Witaj na blogu!

2021 (197)

Rozwój MLXXIV

Kochaj.
To wszystko, czego potrzebujesz na obecnym etapie rozwoju. Rozwój serca dokonuje się każdego dnia, jeśli źródłem wyboru jest Miłość.
W ten sposób budujesz piękno świata, choć nie zawsze doświadczasz tego, czego oczekujesz.
Energia Miłości chroni przed destrukcją codziennych wyzwań, buduje ufność i wiarę w moc serca, jak również szlachetne cechy charakteru, które umożliwiają nieustanne poszerzanie wiedzy o sobie i rzeczywistości. To one  stanowią kody dostępu do wyższych wymiarów i możliwość pozostania w nich.
Nieważne, ile informacji zakodujesz z puli rozwoju innych istot. Istotne, co uczynisz z wiedzą, którą dysponujesz tu i teraz.
Realizacja informacji z poziomu intuicyjnego wglądu, to bezpieczna i szybka droga rozwoju.

Czytaj dalej...

Rozwój MLXXIII

Cóż oznacza stwierdzenie: zmienić świat przez zmianę siebie?
Z mojej perspektywy jedynie transformacja przekonań, zmienia wybory i doświadczenia.
Jeśli Miłość jest bazą wyborów, człowiek zmienia również wibrację całości swej istoty, swego ciała - transmutuje.

***

Z mojej perspektywy Boże Narodzenie nie zostało stworzone przez skorumpowane Dusze, jak to właśnie przeczytałam w jednym z przekazów, ale symbolizuje narodziny jednego z największych ziemskich Nauczycieli, Jezusa z Nazaretu.
Nie identyfikuj narodzin wielkiej Duszy z interpretacją, która stała się bazą do rozwoju instytucji religijnej.
Choć Ducha nie da się umieścić w jakiejkolwiek ramie, ludzie nieustannie je tworzą, ponieważ szukają zrozumienia siebie, swego życia i świata, w którym żyją.
Miłość nie potępia, albowiem naturą Miłości jest akceptacja, a imperatywem - nieustanna transformacja, której źródłem winno być doświadczenie w ramach realizacji serca własnego.

Czytaj dalej...

Rozwój MLXXII

Życie jest darem.
Prezenty od losu, na które czekają wszyscy otrzymuje człowiek, który potrafi je stworzyć.
Cóż to oznacza?
Choć zależność pomiędzy myślą, a jej materialną manifestacją jest dla wielu niedostrzegalna, to właśnie myśl inicjuje wszelką  twórczość.
Myśli, słowa i czyny, to narzędzia, które wykorzystujemy do tworzenia.
Jeśli źródłem naszych myśli jest serce, jego odczucie, to co stworzymy, służy najwyższemu dobru dla wszystkich.
Jeśli źródłem jest niespokojny umysł, tworzymy chaos w doświadczeniu i nierzadko, cierpienie w odczuciu.
Prezenty od losu otrzymujemy, kiedy serce wypełnia Miłość według Zasady:
Podobne przyciąga podobne.

Czytaj dalej...