelniejszych, boskich wibracji. Bez rozwoju energetycznego, którego wyrazem jest posiadanie szlachetnych cech wewnętrznych, a więc: odwagi, miłości, mądrości, sprawiedliwości, pokory, piękna itd. nie istnieje możliwość integracji z Boską Energią.

Czytaj dalej...
29 Gru

Rozwój XXXIII

 • 29 grudzień 2015 |
 • Dział: 2015

Na czym polega rozwój Serca?

Miłość w myślach, miłość w słowach i miłość w działaniach, to trzy podstawowe elementy rozwijającego kochania...

Sposób doświadczania można zmienić na co najmniej dwa sposoby: przez umiejętność manipulowania innymi oraz posiadanie instrumentów wymuszania (nagminnie stosowany) lub przez konsekwentną, systematyczną transformację swej osobowości na bazie miłości serca własnego.

Nawykowe tłumienie emocji praktykowane w społeczności ziemskiej, skutecznie odcina człowieka od potężnej mocy znajdującej się w nim samym, od mocy jego serca.
W jaki sposób wrócić do tej mocy?
Jak ją wykorzystać do stworzenia wysokiej jakości życiowego doświadczenia?

Czytaj dalej...
28 Gru

Rozwój XXXII

 • 28 grudzień 2015 |
 • Dział: 2015

Poza odczuciem - mową naszego serca, posiadamy inne narzędzia dla uczynienia w swoim życiu najlepszych wyborów gwarantujących optymalny rozwój:

 • spostrzegawczość, służąca ustaleniu priorytetów ściśle związanych z realnymi potrzebami
 • możliwość zarządzania różnymi poziomami własnej istoty w tym, kontrolowania umysłu i poziomu emocjonalnego
 • czujność i umiejętności analityczne, które pozwalają na wybór najwłaściwszego czasu realizacji
  i wiele innych.

Posiadanie wiedzy wiąże się z wielką odpowiedzialnością. Zaniedbanie siebie, pewnych obszarów własnego życia, na rzecz iluzorycznych idei, często po upływie wielu lat, powraca do nas w postaci braku możliwości dalszej realizacji własnej.

Zrozumienie współzależności wszystkich i wszystkiego, uświadomienie sobie istnienia w holograficznej przestrzeni Energii Życia, umożliwia nam również podejmowanie najtrafniejszych wyborów.

Czytaj dalej...
27 Gru

Rozwój XXXI

 • 27 grudzień 2015 |
 • Dział: 2015

Ból emocjonalny zdeponowany w obrębie ciała emocjonalnego Pola Energii Człowieka ujawnia się w medytacyjnym stanie umysłu, stąd praktyce wyciszania umysłu powinna towarzyszyć kreatywność uwalniająca blokady emocjonalne.

Kreatywność uwalniająca blokady emocjonalne zawsze wiąże się z działaniem w oparciu o intuicyjny wgląd własny. Realizacja choćby najbardziej wzniosłych idei pochodzących ze świata postrzegania zmysłowego jest obaczona ryzykiem błędu. Często zamiast uwalniać ból, prowadzi do jego pomnożenia.

Rozwój własny wiąże się z procesem katharsis na wielu poziomach życia i choć sposobów jest wiele, wszystkie prowadzące do realnego wzrostu świadomości, opierają się zawsze na Energii Miłości.

Ludzie uskarżający się na ograniczone spektrum odczuwania emocji, pragnąć poszerzyć perspektywę doświadczania Jedynej Rzeczywistości, powinni zająć się świadomym kształtowaniem własnego ciała emocjonalnego.

Czytaj dalej...
25 Gru

Rozwój XXX

 • 25 grudzień 2015 |
 • Dział: 2015

Często czytam na FB słowa, które mają wyjątkowe przesłanie: jesteśmy jednością! To prawda, ale czy oznacza to samo dla każdego z nas?

Duch jest jeden, niemniej jednak drogi rozwoju wyodrębnione z całości Energii, są bardzo różne. To owe różnice, jak również silna identyfikacja z wyodrębnioną tożsamością, wprowadzają wielkie zamieszanie i są podstawą wszelkich konfliktów.

Projekcja własnych cech, tudzież wyobrażeń na drugiego człowieka, oczekiwanie spełnienia na własnych zasadach, jak również niezrozumienie wyborów i intencji człowieka, z którym próbujemy nawiązać dialog, niesie wielki ból.

Jednostkowy problem ma swoje odzwierciedlenie w życiu społeczności. Jeśli damy sobie przyzwolenie jako społeczność, na świadomy rozwój emocjonalnego poziomu własnej istoty, stworzymy platformę dla budowania siebie, swej osobowości i społeczeństwa na nowych, sprzyjających wszelkiemu życiu zasadach.

Czytaj dalej...
18 Gru

Rozwój XXIX

 • 18 grudzień 2015 |
 • Dział: 2015

Twoje działanie określa to, za kogo się uważasz. Twoje wybory są zdeterminowane realnym poziomem rozwoju. Ukształtowane karmicznie wewnętrzne cechy, stanowią bazę dla podejmowanych decyzji i działań.

Świadomy rozwój zakłada umiejętność oceny dotychczas ukształtowanych cech i ukierunkowany wybór rozwoju kolejnych. Przedmiotem zainteresowania istoty rozwijającej się świadomie jest ona sama i jej potencjał twórczy. Zewnętrzny świat traktuje jak lustro, w którym poprzez doświadczenie może oglądać siebie.

Szacunek dla wszystkich form życia i miłość własna, to najlepsi sprzymierzeńcy naszego wzrastania.

Łączy nas Duch, dzielą przekonania ukształtowane świadomie bądź nie, w toku własnego rozwoju.

Stopniowa transformacja przekonań na takie, które jednoczą upostaciowane formy życia, to droga powrotu do duchowego domu.

Transformacja w oparciu o wybory dokonywane z miłości serca, gwarantuje harmonijny i szybki wzrost .

Czytaj dalej...
12 Gru

Rozwój XXVIII

 • 12 grudzień 2015 |
 • Dział: 2015

Dlaczego satysfakcjonująca współpraca może zaistnieć tylko między ludźmi reprezentującymi poziom świadomości Chrystusowej (III poziom rozwoju ludzkiej świadomości)?

Czym kierują się ludzie usiłujący na niższym, II poziomie rozwoju świadomości współpracować z innymi?

Co jest "przedmiotem zainteresowania" dla adepta rozwoju osobistego (duchowego), a co dla materialisty?

Tak się złożyło, że przez kila lat miałam możność obserwować ludzi, którzy w swoim rozwoju ewolucyjnym reprezentowali żeńską, prawą część mózgu. Byłam zachwycona ich umiejętnościami. Wiedza, która płynęła poprzez channeling wnosiła nowe idee, propozycję nietuzinkowych rozwiązań trudnych kwestii, wybiegała w przyszłość. Wydawało się oczywiste, że uzyskane informacje należy szybko i skrzętnie zastosować w Rzeczywistości 3D, by poprawić jakość życiowego doświadczenia, wesprzeć proces zdrowienia czy skumulować energię do dalszego działania. Nic podobnego!!!
Ludzie obdarowani tym szczególnym talentem, traktowali przychodzące informacje jak samo spełniające się przepowiednie!!!

Czytaj dalej...
11 Gru

Rozwój XXVII

 • 11 grudzień 2015 |
 • Dział: 2015

Wśród interesujących, nietuzinkowych ludzi, których spotkałam w mej życiowej podróży, było wielu uzdrowicieli zajmujących się przywracaniem równowagi organizmu poprzez uzupełnienie energii. Kilkakrotnie uczestniczyłam w sympozjach organizowanych przez oficjalne instytucje zrzeszające osoby wykonujące zawód bioterapeuty.

Dla lekarza z praktyką kliniczną było to ciekawe doświadczenie. W tamtych czasach wyobrażałam sobie, że ludzie posiadający tak niezwykłe umiejętności, reprezentują najwyższy poziom etyki i otwartości na rozwijający dialog.

Nie rozumiałam wówczas, iż osoby te w toku własnego rozwoju wykształciły lepiej funkcje prawej półkuli mózgu i tymi umiejętnościami (wiedzą psychotroniczną) wyrażają się we własnej kreatywności.

Interesujące były spotkania tych osób z ludźmi posiadającymi lepiej wypracowane funkcje półkuli mózgowej lewej.
Lewo-mózgowi traktowali prawo-mózgowych jak szarlatanów, prawo-mózgowi odpłacali się lewo-mózgowym, złośliwymi uwagami dotyczącymi ich rzekomego niedorozwoju.

Jedni i drudzy podawali szereg argumentów na poparcie swoich obciążających obserwacji "przeciwników", zamiast wypracować platformę, która połączy pracę przedstawicieli obu kierunków rozwoju dla najwyższego dobra wszystkich.

Czytaj dalej...
09 Gru

Rozwój XXVI

 • 09 grudzień 2015 |
 • Dział: 2015

Przemoc. Ma wiele odsłon. Zawsze niesie ból.
Czemu używają jej ludzie deklarujący pomoc i wsparcie przez serce?

Ludzie posługujący się nią (przemocą) wydają się być łagodnymi i współczującymi. Często ich profesja wiąże się z pomocą dla ofiar przemocy. Dlaczego widząc i nierzadko doświadczając jarzma przemocy we własnym życiu, czynią to innym, niewinnym istotom?

Przemoc jest w człowieku. Źródłem jej jest obawa lub wręcz paraliżujący lęk o rzeczy czy ludzi, które człowiek uznał za swoją własność.

Im większy lęk, tym bardziej okrutni i bezwzględni jesteśmy we własnym działaniu. Nie obchodzi nas to, co czuje człowiek wobec którego używamy przemocy. Nie bierzemy pod uwagę, że nasze "niewinne" z naszego punktu widzenia okrucieństwo, może zakończyć się dramatem wielu ludzi i po pewnym czasie wrócić do nas.

Rzeczywistość powołana poprzez świat myśli jest hologramem. To, co czyni jeden człowiek, ma wpływ na Całość!!!

Czytaj dalej...
08 Gru

Rozwój XXV

 • 08 grudzień 2015 |
 • Dział: 2015

Przekonania.
Tworzą bazę dla kreatywności.
Niszczą, albo prowadzą do rozwoju.
Otwierają na nowe, lub zamykają w świecie podyktowanym przez lęk.
W jaki sposób kształtujemy matrycę dla naszego samowyrażenia?

Predyspozycje do rozwoju określonych przekonań przynosimy wraz z narodzinami. Środowisko naszego życia utrwala je bądź...obdarowani duchem wolnego myślenia, zaczynamy ich weryfikację.

Skoro przekonanie stanowi początek naszego działania, przyjrzyjmy się rezultatom jego realizacji np. jeśli naszym przekonaniem jest "konieczność" wypicia alkoholu, popatrzmy na konsekwencje. Uzależnienia są dramatyczną formą przekonań, ale bardzo obrazowo ukazują konieczność ich transformowania.

Potrzebna jest "nowa" wiedza. Czasami przypływa drogą intuicyjnego wglądu (pomysły, wizje), częściej pochodzi od innego człowieka.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS