Polish Polski

Witaj na blogu!

Rozwój CXII

Rozwój CXII

Sztuka tworzenia życia, to świadoma aktywność na wielu poziomach własnej istoty, która realizując potrzeby wznosi się do najwyższej wibracji własnej, przybliżając tym samym integrację z Energią Najwyższą.

Lekcje dotyczące wszystkich aspektów życia zapisane są w sercu każdego człowieka. Otwarte na Miłość serce, ufające inspiracjom, które płyną w postaci myśli i obrazów na bazie tej Energii, wybiera optymalną drogę własnego rozwoju.

Ziemska społeczność buduje obraz rzeczywistości w oparciu o przyjęty i akceptowalny społecznie model, ale wszystkie modele mają wartość doświadczalną i poznawczą mocno ograniczoną. Z modelu się wyrasta. Powielanie starych schematów jest nudne i nieuzasadnione z punktu widzenia rozwoju, ale praktykowane z powodu ograniczającego ludzi lęku przed zmianą.

Jeśli kreujący człowiek jest osadzony w realiach własnego odczuwania Miłości, wówczas doświadczenie przynosi wiedzę potrzebną do wykonania kolejnego kroku we własnym rozwoju.

Doświadczenie budowane na bazie odczuwania miłości poza aspektem poznawczym i uczuciowym, posiada również aspekt energetyczny.

Kreacja z poziomu mądrości serca warunkuje harmonijny przepływ energii, a co z tym się wiąże poczucie komfortu we własnym doświadczeniu życiowym bez względu na okoliczności zewnętrzne.

Istotnym elementem tej kreacji jest umiejętność stabilizowania energii na najwyższym z możliwych poziomów, do którego w ramach własnych doświadczeń i technik energetycznego wzrastania, dotarliśmy.

Nowe inspiracje, wizje, obrazy w świecie wyobraźni ewoluują wraz z naszym rozwojem.

Ewolucja ludzkiej świadomości dokonuje się na wielu poziomach istnienia, czego wyrazem jest wciąż i naturalnie zmieniający się nasz sposób postrzegania, doświadczania i samorealizacji.

Miłość i Prawda, to nieodłączni towarzysze ewoluującej istoty.

Myślę, że każda ewoluująca świadomość powinna pamiętać o wspólnym Źródle wszystkiego, co istnieje z nią samą włącznie. To ogranicza apetyt i możliwości bezdusznego i zachłannego wykorzystywania potencjału istot znajdujących się na niższym poziomie rozwoju świadomości.

Manipulacja i prawo silniejszego, nie znajdują zastosowania w świecie ewoluującej w kierunku integracji ze Światłem istoty.

Relacje międzyludzkie ludzi komunikujących się w języku serca rozwijają, a także wnoszą do ich życia piękno, wiedzę, czar uczuć i poczucie wspólnoty.

Brak miłości własnej ma duży wpływ na jakość relacji między ludźmi. Jednym ze skutków jest niska samoocena, która ma dużą siłę niszczycielskiego oddziaływania w wielu układach.

Niska samoocena wypływa z krytycznego postrzegania siebie. Ma to związek z nieustannym porównywaniem siebie do innych w różnych aspektach rzeczywistości. Człowiek taki zapomina o wspólnym Źródle, o konieczności rozwoju na wielu poziomach, w bardzo różnorodny sposób poprzez własny wybór i jego doświadczenie. Osądza siebie często bardzo surowo nie dostrzegając krzywdy, jaką sobie wyrządza. Swoją postawą blokuje swobodny przepływ energii przez własną istotę, udaremnia dostęp do inspiracji z poziomu mądrości serca, a tym samym możliwość harmonii i satysfakcji w życiowym doświadczeniu.

Wielu z poznanych przeze mnie ludzi z niską samooceną usiłowało "dosztukować" ją poprzez morderczy widzialny dla wielu wysiłek na rzecz "naprawiania" świata, nadmierną zupełnie bezzasadną z racjonalnego punktu widzenia troskę o innych, pracoholizm i wiele innych działań, dzięki którym pragnęli otrzymać od innych miłość, której nie dali samym sobie.

Po różnie długim czasie dochodzili do wniosku, że ich postawa pogłębiła problem. Samoocena spadła zamiast wzrosnąć, dzięki łaskawemu oku innych.
Nikt, dosłownie nikt nie może dać nam tego, czego nie daliśmy sobie. Odrzucając siebie, odrzucamy Źródło, którego integralną częścią jest każdy z nas.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska

 

Więcej w tej kategorii: « Rozwój CXIII Rozwój CXI »
Powrót na górę