Polish Polski

Witaj na blogu!

Rozwój CCLXXIV

Rozwój CCLXXIV

Patrzeć i widzieć, słuchać i słyszeć, to prawdziwy cud.

Miłość jest wyrażana na wielość sposobów. Kochające serce to czuje i widzi. Jeśli serce jest zamknięte na odczuwanie Miłości, człowiek dostrzega niewiele, choćby wszystko, co wokół niego się dzieje rozbrzmiewało Miłością.
Ludzie często mylą Miłość z adoracją, a bliskość z możliwością zaspokojenia seksualnych potrzeb.
Jeśli Miłość jest jedynie zespołem wyobrażeń i pragnień na poziomie umysłu, manipulacja jest sposobem na zmuszenie innej osoby lub innych ludzi do ich zaspokojenia.
Miłość z poziomu uczuć czeka, Miłość transcendentalna akceptuje wszystko, co się wydarza, wspierając na wielość sposobów proces wzrastania poprzez Miłość.
Sposób postrzegania i doświadczania Jedynej Rzeczywistości jest uwarunkowany cechami wewnętrznymi ukształtowanymi w procesie ewolucyjnego wzrastania.

Ból zdeponowany na emocjonalnym poziomie życia uniemożliwia odczuwanie Miłości. Wzorce mentalne odpowiedzialne za kreację niosącą ból należy uwolnić. Oznacza to świadomą pracę nad transformacją przekonań stanowiących bazę do tworzenia doświadczeń pomnażających ból. Nie ma dróg na skróty. Nawet jeśli poprawimy swój nastrój poprzez leki psychotropowe lub używki zmieniające na chwilę stan świadomości, wzorce mentalne pozostaną nienaruszone, a wraz z nimi emocjonalny problem.

Ludzie szukają skutecznych metod pozbycia się cierpienia. Identyfikują jego obecność z niekorzystnymi sytuacjami, winią innych, cały świat, wreszcie Boga. Jednak prawdą jest, że każda istota tworzy swój świat, swoją rzeczywistość i siebie samą. Myśl, słowo i czyn, to narzędzia, które wykorzystuje mniej lub bardziej odpowiedzialnie do tego celu. Również człowiek sam musi uzdrowić siebie. Inni mogą mu pomagać inspirując, motywując, wspierając czy kochając, jednak nie jest możliwe wzięcie przez inną istotę odpowiedzialności za zawartość umysłu drugiego człowieka, za jego przekonania i wybory. Odpowiedzialność za siebie, to pierwszy krok do uzdrowienia swego życia i odkrycie w sobie źródła Miłości.

Szacunek dla własnego życia wyraża się więc w odpowiedzialnym tworzeniu swego świata, umiejętności zarządzania mentalnym i emocjonalnym poziomem własnej istoty, inwestycji w ciało fizyczne służące do manifestowania zawartości własnego wnętrza i doświadczania tego, co wybraliśmy w ramach urzeczywistnienia siebie.

Droga kreacji służy poznaniu przez doświadczenie.
Samoobserwacja, wnioskowanie i integracja wiedzy, czynią podróż harmonijną i ciekawą.

Z mojego oglądu rzeczywistości ludzie mają duże problemy emocjonalnej natury. Ponieważ nie ma rozpowszechnionej wiedzy dotyczącej konieczności pracy nad tym poziomem własnej istoty, najczęściej stosują uwarunkowane ewolucyjnie zachowania zwane mechanizmami obronnymi.

Nawykowe dystansowanie się do własnych uczuć, ucieczka czy tłumienie emocji są wyrazem niewiedzy lub barku szacunku do siebie. Każde uczucie jest informacją. Często dotyczy ona naszych niezrealizowanych potrzeb. Tłumienie uczuć nie zaspokoi naszych pragnień, tylko obniży energię i uniemożliwi znalezienie skutecznego rozwiązania.

Uzdrowienie emocjonalnego poziomu życia oznacza wzięcie odpowiedzialności za swoje uczucia, a więc znalezienie za negatywnymi emocjami naszych niezrealizowanych potrzeb.

Kolejnym elementem uzdrowienia emocjonalnego poziomu naszej istoty jest transformacja negatywnych emocji do odczuwania spokoju wewnętrznego. Gdy spokój wypełni nasz wewnętrzny świat, możemy ujrzeć rozwiązanie nurtującego problemu, czyli drogę realizacji naszej potrzeby. Jeśli stłumimy emocje, nie doświadczymy spokoju, a tym samym nie uzyskamy dostępu do rozwiązań, które są potrzebne dla realizacji tego, czego pragniemy.

Używki nie transformują człowieka, nie rozwijają świadomości, ale niszczą jego fizyczne ciało i dostęp do wysokich wibracji własnego potencjału.

Miłość do siebie, do własnego życia oznacza otwartość na nowe elementy wiedzy i wykorzystanie ich zgodnie z własnymi potrzebami.

Pośpiech w temacie uzdrawianie czy rozwój, często oznacza żądzę uzyskania szybkich efektów.

Konieczność pośpiechu w temacie uzdrawianie jest uzasadniona stanem klinicznym pacjenta, jednak brak zrozumienia istoty choroby w kontekście własnej twórczości, nie wnosi nowej wiedzy o sobie, a tym samym podróż do kolejnej stacji zwanej choroba, trwa.

Wizje płynące z wysokich poziomów Ciszy są związane z poziomem rozwoju świadomości istoty, a więc z poziomem wibracji istoty jako całości.

Dostęp do zawartości najwyższych wibracji Oceanu Ducha - Ciszy, umożliwia otwarte na Miłość Uniwersalną i odczuwające ją serce.

Jeśli w Polu Energii Człowieka są niskie wibracje emocjonalne, oznacza to konieczność świadomej pracy nad tym poziomem.

Świadoma praca nad transformacją emocjonalnego poziomu wiąże się z akceptacją tego, co stworzyliśmy w trakcie ewolucyjnego marszu, obserwację zawartości tego poziomu w ramach kreacji oraz wnioskowanie dotyczące tego, czy i co zamierzamy z odkrytą wiedzą uczynić. Transformacja emocjonalnego poziomu świadomej siebie istoty ma integralny związek z inspiracjami, które pojawiają się w jej umyśle. Jeśli towarzyszy inspiracjom Miłość, wtedy kreacja niesie wiele wspaniałych doznań i satysfakcji.

Życie w świecie fizycznym należy przeżyć w miłości. To warunek rozwinięcia naszych wyższych zdolności i osiągnięcia jedności z Bogiem. Bez względu na warunki twojej obecnej egzystencji, taki właśnie jest cel życia. Bez względu na ból, problemy czy chorobę, jest ono nauczycielem. Jest nauczycielem miłości, przypominającym, że jesteś iskrą boskiego światła. Życie jest zatem procesem wyłaniania się twojego światła.

Barbara Ann Brennan

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

Więcej w tej kategorii: « Rozwój CCLXXIII Rozwój CCLXXV »
Powrót na górę