Witaj na blogu!

2018 (143)

Rozwój DXXXI

Ziemia, to Pole Działania dla ludzi. To miejsce odkrywania w sobie Miłości, Prawdy, Piękna, Mądrości, Uczciwości, Sprawiedliwości itd.

Dzięki doświadczeniu, możemy obserwować siebie i dokonywać wyborów, które coraz pełniej wyrażają Prawdę o naszej Boskiej Naturze.

Odkrywanie kolejnych aspektów naszej istoty w oparciu o wybór z Miłości, wiąże się ze stałym wzrostem poziomu wibracji osobistej.

Miłość i Prawda, to jednocześnie stałe cechy kodu dostępu do wyższego etapu realizacji własnej.

Czytaj dalej...

Rozwój DXXX

Czy dostrzegasz różnicę pomiędzy Miłością, a oświeconą interesownością?

Słowo Miłość, nie jest tym samym, co odczuwanie Miłości. Często jest wykorzystywane przez ludzką żądzę posiadania do budowania wielkiego ego.

Spójrz na człowieka kochającego... Miłość dostrzegasz w jego czynach pełnych ciepła i wrażliwości, odwagi i uczciwości, spokoju i mądrości.

Posługiwanie się słowem Miłość, jako etykietką do zdobycia "rzędu dusz", ma swoją karmiczną cenę zgodnie z Prawem Przyczyny i Skutku.

Miłość, to nie "opera mydlana", ani "zabawa" w Miłość. To najpotężniejsza Energia Stwórcza, której efekty można dostrzec w ludzkiej postawie bez względu na aspekt rzeczywistości, w którym dany człowiek się realizuje.

Jak odróżnić pasję płynącą z żądzy, od działania z poziomu odczuwającego Miłość serca?

Pasja płynąca z żądzy ego jest działaniem dla ściśle określonego celu. Potrzeba wyrażenia Miłości nie ma nic wspólnego z działaniem dla zewnętrznego celu, raczej z potrzebą uzewnętrznienia w wybranym aspekcie rzeczywistości odczucia płynącego ze swej niematerialnej istoty bez jakichkolwiek oczekiwań. Choć sposób manifestacji może wyglądać podobnie, różni się skutkiem. Żądza prowadzi do obniżenia poziomu wibracji, wyrażenie Miłości bez oczekiwania na rezultaty, do jej podniesienia i wszelkich tego następstw.

Czytaj dalej...

Rozwój DXXIX

Spójrz na swoje życie, na obszary rzeczywistości, które pochłonęły Twoją uwagę, które wspierałeś nieustannie swoją wiedzą, energią i uczuciami.
To Twoje Pole Działania. Sam je wybrałeś, podobnie jak ludzi, z którymi współtworzyłeś swój świat. Nasiona, które posiałeś, będą wzrastały i przynosiły plon.
Czasami ludzie sieją jedno, ale oczekują, że wzrośnie drugie... Czy ma to sens?

Czytaj dalej...