Witaj na blogu!

30 Lis

Rozwój XVI

 • 30 listopad 2015 |
 • Dział: 2015

Czego pozbawione jest działanie bez Miłości?

Czy można rozwinąć w sobie cierpliwość, wytrwałość, upór, konsekwencje w działaniu bez Miłości?

Czy bez tych cech (cierpliwości, wytrwałości, uporu, konsekwencji) możliwym jest uzyskanie sukcesu?

Dlaczego wielu ludzi ma problem z odczuwaniem Miłości?

W jaki sposób otworzyć serce na najpotężniejszą energię stwórczą - Miłość?

Kreujemy nieustannie. Nasze wybory podyktowane są cechami wewnętrznymi, które ukształtowaliśmy na drodze naszego wzrastania. Świadomie czy nie, rozwijamy się dalej. To, co wybieramy określa naszą dalszą podróż. Stary model funkcjonowania przeżył się, nowy jest w trakcie kształtowania. Czy w nowym modelu uwzględnimy najpotężniejszą siłę stwórczą Miłość, czy nie, zależy od nas. Ten niedotykalny sojusznik-Miłość, integruje nas ze wszystkim, co Jest dając moc realizacyjną.

Czytaj dalej...
29 Lis

Rozwój XV

 • 29 listopad 2015 |
 • Dział: 2015
Autumn in the Mountains by Gerald Köstl on 500px.com

Każde życie jest cenne. Każda chwila niesie sposobność do popatrzenia w głąb i uczciwej oceny realnie ukształtowanych wewnętrznych cech. Cechy te stanowią bazę dla wszelkiego działania. Są kodem dostępu do wyższych wymiarów i decydują o możliwości w nich pozostania. Spójrz z tej perspektywy, traktując ludzi, okoliczności, jako lustro, miejsce w którym dostrzegasz swój prawdziwy wizerunek.
Twoje wybory - czyny będą najdoskonalszym drogowskazem w tej materii.
Czy jesteś istotą pokorną (pokora gwarantuje stałą możliwość transformowania siebie w oparciu o nową wiedzę)?
Czy jesteś istotą kochającą (ciepło, serdeczność i miłość w relacjach, umożliwiają cudowne doświadczenie każdej chwili)?
Czy odnajdujesz w sobie i masz ukształtowaną odwagę, żeby okazywać wdzięczność wszystkim, którzy obdarowują Ciebie wiedzą, dzielą się własnym potencjałem piękna i miłości?

Czytaj dalej...
28 Lis

Rozwój XIV

 • 28 listopad 2015 |
 • Dział: 2015

Miłość...
Każdy Twój wybór, każde działanie określa Ciebie, postrzeganie świata, priorytety, pragnienie doświadczenia. Często jednak deklaracje przez słowo niewiele mają wspólnego z realnym działaniem płynącym z otwartego na Miłość serca.
Dlaczego...?

Miłość z poziomu wyobrażeń, Miłość z poziomu uczuć, Miłość z poziomu najgłębszego wewnętrznego przekonania (transcendencja), to różne poziomy tej samej Energii.

Wybory człowieka i uruchomione działania wiążą się z poziomem wibracji Energii Miłości , do którego dana istota ma dostęp, który realnie wypracowała w toku rozwoju własnego.

Czytaj dalej...
27 Lis

Rozwój XIII

 • 27 listopad 2015 |
 • Dział: 2015

Czym jest prawdziwe bogactwo człowieka?

Co oznacza dla Ciebie bogactwo inspiracji ? Czym jest źródło?

Czym jest bogactwo uczuciowe? Jak je rozwijamy i w jaki sposób pielęgnujemy?

Obserwuj świat myśli...
Myśli przychodzą i ...odchodzą...
Czy identyfikujesz się z własnymi myślami, czy traktujesz je jako narzędzie dla wyrażenia głębin własnej istoty?

Czy posiadasz album ze zdjęciami dokumentujący Twoje doczesne życie?
Jeśli tak, otwórz go na pierwszej stronie, a potem powoli podążaj otwórz go na pierwszej stronie, a potem powoli podążaj po ścieżkach własnego wzrastania.
Czy jesteś w stanie obserwować równolegle do oglądania, swoje myśli i uczucia?

Czytaj dalej...
26 Lis

Rozwój XII

 • 26 listopad 2015 |
 • Dział: 2015
Grand Teton Autumn Reflections by Eric Anderson on 500px.com

Czym jest i z czego wypływa szacunek do wszelkich form Energii Życia?

Czy istota świadoma swej Prawdziwej Natury może manipulować innymi?

Z jakiego poziomu ludzkiej istoty pochodzą wibracje strachu, obawy czy niepokoju?

Jakie narzędzia transformują energię na emocjonalnym poziomie życia?

W jaki sposób transformowanie emocjonalnego poziomu życia wpływa na stare struktury myślowe?

W jaki sposób tworzymy siebie i swoją Rzeczywistość?

Czytaj dalej...
23 Lis

Rozwój XI

 • 23 listopad 2015 |
 • Dział: 2015
morning in bled by Reinhold Samonigg on 500px.com

Twórczość - spójrz inaczej.

Twórczość, to wyrażona magia Serca, to dotykalne przedłużenie i określenie naszej istoty na drodze rozpoznawania Prawdy o nas samych, to moc, która przegląda się w lustrze ŻYCIA. Jestem zauroczona i wdzięczna za możliwość dotykania, niedotykalnego.

Istnieje wiele poziomów inspiracji. Każda przestrzeń tworzenia ma swoją prawdę i wyraża się w jedyny niepowtarzalny sposób. Ufność dla własnego serca i odwaga bycia sobą, poszerzają ogląd rzeczywistości w takim samym stopniu dla twórcy, jak i całej społeczności.

Aprobata, jako informacja zwrotna, motywuje do dalszej pracy, ale nie jest konieczna do wyrażenia własnego potencjału. Często niedostrzeżone dzisiaj treści, jutro zyskują na wartości.

Twórczość, to sposób na rozwój Serca, na poznanie jego potencjału w doświadczeniu i uzdrowienie siebie.

Czytaj dalej...
22 Lis

Rozwój X

 • 22 listopad 2015 |
 • Dział: 2015
Italian landscape by Stefano Termanini on 500px.com

Potencjał.

Każda istota, na długiej drodze własnego rozwoju, wypracowała cały szereg cech wewnętrznych. Są one zakodowane w Energii Duszy, a następnie transferowane w postaci DNA do formy w której się zamanifestuje. Wiedza dla indywidualnej kreacji płynie zatem w takim samym stopniu z głębin wnętrza (w postaci wewnętrznych przekonań), jak również poprzez otwarte zmysły i ziemski umysł.

Tylko przy założeniu integracji wiedzy płynącej z różnych poziomów z wiedzą wewnętrzną, możemy wyruszyć w dalszą podróż po Oceanie wewnętrznego potencjału. Wielu znanych mi ludzi przedkłada jakiś rodzaj wiedzy ponad inne. Jedni uważają, że tylko posługiwanie się wiedzą intuicyjną wiedzie na wyższe poziomy rozwoju świadomości. Inni, preferują intelektualne pojmowanie rzeczywistości. Oba procedery coś wykluczają, a więc samo założenie obarczone jest błędem.

Czytaj dalej...
21 Lis

Rozwój IX

 • 21 listopad 2015 |
 • Dział: 2015
Oxbow Glory by Jeff Clow on 500px.com

Kreacja.

W Oceanie Ciszy
Który Prawdziwą Rzeczywistością,
Wydobywamy inspiracje
Na tę ziemską kreację.
Krok po kroku
Zmierzamy do ich urzeczywistnienia.......
Tak wygląda twórczość
W ramach ziemskiego istnienia.

Strofa wiersza traktuje na temat tworzenia doświadczenia życiowego w oparciu o mądrość intuicyjną.
Czym ona jest?
W jaki sposób dostroić się do tej mądrości i w jaki sposób w oparciu o nią tworzyć swoje życie?
Jednym z pierwszych kroków na tej drodze jest samoobserwacja. Zaczynamy uświadamiać sobie, że myśli mają wpływ na nasze samopoczucie. To od nas zależy to, o czym myślimy, a więc i to, co czujemy. Kontrolowanie naszych myśli z eliminacją tzw. negatywnych, wiedzie stopniowo do poprawienia nastroju, a co za tym idzie, do doświadczania spokoju.

Czytaj dalej...
20 Lis

Rozwój VIII

 • 20 listopad 2015 |
 • Dział: 2015
Autumn Gold by Anton Petrus on 500px.com

Poziomy wiedzy.

Czym jest wiedza transcendentalna?

Co dla Ciebie oznacza termin" odczucie"?

Wiedza - poziom mentalny, emocjonalny, odczuciowy...

W jaki sposób doświadczasz wiedzy poprzez w/w poziomy?

Czy Energia może doświadczyć własnego potencjału bez nośnika, którym jest forma życia?

Co stanowi realną bazę dla kreatywności człowieka?

W jaki sposób ją (bazę dla własnego doświadczenia), tworzy?

Czytaj dalej...
19 Lis

Rozwój VII

 • 19 listopad 2015 |
 • Dział: 2015
Pans Residence by Lars van de Goor on 500px.com

Szczęśliwej drogi.

Czego potrzebujesz, czego pragniesz...?
Twoja realna potrzeba wiąże się z Twoimi uczuciami, z Twoim sercem. Jest ona drogowskazem w wielkiej Księdze Mądrości Serca. Ta potrzeba, to Twój osobisty Przewodnik, który nadaje kierunek Twojej jedynej i niepowtarzalnej ścieżce.
Co czujesz..?

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS