Witaj na blogu!

Rozwój CCXXXIV

Rozwój CCXXXIV

Każdy wybór określa miejsce rozwoju Twojej świadomości. Popatrz uważnie na to, co wybierasz oraz na wyobrażenia o miejscu własnego rozwoju. Czy dostrzegasz różnicę pomiędzy tym, co deklarujesz, a miejscem, w którym realnie się znajdujesz?

Bezwzględna uczciwość w stosunku do siebie, to konieczność, jeśli podążasz drogą rozwoju. Jeśli nie stać Cię na uczciwość, droga labiryntów otwiera swoje podwoje.

Czym jest dla Ciebie zawartość słowa - Prawda?

Pojęcie słowa Prawda zmienia się również w historii ewoluującej jednostki. Prawda istoty z I poziomu rozwoju świadomości postrzegającej Jedność wszystkiego, co istnieje w oparciu o własne prawopółkulowe postrzeganie rzeczywistości, nie jest Prawdą istoty usiłującej poznać świat z wyższego poziomu złożoności umysłu (II poziom rozwoju świadomości), wynikającego z rozwoju funkcji intelektualnych bez uwzględnienia harmonijnego kształtowania półkuli intuicyjnej.

Prawda dotycząca doświadczenia życia przez istotę o ukształtowanej emocjonalności na wyższym poziomie rozwoju uczuć, nie jest tym samym, co Prawda człowieka z niezbyt wysoko rozwiniętym ciałem emocjonalnym. Inne postrzeganie, warunkuje odmienne wybory i doświadczanie skutków.

Prawda Absolutna znajduje się na wierzchołku wielkiej, wielowymiarowej i wielopoziomowej piramidy rozwoju, gdzie wszelkie pojęcia sprowadzają się do Jedności - świadomości i doświadczenia.

Treść ukryta pod pojęciami: Miłość, Piękno, Mądrość, Jedność, Wolność również zmienia się w miarę ewolucji jednostki, która w swym działaniu posługuje się wyrażaniem własnej Prawdy bez względu na konsekwencje z tym związane. Wówczas jej doświadczenie życiowe jest kopalnią wiedzy o własnym potencjale i realnym wykorzystaniu jego zawartości do tworzenia rzeczywistości. Życie takiego człowieka staje się doskonałym miernikiem jego własnego rozwoju.

Podobnie jak osiągnąwszy w wieku pełnej dojrzałości wzrost 178 cm, nie możesz tylko ze względu na żądzę bycia wyższym, urosnąć i doświadczyć rzeczywistości z perspektywy człowieka o wzroście 195 cm, tak podążając ścieżką rozwoju, możesz doświadczyć zawartości pojęcia Miłość, Mądrość czy Prawda z perspektywy realnego poziomu świadomości, na którym się znajdujesz. Identyfikacja z możliwościami istot na wyższym poziomie rozwoju świadomości niesie wiele niebezpieczeństw dla istoty nie akceptującej miejsca, w którym realnie się znajduje, usiłującej jedynie poprzez wiedzę intelektualną plasować się według własnego mniemania wynikającego z żądzy - wyżej.

Poeta Kabir mówi:
Co dobrego wynika z tego, gdy uczony zagłębia się w poszczególnych słowach i wskazuje na to czy tamto, ale jego serce nie jest wypełnione miłością?
Co w tym dobrego, gdy asceta ubiera się w szafranowe szaty, ale w rzeczywistości jest bezbarwny?
Co w tym dobrego, że zabiegasz o swe etyczne zachowanie dopóki nie zacznie być olśniewające, kiedy w środku nie ma muzyki?'
Uczeń:
Jaka jest różnica między wiedzą, a oświeceniem?
Mistrz:
Gdy posiadasz wiedzę, używasz latarni, aby oświetlić drogę. Dostępując oświecenia, sam stajesz się latarnią.

Anthony de Mello

Czym jest Twój potencjał?
Czy realizujesz siebie w oparciu o swój potencjał czy z wyobrażenia o sobie uwarunkowanego poprzez zewnętrzną wiedzę i potrzeby innych?

Odkrywanie siebie, to realizacja w oparciu o Twój potencjał. Zakłada ona uczciwość wobec siebie, własnych odczuć, wyrażanie Prawdy w działaniu i czas. Oznajmiasz w ten sposób to, kim naprawdę Jesteś. Wszelkie koncepcje dotyczące wyobrażenia o sobie zamień na kreację. Stopniowo, bez pośpiechu i z radością doświadczania. Liczy się sposób podążania.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

Więcej w tej kategorii: « Rozwój CCXXXV Rozwój CCXXXIII »
Powrót na górę