Polish Polski

Witaj na blogu!

Rozwój CCXIX

Winter Wonderland by Christoph Oberschneider on 500px.com

Każda istota jest twórcą.
Każda tworzy... świadomie lub nieświadomie.
Każdy wybór określa miejsce na drodze rozwoju świadomości. Każdy wybór niesie konsekwencje dla danej istoty i świata, w którym współtworzy z innymi.
Tylko najwyższy wybór służy wszystkim.
Najwyższy wybór płynie z otwartego na Miłość serca.

Bez względu na chęci, pobożne życzenia czy wyobrażenia, skutki własnych wyborów ponosi każdy.
Ponieważ wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani, skutki wyborów jednej istoty mają wpływ na życie wszystkich.

Wybór jest zawsze zintegrowany z odpowiedzialnością za to, co wybieramy.

Jeśli Twój wybór płynie z poziomu otwartego na Miłość serca, skutkiem jego jest rozwój, bez względu na emocjonalne zawirowania związane z uwalnianiem blokad z emocjonalnego poziomu życia.

Wybory pomijające mądrość serca niosą wiele bólu emocjonalnego, a wiedza płynąca z takich doświadczeń, jest często odrzucana.
W rezultacie stagnujemy w rozwoju.

Umysł zintegrowany z sercem, albo logika z intuicją, są źródłem najlepszych wyborów, biorąc pod uwagę nasz rozwój. Wnioski płynące z doświadczenia, stanowią cenną wiedzę o nas samych i poszerzają ogląd rzeczywistości.

Jeśli Twój wybór rani drugiego człowieka, jego źródło znajduje się poza zasięgiem serca, albo dana istota posiada wiele blokad na emocjonalnym poziomie życia, które należy uwolnić. Jeśli emanujemy Miłością, w naturalny sposób wspieramy proces uzdrowienia. Należy pamiętać, że samo uzdrowienie wiąże się z zakończeniem na danym poziomie lekcji, których celem było ukształtowanie doskonalszych cech wewnętrznych. Cechy te, to filtr przez który oglądamy rzeczywistość.

Jeśli nasze lekcje nie zostały zakończone, a choroba jest naszym, nauczycielem, przyjrzyjmy się naszym potrzebom, wyborom i na podstawie skutków, dotrzyjmy do przekonań, które hamują nasz rozwój.

Nasze stare przekonania są najczęściej hamulcem rozwoju. Jeśli nie obserwujesz siebie, skutków tego, co wybierasz, nie możesz ich zobaczyć. Jeśli nie jesteś ich świadom, nie możesz ich zmienić! Tym samym stagnujesz w rozwoju bez względu na to, jak długo i dużo działasz.

Tylko zmiana przekonań, zmieni Twoje doświadczenie życia. Nie manipulacja, nie ucieczka, ale wewnętrzna transformacja.

Jeśli wybierając, nie zwracasz uwagi na uczucia innych, zwróć uwagę na rozwój serca. Kluczy do rozwoju serca jest wiele.

Miłość kształtujesz sam. Miłość do siebie, to początek drogi do odczuwania i doświadczania Miłości Uniwersalnej.

Wielkie ego, jest przeszkodą do dalszego rozwoju, bowiem skupione na sobie, nie dostrzega tego, co dzieje się dookoła.

Ocena ludzi i sytuacji jest uwarunkowana u istoty o wielkim ego, brakiem Miłości do innych. Miłość do innych rozwijamy każdego dnia, poprzez myśli, słowa i czyny. Wybieramy dla innych to, co dla samych siebie. Tą samą miarą mierzymy wszystko!

Ufność w relacji partnerskiej daje możliwość swobodnego, pozbawionego lęku otwarcia na drugiego człowieka. Jest to podstawą do doświadczenia siebie na głębokim poziomie własnej istoty.

Wielkie ego udaremnia również możliwość stworzenia harmonijnej relacji partnerskiej. Układy tworzone przez takie istoty są krótkotrwałe i powierzchowne. Wiąże się to z nieumiejętnością istoty skoncentrowanej jedynie na sobie, utrzymania koncentracji na jednym wybranym partnerze. Uniemożliwia to ukształtowanie więzów budujących zaufanie w relacji.

Ludzie o wybujałym ego potrafią szybko nawiązywać relacje, ale z braku Miłości do drugiego człowieka, nie potrafią zbudować związku, który zaspokoiłby ich potrzeby wewnętrzne. Nawiązują ciągle nowe znajomości i rozpraszają energię, bez jakiegokolwiek głębszego sensu. Po pewnym czasie taki rodzaj funkcjonowania staje się nudny i uciążliwy, ponieważ ich poznanie nie sięga w głąb ich istoty. Jakość związku, a tym samym tego, czego człowiek doświadcza, zależy od poziomu energii, na którym buduje swoje doświadczenie. Ilość niekoniecznie przekłada się na jakość.

Kto inwestuje w rozwój sprawności, jego ciało jest piękne i giętkie. Kto inwestuje w rozwój intelektualny, buduje wielopoziomowy i wieloaspektowy świat wyobraźni. Uruchomienie działania na bazie bogactwa koncepcji, daje interesujące doświadczenie siebie i wszystkiego, co jest.
Kto skupia swoją energię psychiczną na rozwoju serca, najpierw zazwyczaj uzdrawia emocjonalny poziom życia, a potem tworzy świat zbudowany z odczuwania Miłości - ziemski raj.
Kto koncentruje się na Ciszy w sobie, ten stopniowo zanurza się w wielkim Oceanie Ducha i integruje z coraz subtelniejszymi jego składowymi. Rozpuszcza się w Energii.
Wybieramy zawsze. Nie zawsze świadomie.

Jeśli pragniesz poznawać siebie w głębokiej relacji, nie wybieraj partnera, który rozprasza energię na wielość. To uniemożliwia harmonijny rozwój przypisany wszelkim relacjom. Tylko relacje skupiające energię dają satysfakcję i spełnienie, jednak aby stworzyć taki związek, istoty muszą mieć otwarte serce w takim samym stopniu na siebie, jak i na potrzeby drugiego człowieka. W przeciwnym razie jedna ze stron, wcześniej czy później doświadczy dyskomfortu i zupełnie zbędnego cierpienia.

Człowiek o rozbudowanym ego, skupiony jedynie na sobie, nie zastanawia się, co czuje w związku z jego działaniami inny człowiek. Jeśli dotyczy to układu partnerskiego, najważniejsze jest to, co on czuje, czego potrzebuje. Jeśli partnerka sygnalizuje swoje potrzeby, związek się chwieje lub kończy. Za zaistniały rozpad obwinia partnerkę. Nie dostrzega problemu w sobie, swoich przekonaniach. Wymaga to bowiem otwartego na Miłość serca. Wielkie ego nie ma dostępu do własnego serca, stąd trudności, by odczuć ból, krzywdę partnerki.

W ciągu mej życiowej podróży obserwowałam interesujące zjawisko. Najgłębszą niechęć odczuwamy do wykonania działania, które może uzdrowić jakiś aspekt naszej istoty.

Nie myl egoizmu z Miłością Uniwersalną. Egoizm, to miłość do swego osobowego "ja". Budowanie miłości do siebie jako odrębnej istoty, zakłada, że po zaliczeniu tej lekcji, będziemy podążać w swym rozwoju dalej. Tymczasem osoby, które posiadają wybudowany poziom miłości do własnej "osoby", zatrzymują się na tym etapie i rozpraszają energię. Sposobów jest wiele: sława, pieniądze, władza... a za tym wszystkim postępuje destrukcja. Rozpraszanie energii sprzyja pomnażaniu bólu i cierpienia, które wlecze się za istotami posiadającymi wybujałe ego.

Do czego w ramach osobistego rozwoju służy etap rozwoju ego?

Ego jest narzędziem, z którym identyfikujemy swoją prawdziwą naturę. Dzięki temu narzędziu tworzymy nieskończoną liczbę kreacji i tym samym możliwości do poznawania swej wewnętrznej istoty na wielość sposobów. Na pewnym etapie rozwoju, dzięki podniesieniu poziomu wibracji osobistej, zaczynamy dostrzegać iluzoryczność tego, co tworzymy i coraz wyraźniej czym jest to, co tworzymy i kim jest sam twórca.
Ego zaczyna topnieć!
Reszta należy do rozwoju duchowego, który pieczętuje w doświadczeniu Prawdę o naszej wewnętrznej Naturze.

Miłość do siebie jako ja osobowego, to baza do rozwoju Miłości do innych. Miłość Uniwersalna, to baza do poznania swej wewnętrznej natury.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska


Ilustracja: "Winter Wonderland" autorstwa Christoph Oberschneider

 

Więcej w tej kategorii: « Rozwój CCXX Rozwój CCXVIII »
Powrót na górę