Witaj na blogu!

Rozwój DCCCV

Rozwój DCCCV

Rozwój to proces. Wzrost wibracji jest uwarunkowany zrozumieniem siebie i rzeczywistości. Rozumienie siebie warunkuje wybory i doświadczenia. Wszelka zmiana zależy od otwartości na nowe koncepcje i wykorzystanie ich w doświadczeniu.
Etap rozwoju na poziomie postrzegania zmysłowego, wiąże się z tworzeniem swojego świata na bazie postrzegania zmysłowego. Kolejny etap, wiąże się z odkryciem mocy serca i dostępem do wiedzy z wyższego umysłu, poprzez intuicję.

***

Umysł osobowy, to narzędzie dla ludzkiego ego - wtórnej tożsamości Duszy. Zawartość umysłu osobowego podlega wpływowi informacji płynących ze świata zmysłów, z których uwarunkowana Dusza tworzy swoje doświadczenie.
Kiedy uwarunkowana Dusza podniesie poziom wibracji, odkrywa nowe sposoby pozyskiwania wiedzy - intuicję i nowe źródło realizacyjnej mocy - serce. Umysł intuicyjny dociera do wiedzy zawartej w Powszechnym Polu Energetycznym. Wiedza ta rezonuje z jego ewolucyjnym rozwojem. Wykorzystanie informacji z Powszechnego Pola Energetycznego, które adept rozwoju uzyskuje dzięki intuicji i sercu, prowadzi do szybkiego wzrostu poziomu wibracji i poszerzenia świadomości w doświadczeniu. Podróż finalizuje w integracji z Duszą.
Dusza, to potencjał Boski w człowieku. Człowiek korzysta z jego zasobów w zależności od poziomu własnego rozwoju.

***

Potencjał Duszy jest dostępny zawsze, choć na etapie rozwoju modelu społeczeństwa budowanego na bazie Zasady Odrębności, korzystają z niego najczęściej otwarte na Miłość istoty. Wykorzystują inspiracje wniesione przez Miłość i wzrastają w nową wiedzę i nowy ogląd rzeczywistości. Towarzyszy temu procesowi wzrost poziomu wibracji. Ponieważ żyjemy w hologramie, zmiana, której dokona jednostka wpływa automatycznie na pozostałe części hologramu. W ten sposób wzrasta całość.

***

Potencjał Duszy wykorzystuje najpełniej istota, która czerpie inspiracje do własnego rozwoju dzięki Energii Miłości w odczuciu i intuicji.

***

Realizacja z poziomu wiedzy intuicyjnej przy otwartym na Miłość sercu, to oczekiwany długo "złoty wiek" w dziejach Ziemi. Tworzony przez "złotą" myśl na bazie odczucia Miłości, pozostaje szybką autostradą do uwolnienia spod wpływu sił materialnej natury i opuszczenia tego wymiaru poprzez wniebowstąpienie.

***

Cisza w przestrzeni serca warunkuje dostęp do potencjału Duszy. Kreacja z potencjału Duszy, warunkuje piękno i różnorodność ludzkiego doświadczenia.

***

Cisza, którą odczuwa człowiek, zawiera potencjał twórczy Duszy. Dostęp do potencjału jest uwarunkowany rozwojem serca i cechami osobowości wtórnej tożsamości Duszy. Postrzeganie i tworzenie z potencjału Duszy poprzez szlachetne cnoty, to rozwój w gunie dobroci - droga do pełnej integracji z Ciszą w sobie. W finale, uwolnienie spod wpływu sił materialnej natury. Wyzwolenie lub zbawienie, to terminy stosowane dla określenia tego stanu.

***

Kiedy kochasz, jesteś odpowiedzialny, czujny, cierpliwy i opiekuńczy. Kształtujesz wszystkie szlachetne cnoty, które w procesie wniebowstąpienia są niezbędne. Stanowią matematyczne kody dostępu do czwartego  wymiaru oraz warunkują możliwość pozostania w świecie wyższych wibracji.

***

Dusza stanowi integralną część Ducha. Dostęp do jej potencjału warunkuje poziom rozwoju Duszy pozostającej w stanie uwarunkowania poprzez siły materialnej natury.

***

Poziom wibracji, to informacja na jakim etapie integracji ze Światłem Duszy jesteśmy.

***

Do jedności z Duszą daleka droga dla wielu istot. Stąd konieczność wykorzystania tych wymiarów dla własnego rozwoju, do których posiadamy świadomy dostęp.

***

Każdy i zawsze otrzymuje wiedzę niezbędną do rozwoju. To, co człowiek wybiera jest uwarunkowane uzyskanym przez niego poziomem rozwoju, czyli rozumienia siebie i świata. Dostęp do wiedzy warunkują cechy osobowości, które człowiek tworzy w toku wzrastania z informacji, które rozumie i czuje. Przekroczenie danego poziomu rozumienia wiąże się z wykorzystaniem nowych informacji w praktyce i transformacją dotychczasowych przekonań. Jest to możliwe jeśli zmianę wspiera otwarte na Miłość serce.

***

Miłość optymalizuje kierunek i sposób, w jaki podróżujemy do Jedności bez względu na poziom rozwoju świadomości. Zatem istotnym wyzwaniem dla współczesnego człowieka jest umiejętność stabilizowania emocji na poziomie uczuć wyższych. To warunek odczucia serca własnego.

***

Podróż do Boskości to proces zwany życiem. Przebiega etapami. Dotyczy każdego.

***

Osobowość- Dusza- Duch.
To kierunek rozwoju człowieka.Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

Więcej w tej kategorii: « Rozwój DCCCIV Rozwój DCCCVI »
Powrót na górę