Polish Polski

Witaj na blogu!

Rozwój DXIII

Rozwój DXIII

Wraz ze wzrostem świadomości, co integralnie wiąże się z poszerzeniem palety cech wewnętrznych, takich jak: mądrość, odpowiedzialność, ufność, cierpliwość, konsekwencja, wytrwałość, wstrzemięźliwość, piękno, harmonia, humanitaryzm, sprawiedliwość, prawdomówność, jedność i wiele innych, zmienia się nasz świat. Dostrzegamy w Jedynej Rzeczywistości to, co umykało naszej uwadze z racji braku stosownych cech wewnętrznych. To decyduje o zmianie naszych preferencji i priorytetów, co prowadzi do zaangażowania energii psychicznej w odmienne od dotychczasowych, projekty.
Dostrzegając, że od naszych osobistych cech wewnętrznych, ich bogactwa w sobie zależy to, co widzimy i tworzymy, zaczynamy inwestować swoją energię w rozwój tych cech, a więc rozwój własny. Rozumiemy że pełnia doświadczenia zależy od naszego wewnętrznego rozwoju, a nie czynników zewnętrznych. Szlachetne cechy, które rozwijamy podnoszą w naturalny sposób wibrację osobistą i w każdym doświadczeniu zbliżamy się w naturalny sposób do przekroczenia wymiaru życia. Proces ten nazywamy wniebowstąpieniem, czyli przekroczeniem granicy wymiarów bez bólu umierania.

Ważne jest zrozumienie, że siła natury materialnej, zwana pasją, która dominuje w obecnym ludzkim doświadczeniu to wstęp do rozwoju społecznego i osobistego w kierunku siły dobroci lub uwstecznienie rozwoju i podążanie w kierunku siły ignorancji. Wybór należy do nas, ale czy posiadamy świadomość tego, co wybieramy?

Podążanie w kierunku rozwoju w oparciu o siłę natury materialnej zwaną dobrocią, prowadzi do stopniowego wzrostu energii osobistej i poszerza zasoby szlachetnych cech, dzięki którym nasze doświadczenia niosą wiele radości i zadowolenia.

Czy łatwo przekroczyć barierę dzielącą siły materialnej natury..?..

Z mojego oglądu Rzeczywistości wykorzystujemy wszystkie siły (guny) materialnej natury tyle, że w różnym stopniu poszczególne z nich. Dominująca w ramach realizacji społecznej - siła pasji, może dzięki wnioskom płynącym z osobistych doświadczeń, kierunkować nasze zainteresowanie na siebie, swój potencjał twórczy i w rezultacie doprowadzić do takiego wzrostu wibracji osobistej, dzięki któremu postrzegamy jedność wszystkich i wszystkiego. Możemy również, dzięki wnioskowaniu, stopniowo eliminować, bądź transformować przekonania, których realizacja niesie ból i cierpienie. To także droga do podążania w kierunku realizacji w oparciu o siłę dobroci. Po pewnym czasie nasz zasób szlachetnych cech poszerza się, a satysfakcja czy zadowolenie pojawiają się częściej, jako skutek wyborów.

Jednak, aby rozwój wewnętrzny potraktować jako zysk (siła dobroci), potrzebne jest otworzenie serca własnego na miłość - najpotężniejszą pozytywną siłę kreatywną. To dzięki niej możemy szybko opuścić ten aspekt przestrzeni realizacji siły pasji, która często miesza się z ignorancją i powolnym spadkiem wibracji osobistej.

Jeśli robisz to, co zawsze robiłeś, będziesz miał to, co zawsze miałeś.

Sokrates

Bez Miłości, jej kreatywnej mocy, często bezradnie kręcimy się wokół realizacji na bazie starego paradygmatu - Zasady Odrębności. Nie potrafimy opuścić starych struktur w ramach osobistej realizacji, a tym samym ukształtować osobowość posiadającą nowe, bardziej wysokowibracyjne, a więc szlachetne cechy. To skutkuje stagnacją energetyczną i brakiem spełnienia w odczuciu.

Ani medytacja, ani inne techniki mające wpływ na ciało energetyczne, nie podniosą nam wibracji, jeśli nie zajmiemy się swoim rozwojem w aspekcie udoskonalania cech własnego charakteru.

Harmonia w rozwoju oznacza doskonalenie w aspektach swej istoty, do których dociera nasza świadomość.

Jeśli Twoje doświadczenia ukazują Ci niedoskonałość w jakimkolwiek aspekcie tworzonej rzeczywistości, zmień to. Z Miłości i szacunku do siebie, i wysiłku włożonego we własny rozwój. Inni również zyskają, tyle że wtórnie.

Nie można zintegrować wyższych wibracji, dzięki medytacji, jeśli jakimkolwiek aspektem Twojej istoty zarządza niska wibracja siły ignorancji. Utkniesz i nie będziesz rozumiał dlaczego.

Pranie mózgu, dzięki któremu stare struktury utrzymują status quo, wraz ze wzrostem Twego zrozumienia i poziomu wibracji osobistej, będzie "dotykać" Ciebie w coraz mniejszym stopniu. Uwolnisz się od wyobrażeń dotyczących rzekomego związku pomiędzy poczuciem szczęścia, a władzą, pieniędzmi czy popularnością. Nie poprzez wyrzeczenie. Przestanie Cię to po prostu obchodzić.

Jeśli jednak zawiesisz swoje wybory na żądzy, a nie na Miłości, będziesz realizował swoje życie poprzez materialną siłę pasji. Uważaj wówczas na poziom wibracji osobistej, bowiem ta siła sprzyja kształtowaniu cech osobowości takich jak: chciwość, zawiść, zazdrość, nietolerancja, nienawiść, niechęć itp. Patrząc na świat z tej perspektywy łatwo obniżyć wibrację i zjechać tam, gdzie nikt świadomie dotrzeć nie chciałby. Choroby, używki, ból i cierpienie, to skutki realizacji siebie w oparciu o ignorancję do której prowadzi niewłaściwie wykorzystana siła pasji.

Pamiętaj, że siły materialnej natury towarzyszą realizacji każdej uwarunkowanej świadomości. Wzniesienie się ponad nie, to droga rozwoju do pełni integracji z Wszechoceanem Ducha.

Nie można jednak przeskoczyć siebie samego, pułapu własnego rozwoju. Nie można stać się Światłem tylko w związku z własnym wyobrażeniem czy żądzą. Życie uwarunkowane, to droga, a na niej setki doświadczeń służących poznaniu. Aspekt doświadczalny towarzyszy zawsze aspektowi poznawczemu.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

Ilustracja tekstu: "An Autumn Moment" autorstwa John Westrock na licencji CC BY-NC 2.0

Więcej w tej kategorii: « Rozwój DXII Rozwój DXIV »
Powrót na górę