Polish Polski

Witaj na blogu!

Rozwój CDXXXVIII

red in the morning by Tiger Seo on 500px.com

Zło i dobro, to rodzaj miernika etyki moralnej i drogowskazu dla rozwijającej się świadomości w świecie dualizmów. Kodeksy prawne, religijne przykazania, teksty święte - wszystkie odzwierciedlają rozumienie rzeczywistości przez istoty, które je stworzyły. Zanim człowiek dotrze na drodze doświadczenia do odkrycia w sobie Miłości, jego umysł tworzy strukturę, która reguluje zachowania jednostki w świecie społeczności.

Obowiązujący model społeczny bazuje na Zasadzie Odrębności, a ta wywodzi się z postrzegania zmysłowego. W świecie "odrębności" istnieje potrzeba uregulowania stosunków społecznych, obowiązków i praw jednostki, by model funkcjonował. Bardzo wielu doświadczeń potrzebuje rozwijająca się świadomość, by uznała, że Miłość, to prawo, a Zasada Jedności - baza do tworzenia modelu. Lęk towarzyszy każdej rozwijającej się istocie, a model rzeczywistości oparty na odrębności, eskaluje go.

Każda autentyczna twórczość jest wspaniałym sposobem na poznanie własnego potencjału, każda jest miernikiem rozwoju. Obawa przed oceną innych jest powszechna w świecie, gdzie światła reflektorów i poklask stanowią o wartości tego, co tworzymy. Rozwój serca eliminuje potrzebę poklasku czy uzależnienia od opinii innych na temat naszego sposobu doświadczania i wyrażania.

Kiedy wreszcie uwolnimy serce z potrzeby podobania się innym, nasza twórczość nabiera rozmachu, a my płyniemy na fali potencjału własnego. Dopiero wówczas twórczość uskrzydla, daje poczucie spełnienia. Równocześnie staje się miernikiem naszego świadomego rozwoju.

Jeśli dobry łucznik strzela dla zabawy, trafia do celu. Jeśli strzela o nagrodę z brązu, drżą mu ręce. Jeśli strzela o nagrodę ze złota, widzi cel podwójnie. Chęć uzyskania nagrody udaremnia pełnię wyrażenia swych umiejętności.

Osąd i ocena innych, wysysają z ludzi życie w dosłownym tego słowa znaczeniu. Czynią ich niezdolnymi do radowania się sobą i życiem.

Jeśli podążasz drogą serca, doskonalisz swoje umiejętności w sposób naturalny, odkrywasz kolejne cechy i budujesz silną osobowość. Silna osobowość, to wspaniałe "narzędzie" do pełniejszego wyrażenia bogactwa świata duchowego. Doskonałość, to nie jakiś wyobrażony stan, ale pełnia samowyrażenia w harmonii z własnym odczuwaniem na danym etapie naszej podróży.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska


Ilustracja: "Red in the morning" autorstwa Tiger Seo.

 

Więcej w tej kategorii: « Rozwój CDXXXVI Rozwój CDXXXIX »
Powrót na górę