Witaj na blogu!

Rozwój DCXLVII

Rozwój DCXLVII

Umysł osobowy, to narzędzie do pozyskiwania wiedzy i tworzenia doświadczeń na etapie rozwoju poprzez zmysły. Jest chwiejny ze swej natury. Umysł fundamentalny jest obserwatorem, narzędziem Duszy Najwyższej w człowieku. Człowiek posługujący się umysłem osobowym żyje w świecie zmysłów. Kiedy odkryje Miłość w odczuciu i połączy serce z umysłem, a następnie tworzy swoje doświadczenie na tej bazie, wzrasta. Na pewnym etapie tego wzrostu dostrzega, że posiada dwa umysły: osobowy i fundamentalny. Umysł fundamentalny jest przyzwalającym obserwatorem.

Integracja umysł - serce dokonuje się w czasie. To jest proces, który wymaga samodyscypliny, determinacji, konsekwencji, uporu, wytrwałości, cierpliwości, samoobserwacji, ciekawości itd.

Poziom rozwoju w oparciu o percepcję zmysłową, to cenny etap dzięki któremu możemy wzrosnąć do wyższego poziomu urzeczywistnienia, o ile wyborów dokonujemy poprzez umysł zintegrowany z sercem. Natura jest kopalnią wiedzy o możliwościach harmonijnego życia. Moje życie przeżyłam wśród bólu i niewyobrażalnego cierpienia bliskich mi istot w meandrach miejskiego życia. Kontakt z naturą, poza jednością z Ciszą był wytchnieniem dla ciężkości doświadczeń. Im częściej przebywasz wśród naturalnego piękna, tym bliżej Duszy jesteś.

***

Kiedy podążamy drogą Miłości, wzrastamy w moc wewnętrzną, co umożliwia tworzenie rzeczywistości w harmonii z samym sobą bez względu na zewnętrzne okoliczności. Na pewnym etapie tej podróży odkrywamy dostęp do Powszechnego Pola Energii, skąd w harmonii z sercem uzyskujemy dostęp do nowej wiedzy. Ten rodzaj informacji płynie poza zmysłami, przez odczucie. To wiedza z wyższego poziomu wibracji służąca urzeczywistnieniu na wyższym poziomie rozwoju. Dzięki wykorzystaniu wiedzy intuicyjnej, wzrastamy energetycznie i zmieniamy ogląd siebie, i rzeczywistości. Starożytne Wedy nazywały taką kreację twórczością w gunie dobroci. Realizacja siebie na tym poziomie prowadzi do pełnej integracji z Duszą i uwolnienia spod wpływu sił materialnej natury. Opuszczamy ciało fizyczne w procesie wniebowstąpienia.

***

Istnieje wiele poziomów wiedzy. Na obecnym poziomie rozwoju ludzie zaczynają dostrzegać wartość wiedzy intuicyjnej, choć nadal kierują się informacjami, które uzyskują poprzez zmysły. Wszystko jest Boskie bez względu na poziom rozwoju świadomości. Podziały tworzy umysł. Serce jest zawsze ponad podziałami.

***

Jeśli kochasz całym sercem, integrujesz się poprzez intuicję z wiedzą z Powszechnego Pola Energii. Wiedza płynie nieustannie dopóki skupiasz się na sercu. Nie potrzebujesz dysku twardego, nie musisz niczego zapisywać, a wszystko jest cudownie świeże i żywe. Programowanie jest potrzebne istotom, które posługują się w kreacji programem, a więc kreują z umysłu podświadomego.

***

Ludzie programują siebie nieustannie. Oszukują siebie identyfikujące się z wysokim poziomem rozwoju mistrzów z książek. W Indiach mówi się, że kto wie, nie mówi, kto mówi, nie wie.

***

Do złotego wieku trzeba dorosnąć, co oznacza uwolnić niskie wibracje ze wszystkich poziomów własnej istoty. Narzędzi jest wiele. Serce wybiera najbardziej odpowiednie, bez względu na jakość ludzkiego doświadczenia.

***

Uzdrawianie należy rozpocząć od serca, od Miłości do siebie i swego życia. Im więcej Miłości w działaniu, tym większa moc tworzenia z lekkością siebie, swego świata, tym więcej harmonii i spokoju również wokół nas.

***

Cisza w sercu jest warunkiem zrównoważonego życia. Należy zatem skupić się na rozwoju uczuć wyższych, dotrzeć do odczuwania Miłości, a po różnie długim czasie w ramach kreacji serca do odczucia Ciszy.

***

Cisza wewnętrzna jest tożsama z Boskością w człowieku. To stan świadomości uwarunkowanej Duszy, który zawiera Boski potencjał. Inspiracje płynące z Ciszy, są drogowskazem do uwolnienia Duszy z okowów uwarunkowania przez siły materialnej natury.

***

Koncentruj się na sercu. To przestrzeń Ciszy i najwyższej jakości wizji - i aspiracji do tworzenia. Wówczas utrzymasz energię własną na wysokim poziomie wibracji.

Kiedy kochasz całym sercem kogoś lub coś, Twoje myśli są jasne, a twórczość emanuje spokojem i pięknem.

Kreacja serca, to droga odkrywania mocy własnej Duszy .

Miłość, to bilet do Jedności z Duszą.

Można być w pełni doświadczenia Jedności z Duszą i jednocześnie tworzyć w ciele fizycznym. Jezus określał to następującym stwierdzeniem: "być w tym świecie, ale nie z tego świata."

Mądrość wskazuje, że jesteśmy Nicością, Pustką. Serce wskazuje, że jesteśmy wszystkim, co Jest. Życie człowieka biegnie pomiędzy.

Miłość, Mądrość, Piękno, To wyznaczniki rozwoju, drogi do Jedności. Spotykają się wszystkie u tego samego Źródła - Boga, Nicości, Pustki.

Droga do Boga prowadzi przez Miłość i Prawdę.

Niech serce stanie się przewodnikiem do Jedności z Duszą, a Światło Duszy, niech podąży dalej do wysokich wibracji Nieba czystej idei, nie posiadającej formy. Niech świat czystej bezforemnej idei, stopi się w jeszcze wyższe wibracje Pustki, by zakończyć swą podróż do Jedności.Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska


 Ilustracja autorstwa Louis z Pexels

 

Więcej w tej kategorii: « Rozwój DCXLVI Rozwój DCXLVIII »
Powrót na górę