Witaj na blogu!

Rozwój CXXXV

Purple Sea by Evgeni Dinev on 500px.com

Wdzięczność, to niezwykle cenny, lecz rzadko spotykany klejnot. Jej wyrażanie świadczy o wysokim poziomie rozwoju serca własnego. Jest również kluczem do doświadczania Mocy Miłości. Jak często korzystasz z tego bezcennego narzędzia?

Jednym z przejawów energii życia jest ruch. Z czego wynika martwota u żywych istot?

Czym jest dla Ciebie sukces?

  1. Realizacją kolejnego wyobrażenia o sobie bez uwzględnienia posiadanych cech i talentów?
  2. Realizacją wyobrażenia o sobie z uwzględnieniem atrybutów własnych?
  3. Świadomym poznawaniem własnego potencjału i budowaniem siebie ?
  4. Kreacją najwspanialszego wyobrażenia o sobie, popartego samoobserwacją i wiedzą dotyczącą własnego potencjału twórczego, a także informacją o sposobie i możliwości jego wyrażenia?  

W jakim stopniu, Twoim zdaniem, kilkudniowe warsztaty mogą ukształtować cechy służące uzyskaniu w kreacji "zamierzonych" przez Ciebie celów?

Jakie czynniki mają Twoim zdaniem wpływ na realny rozwój człowieka?

Co jest, Twoim zdaniem  miernikiem rozwoju ludzkiej istoty?

Twoje ukształtowane (odkryte ewolucyjnie) cechy decydują o sposobie manifestacji Energii Indywidualnej. Świadoma kreacja zakłada umiejętność dostrzegania ich i świadomego budowania nowego doświadczenia, w ramach którego odkrywasz nowe aspekty własnej istoty. Kolejny wybór i sposób realizacji wynikają z uzyskanej wiedzy. Jakie narzędzia służą do rozwoju samoobserwacji i koncentracji? Czym jest Energia Miłości w tym procesie?  

Każdy czyn, to samookreślenie.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska


Ilustracja: "Purple Sea" autorstwa Evgeni Dinev

Więcej w tej kategorii: « Rozwój CXXXVI Rozwój CXXXIV »
Powrót na górę