Polish Polski

Witaj na blogu!

Rozwój CCCLXXXIX

Świadomy rozwój człowieka, to proces transformowania siebie na tych poziomach własnej istoty, do których docieramy swym świadomym umysłem. Samoobserwacja, to podstawowe narzędzie służące samopoznaniu, a tym samym dokonaniu najstosowniejszego wyboru w oparciu o wiedzę o sobie, dla swego najwyższego dobra. Najwyższym dobrem dla adepta rozwoju jest wybór gwarantujący wzrost poziomu energii własnej.

Dlaczego odczuwanie Miłości gwarantuje najdoskonalszy wybór bez względu na poziom rozwoju świadomości ?

Dlaczego wybór płynący na fali Miłości, opcjonalnie uwalnia blokady z Pola Energii Człowieka, które udaremniają mu dostęp do własnego potencjału i uniemożliwiają harmonijny kontakt z otoczeniem?

Co oznacza dla Ciebie termin "przygotowanie" do świadomego rozwoju?

Na czym, Twoim zdaniem, polega pomoc w rozwoju ze strony "świata zewnętrznego"?

Na czym, Twoim zdaniem, polega i czemu służy, świadoma "wymiana energii" pomiędzy istotami uczestniczącymi w procesie rozwoju?

Dlaczego spostrzeżenia innych ludzi dotyczące procesu naszego rozwoju należy traktować jako: pomoc w rozumieniu, wsparcie w uwalnianiu blokad lub inspiracje - nowe koncepcje służące poszerzeniu oglądu rzeczywistości?
Czy dostrzegasz różnicę pomiędzy przetwarzaniem "cudzych myśli", a "wytapianiem złota" z siebie?

Dlaczego szacunek, wdzięczność i odpowiedzialność określane są mianem "niezbędników" adepta rozwoju?
Co ich wyrażanie pomaga dostrzec w sobie?

Co, Twoim zdaniem, łączy trzy terminy: uzdrowienie, oświecenie i świadomy rozwój?

Proces uzdrawiania, jak to pięknie ujęła w swej książce "Światło życia" Barbara Ann Brennan jest integralnie związany z wyłanianiem się Twego Światła, czyli docieraniem do własnego potencjału twórczego i samorealizacją płynącą z tego poziomu Twej istoty.
Co, z Twojego oglądu rzeczywistości, to oznacza w praktyce?

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska


Ilustracja autorstwa Aleksey Ugalnikov

Więcej w tej kategorii: Rozwój DIV »
Powrót na górę