Witaj na blogu!

Rozwój CXXXVII

Rozwój CXXXVII

Żyjemy w świecie nieustannego przepływu informacji. Każda z nich ma wartość poznawczą i odczuciową. Każda jest zjawiskiem energetycznym.

To co wyrażamy wpływa również na nas, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Kształtuje ekspresję naszych genów, przez co ma wpływ na ciało fizyczne.

Sposób myślenia pozostaje w związku z poziomem emocjonalnym. Emocje, sposób ich wyrażania, podobnie jak myśli kształtują ciało fizyczne. Tak więc ciało fizyczne jest miernikiem pewnego sposobu myślenia, ekspresji emocjonalnej. Informacja ta daje pogląd na temat związku pomiędzy niematerialnym i materialnym aspektem naszej istoty.

Jeśli mamy problem ze zdrowiem, przyjrzyjmy się niematerialnemu aspektowi naszej istoty. Samoobserwacja i koncentracja pomogą nam uzyskać odpowiedź na pytanie, dotyczące źródła naszych materialnych niedomagań.

Ignorowanie informacji płynących z naszego układu równowagi wewnętrznej zaowocuje po różnie długim czasie trwania problemami zdrowotnymi. Kiedy zamanifestują się pod postacią zmian fizykalnych, trudno wrócić do pełnej równowagi, choć nie jest to niemożliwe.

Metody holistycznego wsparcia organizmu są skuteczne przy założeniu zmiany przekonań, na bazie których problem zdrowotny powstał. Sztuka tworzenia harmonijnego doświadczenia życiowego obejmuje wiele poziomów ludzkiej istoty, jednak wiedza o sobie pozwala na pełniejsze wyrażenie naszego potencjału twórczego, naszego najwspanialszego wyobrażenia o sobie.

Choroba może być naszym dobrym nauczycielem, o ile zrozumiemy edukacyjny sens niedomagań zdrowotnych.
Kiedy miłość będzie stanowiła o naszej kreatywności, problemy zdrowotne zminimalizują się.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

 

Więcej w tej kategorii: « Rozwój CXXXVIII Rozwój CXXXVI »
Powrót na górę