Polish Polski

Witaj na blogu!

Rozwój CDXXXII

Rozwój CDXXXII

Jest jeden Duch... i wiele form, w których przejawia się.
A jak wygląda świat, który rejestrują nasze zmysły?

Identyfikacja "siebie" z postrzeganiem przez zmysły, to etap rozwoju świadomości, który uzmysławia potrzebę otwierania serca na Miłość. Kiedy Twoje serce wypełnia Energia Miłości, nie odczuwasz samotności, ale bogactwo Ciszy, jej piękno i różnorodność. Pozostając w Ciszy przez dłuższy czas, słowa, dźwięki, a nawet myśli zaczynają Ci przeszkadzać. W Ciszy doświadczasz błogości.

Forma jest tymczasowym konstruktem dla rozwijającej się świadomości. Właściwe wykorzystanie określonej formy oznacza optymalny wzrost poziomu wibracji, a tym samym świadomości danej istoty. Stąd rozwój, Wysoko Rozwinięte Istoty, traktują jako zysk.

Im więcej atrybutów Ciszy odkryjesz podążając szlakiem Miłości, tym większym bogactwem dysponujesz tworząc własne doświadczenie. Możesz posiadać skrzynie diamentów i być żebrakiem, możesz być żebrakiem obdarowanym wielkim wewnętrznym bogactwem.

Każda forma, którą wybiera na dane wcielenie Dusza, ma pomnożyć jej wiedzę o własnym potencjale i przybliżyć do potencjału Ducha. Przybliżanie do potencjału Ducha w ramach wyborów i doświadczeń, oznacza nie tylko Jedność w odczuciu. Rozwój prowadzi stopniowo do najwyższego poziomu wibracji bliskiemu wibracji Światła, aż Światłem się stajesz. Twoja struktura rozpływa się. "Efekt "tęczowego ciała" znany jest z Tybetu, gdzie ciało wysoko rozwiniętego mnicha, zamieniało się po śmierci w tęczowe Światło.

Prawdziwe dobro płynie z otwartego na Miłość serca. Miłość jest podstawową Zasadą Stwórczą. Jest Prawem określającym dla każdego poziomu rozwoju świadomości optymalne doświadczenie. Doświadczenia podjęte na bazie odczuwania Miłości, odkrywają-kształtują najszlachetniejsze cechy. Cechy te są bazą do dalszej kreacji. Świat tworzony w oparciu o Miłość jest przejawem Mądrości, Piękna, Harmonii, Jedności, Szlachetności i wszelkiej doskonałości Ducha.

Jeśli jest ktoś, bądź coś, co obdarzasz swoją kochającą uwagą, zanurz się w to doświadczenie bez względu na trudności czy przeszkody. Rozwiniesz w ten sposób siebie, odkryjesz cechy, które będą służyły kreacji na miarę Boskiej Istoty. To, na czym skupiasz uwagę, wzrasta.

Kochaj całym sercem. Nawet jeśli nadejdą chmurne dni uwalniania starych przekonań, Miłość pomoże Ci przetrwać i rozpocząć nowy etap rozwoju.

Wytrwałość, cierpliwość, upór i konsekwencja są możliwe do ukształtowania w doświadczeniach, którym towarzyszyła Miłość. Jeśli nie posiadasz szlachetnych cech ukształtowanych na bazie Miłości, nie stworzysz spełniającego, satysfakcjonującego doświadczenia.

Jeśli masz potrzebę stworzenia rodziny, odpowiedz sobie na pytanie, co pragniesz odkryć dzięki takiej relacji. Miłość do partnera daje ogrom możliwości poznania siebie, a tym samym stworzenia szczególnej soczewki postrzegania Rzeczywistości.
Jeśli pragniesz poznawać siebie w relacjach z dzieckiem, Miłość do dziecka, może ujawnić cechy, o które siebie nie podejrzewasz.

Wybieraj z Miłością, a ona ukaże Ci, kim jesteś w swej najlepszej, najszlachetniejszej odsłonie.

W mej karmicznej podróży miałam wspaniałe dzieci, istoty o wielkiej Mocy Miłości i Mądrości. Najszlachetniejsze Diamenty Oceanu Ducha. Kocham je całym sercem, bez względu na ich obecne miejsce pobytu czy sposób przejawiania się i wciąż, przesyłam Miłość. Jeśli kochasz dzieci, będziesz miał szansę zdobyć ogromną wiedzę o tym, czym Twoja Miłość jest i poznać siebie wieloaspektowo.

Na czym polega "oczyszczanie" - "katharsis" przez Miłość?

Kiedy kochasz, jesteś w pełni skoncentrowany, zaangażowany. Liczy się tylko to, ta chwila, a doświadczasz jej w pełni. Znajdujesz się "poza czasem", a umysł jest całkowicie podporządkowany Twemu sercu. Satysfakcja i spełnienie dopełniają obrazu odczuć. Psychologia pozytywna nazywa taki stan świadomości uskrzydleniem lub gratyfikacją, a doświadczenie - optymalnym.

Katharsis oznacza uwalnianie starych wzorców emocjonalnych czy mentalnych. To trudny proces transformowania osobowości, który dzięki Miłości staje się naturalną, oczekiwaną przemianą. Rozwój ziemski, to proces tysiąca przemian osobowości, która staje się dzięki świadomym wyborom, coraz bardziej szlachetnym "diamentem". Miłość, jako źródło przemiany, szybko znajduje możliwości odreagowania bólu wynikającego z burzenia starych wzorców myślowych i emocjonalnych.

Tam gdzie Miłość wie, co czynić, tam spekulatywny umysł błądzi w labiryncie własnych domniemywań i informacji generowanych przez otoczenie.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

Więcej w tej kategorii: « Rozwój CDXXXI Rozwój CDXXXIII »
Powrót na górę