Polish Polski

Witaj na blogu!

Rozwój CDXXXIII

tulip

Wszelkie nowe idee są dla poznającego Rzeczywistość człowieka, jak drzwi, które zapraszają do obejrzenia jej z innej, nowej perspektywy.

Nowa perspektywa, poszerza ludzkie poznanie. Wiedza płynąca z doświadczenia wzbogaca tak jednostkę, jak i całość stworzenia.

Nowy ogląd Rzeczywistości uzyskany dzięki wiedzy płynącej z doświadczenia jest źródłem do budowania kolejnych elementów własnej istoty, jak i nietuzinkowego tworzenia własnego "świata".

Jeśli realizujemy siebie z odczucia, pragnąc pozostawać w harmonii z samym sobą, po pewnym czasie otwieramy się na nowe inspiracje, nowe wrota poznania. W ten sposób budujemy w harmonii siebie i swój własny świat.

Wszelkie idee, to jedynie możliwości spojrzenia na Rzeczywistość z innej perspektywy, a nie Prawda objawiona. Jedyną Prawdą jesteśmy my sami, nasze świadome, poznające siebie Ja.

Jeśli źródłem inspiracji, a jednocześnie siłą napędową realizacji nowych idei jest Miłość w odczuciu, wkraczamy do najbardziej atrakcyjnych tak w aspekcie poznawczym, jak i doświadczalnym, obszarów Jedynej Rzeczywistości.

Uzyskana wiedza stanowi bazę do budowania szlachetnych cech - soczewki Rzeczywistości, których obecność warunkuje tworzenie satysfakcji i spełniania w ramach samorealizacji.

Wrota poznania przez Miłość prowadzą do innych obszarów poznania Jedynej Rzeczywistości od tych, które otwiera żądny sensacji i nowości umysł. Kształtują inne cechy wewnętrzne, które warunkują twórczość istoty.

W Bhagavad-Gicie Kriszna wyróżnia trzy siły materialnej natury, które warunkują wcieloną Duszę: dobroć, pasję i ignorancję. Miłość otwiera drogę do ukształtowania cech charakterystycznych dla guny dobroci, a żądza, dla guny pasji lub ignorancji.
Siły te warunkują wybory i sposób doświadczenia Jedynej Rzeczywistości, a także ich skutki.

Sposób postrzegania Rzeczywistości warunkowany przez posiadane cechy jest zróżnicowany. Percepcja zmysłowa na obecnym poziomie rozumienia, stanowi podstawę do identyfikacji własnej tożsamości, jako odrębnego bytu. Jeśli brakuje Miłości w  odczuciu, droga konfliktów międzyludzkich i siłowych rozwiązań, stoi otworem.

Inwestycja w rozwój emocjonalny ma na celu dotarcie do Miłości we własnym sercu i świadomy rozwój szlachetnych cech. Jest to warunek harmonijnego tworzenia własnego świata, jak i współtworzenia świata pozbawionego przemocy.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska


Ilustracja autorstwa Yumi.

Więcej w tej kategorii: « Rozwój CDXXXII Rozwój CDXXXIV »
Powrót na górę