Witaj na blogu!

2020 (263)

Rozwój DCCCLXXVII

Co oznacza pojecie rozwój świadomości? Z mojej perspektywy, wiedzę o naszej Boskiej Naturze poprzez urzeczywistnienie pomysłów, wizji, inspiracji. Krok po kroku. Etap po etapie.

***

Akceptacja siebie i miejsca własnego rozwoju pozwala na szybki wzrost, albowiem od akceptacji rozpoczyna się odrodzenie, a wraz z nim, wewnętrzna przemiana. Żądza władzy, pieniędzy, splendorów czy też duchowa żądza bycia w innym miejscu własnego wzrostu, to droga donikąd.

***

Preferencje są uwarunkowane poziomem rozwoju człowieka. Człowiek identyfikujący swoją tożsamość z osobowością, żyjący w świecie odrębności, posiada zespół cech, których realizacja dotyczy świata materialnego. Doświadczenia służą wzrostowi w wiedzę i energię. Kiedy dorośnie do zrozumienia swej duchowej natury, skupi się na pomnażaniu szlachetnych cnót. Na tym polega rozwój wewnętrzny. Wówczas atrakcje świata materialnego przestaną go bawić i interesować w sposób naturalny. Nikt nie może przeskoczyć siebie samego. Brak przygotowania wewnętrznego, a jednocześnie identyfikacja na poziomie intelektu z wyższym poziomem rozwoju, prowadzi po pewnym czasie do konfliktu z samym sobą i cierpienia. Miłość do siebie wyklucza takie sytuacje.

Czytaj dalej...

Rozwój DCCCLXXVI

Świadomość Boska jest źródłem wszelkiego istnienia. Sposób manifestacji uwarunkowanej Duszy jest uzależniony od poziomu rozwoju świadomości. Tak więc, to, co człowiek wyraża, odzwierciedla to, kim jest w swej podróży do Światła. Szlachetne cnoty odzwierciedlają poziom rozwoju świadomości. Są produktem realizacji serca, skutkiem kreacji na bazie odczucia Miłości. Nie można ich "wyprodukować" przez manipulowanie swoim umysłem. Naśladownictwo ma krótkie nogi. Udawanie kogoś, kim się nie jest, wcześniej czy później finalizuje w doświadczeniu bólu i cierpienia. Dlatego człowiek powinien podążać zawsze w świetle latarni odczuć własnych bez względu na opinie czy osąd innych. Czy miłość porównuje? Miłość to zamiennik Mądrości. Człowiek mądry rozumie wielość dróg podążania i sposobów manifestacji Jedynej Rzeczywistości, Jedynej Prawdy. Miłość i Prawda, to „niezbędniki” w drodze do Jedności ze Światłem.

***

Szlachetne cnoty człowiek kształtuje od momentu, kiedy otwiera się na Miłość, zanim przebudzi się na swą duchową naturę. Po przebudzeniu nadal tworzy na bazie odczucia Miłości. Miłość otwiera jego Adżni na wysokie wibracje wiedzy, z której korzystając tworzy piękny i harmonijny świat. To jest ściąganie nieba na ziemię.

***

Obecność cnót weryfikuje doświadczenie życiowe, a w tym Twój stosunek do drugiego człowieka, wrażliwość, wybory.
Widać, słychać i czuć. To najlepszy sprawdzian ukształtowanych cnót.

Czytaj dalej...

Rozwój DCCCLXXV

Z mojej perspektywy rozwój uwarunkowanej Duszy przebiega dwuetapowo.
I etap: rozwój nieświadomy, gdzie Dusza identyfikuje się z własnym sobowtórem, błądzi, doświadcza nierzadko bólu i cierpienia związanego z nieharmonijną twórczością.
II etap: rozwój świadomy: konsekwentny wzrost poziomu wibracji na poziomie wszystkich uświadomionych wymiarów własnej istoty na bazie wiedzy Duszy.

***

Etap identyfikacji z ego, umysłem, ciałem i inteligencją, to trudna część podróży do Światła dla większości ludzi, całkowicie nieświadoma. Dopiero przebudzenie na swoją duchową tożsamość przyspiesza rozwój. Czyni podróż świadomym podnoszeniem poziomu wibracji w różnych aspektach ludzkiego funkcjonowania. Potrzebna jest wiedza, zainteresowanie sobą, a więc miłość własna, determinacja i czas.

Czytaj dalej...