Witaj na blogu!

Rozwój DCXIX

Rozwój DCXIX

Miłość, Prawda, Mądrość, Odwaga, Sprawiedliwość, to jedne z wielu szlachetnych cnót, cenionych w wielu kulturach dla samej ich obecności. Ich rozwój ludzi był jednym z elementów zaplanowanej edukacji (od wspólnot plemiennych począwszy: tu odwaga, mądrość itd). W jaki sposób współcześnie rozwijamy cechy, które stanowią o naszym sposobie postrzegania rzeczywistości, jak i tworzenia, i współtworzenia świata, w którym funkcjonujemy?

Szlachetne cnoty rozwijają się w oparciu o posiadane cechy osobowości i odczucie Miłości.

Tylko te obszary rzeczywistości, na których bezwysiłkowo koncentrujemy energię psychiczną, stanowią pole działania, dzięki któremu doskonalimy siebie, czyli wzrastamy w humanitaryzm, mądrość, odwagę, sprawiedliwość, uczciwość itd.

Szlachetna cnota, to cecha osobowości, która przejawia się w różnych sytuacjach. Jednorazowy przejaw sprawiedliwości czy odwagi, nie świadczy o cnocie sprawiedliwości czy męstwa.

Imperatywem do rozwoju szlachetnych cnót jest odczucie, a nie wyobrażenie.

Obecność szlachetnych cech u jednego człowieka nie dezawuuje innych osób z jego otoczenia. Świadkowie szlachetnych czynów są często poprzez obserwację lub uczestnictwo w nich, inspirowani do własnego działania.

Miłość w odczuciu jest źródłem kreacji, w ramach których kształtujemy osobowość o szerokiej gamie szlachetnych cnót.
Szlachetne cnoty warunkują sposób opuszczenia Ziemi i uwolnienie spod wpływu sił materialnej natury - opuszczenie koła narodzin i śmierci.

Rozwój szlachetnych cech wspiera kultura poprzez tworzenie instytucji, rytuały, przypowieści, maksymy, opowiadania dla dzieci czy też wzorce ról.

Szlachetne cechy:
1. Mądrość i wiedza
Rozwijamy ją na bazie umiłowania do nauki, otwartości na nowe koncepcje, oryginalności, pomysłowości i inteligencji, inteligencji społecznej, dystansowi poznawczemu oraz samoobserwacji.

2.Odwaga
Tylko czyny, dla których źródłem jest miłość, kształtują tę szlachetną cechę. Są dokonywane pomimo ogromnych przeciwności na drodze realizacji. Oddzielenie składników emocjonalnych od behawioralnych jest trudne dla człowieka, którego bazą do pełnienia czynu uznanego za odważny jest umysł. Jeśli inspiracja płynie z odczucia, przykre doznania równoważy poczucie wewnętrznej mocy i ufność w wartość idei stojącej w związku z realizacją samego czynu. Pojęcie odwagi, dawniej równoznaczne z męstwem na polu bitwy, rozszerzyło się obecnie na odwagę moralną i psychiczną.

3. Humanitarność i Miłość
Uprzejmość, dobroć i wielkoduszność opierają się na odczuciu Miłości, a tym samym na uznawaniu wartości innej istoty.
Czy uczucia, które żywisz do ludzi są odwzajemnione?

4. Sprawiedliwość
Uwidacznia się najczęściej w działaniach społecznych, które ujawniają postawę obywatelską, lojalność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole.
Uczciwe traktowanie innych bez względu na osobiste uczucia, umożliwia im wzrastanie. Dobra organizacja i zarządzanie mają swe źródło w odczuciu, a nie w wyobrażeniu.

5.Wstrzemięźliwość
Odnosi się do samokontroli, rozwagi, dyskrecji, ostrożności, skromności i pokory.

6.Transcendencja
Pozwala na "wyjście poza siebie", nawiązanie łączności z czymś większym i trwalszym, z Bogiem, wszechświatem, przyszłością, poprzez poczucie piękna i doskonałości, wdzięczność, nadzieję, optymizm, poczucie celu, wiarę, wybaczenie, miłosierdzie, pasję, entuzjazm, poczucie humoru.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

Więcej w tej kategorii: « Rozwój DCXVIII Rozwój DCXX »
Powrót na górę