Witaj na blogu!

Rozwój CCCXCVIII

Profile dominacji Dennisona informują o unikalnych sposobach myślenia i uczenia się każdego dziecka i je wspierają. Wielu uczniów z dominującym mózgiem gestalt (prawa półkula) i/lub innym ograniczeniem zmysłowym zaliczono do kategorii dzieci z problemami w uczeniu.

Uczniowie z mózgiem logicznym niewłaściwie rozwijają możliwości półkuli gestalt, mogą mieć trudności z obrazem, pasją, rytmem i płynnością, co jest konieczne, aby ich muzyka stała się żywa.
Jako istoty z talentami mózgu logicznego są częściej pozytywnie zachęcani do nauki przez system edukacyjny określeniem "Zdolni i Utalentowani".
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą posiadali wysoką samoocenę i będą doświadczać mniej stresu, bowiem system edukacji jest ukierunkowany na ich zdolności. Przy mniejszym narażeniu na stres mają większe szanse rozwinąć szerzej sieci nerwowe i mielinizację ciała modzelowatego.

Uczniowie przetwarzający informacje przez prawą półkulę potrafią syntetyzować obraz, odczuwać emocjonalne powiązania, posiadają wysoki iloraz inteligencji intrapersonalnej (intuicja) i mają potrzebę uczyć się z udziałem ruchu. Sztuka, muzyka, sport dostarczają im wszystkich elementów niezbędnych dla procesu twórczego. Dzieci z mózgiem gestalt zmuszone do udziału w edukacji przeznaczonej dla lewomózgowców, zaczyna się oceniać jako głupie. Decyduje nie realny poziom ich rozwoju, ale sposób przetwarzania informacji!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Z powodu obecności stresu w otoczeniu tak zwane niewyuczalne dzieci korzystają jedynie z dominującej półkuli (prawej), pnia mózgu i autonomicznego układu nerwowego. W takiej sytuacji poznawanie i korzystanie z lewej półkuli (logicznej) staje się niemożliwe. Stąd dzieci te są uwiezione w błędnym kole. Stres szkolny zwiększa niemożność przyswajania wiedzy w sposób preferowany dla dzieci z lepiej ukształtowanymi funkcjami lewej półkuli, co zmniejsza mielinizację i dezorganizuje przepływ informacji pomiędzy obiema półkulami. W społeczeństwie pozbawionym świadomego rozwoju uczuć wyższych w tym miłości, uczniowie tacy są bardzo dyskryminowani.

Uczniowie z dominującym rozwojem półkuli prawej aby przejść przez system edukacji, muszą doświadczyć wielu problemów emocjonalnych, co w późniejszym życiu ujawnia się pod postacią nerwic, bądź schorzeń psychosomatycznych. Decydują o tym preferencje do promowania edukacji sprofilowanej na lewą półkulę. Czy rzeczywiście umiejętność logicznego przetwarzania informacji jest miernikiem rozwoju człowieka?
Albert Einstein i jego legendarne niepowodzenia na początku drogi edukacji skłaniają do stwierdzenia, że swoje fantastyczne osiągnięcia zawdzięcza wizualnej wyobraźni, a nie liniowej logice. Wiedza, którą zaprezentował była powiązana z przetwarzaniem informacji przez półkulę prawą (obraz, uczucia).
Kiedy świadomie stworzymy system edukacji akceptujący różne style uczenia się i wiedzę, którą dzięki współpracy i współdziałaniu doświadczania z różnej perspektywy połączymy w jedną całość?

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska


Ilustracja autorstwa Aleksey Ugalnikov

Więcej w tej kategorii: « Rozwój CCCXCVII Rozwój CCCXCIX »
Powrót na górę