Polish Polski

Witaj na blogu!

Rozwój DXXVII

Rozwój DXXVII

Czym jest z Twojej perspektywy wybaczenie?
Czy istnieje potrzeba wybaczania komukolwiek czegokolwiek, czy raczej zrozumienia sensu lekcji, której udzieliła nam postawa innej istoty?

Jeśli pomimo licznych sygnałów odrzucenia, niechęci do komunikowania się, lekceważenia Twoich próśb, licznych sygnałów braku zainteresowania Tobą i Twoim życiem, trwasz w sytuacji, która rani Twoje serce, komu masz wybaczyć: innemu człowiekowi czy raczej sobie?

Niektórzy przybyli na Ziemię, aby rozwinąć Miłość do wszelkiego życia, inni dla przebudzenia na dar, którym jest ich własna egzystencja. Doświadczenia, które wybrali mają jeden cel: wzrost.

Choć każda istota jest perspektywą tego samego, Jedynego Ducha, ludzie identyfikują często wielkość ludzkiej istoty z perspektywy posiadanego majątku, tytułów, władzy czy tak zwanego życiowego sukcesu. To, co rozumiemy jako sukces, jest wizytówką naszego rozumienia Rzeczywistości i swego w niej miejsca.

To, co bliskie człowiekowi realizującemu siebie w oparciu o siłę dobroci (gunę dobroci według starożytnych Wed), a więc proste życie i wzniosłe myślenie, jest całkowicie niezrozumiałe dla człowieka realizującego siebie na bazie siły pasji (guny pasji), dla którego technologia, design, władza, pieniądze i zaszczyty z tego płynące, są motywacją do działania i treścią jego ziemskich dni.

Realizacja w oparciu o siłę dobroci z uwagi na większą wolność wyboru w ramach samorealizacji, prowadzi konsekwentnie do wzrostu poziomu wibracji: z jednej strony dzięki uwolnieniu blokad, stłumionego emocjonalnego bólu, z drugiej - dzięki możliwości codziennego funkcjonowania bez presji towarzyszącej wyścigowi szczurów w celu zdobycia kolejnych "trofeów".

Rywalizacja, bez względu na aspekt rzeczywistości, w rezultacie zawsze "podcina skrzydła", czyli obniża poziom wibracji, a przecież pragniemy wzrastać, rozwijać się, czyli ewoluować we własnym rozumieniu Rzeczywistości i podnosić poziom wibracji - gwarantujący dostęp do nowych informacji, nieznanych koncepcji, dzięki którym poszerzymy okno poznania.

Czym jest Twoje doświadczenie, jeśli nie pojąłeś lekcji, jej sensu edukacyjnego?

Tworzenie swego świata w oparciu o siłę pasji, niesie wiele zagrożeń, jednym z nich jest całkowita obojętność na ból i cierpienie innych, co oznacza brak dostępu do mocy serca własnego. Jeśli zamkniesz serce na Miłość, odcinasz się od najpotężniejszej mocy, siły dzięki której funkcjonuje cała materialna manifestacja. Bez względu na ilość godzin spędzonych w medytacyjnej Ciszy czy triumf materialny
(patrz: Steve Jobs), stagnujesz w swoim rozwoju. Potężne siły, którym podlegasz realizując swoje plany w świecie bezdusznej żądzy, rywalizacji i drapieżności, prowadzą do ukształtowania cech (chciwość, zachłanność, pazerność itd.), które z samej natury stanowią o tworzeniu życia na poziomie niskich wibracji.

Wielu ludzi kreujących w sile pasji stacza się w ten sposób do świata, w którym króluje ignorancja, guna ciemności.

Dla istot realizujących siebie w gunie dobroci najwyższym zyskiem jest rozwój, a więc wybory będą podejmowane z myślą o wzroście w wiedzę i energię. Bazą do kreacji będzie otwarte na odczuwanie Miłości serce, bowiem istota taka rozumie zasadność tworzenia rzeczywistości w oparciu o najwyższą, dostępną człowiekowi moc.

Cudownie jest, jeśli możemy podążać drogą rozwoju w towarzystwie istot, z którymi odczuwamy więź, które są otwarte na wzajemne wsparcie i serdeczność w relacjach. Myślę, że taki rodzaj relacji czyni życie cudownym doświadczeniem, z możliwością szybkiego uwalniania blokad i realnego wzrostu. Nie wszystkim jednak jest taki rodzaj doświadczeń dany.

Czym jest Miłość bezwarunkowa dla uwarunkowanej świadomości?

Z mojego oglądu Rzeczywistości, o Miłości bezwarunkowej może mówić człowiek, który zintegrował się w pełni ze Światłem w sobie, nie na poziomie wyobrażenia i wiedzy, ale doświadczenia i odczucia.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

Więcej w tej kategorii: « Rozwój DXXVI Rozwój DXXVIII »
Powrót na górę