Witaj na blogu!

Rozwój CCCXCII

Postrzeganie i rozumienie rzeczywistości warunkuje metody, które wybieramy w ramach naszej osobistej podróży do zdrowia.

Bez względu na dostęp do wiedzy, możliwości i metod przywracania równowagi psychofizycznej, wybieramy to, co jest kompatybilne do poziomu rozwoju świadomości. Poszerzenie oglądu rzeczywistości dokonuje się dzięki praktycznemu wykorzystaniu nowej, zaakceptowanej przez nas wiedzy. Jeśli nowe koncepcje pozostają w sferze wyobrażeń, inicjują jedynie ciąg zdarzeń, w finale których zmieniamy ogląd rzeczywistości. Przetwarzanie danych ma niewielki wpływ na zmianę poziomu wibracji, co jest wyrazem realnego rozwoju świadomości.

Nowa wiedza do której akceptacji dojrzeliśmy, jest zatem preludium do rozwoju, jeśli potrafimy stworzyć na jej bazie doświadczenie. Nieustanne rozważanie zasadności wykorzystania medycznej spuścizny Dalekiego Wschodu nie wpłynie na poprawę funkcjonowania organizmu dopóty, dopóki nie zastosujemy jej osiągnięć w praktyce. Z mojego doświadczenia, najwięcej oponentów rekrutuje się ze środowisk reprezentujących niski poziom rozwoju świadomości bez względu na status społeczny czy finansowy, które nie zawsze idą w parze z rozwojem osobistym. Osoby te jednak w znacznym stopniu determinują dostęp do możliwości wyboru metod, dzięki którym można przywrócić równowagę psychofizyczną.

Wynik eksperymentu zależy od nastawienia eksperymentującego - w mechanice kwantowej. Podobnie rzecz się ma do wyboru metod uzdrawiania. Często wybór metody warunkują obowiązujące w danym modelu społecznego funkcjonowania, przekonania dotyczące metod uzdrawiania, a nie realne możliwości wsparcia czy potrzeby pacjenta. Często subiektywne poglądy decydentów są przedstawiane ogółowi w formie ostatecznej uniwersalnej prawdy, bez możliwości wyboru, do dokonania którego dana istota dorosła wewnętrznie. Wszystkie "prawdy" rozwijającej się świadomości są tymczasowe i uwarunkowane.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska


Ilustracja autorstwa Александр Гвоздь

Więcej w tej kategorii: « Rozwój CCCXCI Rozwój CCCXCIII »
Powrót na górę